Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

František I. Rakouský — Lidé — Česká televize

* 1. března 1792

† 11. srpna 1804

František I. Rakouský (později jako císař František II.) byl nejtarším synem a nástupcem císaře Leopolda II.

Mladý František se stal oblíbencem svého strýce a tehdejšího císaře Josefa II., který sám bezdětný by Františka rád viděl na trůně. Zajistil mu proto výhodné manželství s Alžbětou Vilemínou Württemberskou. Ta však zemřela pouhé dva roky po svatbě, den po porodu Františkovy prvorozené dcery. Navíc o další dva dny později zemřel také Josef II. František vládl jen do té doby, než z Florencie dorazil jeho otec, nynější právoplatný vůdce říše.

Po roce, konkrétně 18. února 1790, se František I. znovu oženil. Jeho manželkou se stala Marie Terezie Neapolská-Sicilská, Františkova sestřenice v prvním stupni (jejich rodiče byli sourozenci), což mělo za následek degenerační poruchy u dětí, které prakticky nebyly schopné samostatného života.

Císařem se stal po smrti svého otce a již v počátcích vlády svou pravou rukou udělal knížete Metternicha. Tento zdatný diplomat se později stal nejmocnějším mužem Rakouska.

V té době však byla celá Evropa postupně zahalena stínem Napoleona. Císař je zatlačen do Uher a když se Napoleon prohlásí novým císařem, Františkovi nezbyde nic jiného, než se prohlásit za císaře Rakouska. Podruhé se František I. utká s Napoleonem po boku ruského cara Alexandra I. v takzvané bitvě Tří císařů u Slavkova. Zde však Napoleonova vojska rozdrtí opozici a František se 6. srpna 1806 definitivně vzdává koruny Svaté říše římské, čímž ruší povinnosti císařských stavů.

Habsburská dynastie však císařský stolec neopouští nadlouho, neboť kníže Metternich sjednal s Napoleonem sňatek. Jeho ženou a císařovnou se stane Marie Luisa Habsbursko-Lotrinská. Ta se pak po Napoleonově prohrané bitvě u Lipska vrací i se synem Napoleonem Františkem Bonapartem do Rakouska.

František I. umírá v roce 1835 poté, co se ještě jednou ožení s Karolínou Augustou Bavorskou. Jejich manželství je šťastné, ač bezdětné. František I. byl posledním císařem Svaté říše římské a zároveň prvním císařem rakouským. Historie na něj ale vzpomíná zejména jako na loutku ambiciózního Klementa Václava Lothara Metternicha.

Odkazy

  • Habsburkové (císař Svaté říše římské, císař rakouský)