Nebyl jen rabi Löw. Významné postavy a události pražského židovského světa v 16.-18. století. A tragédie Šimona Abelese.

Duchovní atmosféru rudolfinské, pobělohorské a barokní Prahy ovlivňovali také Židé. Jejich nejznámějším představitelem je dodnes rabi Löw, který měl podle legend vytvořit na ochranu Židů umělou bytost Golema. Neprávem ale zůstali zapomenuti mnozí jiní židovští myslitelé a duchovní. Například David Gans, Jom Tov Lippman Heller, finančník Jakub Baševi či kazatelka Rivka. Zajímavé postavy z řad židovských učenců žili i v ghettech mimo Prahu, například v jihomoravském Mikulově. Židé té doby se však nemohli zaobírat jen duchovními věcmi, ale i praktickými stránkami soužití s katolickou většinou. Jak se bránit pogromům, jak se stavět ke konverzi některých Židů, nebo jak užívat viditelné židovské symboly?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 P ST