Balady

Svatební košile

Příběh Svatební košile je nejemotivnější romantický horor, ve kterém se střetává pozemský život se záhrobním. Noční obrazová podívaná je umocněna expresivním viděním chamtivého hlavního hrdiny. Je tak blízko svému cíli… Dívčina víra je však pevná, a proto vítězí.

Stojíť tu, stojí komora:
nizoučké dvéře, závora;
zavrzly dvéře za pannou
a závora jí ochranou.
Stavení skrovné, bez oken
měsíc lištami šeřil jen;
stavení pevné jako klec
a v něm na prkně - umrlec.

Hoj, jak se venku vzmáhá hluk,
hrobových oblud mocný pluk;
šumí a kolem klapají
a takto píseň skuhrají:

„Tělu do hrobu přísluší
běda, kdos' nedbal o duši!“