Kancelář veřejného ochránce práv a nezákonné exekuce rodičovských příspěvků (2006). Režie M. Rychlíková

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek sociální podpory, jejíž vyplácení je vymezeno konkrétními právními předpisy. Přesto však používají různé instituce odlišných výkladů, které buďto hodnotí či nehodnotí rodičovský příspěvek jako příjem nahrazující odměnu za práci. Nárok je přitom podmíněn celodenní řádnou péčí rodiče o dítě, příspěvek zabezpečuje po tuto dobu základní potřeby rodiče. Přesto však se na veřejného ochránce práv obracejí stěžovatelé, kterým na základě exekuce byly dávky odebrány. V dalším případu se ombudsman vyjadřuje k nezákonnosti podobných postupů.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3