Cyklus veřejných přednášek na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze připravil a uvádí Cyril Říha

Přednáška se věnuje vztahu technických obrazů a vědění: sleduje vazby mezi astronomií a kartografií 16.-17. století a osvícenským encyklopedismem a rozebírá několik úvah o vlivu a využití technických obrazů při uspořádávání vědění z konce 19. a počátku 20. století.

Tomáš Dvořák, Ph.D. je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR, kde se věnuje filosofii, dějinám vědy, dějinám médií a jejich vzájemným vztahům. Jako vědecký pracovník působí též na Vědecko-výzkumném pracovišti AVU a v Institutu sociologických studií FSV UK. Je autorem monografie Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti (Praha: Filosofia 2009) a antologie Špinavé praktiky v umění a kultuře (Praha: VVP AVU 2010) a šéfredaktorem časopisu Teorie vědy/Theory of Science.

Stopáž56 minut
Rok výroby 2010
 P