Cestujte s Českou televizí

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. — Lidé — Česká televize

vědkyně, imunoložka a mikrobioložka

narozena 21. října 1942

Přední imunoložka specializující se na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění, mikrobioložka a bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky

Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V roce 1993 se habilitovala pro obor imunologie na Univerzitě Karlově a o osm let později byla jmenována pro tento obor profesorkou. Od roku 1964 pracuje na MBÚ ČSAV (nyní AV ČR) v oddělení imunologie, od roku 1990 jako vedoucí vědecká pracovnice. Profesorka Blanka Říhová se vědecky orientuje na imunologii, genetiku, experimentální onkologii, lékařskou biochemii, toxikologii, metabolismus a výživu.

První pracovní pobyt ve Spojených státech uskutečnila v roce 1985, kde přednášela v Seattlu, Salt Lake City, Oklahoma City, Washingtonu, D.C. a New Yorku. Podruhé strávila v USA půl roku v roce 1987, když pracovala na University of Utah na pozvání profesora Jindřicha Kopečka. Po sametové revoluci, v únoru 1990, odjela na toto pracoviště opět. Od roku 2000 zde působí ve funkci hostující profesorky farmacie a farmaceutické chemie. V roce 1994 přednášela také na Univerzitě Paris-Nord ve Francii.

Profesorka Blanka Říhová svoje zkušenosti uplatňuje v řadě tuzemských a zahraničních organizací a poradních orgánů, např. Česká imunologická společnost, Učená společnost ČR, Lékařská společnost J. E. Purkyně, vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR a několika VŠ, GA ČR (1996–2000 členka předsednictva), GA AV ČR, Interní grantová agentura MZ, oborové rady doktorských studijních programů aj. Je členkou významných mezinárodních organizací a získala řadu významných domácích i zahraničních ocenění (mj. 2006 – Medaile Ruské akademie přírodních věd „Za Zásluhy o zdraví lidu”, 2005 – Medaile Senátu Parlamentu České republiky, 2005 – Česká hlava, 1987 – Medaile ČSAV J. E. Purkyně za dosažené výsledky v biologii.

Odkazy