Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

PhDr. Petr Koura, Ph.D. — Lidé — Česká televize

historik

Vystudoval magisterský i doktorský program na FF UK (doktorát z oboru Nejnovější české dějiny), působil v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a v Ústavu pro studium totalitních režimů. Momentálně působí na Ústavu českých dějin FF UK. 

Zabývá se moderními českými dějinami, je odborným poradcem cyklu České století.

Odkazy