Cesta intelektuála k popravišti

Dokumentární pouť po stopách renesančního šlechtice, umělce a cestovatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z českých pánů popravených ve stavovském povstání, které před 400 lety rozpoutalo třicetiletou válku (2007). Připravili M. Koldinská a V. Křístek

Jednou z významných osobností počátku třicetileté války, jehož 400. výročí si v těchto dnech připomínáme, byl bezesporu všestranně vzdělaný Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621). Pocházel ze staročeského rytířského rodu a císař Rudolf II. jej za válečné zásluhy jmenoval komořím a povýšil do panského stavu. Patřil k nejváženějším představitelům české šlechty. Z druhého manželství získal východočeský hrad Pecka, který se ve své době stal jedním z českých regionálních center kultury. Kryštof Harant proslul i jako skladatel (mše Missa quinis vocibus) a spisovatel. Jeho cestopis Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta, se okamžitě stal nejčtenější knihou mezi měšťany a šlechtou.

Jako dvorní rada císaře Matyáše ještě před rokem 1618 přestoupil od katolíků k utrakvistům a za stavovského povstání byl zvolen vojenským komisařem. Zúčastnil se Thurnova tažení proti Vídni a při jejím obléhání velmi úspěšně řídil dělostřelce. To mu jeho přítel z mládí Ferdinand II. (nyní již císař římský a král český a uherský) nikdy neodpustil. Po porážce stavovského povstání byl Kryštof Harant zatčen, odsouzen k smrti a v červnu roku 1621 sťat na Staroměstském náměstí v Praze.

Autoři dokumentárního putování Harantovým životem a dílem (Marie Koldinská a Václav Křístek) tvrdí, že zaplatil hlavou za vstupenku do dějin.

Stopáž63 minut
Rok výroby 2007
 ST
ŽánrDokument