JUDr. Hubert Masařík

právník, diplomat

* 2. srpna 1896

† 13. října 1982

Pocházel z rodiny řídícího učitele; po absolvování gymnázia (maturita 1915) vystudoval práva na české univerzitě v Praze (JUDr. 1920) a ještě v období 1919-20 absolvoval diplomatické kursy na PrF UK; již od dubna 1920 začal působit nejprve jako smluvní a posléze řádný úředník čs. MZV. V listopadu byl 1921 přeložen na vyslanectví v Bruselu. V Belgii působil až do r. 1928, v roce 1929 byl přidělen na vyslanectví do Sofie, kde pracoval jako zástupce tituláře do r. 1936. Na podzim 1936 byl jmenován parlamentním referentem ministra zahraničí, fungoval i jako spojka MZV k politickým stranám (a sám také psal komentáře do revue Demokratický střed). Po Mnichovu se stal šéfem kabinetu nového ministra F. Chvalkovského. Po okupaci dále pracoval ve státním aparátu, podílel se však i na části odbojových aktivit ministerského předsedy Aloise Eliáše. Počátkem října 1941, po Eliášově zatčení, byl dočasně rovněž uvězněn, později byl však díky zákrokům italských a německých přátel propuštěn a k 30. 6. 1942 penzionován. Po osvobození byl v letech 1945-46 internován a vyšetřován pro obvinění z kolaborace, byl však zproštěn všech obvinění. V 60. letech sepsal objemné memoáry, z nichž však mohly vyjít jen výňatky; jejich úplné vydání pod názvem V proměnách Evropy. Paměti čs. diplomata bylo realizováno až r. 2002.

Odkazy