Když dva usilují o totéž, nemusí to dělat stejně. Polsko a Československo, jak je stvořili jejich zakladatelé. A jako děti Versaillské smlouvy a prezidenta Wilsona.

Před sto lety se rodilo Československo. Nebyl to jediný nový stát, který v Evropě vznikl na konci první světové války a na troskách habsburské monarchie. Polsko žilo hned od zrodu ještě ve větším napětí se svými největšími sousedy. Určující podobu oběma novým státům dali jejich první lídři. Zatímco u nás tuto roli sehrál vysokoškolský profesor a dlouholetý poslanec Tomáš G. Masaryk, v Polsku se této role chopil celoživotní konspirátor a voják Józef Piłsudski. Jejich rozdílné životní osudy do značné míry určily odlišnou podobu obou zemí i vzájemnou nedůvěru, která tehdy mezi Československem a Polskem panovala. Navzájem se Čechoslováci a Poláci podceňovali a mysleli si, že státy těch druhých jsou pouze sezónní, které dlouho nevydrží. Po sto letech je ovšem o to zajímavější srovnání, jak si oba zakladatelé počínali, když pro své národy chtěli vydobýt v evropském prostoru stabilitu.

Stopáž53 minut
Rok výroby 2018
 ST