Balady

Balady

Kytice

Báseň Kytice je emotivním vstupem do celého vyprávění. Je brzké jaro, stromy jsou ještě holé a osudová smrt matky z náhlého blesku, celý naturalistický pohřeb a osamění tří dětí je natočeno jen symbolicky. Malá květinka se na obyčejné mohyle rozroste tak mohutně, že své děti může zeširoka obejmout.

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.