Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Pavel Tigrid — Lidé — Česká televize

novinář, spisovatel a politik

* 27. října 1917

† 31. srpna 2003

Vlastním jménem Pavel Schönfeld, narozen v roce 1917 v Praze.

Pocházel z židovské rodiny, k jeho příbuzným patřili spisovatelé Antal Stašek a Ivan Olbracht. Začal studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ale vzhledem k nacistické okupaci musel studium přerušit a v březnu 1939 emigroval do Anglie. V roce 1940 byl přijat do československého zahraničního vysílání BBC pro Československo, kde vystupoval pod jménem Pavel Tigrid. Po válce se vrátil do Československa. Nějaký čas působil na ministerstvu zahraničních věcí, kde se seznámil se svou ženou Ivankou, která mu tu dělala sekretářku. Z ministerstva byl brzy vyhozen pro své aktivity v tisku lidové strany. Týdeníky lidové strany Obzory a Vývoj, které řídil, v mnoha věcech překračovaly dobová politická tabu a jejich šéfredaktor se stal pro komunisty jedním z největších nepřátel: Zatykač na něj vydala Státní bezpečnost již 23. února 1948. Tigrid měl ale štěstí – od 19. února byl na novinářské cestě po britské zóně v Německu, z níž se už pochopitelně nevrátil. Jeho ženu ovšem vězení neminulo, byla držena jako rukojmí až do září 1948. Krátce po propuštění se jí podařilo uprchnout z Československa. Komunisté na Tigrida podali trestní oznámení pro podvracení republiky, čímž mu prakticky odřízli cestu zpátky.

Přes Mnichov, kde krátce působil ve Svobodné Evropě (v letech 1951–1952 byl šéfem její československé redakce), se Tigrid dostal do Spojených států. Tam zpočátku pracoval jako číšník v Brooklynu (nicméně psal komentáře pro Hlas Ameriky a články pro řadu novin a časopisů) a v roce 1956 založil časopis Svědectví. Od roku 1960, kdy se stal evropským zástupcem jednoho amerického nakladatelství, a s manželkou přesídlili do Paříže, se postupně z redakce časopisu stalo na dalších téměř třicet let jedno z kulturních center české emigrace. Prvořadou pozornost věnovala redakci Svědectví v pařížské ulici Pont de Lodi československá Státní bezpečnost. Kromě různých dezinformačních akcí se snažila zjistit autory článků ve Svědectví, kteří žili v Československu. Podařilo se jí to například u spisovatele Jana Beneše, který byl v roce 1967 v procesu souzen společně s nepřítomným Tigridem. Beneš dostal pět let (na svobodu byl propuštěn po 19 měsících v době Pražského jara) a Tigrid v nepřítomnosti čtrnáct.

Do Československa se znovu vrátil na prezidentskou inauguraci Václava Havla v prosinci 1989. Byl Havlovým poradcem a asistentem a začátkem roku 1994 ve vládě Václava Klause ministrem kultury. Po volbách v roce 1996 se vrátil na Pražský hrad, kde se věnoval česko-německým vztahům.

Tigrid byl známý i jako spisovatel – k jeho nejslavnějším knihám patří Politická migrace v atomovém věku nebo Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, ve které stručně shrnul události v Československu ve 20. století. Poslední roky žil Pavel Tigrid hlavně ve Francii, kde také 31. srpna 2003 ve věku nedožitých 86 let zemřel. Svůj odchod ze světa si zvolil sám, když přestal brát životně důležité léky.

Odkazy