Karel Malich

sochař a malíř

* 18. října 1924

† 24. října 2019

Sochař a malíř Karel Malich je jednou z největších hvězd současné výtvarné scény u nás. Narodil se 18. Října 1924 ve východočeských Holicích a z krajiny, která ho v dětství obklopovala, prý dodnes čerpá inspiraci. Studoval Pedagogickou fakultu UK a Akademii výtvarných umění, stal se členem uměleckých spolků Hollar a Křižvoatka. 

Svět jeho rozsáhlého díla byl vždy proměnlivý. Procházel vývojem od fauvismu, prošel si kubismem, posunul se až k expresivnímu cítění. Nakonec u něj došlo ke zjednodušování tvarů a jejich postupné proměně v pouhý znak. Jeho drátěné plastiky označují odborníci za zcela originální a novátorský tvůrčí postup. Z hlíny naopak nesochá, protože mu je jako materiál nepříjemná, olejovými barvami – na rozdíl od pastele – nemaluje, protože mu, jak tvrdí, zapáchají.

Malichovo dílo intenzivně komunikuje se světem, ačkoliv on sám se ke svým dílům vyjadřuje jen nerad.

Odkazy