Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Jan Kiss — Lidé — Česká televize

redaktor

narozen 1961

e-mail: jankiss@volny.cz
jan.kiss@ceskatelevize.cz

V Československé televizi pracoval v letech 1980–1986 a věnuje se především dokumentární tvorbě. Pracoval jako dramaturg a metodik Pražského kulturního střediska pro film a video. Jako redaktor a fotograf spolupracuje s několika společenskými magazíny. Specializuje se především na cestopisnou, historickou a leteckou tématiku. Od roku 2000 spolupracoval s redakcí pořadu Černá-bílá jako režisér a kameraman rubrik Kdo je kdo a Tipy na výlet. Spolupracoval také s pořadem Testoviny. Od ledna 2003 je reportérem Černých ovcí.

Odkazy