Krajina české poezie a obrazů 19. století v animovaném cyklu pro děti i dospělé. Režie: L. Dušek a M. Sukdoláková

Vítězslav Hálek se ve své tvorbě snažil vyjádřit podobným tónem a s podobnou přímočarostí a prostotou, jakou obdivoval u lidových písní, a vystupoval přitom jako mluvčí celé své generace, ovlivněné Máchovým Májem, romantismem a národním obrozením. Hálkovy radostné básně oslavující lásku a přírodu byly ve své době skutečně mimořádně oblíbené a i dnes mají schopnost oslovit svou melodičností a nekomplikovanou citovostí. Mnohé z nich byly zhudebněny skladateli jako Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich nebo u dvou námi vybraných Karel Bendl a Antonín Dvořák. Krása přírody a české krajiny upoutala i mnohé malíře, z nichž jsme pro Králíkovu hru vybrali ty zachycující jarní a letní období.

Pro zvídavé

Báseň Přilítlo jaro z daleka pochází ze sbírky Večerní písně, vydané v roce 1858, báseň Žitné pole ze sbírky V přírodě z roku 1872.

Rukopis Vítězslava Hálka je z fondu Památníku národního písemnictví.

Králík si bude hrát na pozadí školních obrazů Pedagogického muzea J. A. Komenského a obrazů ze Sbírky 19. století Národní galerie:

  • Krajina o žních, Pole s vlčími máky, Potok v pahorkatině a Údolí řeky Chrudimky Antonína Chittussiho
  • Žně Amálie Mánesové
  • Hrající si děti na Kampě Soběslava Pinkase
  • Krajina při žních Hugo Ullika

V hudebním doprovodu jsou použity motivy z děl dobových skladatelů:

  • 1. věta Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka (úvodní titulky)
  • Jiřinková polka Bedřicha Smetany (závěrečné titulky)
  • Jarní píseň z cyklu poetické nálady a Slovanský tanec č.7 Antonína Dvořáka
Stopáž3 minuty
Rok výroby 2010
 P ST HD