Jaroslav Kratochvíl

dokumentarista

Jaroslav Kratochvíl se narodil v roce 1985 v Plzni. Vedle studia politologie na Západočeské univerzitě v Plzni nastoupil na Katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU, kde v roce 2012 studium úspěšně zakončil. Nyní zde dále působí v doktorandském studijním programu a tématem jeho badatelského úsilí je otázka obrazu Němce v československém dokumentárním filmu mezi léty 1945–1968.

Jeho studentské snímky se většinou věnovaly historickým a politickým tématům a byly uvedeny na českých i zahraničních festivalech. Spolupracoval s Českou televizí na cyklu Hádanky domů života mapující židovské hřbitovy a komunity v ČR, na programu k oslavě sta let českého skautingu a na dalších dokumentárních filmech. V současnosti debutuje celovečerním snímkem Lovu zdar! pronikajícím do nitra lovecké a myslivecké vášně. 

Krom toho se podílel na filmové dramaturgii několika festivalů (Cigistock, Kontejnery k světu), realizoval dílnu na MFDF Ji.hlava týkající se filmového zachycení odsunu německého obyvatelstva či vedl filmový workshop pro studenty gymnázia.

Odkazy

Fotografie