Na prodej

Tvrz Horní Dunajovice

V krajině mezi Brnem a Znojmem leží ohrožená památka tohoto dílu – bývalá vodní tvrz v Horních Dunajovicích, které místní říkají Starý zámek. Výstavná tvrz vladyků z Dunajovic měla přibližně čtvercový půdorys o stranách cca 36 × 40 metrů s hradbou cca 2 metry silnou. Po všech stranách jej obklopoval mohutný příkop. Jindřich z Náchoda přestavěl tvrz koncem 16. století na renesanční zámek. Roku 1684 zámek získali strahovští premonstráti, kteří provedli raně barokní přestavbu, aby tak napravili škody ze třicetileté války. Odlehlé panské sídlo jim nebylo k užitku a proto je na přelomu 18. a 19. století přestavěli na sýpku. Hospodářským účelům sloužilo až do roku 1948, kdy byl klášterní velkostatek zestátněn. Již od roku 1920 byla část areálu využívána ke společenským účelům, roku 1928 bylo zřízeno kino. Po zestátnění byl objekt stále méně využíván, po přestěhování kina roku 1971 ustala jakákoliv údržba. Teprve po roce 1991 obec nechala opravit branskou budovu, krovy a vyměnit střešní krytinu. Nyní obec nabízí Starý zámek k prodeji, protože jeho oprava i využívání je pro ni velkým soustem.


Přejít na obsah dílu


Další památky