Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Josef Chuchma — Lidé — Česká televize

novinář

narozen 1959

Po maturitě na střední průmyslové škole elektrotechnické vystudoval Fakultu žurnalistiky UK. V roce 1984 nastoupil do časopisu Mladý svět, kde psal především o kultuře. Soustavně fotografoval spisovatele, na to téma měl v devadesátých letech dvě výstavy. V roce 1993 se stal redaktorem kulturní rubriky týdeníku Respekt. O rok později začal vést kulturní rubriku deníku Mladá fronta DNES, na tomto postu vydržel do roku 2002. Až do svého odchodu z MF DNES (v polovině roku 2013) pak vedl sobotní esejistickou přílohu Kavárna. Nyní je vedoucím sobotní přílohy Lidových novin Orientace.

Jako spolueditor připravil knihu českých úvah o feminismu Nové čtení světa, je autorem monografie fotografa Tomkiho Němce, doslovy doprovodil několik fotografických či beletristických knih, napsal texty do knihy fotografických portrétů českých výtvarníků Orbis Artis (fotografie Jaroslav Brabec), spoluautor knihy Torst (dvacet let nakladatelství). Několik let na Radiu 1 spolumoderoval diskusní pořad Zátiší.

Odkazy

Fotografie