Miloslav Vlk

kardinál

* 17. května 1932

† 18. března 2017

Miloslav Vlk se narodil 17. 5. 1932 v Lišnici, okres Písek, v jižních Čechách. Své dětství strávil v Záluží u Chyšek, kde navštěvoval základní školu a poznal tvrdost zemědělské práce. Ve věku jedenácti let si poprvé kladl otázku, zda se nemá stát knězem. V tu dobu ale snil i tom, že se stane letcem...

Po maturitě v r. 1952 pracoval jako dělník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích, potom následuje vojenská služba a po jejím ukončení v roce 1955 se mu přeci jen podaří v době politického uvolnění být přijat na filosofickou fakultu University Karlovy v Praze, kde vystudoval obor archivnictví. Pracoval krátce jako archivář v Jindřichově Hradci a potom v Českých Budějovicích, kde se stal ředitelem Městského archivu. Z této funkce odchází a v roce 1964 začíná studovat teologickou fakultu v Litoměřicích.

V průběhu Pražského jara v r. 1968 byl vysvěcen na kněze a byl českobudějovickým biskupem mons. Josefem Hlouchem ihned jmenován sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení vadilo tehdejším politických autoritám natolik, že ho poslali v r. 1971 na malé farnosti na Šumavě. O rok později je přeložen do Rožmitálu pod Třemšínem, kde byl sedm let farářem. Tam mu ale také v roce 1978 státní orgány za pomoci místních komunistů definitivně sebrali státní souhlas k výkonu kněžské služby.
Miloslav Vlk se stěhuje do Prahy, kde deset let tajně žije své kněžství ve společenství laiků. Pracuje jako myč oken a později jako archivář ve Státní bance československé.

1. ledna 1989 je mu státní souhlas navrácen, stává se farářem na Klatovsku. V únoru 1990 je jmenován českobudějovickým biskupem a po roce arcibiskupem pražským a primasem českým. 26. listopadu 1994 je jmenován kardinálem.

Kardinál Vlk zemřel 18. 3. 2017.

Odkazy