Chat

genetik

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a poté absolvoval studijní pobyt v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky. V letech 1992 až 2002 byl vedoucím laboratoře DNA Kriminalistického ústavu Praha, Policie ČR. Pak se stal ředitelem DNA laboratoře Mezinárodní komise pro pohřešované osoby (ICMP, Bosna a Hercegovina) a rovněž externím poradcem této komise, kde vypracovával identifikační znalecké posudky pro Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Nyní je ředitelem Forenzní DNA servis, s.r.o., a znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví genetika, se zvláštní specializací molekulární biologie a DNA diagnostika.

více v reportáži Kosti velmožů z cyklu PORT

Záznam chatu ze středy 10. června 2009

Lenka: „Už se na vás obrátili s historickými kostmi také čeští archeologové?“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Dobrý den, zdravím všechny návštěvníku Chatu České televize. Musím potvrdit, že jsme prováděli genetickou analýzu kosterních pozůstatků z celé řady archeologických nalezišť na území České republiky. Asi můj výčet nebude kompletní, ale kromě jiného jsme zpracovávali kosterní pozůstatky ze slovanského pohřebiště na Tetíně (cca 10 století), kosterní pozůstatky (cca 12 století) ze hřbitova okolo kostela Sv. Markétu v Podlažicích (zde pravděpodobně vznikla Codex Gigas), neolitické kosterní pozůstatky z moravských Těštic a samozřejmě nemohu opomenout naši předchozí práci na projektu ARCHEOSTEON - Identifikace kosterních pozůstatků Přemyslovců na Pražském Hradě.“

Zdenek: „Spolupracujete také s našimi policisty při vyšetřování zločinů? Pokud ano, už se podařilo pomocí vašich výsedků někoho usvědčit?“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Naše laboratoř identifikuje kosterní pozůstatky nejen pro Policii České republiky ale i další zahraniční orgány činné v trestním řízení. Poslední případ, který jsme zpracovávali pro zahraničí, byly kosti z Gruzie. Ale úkolem naší laboratoře je spíše provést identifikaci, tj. zjistit totožnost osoby. To, zda se na základě našich výsledků podaří usvědčit pachatele trestného činu, se většinou nedozvíme (zvláště u případů pro zahraničí). Pokud ale mluvíme obecně o všech vzorcích, nejen o kostech, tak se na základě našich výsledků podařilo v ČR usvědčit celou řadu pachatelů trestné činnosti. Ale také se nám v rámci revizních posudků podařilo pomocí analýzy DNA vyvrátit podezření nevinné osoby.“

Václav, Kroměříž: „Jak se vyvíjejí metody určování DNA? Jste schopni zjistit stále více věcí ze stále menšího vzorku? Kam váš obor spěje?“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Musím přiznat, že jsem sám překvapen, k jak výraznému rozvoji forenzní genetiky došlo za 20 let od jejího vzniku. 1)Naše metody jsou nyní přibližně 1000x citlivější, to znamená, že nám k úspěšné analýze postačuje mnohem menší vstupní množství biologického materiálu. 2) Před 20-ti lety jsme k analýze DNA potřebovali jen několik základních přístojů za řádově desetitisíce korun. Nyní potřebujete, pokus chcete zůstat v kontaktu s technologickým pokrokem, přístoje za miliony korun. 3) Z mikroskopického vzorku zanechaného pachatelem na místě činu dokážeme určit jeho úplný genetický profil, zjistit jeho geografický původ předků po mateřské i otcovské linii a pokud máme velmi velké štěstí, tak můžeme s jistou nadsázkou určit i jeho příjmení. Takže bych řekl, že obor forenzní genetické identifikace spěje k přesnější a komplexnější sadě informací o zůstaviteli biologického materiálu. Bohužel se tím zvyšuje riziko, že rádoby "znalci", kteří již teď vydávají svoje nesmyslné či chybné znalecké posudky, budou produkovat ještě více chyb.“

Marie A., Brno: „Jste schopni zjistit DNA i z kostí starých třeba miliony let?“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Teoreticky ano. Takto staré kosti by však musely být uloženy na místě s následujícími parametry: 1) Absolutně suché prostředí limitující dekompozici kosterních pozůstatků působením mikroorganismy popřípadě stálý mráz 2) Prostředí bez UV záření, radiace, a podobně 3) Optimální pH hlíny Takže třeba kostra získané z ledovce či věčně zmrzlé sibiřské tajgy bude pravděpodobně zpracovatelná. Důležité ale je, aby bylo po nálezu o staré kosterní pozůstatky náležitě postaráno. Často stačí několik měsíců nevhodného uložení k tomu, aby byl zničen vzorek, který zůstal téměř netknutí po tisíce let.“

k.boucek@email.cz: „Pěkný den, Z obličeje poznám keltský původ. Poznáte jej z DNA, obličej není nic jiného než otisk DNA.“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Nemohu říci, že na základě analýzy DNA dokážeme jednoznačně určit, zda je určitý jedinec keltského původu či nikoliv. To zejména z toho důvodu, že nemáme jednoznačné poznatky o "genetice keltů" a proto spíše keltský původ (napříklaod na základě analýzy DNA) spíše odhadujeme (predikujeme). Musíme si uvědomit, že kelty nelze popsat nějakým jednotných genetickým vzorcem, tak jako nemůžeme přesně popsat soudobou či minulou českou, slovenskou, německou, balkánskou či jinou evropskou populaci. Evropa byla a je obrovskou křižovatkou, kde docházelo i k výměně genetické informace. Souhlasím ale s Vámi, že facilální rysy jsou z velké části zakódovány v DNA.“

Jakub: „Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik času je potřeba od chvíle kdy se Vám dostane do ruky vzorek, do prvních základních výsledků až do uplné analízy,“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Dobrý den, zálezí na tom, o jaký vzorek se jedná a jak urgentní zpracování je. Například výsledky krevní stopy nalezené na místě činu, popřípadě sperma zajištěné z oběti znásilnění, jsme schopní zpracovat během cca 24 hodin. Prvotní určení, zda se vůbec jedná o lidskou krek či mužské sperma, máme hotové během 15-ti minut. Následuje izolace DNA ze vzorku, které u těchto "obyčejných" stop netrvá déle než 2 hodiny. Následuje cca 3-hodinový krok kvantifikace, kde zjišťujeme kvalitu a kvantitu DNA ze stopy. Poté už jen vzorek DNA pomocí enzymu namnožíme za cca 3 hodiny v termocykléru (je to taková genetická kopírka) a analyzujeme v sekvenátoru. Pokud ale zpracováváme vzorky kostí, tak nejběžnější analýza nám trvá nejméně 7 dní, a náročnější zpracování historického materiálu starého několik stovek či tisíc let trvá i měsíce.“

k.boucek@email.cz: „Zdravím, naši předci jsou Keltové,Slovanská idiocie je záležitostí pražskou, ti spadli s nebe. Slované bili otroky Keltů.Bouček.“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Bohužel nemám úplné vzdělání v historii, archeologii a antropologii a proto se neumím kvalifikovaně vyjádřit.“

Oldřiška: „Pěkně prosím, mohl byste mi vysvětlit, co stačí k určení DNA ? Ještě jednu otázku, je možné genetické dědictví po mé prababičce /CA dělohy/, po jejím vnukovi/CA hrtanu/ ? mám Dg.Myeloproliferativní onemocnění v.s. typu esenciální trombocytemie,mutace JAK-2 heterozygotní.Splenomegalie.Pseudohyperkalemie.Ráda bych se dozvěděla, co mohu očekávat do budoucna.Omlouvám se, že toho požaduji tolik. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „K tomu, aby bylo možné provést úspěšnou identifikační analýzu DNA postačujeně několik málo buněk. Některé analýzy ale potřebují mnohem větší množství materiálu. Na vaši druhou otázku bohužel nedokáži kvalifikovaně odpovědět, antož jsem pouze genetikem forenzním a ne klinickým.“

Olga z Prahy: „Jaká byla práce v bývalé Jugoslávii? Nebyla příliš deprimující, když jste museli identifikovat ostatky?“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Dobrý den. Práci v bývalé Jugoslávii jsem bral jako svoje poslání. Pro desetitisíce rodin postižených ztrátou svých bližních ve válce bylo hrozně důležité, aby se dozvěděli pravdu, mohli s náležitou pietou pohřbít tělesné pozůstatky a tím se alespoň trochu odpoutli od hrůzných zážitků. Na mrtvá těla jsem byl při svém příchodu do Bosny zvyklý, jelikož při svém 10-ti letém účinkování na Kriminalistickém ústavu Praha (1992-2002) jsem byl poměrně často účasten soudních pitev či ohledání míst činu. Masové hroby je ale zcela jiná sorta zážitku. Na práci v masovém hrobě, kde jsou desítky až stovky těl, si zvyknout nemůžete. Člověk spíše otupí. Naštěstí jsem většinu času trávil v laboratoři, kde jsme zpracovávali již očištěné vzorky kostí.“

k.boucek@email.cz: „Vy:Souhlasím ale s Vámi, že facilální rysy jsou z velké části zakódovány v DNA. Bouček: rozpoznávám genetické rysy a jejich dědičnost,zesilování a ztráta vlivem generačním,cca 600 jenom v bličeji,dalších 2000 mohlo být v případě společenské objednávky. Otočme otázku??:z DNA je možno určit obličejové rysy, má o to někdo zájem.Jsem grafolog a po zvládnutí discipliny jsem z písma uviděl obličeje a konání osob analyzovaných.“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Pokud by bylo možné na základě analýzy DNA sestavit portrét - obličej pachatele, tak by se pravděpodobně jednalo o jednu z nejpřevratnějších identifikačních metod za poslední roky. Prozatím však genetikům svazuje ruce ne zcela přesné pochopení funkce všech genů zůčastněných při vytváření faciálních rysů a pak také ta 10-20% variabilita daná vlivy vnějšího prostřední.“

Jakub: „Kolik stojí například analíza dvou vzorků krve, pro určení zda se jedná o stejného člověka?“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Dobrý den, základní identifikační analýzu 2 vzorků krve vás přijde na cca 6000-7000 Kč.“

k.boucek@email.cz: „Pane doktore děkuji za odpovědi. Pokud jde o rakovinu, tam je jedna zdrada a to je partnerská afinita, lidá si berou člověka se stejnou nemoci, a to nejen rakovina likviduje lidská pokolení. O Keltech jinak Dr. Milan Macek ml. z Buluvky, genetické mapy jsou na internetu. Z metropole a sídla Keltů Brna zdraví Bouček.“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Děkuji za upozornění, na internet se určitě podívám. Sám jsem zvědav jak Dr. Macek spojil cystickou fibrózu s genetickou genealogií keltů. Po tento okamžik se loučím a přeji hezký zbytek víkendu. Chat bude pokračovat ve středu 10.6.2009 od cca 17:30.“

Petra: „Dobrý den, získat DNA je někdy asi složitější, než nakonec udělat její analýzu. Máte různé metody získávání DNA z různých typů vzorků?“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Dobrý den, opět zdravím všechny návštěvníky Chatu České televize. Máte naprostou pravdu. Úspěšnost izolace DNA (to znamená její získání z biologického materiálu) ovlivňuje zásadním způsobem výsledky analýzy. Pokud na začátku provede genetik špatné rozhodnutí, nemusí vůbec dospět k výsledku a vyprodukuje takzvaný "falešně negativní výsledek". V naší forenzní laboratoři rutinně používáme 4 metody izolace DNA, ale pro speciální vzorky máme i speciální metody. A není náhodou, že pro ty nejobtížněji zpracovatelné vzorky - historické kosterní pozůstatky a "dotekové" stopy - používáme právě speciální metody vyvinuté právě pro tyto aplikace.“

David M.: „Děláte také rozbory zvířecího genetického materiálu? Pokud ano, tak z jakých důvodů?“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Naše laboratoř je primárně zaměřena na identifikaci biologického materiálu lidského původu, zvířecí genetický materiál zkoumáme jen sporadicky. Obecně je ve forenzní genetice ale identifikace biologickéo materiálu zvířecího původu nesmírně důležitá. Vzpomím si na případ, který jsme řešili na konci 90-tých let. Byla nalezena zavražděná mladá žena, a jediným vodítkem k pachateli bych zvířecí chlup, který zůstal pod nehtem oběti. V laboratoři byla nejprve určena druhová příslušnost (jednalo se o bílého pudla) chlupu a toto pak pomohlo vyšetřovatelům k vytipování okruhu pachatelů ve vztahu k této rase psů. Následně bylo provedeno porovnání "psí" DNA a pachatel byl usvědčen na základě této analýzy. Těch případů možného využití rozborů DNA živočichů je mnohem širší. A nemusíme zůstat jen u obratlovců. I analýza mikrobiální či virové DNA může pomoci usvědčit pachatele.“

haha: „dobry den“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Dobrý den, zdravím Vás.“

k.boucek@email.cz: „Mám prosbičku, zda pomocí metod DNA, je možno vyloučit paternitu, otcovství. Hypotéza: Leopold II, syn Marie Terezie není manželského lože, vykazuje vyšší IQ než jeho sourozenci a jeho matka tedy Mrie Terzie, nepatřím k obhájcům její ctnosti??K.B.“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Dobrý den pane Boucek. Vyloučení paternity (otcovství) je jednou z nejjednodušších aplikací analýzy DNA. Analýzu DNA u kosterních pozůstatků historických osobností můžeme samozřejmě provést (což jsme naposledy úspěšně provedli u kostí z Ergoldingu), ale je nutné zvážit etické souvislosti takového počínání. Dovedu si dost živě představit, jak by asi vypadalo vzedmutí vášní v Rakousku, pokud bychom vznesli požadavek na exhumaci ostatků panovnické rodiny za účelem prokázání nemanželkého početí. Myslí, že v takovémto případě bychom se slzou v oku vzpomínali, jak mírné byly protesty proti Temelínu. A já sám bych pravděpodobně do budoucna jezdil lyžovat raději na Moninec a ne do Obertauernu.“

Jorgen Gutter: „Da se DNA srovnavat s chovanim celeho vesmru? Uz Jste setkal s nejakou jakoby anomalii treba jako superman? diky“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Dobrý den pane Gutter. Vaše otázka ohledně srovnání DNA s chováním vesmíru je nesmírně zajímavá, ale nejsem bohužel tak pohotový, abych ze sebe bez přípravy a důkladného přemýšlení vysoukal nějaké hlubokomyslné moudro. Analogie mne samozřejmě napadají, ale ... . S anomálií typu superman v tom pravém smyslu slova jsem se za 20 let své praxe ještě nesetkal, ale zajímavých zjištění byla celá spousta. Například během studií na Karlově Universitě jsem jsem si připravil 1N roztok hydroxidu sodného a uložil ho k pozdějšímu použití do lednice. Po několika týdnech jsem ke svému úžasu zjistil, že v tomto nehostinném zásaditém prostředí žijí celé kolonie bakteriálních supermanů. Od té doby mikroorganismy hluboce obdivuji a už nikdy bych se o nich nevyjádřil ve smyslu: "Bakterie je takové malé NIC, pouhým okem to nevidíte...".“

k.boucek@email.cz: „Leopold II není podoben svému tatovi, ale vnuci jako by mu z oka vypadli, natolik jsem přesvědčil syna , že sestavil rodokmen a v tom případě máme jak krále, tak prince a tím disponují málo které země Evropy je to hec, ale správný. Jsou živí a zdraví, též by se rádi ukázali. Jinak jde to na přeskáčku dávný děd je v hrobce v Brně.K.B. Brně“

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: „Mnohokrát děkuji Vám pane Boucek, jakozto i dalším návštěvníků CHATu České televize za nesmírně zajímavé otázky, jakožto i náměty k zamyšlení. Tímto se loučím, všech přeji příjemné prožití letních měsíců a pokud budete mít ještě další dotazy, jež bych mohl zopovědět, rád tak učiním prostřednictvím kontaktů na www stránkách (DNA.com.cz) naší laboratoře.“