Nekupujte u židů cukr, kafe, mouku… Jaká byla historie antisemitismu v Českých zemích od středověku až po hilsneriádu na konci 19. století?

Zvykli jsme si nahlížet a hodnotit historii Židů a problém antisemitismu pouze skrze holocaust. Jenomže antisemitismus tu existoval dávno před šoa a Židé žili ve zvláštním postavení, pozoruhodné kombinaci privilegií a „méněprávnosti“ už od středověku. Jak se vyvíjelo postavení židovské menšiny v historii zemí Koruny české? Jak na Židy nahlíželi panovníci i ostatní obyvatelé a co změnilo osvícenectví, konkrétně císař Josef II.? Které byly největší české pogromy? Byli Jan Neruda a Karel Havlíček Borovský antisemité? Z čeho vznikl mýtus rituální vraždy, který tak „proslavila“ hilsneriáda? A jak přemáhal Tomáš Garrigue Masaryk svůj „citový antisemitismus“?

Stopáž40 minut
Rok výroby 2012
 P ST