Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Viliam Široký — Lidé — Česká televize

politik

* 31. května 1902

† 6. října 1971

Původním povoláním železničář. Už v devatenácti letech vstoupil do KSČ. Brzy se stal pracovníkem aparátu strany a po nástupu Klementa Gottwalda do jejího čela zaujímal důležité funkce, od počátku třicátých let byl členem ÚV, předsedou KSČ na Slovensku a poslancem (do roku 1938). Po Mnichovu odešel do exilu – nejprve působil v Paříži a posléze v Sovětském svazu. V roce 1941 byl vyslán na Slovensko, kde byl brzy zatčen a až do počátku roku 1945 vězněn v Leopoldově. Podařilo se mu uprchnout a přejít frontu k Rudé armádě. Po válce patřil k nejmocnějším funkcionářům KSČ. Byl zvolen předsedou Komunistické strany Slovenska a členem předsednictva ÚV KSČ, v nejvyšších stranických funkcích působil až do roku 1962. Od dubna 1945 byl místopředsedou československé vlády – v této funkci setrval až do března 1953. V letech 1950–1953 vykonával funkci ministra zahraničních věcí, a od března 1953 se stal předsedou vlády, až do září 1963. Široký se podstatnou měrou podílel na likvidačních akcích proti slovenské Demokratické straně a čistkách v KSČ, které probíhaly na konci čtyřicátých a v první polovině padesátých let. Byl jedním z hlavních aktérů kampaně proti tzv. buržoasním nacionalistům, která vedla k odsouzení Vladimíra Clementise, Laca Novomestského a Gustáva Husáka, s nimiž vedl v minulosti politické i osobní spory. Počátkem šedesátých let se Široký pro svůj podíl na nezákonnostech a vykonstruovaných procesech stal nepohodlným pro stranické vedení. To nepotlačovalo ani veřejnou kritiku Širokého, například v tisku. V září 1963 byl předseda vlády Široký nucen podat demisi a byl také zbaven členství v předsednictvu ÚV KSČ. Po odchodu z vládních a stranických postů byl poslán do penze.

Odkazy