Nezbedný archivář, bakalář, historik. Každodennost Prahy a Rakovníka v jejich zlaté době. A jak psát historickou beletrii, aby se četla?

Zejména středočeský Rakovník si letos připomene různými akcemi výročí spisovatele a historika Zikmunda Wintra, kterému se během jeho desetiletého učitelského působení stal tamější archiv zdrojem nejen pro jeho odborné práce, ale i uměleckou inspirací. Winter zaujal čtenáře jako autor často krutých, historických soudniček, ve kterých zdařile využil dobový jazyk, přiblížil náplň městských řemesel i soudní a úřední zvyklosti v šestnáctém a sedmnáctém století a v neposlední řadě měl nadání pro pointu. Posléze si troufnul vytvořit originální fresku „Mistra Kampana“ – román z pobělohorské Prahy a z univerzitního prostředí o konfliktu svědomí. Winter sice dnes není tak známým pojmem jako jeho přítel Alois Jirásek, ale zejména za úspěšné spojení odborné a umělecké činnosti si pozornost zaslouží. A archivářství se mu stalo životním osudem, zemřel v důsledku nemoci vyvolané z dlouhodobého pobytu mezi archiváliemi.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 P ST