Na prodej

Zámek Přestavlky

Nejprve zámek, pak klášter, dívčí a měšťanská škola a nakonec sklad zdravotnického materiálu – takový je osud monumentální barokní budovy v Přestavlkách.Také v Přestavlkách stávala původně renesanční tvrz. Teprve v polovině 18. století dal na jejím místě Antonín hrabě Magnis postavit pozdně barokní jednopatrový zámek se čtvercovým půdorysem a dvorem uprostřed. Stavitele dodnes připomíná alianční erb hraběcího rodu Magnisů, umístěný v kartuši nad portálem. Roku 1863 se vlastníkem přestavlckého panství stal olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich Fürstenberk, který zámek přeměnil na klášter německých řeholnic řádu svaté Voršily, jež zde provozovaly německou dívčí školu, přeměněnou na počátku 20. století na českou měšťanskou školu. Působivá fasáda se zachovanými zdobnými prvky (portály u všech vstupů, šambrány kolem oken) a neporušená střecha zámku skrývají interiér, uzpůsobený novodobému využití – pro potřeby skladového hospodářství byly dřevěné podlahy nahrazeny betonovými a původní ostění dveří bylo dozděno pro
unifikované zárubně. Dochovaly se však krásné klenby v přízemí a také dvě původní schodiště. Nádvoří zámku původně obíhaly otevřené arkády, které však v 19. století byly vzhledem k místnímu klimatu zazděny.


Přejít na obsah dílu


Další památky