Přihlašování písní do národního kola ESCZ2023 již skončilo.