Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Miloš Bok — Lidé — Česká televize

skladatel, dirigent, sbormistr, klavírista, varhaník a herec

narozen 16. ledna 1968

Pro mimořádný talent byl přijat ve svých dvanácti letech na pražskou konzervatoř. Obor klavír absolvoval v roce 1988 u prof. Jaromíra Kříže a krátce po té se stal posledním žákem prof. Josefa Páleníčka na pražské AMU, u něhož studoval do jeho smrti (1991). Celkem získal na různých národních i mezinárodních soutěžích šest cen. Od dětství projevoval neodolatelnou potřebu komponovat a dirigovat.

Po prvních nedokončených pokusech (koncert, symfonie) napsal své první závažné dílo Missu Solemnis (1986) a vzápětí dokončil Missu Brevis Es dur (1987). Obě tato díla byla autorem provedena a zaznamenala nečekaný úspěch při nesčetných opakováních. Dalším jeho dílem je Missa Brevis Fis dur (1988), která vznikala souběžně s oratoriem Skřítkové z Křinického údolí (dokončeno a poprvé provedeno autorem r. 1993). Právě toto dílo provedl s velkým úspěchem při příležitosti svého absolventského koncertu v pražském Rudolfínu, kterým zakončil svá studia dirigování na pražské konzervatoři (1991–1993) u prof. Maria Klemense. V letech 1994–2001 se zabýval kompozicí oratoria Svatá Zdislava, ze kterého již bylo provedeno několik částí. Autor zamýšlí vytvořit oratorium Apokalypsa v Kamenické stráni, jež má být zakončením trilogie oratorních kompozicí.

Taktéž se zabývá instrumentací a úpravami děl svých kolegů (Jaroslav Pelikán, Jaroslav Novák, Jiří Strejc, Jean-Gaspard Páleníček). V roce 1998 vytvořil dílo Symfonické koledy a v roce 2001 orchestrální verzi Missy Brevis Es dur. Významným úspěchem bylo provedení jeho Missy Solemnis 30. května 1999 v newyorkské Carnegie Hall. Od roku 1987 je činný jako pedagog na různých základních školách (v Karlových Varech vede od roku 1999 dětský symfonický orchestr). V roce 1998 založil spolu se svými dlouholetými přáteli umělecký kroužek pojmenovaný po anglickém skladateli Siru Edwardu Elgarovi. Od roku 1992 působí jako varhaník plzeňské diecéze, kde byl v roce 2002 jmenován biskupem Mons. Františkem Radkovským diecézním kapelníkem při kůru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Tuto funkci po roce působení zanechává pro nedostatečné zázemí. Autor vzhledem k svému vyhraněnému postoji vůči liberální společnosti a jejím hodnotám působí v oficiální kulturní obci jen velmi sporadicky.

Čeští symfoničtí sólisté je soubor provádějící díla Miloše Boka za jeho řízení. Schází se spíše příležitostně, jeho jádro tvoří špičkoví současní interpreti mladé generace, kteří jsou doplňováni dle potřeby dalšími hráči. Jedinečností tohoto tělesa je snaha o autentickou a úplně svobodnou uměleckou interpretaci odlišující se od zaběhnutých profesionálních klišé.

Odkazy

Fotografie