Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

JUDr. Alexej Čepička — Lidé — Česká televize

politik

* 18. srpna 1910

† 30. září 1990

Původně advokátní koncipient, člen KSČ od roku 1929. V letech 1942–1945 byl vězněn v koncentračních táborech Osvětim a Buchenwald. Od roku 1946 působil jako poslanec Národního shromáždění, v prosinci 1947 byl jmenován ministrem vnitřního obchodu. V letech 1948–1950 vykonával funkci ministra spravedlnosti a zároveň generálního tajemníka Ústředního akčního výboru Národní fronty, od října 1949 byl navíc i předsedou Státního úřadu pro věci církevní. V dubnu 1950 jej prezident Gottwald, jehož byl zetěm, jmenoval armádním generálem a ministrem národní obrany. V dubnu roku 1956 byl odvolán z funkcí a v roce 1963 „za podíl na organizování politických procesů proti komunistům“ vyloučen z KSČ.

Odkazy