Petr I. z Rožmberka

český šlechtic, nejvyšší komorník českého království

* 1291

† 14. října 1347

Petr I. z Rožmberka byl jednou z nejvýznačnějších osobností své doby. Pocházel z významného šlechtického rodu Rožmberků. Významně zasahoval do běhu českého státu. Pravděpodobně jeho zásluhou byla sestavena v první polovině 14. století příručka procesního práva zvykového – tzv. Kniha rožmberská. Nejstarší právní kniha psaná česky. Rožmberkům patřil obrovský majetek. Královský Zvíkov, který měl Petr v zástavě už od doby svého otce; hrady Helfenburg, Choustník, Kamýk. Díky takové movitosti mohl podporovat duchovní a sociální ústavy či církevní stavby.

Byl spolu s dalším předním šlechticem Vilémem z Landštejna nejbližším služebníkem Jana Lucemburského. Často mu v době panovníkovy nepřítomnosti v zemi svěřoval její správu. Jeho služeb využíval i Karel IV. Po svém otci Jindřichovi z Rožmberka převzal funkci nejvyššího komorníka, kterou s přestávkou v letech 1319–1325 (zřejmě kvůli ozbrojeným neshodám s králem) zastával po celý život.

Odkazy