Rozhovory

Básník (Aleš Kovanda)

Jakub Šárka

Jak ses dostal k této roli? Je to tvoje první herecká zkušenost?

Ano, je to má první herecká zkušenost. K této roli jsem se dostal díky castingové firmě Mirky Hyžíkové, o které jsem se dozvěděl z letáčků ve škole, a na konkurz jsem šel spíš z legrace.

Jak bys charakterizoval postavu, kterou hraješ? Jste si v něčem podobní?

Má postava se jmenuje Aleš Kovanda. Je to básník romantik, který skládá své básně pro pobavení kamarádů. Má problémy v rodině, které ho ještě utvrzují v jeho odporu vůči režimu, který ho neustále omezuje.

Co tě na natáčení nejvíc bavilo?

Spolupráce se známými herci, jejichž herectví obdivuji.

Co naopak bylo nejhorší?

Učení textů.

Neměl jsi problémy ve škole kvůli natáčení? Jak to vnímali tvoji spolužáci?

Ano, měl jsem velké problémy. I když to nebylo jen kvůli natáčení, ale i kvůli mé lenosti… Většině spolužáků jsem to původně neříkal, ale poté, co to naše profesorka řekla před celou třídou, to věděli všichni a reagovali překvapeně.

Chtěl by ses herectví věnovat i do budoucna?

Kdyby přišla nabídka, tak bych ji stoprocentně přijal, ale na konkurzy už chodit asi nebudu.

Kvůli roli ses musel stát máničkou, neměl jsi někdy chuť se ostříhat?

Často, zvláště kamarádi si ze mě kvůli tomu dělali legraci.

Film se odehrává v době, kdy jsi ještě nebyl na světě. Dozvěděl ses něco, cos netušil?

Ani ne, věděl jsem od rodičů, jak to za komunistů bylo… Jen mě překvapily názvy stanic metra.

Aleš je básník. Psal jsi taky někdy básničky?

Jen jako úkol do školy.