Úvod » Chat s odborníkem » RNDr. Ladislav Metelka

RNDr. Ladislav Metelka

klimatolog

Fotografie

Vystudoval meteorologii a klimatologii na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Hned po škole nastoupil jako klimatolog do Českého hydrometeorologického ústavu, na regionální pobočku v Hradci Králové, kde působí dosud. V současné době je vedoucím oddělení meteorologie a klimatologie.Více najdete v reportáži Husité – zimní ofenziva z cyklu PORT.

Záznam chatu z 23. 3. 2012

slain:
Zajímá Vás spor o globální oteplování?
RNDr. Ladislav Metelka: 15:38
Dobrý den, otázky jsou tu celkem brzy, tak také začnu. Pokusím se vydržet co nejdéle, ale nebudu tu non-stop, mám ještě nějaké povinnosti. Takže budu s menšími pauzami. Ale pokusím se reagovat na vše. ------------------ Samozřejmě, že mě ten "spor" zajímá, týká se klimatu a klimatogie.
slain:
Kolik lidí pracuje na regionál. pobočce ČHÚ v HK?
RNDr. Ladislav Metelka: 15:40
Celkem asi 35, z toho na oddělení klimatologie 6 a z toho 3 zajišťují fungování celé staniční sítě (cca 80 stanic) a to, aby se data dostala do databáze a aby byla, pokud možno, v pořádku.
slain:
Vy jste vystudoval meteorologii a klimatologii na Matfyzu, neměla by meteorologie a klimatologie býti spíše na přírodověd. fakultě?
RNDr. Ladislav Metelka: 15:44
Meteorologie a klimatologie se učí i na přírodovědě (Praha, Brno). Na matfyzu je to ale dost vedené směrem k fyzice atmosféry a modelování (dynamickému i empirickému). Například většina lidí, kteří pracují kolem modelu Aladin, jsou absolventy matfyzu.
GNRS:
Publikoval jste něco b oblasti meteorologie a klimatologie?
RNDr. Ladislav Metelka: 15:45
Samozřejmě ano, ale protože pracuji v provozní organizaci, nejsem takovou obětí "honu na publikace", jako třeba lidi na akademických pracovištích nebo fakultách.
GNRS:
Co říkáte na www stránku klimaskeptik.cz?
RNDr. Ladislav Metelka: 15:46
Zajímavá stránka. Většinou ale spíše na úrovni společenské rubriky v bulvárním časopise.
GNRS:
Jak Husité - zimní ofenziva souvisí s Vaším oborem, Vašimi obory?
RNDr. Ladislav Metelka: 15:49
Různé historické události jistě souvisejí s počasím nebo klimatem a jeho změnami. Jak ale souvisejí, to je hlavně na historicích. My můžeme dodat maximálně nějaké podklady (pokud jsme schopni je získat), závěry z toho ale musejí udělat historici.
František:
Z jakych udaju při zjistovani počasí v ten který rok v minulosti vycházíte?
RNDr. Ladislav Metelka: 16:12
Záleží na tom, z jaké minulosti. Z minulého století máme měření z řady stanic, v předminulém ale těch stanic bylo ještě velmi málo. Pro ještě starší údaje musíme do tzv. proxy dat (letokruhy, analýza pylů, kroniky, atd.). Touto problematikou se ale zabývají hlavně kolegové na Masarykově univeritě v Brně.
Jitka, Benesov:
Jak daleko do minulosti ve zjistovani klimatu můžete jít? Stovky let, tisíce, desetitisíce?
RNDr. Ladislav Metelka: 16:14
V Evropě se dá jít i několik tisíc let zpět (analýza pylů, dendrochronologie), ale tyto analýzy jsou jen přibližné a nemají takové prostorové a časové rozlišení, jaké bychom potřebovali. Hrubý obrázek ale dají. Jinak ve světě se hodně používají analýzy ledu z pevninských ledovců (Antarktida, Grónsko), tam se dá jít až několik set tisíc let zpátky, ale třeba časové rozlišení už není moc dobré.
Monika V.:
V jednom popularizačním poradu jsem se dozvěděla, Ze podnebí Sahary se meni každých dvacet tisíc let a ze za deset tisíc let se opět zazelena. Je to pravda?
RNDr. Ladislav Metelka: 16:16
Sahara pravděpodobně má přijatelnější klima v dobách, kdy je u nás tzv. doba ledová. Ty se opakují s periodou cca 100 000 let. Takže až přijde ta další (a ta dříve nebo později dorazí), Sahara může mít zase přijatelnější klima. Zatím je ale problém odhadnout, kdy to bude.
Aden:
Co říkáte na názory souč. prezidenta ČR na glob. oteplování?
RNDr. Ladislav Metelka: 16:18
Jsou to názory, vedené spíše z pozice politika a ekonoma, ne klimatologa. Z odborné klimatologické stránky bývají poměrně dost mimo.
Aden:
Je dobře, že se s glob. oteplování dělá politikum?
RNDr. Ladislav Metelka: 16:20
To je velký problém. Politici často tu problematiku a výstupy klimatologů zneužívají. Mělo by to být více pragmatické a méně ideologické.
Vašek:
Konzultuji vás historici casto?
RNDr. Ladislav Metelka: 16:23
Občas ano, u nás třeba pokud jde o počasí v určitých etapách minulého století. Hlavně kolem 1. a 2.světové války, třeba v souvislosti s dokumentací sestřelení nějakého letadla, jehož trosky byly nalezeny. Pokud jde o starší období, na to jsou odborníci spíše na Masarykově univerzitě v Brně. Dělají rekonstrukce i z písemných záznamů (kroniky a podobně) a tam s historiky spolupracovat musejí.
ibi.R:
Které názory na klimatické změny a tzv. globální oteplování jsou Vám blízké?
RNDr. Ladislav Metelka: 17:18
Na to je těžké odpovědět stručně, ale pokusím se v několika bodech: 1. klimatické změny byly, jsou a budou. 2. V posledních cca 100 letech má na nich podíl i člověk. 3. V posledních cca 40 letech je podíl člověka pravděpodobně už dominantní (nadpoloviční). 4. Klimatologové vnímají tuto problematiku jako možný problém, hlavně do budoucnosti. Není to věc, kterou by bylo dobré ignorovat, na druhou stranu není ani důvod k panice a nějakým ukvapeným opatřením.

Přehled chatů

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

22. 6. 2012

chemik

Ing. Petr Ondráček, CSc.

Fotografie

15. 6. 2012

námořní kapitán

Martin Řezníček

Fotografie

8. 6. 2012

student

Ing. Vít Syrový

Fotografie

1. 6. 2012

potravinář

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Fotografie

25. 5. 2012

fyzikální chemik

Ing. Dana Sephtonová

Fotografie

18. 5. 2012

chemik

David Obdržálek

Fotografie

11. 5. 2012

robotik

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Fotografie

4. 5. 2012

kulturolog

Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

Fotografie

27. 4. 2012

astronom

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.

Fotografie

20. 4. 2012

odbornice na inzulinovou rezistenci

Dr. Ing. Petr Vítek

Fotografie

13. 4. 2012

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Fotografie

6. 4. 2012

molekulární biolog a genetik

Jarmila Ondráčková

Fotografie

30. 3. 2012

jachtařka

RNDr. Ladislav Metelka

Fotografie

23. 3. 2012

klimatolog

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Fotografie

16. 3. 2012

kardiolog

první | předchozí | 1 2 3 4 5 | další | poslední (15)