Mikroeseje Františka Koukolíka o vědě, světě a lidech (2007). Režie T. Kudrna

Jakmile o něco jde, tvrdíme o sobě, že jsme racionální, zatímco našemu protivníkovi to moc nemyslí. Což jsem řekl velmi slušně. Že to v lidských sporech není pravda, prokázal málem 30 let starý pokus. Účastnily se ho dvě skupiny lidí. Jedna byla přesvědčena, že trest smrti smysl má. Druhá, že ho nemá. Psychologové předložili oběma skupinám čtyři částečně vymyšlené studie. Ve všech byly nápadné, úmyslné chyby. Jedna studie dokládala, že trest smrti zločince odrazuje – počet vražd v určeném státě po jeho zavedení klesl. Druhá studie dokazovala opak – počet vražd po zavedení trestu smrti stoupl. Třetí studie ukazovala, že zavedení trestu smrti mělo odstrašující účinek, čtvrtá, že zavedení tohoto trestu odstrašující účinek nemělo. Výsledky pokusu jsou lidsky výmluvné. Jak zastánci trestu smrti, tak jeho odpůrci došli k závěru, že ta ze dvou studií, která odpovídá jejich názoru, byla "lépe vedena" a je "přesvědčivější", než je studie, která jejich názoru odporovala. Lidé postřehli chyby v těch studiích, které byly proti jejich názoru. Ve studiích, které svědčily ve prospěch jejich názoru, chyby nepostřehli. Kromě toho pevnost přesvědčení zastánců obou opačných názorů se po přečtení uvedených studií posílila. Jinak řečeno: správná víra ve vlastní názor vypne rozum. Argumenty proti této víře ji posilují. Což je známo dlouhou dobu nejen vědcům, ale i užaslým lidem ohromeným z toho, jak neúčinné bývají ty nejrozumnější argumenty. Potud psychologický pokus a zkušenost.

Co se nám při tomto zkreslování ve skutečnosti děje v hlavě? To umožnila zjistit až funkční magnetická resonance, jedna ze zobrazovacích metod. Jak známo, v roce 2004 proběhla v USA prezidentská kampaň: republikánským kandidátem byl George Bush ml., kandidátem demokratů byl John Kerry. Krátce před volbami vědci sehnali dvě skupiny mužských dobrovolníků – jedna skupina byli přesvědčení republikáni, druhá byli přesvědčení demokrati. Oběma skupinám byly promítnuty Bushovy a Kerryho výroky. Kromě toho výroky třetího muže považovaného za politicky neutrálního, například herce Toma Hankse. Výroky politiků vědci upravili tak, aby jejich poselství bylo opravdu nápadné. Republikáni kromě jiného vyslechli Bushovy výroky, které si vzájemně odporovaly. Demokrati, kromě jiného, vyslechli Kerryho výroky, které si také vzájemně odporovaly. Jak republikáni, tak demokrati rozpor vysvětlovali pouze tak, aby svého kandidáta vylepšili. Přístroj přitom sledoval činnost jejich mozku. Ten okamžitě zapnul oblasti kontrolující emoce. Oblasti odpovídající za rozumové uvažování se ani nehnuly. Poté vyslechli zkoumaní lidé informace, které jejich kandidáta ospravedlňovaly. V mozcích zkoumaných lidí se okamžitě rozsvítil systém odměny – ten, jenž dává pocit slasti. Oblasti odpovídající za rozumové uvažování se opět nepohnuly. Racionalistický filosof by mohl zaplakat. Náš rozum je kontrolován našimi emocemi, nikoli naopak. Jsme tedy Homo sapiens sapiens? Nebo Homo sapiens emotionalis a hlavně stupidus?

Prameny a další informace

Univerzální vyhledavač

Obecné prameny

Pro veřejnost

  • Koukolík F., Drtilová J.; Propaganda. Iracionalita a její příčiny. V knize: Vzpoura deprivantů. Nové vydání. Praha, Galén 2006, s. 109-149.

Náročnější

  • Westen D., Blagov P.S., Harenski K., a kol.; Neural bases of motivated reasoning: an fMRI study of emotional constraints on partisan political judgment in the 2004 U. S. presidential election. J. Cognitive Neurosci 2006;18:1947-1958
  • Lord C., Ross L., Lepper M.; Biased assimilation and attitude polarization: the effect of prior therories on subsequently considered evidence. JPSP 1979;37:2098-2109
Stopáž5 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3