Luděk Horký

manažer vývoje, Centrum dramaturgie tvorby pro děti a mládež

Absolvent Katedry divadelní a filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, televizní a divadelní dramaturg, publicista, pedagog.

Centrum dramaturgie tvorby pro děti a mládež vede od roku 2013, podílel se na přípravě a spuštění specializovaného dětského programového okruhu ČT :D.

Interně pracuje v České televizi od roku 2006 (dramaturg a moderátor dětských pořadů, vedoucí projektů Hřiště 7, Kabarety z maringotky a Návrat Studia Kamarád). Před tím pracoval jako divadelní dramaturg (zejména Městská divadla pražská) a jako televizní scenárista (seriály Redakce, Horákovi; televizní pořady pro děti Pohádková půda, Edův pohádkový balík atd.).

Je externím pedagogem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii a historii dramatického umění pro děti. Je místopředsedou českého národního střediska nevládní organizace ASSITEJ (světová organizace divadel pro děti a mládež) a členem Dramaturgické rady PerformCzech Institutu umění/Divadelního ústavu Praha. S dětmi aktivně pracuje také jako externí lektor dramatické výchovy v divadle Radar, scéně Domu dětí a mládeže Praha 7.

Odkazy

Fotografie