Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Ing. Ludmila Jankovcová — Lidé — Česká televize

politička

* 8. srpna 1897

† 5. září 1990

Ludmila Jankovcová, rozená Stračovská, absolvovala Vysokou školu obchodní v Praze a později působila jako středoškolská učitelka v Praze, Teplicích a Košicích. Během okupace se společně s manželem Wolfgangem zapojila do odbojového hnutí. Její muž byl v roce 1941 zatčen a roku 1944 popraven. Roku 1922 se stala členkou Československé sociálně demokratické strany. Po válce byla zvolena do Ústavodárného Národního shromáždění. V parlamentu zasedala až do roku 1963. V ČSSD patřila k levicovému křídlu. Po sloučení ČSSD a KSČ byla kooptována do ÚV KSČ, z funkce byla uvolněna až v září 1969. V letech 1948–1954 byla navíc členkou politbyra ÚV KSČ a v letech 1954–1963 kandidátkou politbyra. Roku 1947 se jako první žena v Československu stala členkou vlády, v níž zaujímala post ministryně průmyslu. Po únoru byla ministryní výživy. V roce 1968 se zapojila do reformního hnutí v KSČ. Za normalizace, roku 1970, byla kvůli svým postojům vyloučena z KSČ. V roce 1977 podepsala Chartu 77.

Odkazy