iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2018
22:00 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
15028
zhlédnutí

Dnes před 100 lety (1918)

Souhrn dne

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dnes před 100 lety

 • 00:00:01 DNES PŘED 100 LETY
 • 00:00:12 -Dobrý večer.
 • 00:00:14 Mocnostem, které rozpoutaly
  první světovou válku,
 • 00:00:17 docházejí síly.
 • 00:00:19 Podle našich zpráv je konec
  Rakouska-Uherska,
 • 00:00:22 jehož jsou české země součástí,
  doslova na spadnutí.
 • 00:00:25 Všichni, kdo si přejí
  a podporují vznik
 • 00:00:27 samostatného státu
  Čechů a Slováků,
 • 00:00:30 napjatě očekávají chvíli,
  kdy se tento sen mnoha generací
 • 00:00:34 po 300 letech habsburské nadvlády
  konečně uskuteční.
 • 00:00:38 Sledujete projekt
  DNES PŘED 100 LETY.
 • 00:00:41 Představte si, že jsme se posunuli
  zpátky proti času,
 • 00:00:44 a to přesně o 100 let,
  a že je tedy 28. října 1918.
 • 00:00:48 A vy máte tu jedinečnou možnost
  sledovat s námi události dne
 • 00:00:52 zrodu Československé republiky
  tak, jak šly za sebou
 • 00:00:56 a jak bychom je zaznamenali,
  kdybychom tehdy
 • 00:00:59 měli stejné možnosti jako dnes.
 • 00:01:01 Do jaké dne se vlastně
  lidé probouzeli?
 • 00:01:04 -Ahoj, Jakube.
 • 00:01:06 Jaké počasí
  bylo ráno 28. října 1918,
 • 00:01:09 nám poví meteorolog,
  pan Jan Šrámek.
 • 00:01:12 -Ráno bylo pořádně studené,
  nad Alpami se usadila
 • 00:01:16 tlaková výše,
  naopak nad Rumunskem níže.
 • 00:01:19 A právě mezi nimi k nám proudil
  studený vzduch od severu.
 • 00:01:22 Ranní teploty byly většinou
  od 4 stupňů do nuly
 • 00:01:25 a bylo zataženo.
 • 00:01:27 Na jihozápadě Čech
  bylo mraků o něco méně,
 • 00:01:29 a tak tam dokonce i mrzlo,
  většinou tam bylo kolem -1 stupně.
 • 00:01:33 A hodně mraků
  zůstávalo po celý den.
 • 00:01:35 Odpolední teploty
  byly jen od 4 do 8 stupňů Celsia.
 • 00:01:38 Nejtepleji bylo v Praze
  nebo třeba v Brně,
 • 00:01:41 právě tam bylo těch 8 stupňů.
 • 00:01:43 Zataženo a k tomu i přeháňky,
  ty byly na horách dokonce sněhové.
 • 00:01:47 V Peci pod Sněžkou ležely 2 cm
  a na Lysé hoře v Beskydech
 • 00:01:51 dokonce 25 cm sněhu.
 • 00:01:54 -Pracuje se i 16 hodin denně,
  6 dní v týdnu.
 • 00:01:57 Ženy zastávají často profese
  dosud vyhrazené mužům.
 • 00:02:00 Do naší země se rozšířila
  hrozivá pandemie
 • 00:02:03 španělské chřipky,
  která denně zabíjí stovky lidí.
 • 00:02:06 Po čtyřech válečných letech
  naši zemi sužuje hlad.
 • 00:02:09 Lidé vstávají brzy ráno,
  aby sehnali trochu mléka,
 • 00:02:12 mouky, brambor nebo kousek mýdla.
 • 00:02:14 Mobilizace odčerpala
  z Rakouska-Uherska
 • 00:02:17 7,5 milionu mužů a způsobila
  katastrofu v zemědělství.
 • 00:02:21 Potraviny jsou na lístky.
 • 00:02:23 Týdenní příděl na osobu
  činí 980 gramů chleba
 • 00:02:26 a 250 gramů mouky.
 • 00:02:28 Nedostatek chleboviny
  se nahrazuje přídělem marmelády
 • 00:02:32 vařené z červené řepy.
 • 00:02:33 Hladové bouře v řadě měst
  potlačila monarchie
 • 00:02:36 nasazením ozbrojených jednotek
  a mezi desítkami zastřelených
 • 00:02:40 jsou i děti.
 • 00:02:41 Šíří se stávkové hnutí,
  zbytky důvěry ve vládu i císaře
 • 00:02:45 se hroutí.
 • 00:02:49 -Sledujete pořad
  DNES PŘED 100 LETY.
 • 00:02:51 Přinášíme komentované shrnutí
  zpráv dne 28. října 1918.
 • 00:02:55 Pane profesore, vedle spontánních
  protestů obyvatel
 • 00:02:59 proti starému Rakousku-Uhersku
  je tu i dlouhodobá snaha
 • 00:03:02 o vznik samostatného
  československého státu.
 • 00:03:05 Kdo jsou nejvýznamnější
  představitelé této snahy?
 • 00:03:09 -Nejvýznamnějšími představiteli
  zahraničního odboje
 • 00:03:12 byli Tomáš Garrigue Masaryk,
  Edvard Beneš
 • 00:03:15 a Milan Rastislav Štefánik,
  kteří již od roku 1914
 • 00:03:19 intenzivně pracovali
  na prosazení myšlenky
 • 00:03:23 vzniku samostatného
  československého státu.
 • 00:03:26 V Praze v té době působili
  vedoucí činitelé domácího odboje,
 • 00:03:30 kteří neodcestovali na jednání
  delegace do Ženevy,
 • 00:03:35 kde bylo jednání představitelů
  domácího a zahraničního odboje
 • 00:03:39 v čele s Edvardem Benešem
  a Karlem Kramářem.
 • 00:03:42 A tito muži byli později nazváni
  muži 28. října.
 • 00:03:46 Patřil k nim zejména
  Antonín Švehla, Alois Rašín,
 • 00:03:50 Jiří Stříbrný, František Soukup
  a Vavro Šrobár.
 • 00:03:53 -Všichni měli mj. za první
  republiky dosti rozdílné osudy,
 • 00:03:57 řekl bych, ale to není tématem
  dnešního povídání.
 • 00:04:01 Ještě pojďme od osobností
  k orgánům.
 • 00:04:03 Existoval Národní výbor,
  existovala
 • 00:04:06 Československá národní rada.
 • 00:04:08 Co tohle bylo za orgány?
 • 00:04:10 -V té době existoval
  Národní výbor československý,
 • 00:04:14 který vznikl 13. července 1918.
 • 00:04:16 A tento Národní výbor byl složen
  ze zástupců politických stran
 • 00:04:20 podle výsledků voleb z roku 1911
  a měl 38 členů.
 • 00:04:23 Původně existoval Národní výbor
  již od roku 1916, od listopadu,
 • 00:04:29 ale tento Národní výbor
  byl víceméně loajální
 • 00:04:32 Rakousku-Uhersku, a proto jeho
  činnost byla fakticky ukončena
 • 00:04:37 a vznikl
  Národní výbor československý.
 • 00:04:40 -Vy jste mluvil o domácím odboji,
  o zahraničním,
 • 00:04:43 ale co odboj na Slovensku?
 • 00:04:45 Do je vlastně vůdčím nositelem
  té myšlenky společného státu
 • 00:04:48 Čechů a Slováků na Slovensku?
 • 00:04:50 My známe jméno
  Milan Rastislav Štefánik,
 • 00:04:53 ale víme, že do Prahy
  přicestoval i Vavro Šrobár.
 • 00:04:56 To, myslím, není mezi Čechy
  až tak známé jméno.
 • 00:04:59 -Vavro Šrobár byl znám tím,
  že se snažil o spolupráci
 • 00:05:03 mezi Čechy a Slováky
  již dávno před 1. světovou válkou,
 • 00:05:07 ale hlavní úlohu
  sehrávali Slováci v Americe,
 • 00:05:10 protože maďarizace na Slovensku
  byla, řekl bych, daleko tvrdší
 • 00:05:15 než germanizace v českých zemích
  a na Slovensku.
 • 00:05:18 A proto již v roce 1915
  jednali představitelé
 • 00:05:22 krajanů Slováků
  s krajany českými.
 • 00:05:26 Výsledkem bylo podepsání
  clevelandských dohod z října 1915,
 • 00:05:31 kde se zavázali,
  že budou společně bojovat
 • 00:05:34 za samostatný stát.
 • 00:05:36 A jedním z významných činitelů
  byl také Štefan Osuský,
 • 00:05:39 který byl právě představitelem
  této myšlenky samostatného státu,
 • 00:05:44 prosazovatelem mezi krajany
  v Americe.
 • 00:05:47 -Mluvíme-li o osobnostech,
  tak nad všemi ční postava
 • 00:05:50 Tomáše Garrigua Masaryka.
 • 00:05:52 Muž, o kterém bylo jasné,
  že bude prezidentem
 • 00:05:55 té nově vznikající republiky.
 • 00:05:57 Ale kde je on dnes,
  28. října 1918?
 • 00:06:00 -28. října 1918 pobýval
  Tomáš Garrigue Masaryk v USA.
 • 00:06:04 On tam pobýval již od začátku
  května roku 1915.
 • 00:06:08 Dostalo se mu obrovského přijetí
  mezi krajany v Chicagu,
 • 00:06:13 kde ho vítalo 250 000
  našich nadšených krajanů.
 • 00:06:18 -Čili oni už tehdy věděli,
  že on je tou hlavní
 • 00:06:21 vůdčí postavou,
  která vytvoří samostatný stát.
 • 00:06:25 -Naši krajané uznávali
  T. G. Masaryka jako vůdčí osobnost
 • 00:06:28 zahraničního odboje
  již od roku 1914.
 • 00:06:31 Tehdy vzniká
  České národní sdružení,
 • 00:06:34 které finančně a materiálně
  podporovalo náš zahraniční odboj.
 • 00:06:37 A na prvním jednání
  Českého národního sdružení
 • 00:06:40 bylo rozhodnuto, že T. G. Masaryk
  je uznán jako hlavní představitel
 • 00:06:44 zahraničního odboje.
 • 00:06:46 A České národní sdružení
  a Slováci, krajané,
 • 00:06:49 věnovali zahraničnímu odboji
  více než 1,5 milionu dolarů
 • 00:06:53 ještě mimo rozsáhlé
  materiální pomoci,
 • 00:06:56 kdy lodními transporty
  byla poskytována pomoc
 • 00:06:59 našim legiím v Rusku, ve Francii,
  v Itálii,
 • 00:07:02 ale také zajatcům v Rusku
  do doby, než vznikly legie.
 • 00:07:05 -Delegace čelných představitelů
  Národního výboru
 • 00:07:07 vedená Karlem Kramářem, budoucím
  prvním československým premiérem,
 • 00:07:11 se dnes v Ženevě chystá zahájit
  jednání s Edvardem Benešem,
 • 00:07:14 představitelem zmíněné
  Československé národní rady,
 • 00:07:18 orgánem zahraničního odboje.
 • 00:07:20 A to na téma stanovení
  dalšího společného postupu
 • 00:07:23 domácí a zahraniční
  politické reprezentace.
 • 00:07:26 Nám se však s horkou novinkou
  hlásí z centra Prahy
 • 00:07:29 náš reportér Martin Rachman.
 • 00:07:32 Martine?
 • 00:07:33 -Před malou chvílí vstoupili sem,
  do budovy vedení Agrární strany,
 • 00:07:37 členové předsednictva
  Národního výboru,
 • 00:07:39 konkrétně Jiří Stříbrný,
  Alois Rašín a František Soukup.
 • 00:07:42 Od 7 hodin tady budou společně
  se šéfem agrárníků
 • 00:07:45 Antonínem Švehlou řešit
  tu aktuální napjatou situaci.
 • 00:07:48 -Co závažného se přihodilo,
  že se sešli k neformálnímu jednání
 • 00:07:52 tak brzy ráno?
 • 00:07:54 -Alois Rašín
  nám v krátkém rozhovoru řekl,
 • 00:07:57 že se včera večer
  telefonicky spojil s Vídní.
 • 00:08:00 Poslanec Vlastimil Tusar,
  který ve vídeňské Říšské radě
 • 00:08:03 zastupuje české zájmy,
  ho informoval o tom,
 • 00:08:06 že kapitulaci Rakouska-Uherska
  je možné očekávat
 • 00:08:09 už během následujících
  několika málo hodin.
 • 00:08:12 -To by potvrzovalo
  neoficiální zprávy,
 • 00:08:15 že je válka prohraná
  a že se tajně jedná o míru.
 • 00:08:18 Znamená to, že k převratu dojde,
  i když je politická reprezentace
 • 00:08:22 Národního výboru
  právě teď v Ženevě?
 • 00:08:26 -Rozpoznat a nepromarnit
  tu správnou chvíli,
 • 00:08:29 kdy se chopit moci.
 • 00:08:31 Právě o tom je tato ranní schůzka.
 • 00:08:33 Alois Rašín na ni dokonce dorazil
  i s návrhem prvního zákona
 • 00:08:37 samostatného státu
  československého.
 • 00:08:40 Sepsal ho v noci na dnešek
  pro případ,
 • 00:08:43 že by nastaly ideální podmínky
  k vyhlášení samostatnosti.
 • 00:08:46 -Na čem se čtveřice politiků
  během ranního jednání dohodla?
 • 00:08:51 -Během ranního jednání
  na základě informací,
 • 00:08:54 které měli k dispozici,
  se rozhodli k vydání prohlášení
 • 00:08:58 o převzetí moci
  v zemích Koruny české.
 • 00:09:01 Toto rozhodnutí bylo oznámeno
  místodržitelství.
 • 00:09:04 V té době nejvyššími veliteli
  v Praze
 • 00:09:08 byl zemský vojenský velitel,
  generál Kestřánek
 • 00:09:11 a vojenský velitel Prahy,
  generál Zanantoni.
 • 00:09:15 Generál Zanantoni nařídil
  odpoledne maďarským jednotkám,
 • 00:09:19 které byly v Praze, aby vyklidily
  Staroměstské náměstí,
 • 00:09:23 kde lidé masově oslavovali
  prohlášení o vzniku samostatnosti.
 • 00:09:28 Na zásah Národního výboru
  a po jednání z Národního výboru
 • 00:09:32 byly jednotky staženy
  a tím bylo zabráněno
 • 00:09:36 možnému krveprolití při střetu
  mezi manifestujícími
 • 00:09:39 a maďarskými jednotkami.
 • 00:09:42 -Ale za vznik
  a samostatnost Československa
 • 00:09:44 právě v těchto okamžicích
  bojuje v zahraničí
 • 00:09:47 i naše revoluční dobrovolnická
  armáda Čechů a Slováků,
 • 00:09:50 známá jako československé legie.
 • 00:09:53 S aktuálními zprávami
  se ze západní fronty
 • 00:09:56 hlásí náš válečný zpravodaj
  Jan Novák, kterého se ptám,
 • 00:09:59 jak si československé jednotky
  v těchto těžkých bojích vedou?
 • 00:10:04 -Výborně. Svou statečností
  a výsledky si vydobyly
 • 00:10:07 uznání a respekt
  i u francouzské generality.
 • 00:10:11 Naše jednotky v minulých dnech
  čelily v nelítostných bojích
 • 00:10:14 často na bodáky muž proti muži
  německé přesile.
 • 00:10:18 Poté přešly přes řeku Aisne
  a obsadily
 • 00:10:20 strategicky důležité
  městečko Terron.
 • 00:10:23 Nyní i přes velké ztráty
  srdnatě vzdorují
 • 00:10:26 opakovaným pokusům Němců
  převzít Terron zpět.
 • 00:10:29 -Jak vysoké máme ztráty?
  Je naděje, že se situace uklidní?
 • 00:10:32 Tady v Praze se hovoří
  o kapitulaci Německa.
 • 00:10:35 -Situace je zde velmi nepřehledná
  a kapitulaci
 • 00:10:38 vůbec nic nenasvědčuje, ba naopak.
 • 00:10:41 Jsme svědky hotového pekla.
 • 00:10:43 K desítkám našich padlých,
  nezvěstných a téměř 200 zraněných
 • 00:10:46 přibývají i dnes další.
 • 00:10:48 Stateční Čechoslováci
  jsou pod neustálou
 • 00:10:51 dělostřeleckou
  a kulometnou palbou.
 • 00:10:53 Nad Terronem krouží
  i 20 německých letadel najednou,
 • 00:10:57 střílejí po každém pohyblivém cíli
  a shazují na naše vojáky
 • 00:11:00 plynové granáty.
 • 00:11:01 I proto není možné
  situaci přesně popsat.
 • 00:11:04 Všude nad zemí se povalují
  oblaka jedovatého dýmu
 • 00:11:07 a je zde velmi špatná viditelnost.
 • 00:11:10 -Děkujeme našemu zpravodaji
  Janu Novákovi.
 • 00:11:12 Pane profesore,
  kdy a jak byly vlastně
 • 00:11:15 československé legie vytvořeny?
 • 00:11:17 -Cesta k vytvoření
  československých legií byla dlouhá
 • 00:11:21 a velmi složitá.
 • 00:11:23 Nejdříve vzniká česká jednotka
  v rámci francouzské
 • 00:11:26 cizinecké legie,
  kde se přihlásilo
 • 00:11:29 300 dobrovolníků,
  kteří 12. října 1918
 • 00:11:32 za zpěvu písně Kde domov můj
  složili slavnostní přísahu.
 • 00:11:36 Další jednotkou
  byla česká družina,
 • 00:11:39 která vznikla v ruské armádě,
  také v září roku 1918,
 • 00:11:43 která měla zhruba 800 osob.
 • 00:11:46 A potom také v italské armádě
  později vzniklo
 • 00:11:49 několik průzkumných rot.
 • 00:11:51 Tyto jednotky se ovšem nestaly
  základem československých legií,
 • 00:11:54 protože T. G. Masaryk
  i Milan Rastislav Štefánik
 • 00:11:57 dlouho jednali s vládou ruskou,
  italskou a francouzskou.
 • 00:12:01 A základní problém spočíval v tom,
  že všechny tyto vlády
 • 00:12:05 odmítaly možnost vytvoření
  československého
 • 00:12:08 zahraničního vojska ze zajatců
  a odvolávaly se
 • 00:12:11 na haagské konvence,
  které to přímo zakazovaly.
 • 00:12:14 Teprve totální vyčerpání
  lidských i materiálních zdrojů
 • 00:12:18 nejdříve v Rusku,
  potom také ve Francii a v Itálii
 • 00:12:22 donutilo víceméně tyto vlády
  k povolení vytváření
 • 00:12:26 našeho zahraničního vojska
  ze zajatců,
 • 00:12:29 kterých byly desetitisíce.
 • 00:12:31 Nejvíce v Rusku,
  potom také v Itálii a ve Francii.
 • 00:12:35 Ve Francii byl vydán dekret
  prezidenta Francouzské republiky
 • 00:12:39 o vzniku našich jednotek
  v prosinci roku 1917.
 • 00:12:42 V Itálii dokonce
  až v dubnu roku 1918.
 • 00:12:46 Jak československé legie v Itálii,
  tak ve Francii
 • 00:12:50 byly poprvé použity na frontě
  až v létě roku 1918.
 • 00:12:55 Trošičku jiná situace
  byla v Rusku,
 • 00:12:59 kde po bitvě u Zborova
  2. července 1917
 • 00:13:02 byl umožněn rozsáhlý nábor
  dobrovolníků
 • 00:13:06 a naše legie v Rusku
  dosáhly za velmi krátkou dobu
 • 00:13:09 počtu 30 000 vojáků.
 • 00:13:11 -Vznik našich jednotek v Itálii
  je zásluhou
 • 00:13:14 další vůdčí osobnosti
  zahraničního odboje,
 • 00:13:17 generála
  Milana Rastislava Štefánika,
 • 00:13:20 účastníka bojů na západní frontě
  a významného vojenského diplomata.
 • 00:13:24 On nabíral československé legie
  také v Srbsku a Rumunsku,
 • 00:13:28 nabíral dobrovolníky,
  z kterých se poté rekrutovaly
 • 00:13:31 československé legie.
 • 00:13:33 Jak bylo naše zahraniční vojsko
  veliké a šlo primárně
 • 00:13:36 o Čechy, o Slováky
  nebo i o další národnosti?
 • 00:13:39 -Naše zahraniční vojsko
  bylo poměrně veliké.
 • 00:13:42 V Rusku se počítá
  kolem 60-70 000 vojáků,
 • 00:13:45 v Itálii kolem 24 000 vojáků,
  ve Francii 12 000 vojáků.
 • 00:13:49 Ale mimo to ještě bojovaly
  desítky tisíc Čechů,
 • 00:13:53 krajanů z USA.
 • 00:13:55 Například do americké armády
  vstoupilo dobrovolně
 • 00:13:58 více než 30 000 Čechů
  narozených v Čechách a na Moravě,
 • 00:14:02 12 000 Slováků
  a dále potom 28 000 těch,
 • 00:14:05 kteří se hlásili
  k české národnosti,
 • 00:14:08 kteří se už narodili v Americe.
 • 00:14:10 Takže na frontách 1. světové války
  bojovalo více než 150 000
 • 00:14:14 Čechů a Slováků
  proti Rakousku-Uhersku a Německu.
 • 00:14:19 -Z toho řada těch,
  kteří bojovali už v řadách
 • 00:14:22 "naší" československé armády,
  která ovšem ještě nereprezentovala
 • 00:14:26 žádný stát, jinými slovy,
  jak je možné,
 • 00:14:30 že máme dřív armádu než stát?
 • 00:14:32 -Byla to, troufám si říci,
  světová rarita a je dodnes,
 • 00:14:36 protože existovalo
  více než stotisícové vojsko
 • 00:14:39 neexistujícího státu.
 • 00:14:41 Ale pokud se týká
  vzniku republiky,
 • 00:14:43 tak právě toto byl jeden
  z rozhodujících argumentů,
 • 00:14:46 který přispěl k tomu,
  že vítězné velmoci
 • 00:14:49 nakonec souhlasily
  s rozbitím Rakouska-Uherska
 • 00:14:52 a vytvoření samostatného
  československého státu.
 • 00:14:55 -A asi není tajemstvím,
  že i Tomáš Garrigue Masaryk
 • 00:14:58 říkal o legiích,
  že bez nich bychom jako republika
 • 00:15:01 nikdy nevznikli.
 • 00:15:03 -To je určitě pravda,
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • 00:15:06 totiž na tuto myšlenku
  přišel již na začátku války,
 • 00:15:09 protože jeho původní
  představa byla, že bude jednat
 • 00:15:12 s vedoucími činiteli
  dohodových států
 • 00:15:14 o rozbití Rakouska-Uherska.
 • 00:15:16 Ta jednání byla neúspěšná
  a je známa Masarykova věta:
 • 00:15:19 "Bez bojujícího vojska
  náš nárok na osvobození
 • 00:15:22 zůstane málo povšimnut."
 • 00:15:24 A od vzniku
  Československé národní rady
 • 00:15:26 v únoru roku 1916
  jeho hlavní úsilí směřovalo
 • 00:15:30 právě k vytvoření podmínek
  pro vznik československého
 • 00:15:32 zahraničního vojska.
 • 00:15:34 -Krátce po osmé se nám
  s aktuální zprávou
 • 00:15:37 hlásí od obilního ústavu
  náš reportér Martin Mikule.
 • 00:15:40 -Martine?
  -Zdravím do studia.
 • 00:15:42 Právě před malou chvílí
  tu Antonín Švehla
 • 00:15:45 a František Soukup
  převzali kontrolu
 • 00:15:47 nad obilním ústavem,
  který kontroluje potraviny
 • 00:15:50 pro celé Čechy,
  do pravomoci Národního výboru.
 • 00:15:53 -Jak důležitý je právě tohle krok?
  Myslím za té dané situace.
 • 00:15:56 -Převzetí obilného trhu
  byl velmi důležitý krok,
 • 00:16:00 protože již v září
  a začátkem října
 • 00:16:02 se rakouské úřady snažily
  z území Čech a Moravy
 • 00:16:06 odsunout většinu potravin, obilí
  a dalšího materiálu.
 • 00:16:09 Kvůli tomu dokonce vznikla
  i stávka 14. října roku 1918.
 • 00:16:13 Takže zajištění
  alespoň základních potravin
 • 00:16:17 v té velmi tíživé situaci
  na konci války
 • 00:16:20 byl jeden
  z velmi významných kroků.
 • 00:16:23 -A velmi důležitá otázka,
  jak předání
 • 00:16:26 tak strategicky důležité instituce
  vlastně proběhlo?
 • 00:16:29 Vznikly tam nějaké komplikace?
 • 00:16:31 -Antonín Švehla
  požádal okresního hejtmana Švarce,
 • 00:16:34 aby dal svolat všechny úředníky
  a poté k nim takto promluvil:
 • 00:16:38 "Pánové, na základě manifestu
  Jeho Veličenstva Karla I.
 • 00:16:41 se vytváří československý stát
  a my dnes jeho jménem
 • 00:16:45 přebíráme správu obilního úřadu.
 • 00:16:47 A proto je třeba, abyste nám
  jako představitelům tohoto státu
 • 00:16:51 složili slib věrnosti.
 • 00:16:54 -Jaký manifest o vytvoření
  československého státu,
 • 00:16:57 na který se odvolával
  Antonín Švehla,
 • 00:16:59 mělo Jeho Veličenstvo vydat?
 • 00:17:02 -Žádný takovýto
  manifest neexistoval,
 • 00:17:04 Švehla si to jednoduše vymyslel.
 • 00:17:07 -Ještě že neexistovaly
  dnešní komunikační prostředky,
 • 00:17:10 nikdo si to nemohl ověřit.
 • 00:17:12 -Nemohl to nikdo ověřit,
  ale přispělo to
 • 00:17:15 významnou měrou k tomu,
  že drtivá většina úředníků
 • 00:17:18 se postavila na stranu
  nové republiky.
 • 00:17:20 -A pojďme si ještě říct,
  co se vlastně dělo dál.
 • 00:17:23 -Okresní hejtman Švarc
  přistoupil k oběma zmocněncům,
 • 00:17:26 podal jim ruku
  a slíbil věrnost novému státu.
 • 00:17:29 Totéž pak učinili
  všichni úředníci obilního ústavu.
 • 00:17:34 -Sledujete pořad
  DNES PŘED 100 LETY.
 • 00:17:37 Přinášíme komentované
  shrnutí zpráv dne 28. října 1918.
 • 00:17:42 Je 9 hodin ráno
  a z Václavského náměstí
 • 00:17:45 se opět hlásí náš reportér
  Martin Mikule.
 • 00:17:48 Tentokrát od budovy redakce
  Národních listů. Martine?
 • 00:17:52 -V redakci Národních listů
  se před malou chvílí
 • 00:17:55 sešli člen předsednictva
  Národního výboru Alois Rašín
 • 00:17:59 a nejvyšší správce
  československých vojsk,
 • 00:18:02 který je současně starostou
  České obce sokolské,
 • 00:18:04 Josef Scheiner.
 • 00:18:06 Doktor Scheiner sdělil,
  že sokolské stráže a oddíly
 • 00:18:10 jsou v pohotovosti,
  aby očekávaný převrat
 • 00:18:13 proběhl bez výtržností
  a že o situaci
 • 00:18:16 jsou mezi vojáky informováni
  maffiánští důvěrníci,
 • 00:18:19 zejména pak učitel taktiky
  na pražské kadetce,
 • 00:18:22 setník Jaroslav Rošický.
 • 00:18:24 -Kdo to byli
  oni maffiánští důvěrníci?
 • 00:18:27 -Maffiánští důvěrníci byla skupina
  členů domácího odboje,
 • 00:18:31 která vzniká již po vzniku války.
 • 00:18:34 A sehrála nesmírně důležitou úlohu
  ve spojení mezi domácím
 • 00:18:38 a zahraničním odbojem.
 • 00:18:40 A působila fakticky
  celou dobu války.
 • 00:18:43 Dodávala informace o perzekuci
  v Rakousku-Uhersku do zahraničí
 • 00:18:47 různými cestami.
 • 00:18:49 Buď to bylo pomocí poslů
  nebo pomocí fingovaných telegramů
 • 00:18:53 nebo byly dokonce zprávy
  vkládány do knih.
 • 00:18:57 A většina informací směřovala
  do Švýcarska a odtud do Francie
 • 00:19:01 k Edvardu Benešovi a do USA,
  kde naši krajané
 • 00:19:05 rozšiřovali informace o perzekuci
  v Rakousku-Uhersku.
 • 00:19:10 Jedním z významných aktů
  bylo rozšíření informací
 • 00:19:14 o odsouzení Karla Kramáře
  a další skupiny v roce 1916
 • 00:19:18 k trestům smrti.
 • 00:19:21 To vyvolalo u vedoucích amerických
  činitelů odpor vůči tomu,
 • 00:19:25 co se v Rakousku-Uhersku dělo
  a přispělo to ke změně názoru
 • 00:19:29 na rozbití Rakouska-Uherska.
 • 00:19:31 -Nemohu se nezeptat na název
  "Maffie".
 • 00:19:34 Jako by přímo odkazoval
  někam na jih Itálie.
 • 00:19:37 -Název odkazoval na jih Itálie,
  ale k odlišení tam bylo přidáno
 • 00:19:41 to jedno "f",
  takže když teď v literatuře
 • 00:19:44 vidíme Maffie a má to dvě "f",
  tak je jasná ta naše
 • 00:19:47 z 1. světové války.
 • 00:19:49 A s jedním "f" je ta italská.
 • 00:19:51 -Učitel taktiky v pražské kadetce
  setník Jaroslav Rošický
 • 00:19:55 si už dříve připravil
  vojenský plán
 • 00:19:57 a zavázal spolehlivé vojáky
  písemnou přísahou.
 • 00:20:01 -"Přísahám, že přistupuji
  dobrovolně bez všech zlých úmyslů
 • 00:20:05 sloužiti nezištně národu
  a vlasti tím,
 • 00:20:08 že se zúčastním činně organizování
  budoucí armády
 • 00:20:11 samostatného národa
  českoslovanského.
 • 00:20:14 Jsem si plně vědom zodpovědnosti
  ze svého jednání i toho,
 • 00:20:18 že každé zpronevěření
  těchto převzatých závazků
 • 00:20:22 se potrestá smrtí.
 • 00:20:24 -Je 10 hodin ráno
  a z východní fronty v Rusku
 • 00:20:27 se nám hlásí s velmi smutnou
  zprávou náš válečný zpravodaj
 • 00:20:30 Karel Rožánek.
 • 00:20:32 -Skoro 4000 km od domova
  jsme právě svědky
 • 00:20:35 posledního rozloučení
  s oblíbeným velitelem,
 • 00:20:38 plukovníkem Jiřím Švecem,
  který před třemi dny
 • 00:20:41 spáchal sebevraždu, když vyčerpaní
  a demoralizovaní podřízení
 • 00:20:44 odmítli ve stanici Aksakovo
  splnit rozkazy.
 • 00:20:47 Připomínám, že plukovník Švec
  začal jako dobrovolník
 • 00:20:51 v české družině,
  hrdinně bojoval se svou rotou
 • 00:20:54 v bitvě u Zborova.
 • 00:20:56 Jako velitel praporu
  výrazně přispěl
 • 00:20:58 k dalším úspěchům našich jednotek
  v bojích s bolševiky.
 • 00:21:01 Nedávno byl v té nejkrizovější
  situaci jmenován velitelem divize.
 • 00:21:05 -Kdo všechno se přišel
  s plukovníkem Švecem rozloučit?
 • 00:21:08 -Zástupci našeho velení
  vojenského i politického,
 • 00:21:11 spojenečtí představitelé.
 • 00:21:13 Nad jeho obnaženou rakví
  stojí také jeho přítel a druh,
 • 00:21:17 generál Jan Syrový.
 • 00:21:19 Ale po první větě nemůže dojetím
  dál pokračovat ve svém proslovu.
 • 00:21:23 Jej to velká tragédie, obzvlášť,
  když dnes každým okamžikem
 • 00:21:26 očekáváme v naší vlasti
  naplnění ideálů,
 • 00:21:29 za něž bratr plukovník Švec
  tak neohroženě bojoval.
 • 00:21:33 Vítězné boje
  československých legií s bolševiky
 • 00:21:36 v Povolží a opanování Sibiře
  způsobily opravdovou senzaci
 • 00:21:40 v dohodových státech.
 • 00:21:42 Jméno našeho národa
  plnilo čtvrt roku stránky tisku
 • 00:21:45 takřka po celém světě.
 • 00:21:47 Československým legionářům
  se obsazením
 • 00:21:50 Transsibiřské magistrály
  podařilo zastavit
 • 00:21:53 přesun statisíců německých
  a rakouskouherských
 • 00:21:56 válečných zajatců,
  kteří měli být v důsledku
 • 00:21:59 brestlitevského separátního míru,
  který uzavřeli bolševici
 • 00:22:03 s ústředními mocnostmi,
  propuštěni do zemí původu.
 • 00:22:06 Tam měli být po rekonvalescenci
  vyzbrojeni a odesláni
 • 00:22:09 na západní frontu, tedy do boje
  proti našim dohodovým spojencům.
 • 00:22:12 Tím československé legie
  nejméně o několik měsíců
 • 00:22:15 uspíšily konec 1. světové války
  a zachránily životy
 • 00:22:18 obrovskému množství
  vojáků a civilistů.
 • 00:22:21 -Velikost území
  hájeného našimi jednotkami
 • 00:22:24 si lze při rozlehlosti Sibiře
  jen stěží představit.
 • 00:22:27 Jsou to tisíce a tisíce kilometrů.
 • 00:22:30 Masarykovi s respektem ve světě
  říkali vládce magistrály.
 • 00:22:34 Proč si ale bratr plukovník
  Josef Švec vzal život?
 • 00:22:37 -V té době byla již situace
  legií na povolžské frontě
 • 00:22:41 velmi komplikovaná
  a vojáci byli už tím ročním bojem,
 • 00:22:45 víme, že boje s bolševiky
  vypukly na jaře 1918,
 • 00:22:49 relativně unavení.
 • 00:22:52 A navíc se jim nedostávalo podpory
  od ruských demokratických sil,
 • 00:22:56 takže v době, kdy plukovník Švec
  vyzýval své vojáky,
 • 00:22:59 aby ještě jednou šli do útoku,
  respektive protiútoku a říkal:
 • 00:23:03 "Jakmile ho provedete,
  budete vystřídáni,"
 • 00:23:06 tak ti vojáci dobře věděli,
  že není kým je vystřídat.
 • 00:23:09 -A jaké byly další příčiny?
  Určitě to nebylo jen tohle.
 • 00:23:13 -Tohle myslím,
  že byla ta hlavní bezprostřední.
 • 00:23:15 On říká: "Vy mi tedy nevěříte?"
 • 00:23:18 A oni říkají:
  "Ne, my vám nevěříme."
 • 00:23:20 Ale samozřejmě další příčina
  je ta, že dochází k agitaci
 • 00:23:24 extrémně levicových agitátorů,
  kteří nějakým způsobem
 • 00:23:27 kooperují se Sověty.
 • 00:23:29 Ale myslím, že celkově stav
  ruských legií v té době
 • 00:23:33 již nebyl dobrý.
 • 00:23:35 Později po vzniku republiky
  ve vypraveno poselství
 • 00:23:38 k ruským legiím
  vedené profesorem Krejčím,
 • 00:23:40 a ten najde legie
  velmi demoralizované.
 • 00:23:43 Stav ruských legií
  byl mnohem horší než stav
 • 00:23:46 například francouzských legií,
  které byly vedeny přísně vojensky,
 • 00:23:49 a než stav například
  italských legií.
 • 00:23:52 -A v této chvíli,
  kdy se proti němu,
 • 00:23:55 jak jsme slyšeli,
  obrátila jeho jednotka
 • 00:23:58 rozeštvávaná
  komunistickými agitátory,
 • 00:24:00 si plukovník Švec
  do deníku poznamenal, cituji:
 • 00:24:03 "Nemohu přežíti hanby
  stihnuvší naše vojsko
 • 00:24:06 vinou mnohých nezřízených
  fanatiků, demagogů,
 • 00:24:09 kteří v sobě i v nás všech
  ubíjejí to nejcennější, čest."
 • 00:24:13 Co lze říci k jeho slovům?
 • 00:24:15 -Myslím, že z hlediska lidského
  je to nesmírně silný příběh,
 • 00:24:19 ale možná je zajímavé,
  že první republika
 • 00:24:22 ho tak jednoznačně neviděla
  a že vlastně o plukovníka Švece,
 • 00:24:26 například personifikovaného potom
  v té známé Medkově hře,
 • 00:24:29 se vedly velmi vášnivé spory
  a nebylo to tak,
 • 00:24:33 že se stal
  tím celonárodním hrdinou.
 • 00:24:35 -Takže nepatřil
  k té legionářské ikonografii,
 • 00:24:38 na které vlastně tak trošku
  mytologie první republiky stála,
 • 00:24:42 to si přiznejme.
 • 00:24:44 -Pro určitou část ano,
  ale je třeba vidět,
 • 00:24:47 že první republika
  byla spíše středolevá
 • 00:24:50 svým duchovním
  a ideovým založením
 • 00:24:52 a samozřejmě takto
  vyhraněné osobnosti
 • 00:24:55 s takto jasnými činy,
  jako byl plukovník Švec,
 • 00:24:58 ne všem konvenovaly.
 • 00:25:01 -Sledujete pořad
  DNES PŘED 100 LETY.
 • 00:25:04 Nabízíme komentované shrnutí zpráv
  dne 28. října 1918.
 • 00:25:09 V 10:15 se Alois Rašín
  z telefonátu dozvídá
 • 00:25:12 o kapitulaci Vídně.
 • 00:25:15 Obratem to volá manželce
  a také Antonínu Švehlovi.
 • 00:25:19 Alois Rašín ale novinu
  nechtěl zveřejnit, proč vlastně?
 • 00:25:23 -Samozřejmě Národní výbor s tím,
  že Rakousko-Uhersko zkolabuje,
 • 00:25:27 počítal už dlouho předtím,
  koneckonců již v době
 • 00:25:31 například chystané stávky atd.
 • 00:25:34 Čili šlo jen o to,
  kdy a za jakých okolností
 • 00:25:37 převrat provést.
 • 00:25:39 A Rašín se neustále obával,
  že nikdy zatím nenastala
 • 00:25:42 ještě ta pravá chvíle,
  protože upřímně řečeno,
 • 00:25:45 šlo především o to,
  jestli lídry toho převratu
 • 00:25:49 se stane to národně orientované
  křídlo představované například
 • 00:25:53 Rašínem a, dejme tomu, i Švehlou.
 • 00:25:55 Nebo to socialistické křídlo
  představované především
 • 00:26:00 sociálními demokraty
  a národními socialisty.
 • 00:26:03 A za těchto okolností
  byl Rašín vždy opatrnější.
 • 00:26:06 Ještě před revolucí říkal:
  "Když se dělá revoluce,
 • 00:26:09 neskáče se do tmy."
 • 00:26:11 -Stejnou informaci
  však v 10:20 obdrželi
 • 00:26:14 z c. k. korespondenční kanceláře
  i v redakci Národní politiky.
 • 00:26:18 O tom, co se dělo dál,
  nám řekne náš reportér
 • 00:26:21 Martin Mikule, které máme
  právě u redakce tohoto listu
 • 00:26:25 na Václavském náměstí.
 • 00:26:27 -Když se šéfredaktor Václav Beneš
  seznámil s obsahem nóty
 • 00:26:30 rakouskouherského
  ministra zahraničí,
 • 00:26:33 hraběte Andrássyho,
  rozhodli se společně
 • 00:26:36 s tajemníkem redakce Čvančarou
  a ředitelem tiskárny Geislichem
 • 00:26:39 umístit na tabuli
  před budovu nápis,
 • 00:26:42 který měli předem připravený
  - Příměří!
 • 00:26:45 -Na záběru je vidět,
  že na balkoně vyvěsili
 • 00:26:48 i červenobílý prapor.
 • 00:26:50 -Ano, přesně tak, kvůli tomu
  jim také vyčinil Alois Rašín.
 • 00:26:54 -Nedělejte hlouposti,
  dejte ten prapor dolů,
 • 00:26:57 to není to, to není konec války,
  to je jen základ k novému jednání.
 • 00:27:02 -Před vývěskou se brzy
  začali shromažďovat občané
 • 00:27:05 a pak první voják
  strhl ze své čepice odznak
 • 00:27:09 s císařem Karlem I.,
  lidé si vzájemně předávali novinky
 • 00:27:12 a citovali text nóty.
 • 00:27:14 -Odpovídajíc na nótu
  pana prezidenta Wilsona
 • 00:27:17 z 18. tohoto měsíce
  klade si rakouskouherská vláda
 • 00:27:21 za čest prohlásiti,
  že stejně jako s dřívějšími
 • 00:27:24 projevy pana prezidenta
  souhlasí také s jeho názorem
 • 00:27:28 obsaženým v poslední nótě
  o právech
 • 00:27:31 národů rakouskouherských,
  zejména o právech
 • 00:27:34 Čechoslováků a Jihoslovanů.
 • 00:27:36 Rakouskouherská vláda
  prohlašuje tudíž ochotu,
 • 00:27:39 aniž by vyčkala výsledků
  jiného vyjednávání,
 • 00:27:42 vejíti v jednání o míru
  mezi Rakouskem-Uherskem
 • 00:27:45 a odpůrčími státy
  a o okamžitém příměří
 • 00:27:48 na všech frontách.
 • 00:27:50 A žádá prezidenta Wilsona,
  aby ráčil učiniti
 • 00:27:53 příslušné přípravy.
 • 00:27:55 Podepsán ministr
  zahraničních věcí, hrabě Andrássy.
 • 00:27:58 -V 11 hodin se ohromný průvod
  vydává ulicí Na Příkopech
 • 00:28:02 směrem k Obecnímu domu.
 • 00:28:04 Odtud se hlásí reportérka
  Markéta Dobiášová.
 • 00:28:07 Markéto, jak to teď vypadá
  v sídle Národního výboru?
 • 00:28:10 -Sem do 3. patra Obecního domu,
  do Pánského salonku,
 • 00:28:13 kde pracuje Národní výbor,
  přiběhl Jan Haišman, člen Maffie.
 • 00:28:17 Všichni byli překvapeni,
  když sem celý udýchaný vpadl
 • 00:28:20 a ptali se, co se děje.
 • 00:28:22 Hajšman Rašínovi a ostatním
  členům předsednictva řekl,
 • 00:28:26 obrovský dav lidí táhne ulicemi,
  zpívá a provolává slávu
 • 00:28:29 Wilsonovi a Masarykovi,
  z fasád strhává znaky císařství.
 • 00:28:32 Všichni jdou od Politiky,
  kde byla vyvěšena
 • 00:28:35 zpráva o kapitulaci.
 • 00:28:37 -Ano, Alois Rašín se přesně
  takovému živelnému hnutí
 • 00:28:41 chtěl vyhnout, neví se,
  jestli se nestrhne
 • 00:28:44 nějaké davové šílenství a hlavně,
  jak se pak zachová armáda.
 • 00:28:47 Co tedy členové předsednictva
  podnikli?
 • 00:28:50 -Jako první se vzpamatoval
  doktor Soukup.
 • 00:28:53 Řekl, že jde zavolat poslance
  a odešel.
 • 00:28:57 Stříbrný hned na to
  s planoucím pohledem zvolal:
 • 00:29:00 "Muziky do ulic!"
 • 00:29:02 Alois Rašín se prý pohyboval
  jako ve snu
 • 00:29:05 a měl starosti o armádu a policii.
 • 00:29:07 Antonín Švehla nařídil opatřit vůz
  na cestu na místodržitelství.
 • 00:29:11 -Předsednictvo Národního výboru
  bylo ale těmi událostmi
 • 00:29:15 zjevně zaskočené, překvapené,
  proč?
 • 00:29:17 -Nepochybně, poněvadž se ukázalo,
  že napětí zdola ve společnosti
 • 00:29:21 je již relativně silné.
 • 00:29:23 Tady došlo ke kombinaci
  napětí sociálního i národnostního.
 • 00:29:27 A že při sebemenším impulsu,
  jakým se stalo zveřejnění
 • 00:29:31 známé Andrássyho nóty,
  ti lidé spontánně
 • 00:29:35 vycházejí do ulic,
  spontánně se začínají sdružovat,
 • 00:29:39 spontánně začínají odstraňovat
  symboly Rakouska.
 • 00:29:42 Shodou okolností ten samý den
  Národní výbor podniká
 • 00:29:46 ty známé akce, například
  převzetí obilního ústavu.
 • 00:29:50 Ale vlastně oni v prvé chvíli
  nečekali, že to 28. října nastane.
 • 00:29:58 -A u budovy
  Českého místodržitelství,
 • 00:30:01 kam se představitelé
  Československa Soukup, Rašín,
 • 00:30:04 Švehla, Stříbrný a Šrobár
  ve 12 vydali převzít moc,
 • 00:30:08 jsme dnes měli reportéra
  Martina Rachmana.
 • 00:30:11 Martine, jak jednání probíhalo?
 • 00:30:13 -Zdravím do studia.
 • 00:30:15 Tady v Českém místodržitelství,
  nejvyšším orgánu
 • 00:30:19 rakouskouherské státní správy
  na území Českého království,
 • 00:30:23 dnes Jeho Excelence,
  hrabě Coudenhove není.
 • 00:30:26 Odcestoval do Vídně
  na jednání o nové vládě.
 • 00:30:29 Jeho zástupce,
  viceprezident Jan Kosina,
 • 00:30:32 vůbec nevěděl o tom,
  že císař dnes rozhodl o kapitulaci
 • 00:30:36 a že jsou v ulicích davy lidí,
  které odstraňují
 • 00:30:39 symboly zanikajícího mocnářství
  a provolávají slávu
 • 00:30:42 novému státu.
 • 00:30:44 -Podařilo se tedy Národnímu výboru
  místodržitelství převzít?
 • 00:30:48 -Viceprezident Jan Kosina
  československé delegaci slíbil,
 • 00:30:52 že veškerá prohlášení a nařízení
  Národního výboru
 • 00:30:55 okamžitě předá do Vídně.
 • 00:30:57 Pak dodal, že je Čech
  a nechce se protivit vůli národa.
 • 00:31:01 -Členové předsednictva
  Národního výboru
 • 00:31:04 měli jednat také
  se Zemskou správní komisí,
 • 00:31:07 která řídí chod zemské správy.
 • 00:31:10 -Ano, naši delegaci
  přijal předseda komise,
 • 00:31:13 nejvyšší zemský maršálek,
  hrabě Vojtěch Schönborn,
 • 00:31:16 známý svou oddaností Habsburkům.
 • 00:31:18 -On pravděpodobně o tom,
  že mocnářství prožívá
 • 00:31:21 doslova klinickou smrt,
  také nic nevěděl, že?
 • 00:31:25 -Skutečně to vypadá tak,
  jako by se tady zastavil čas,
 • 00:31:28 protože ani on nic nevěděl.
 • 00:31:30 Pak ale třesoucím se hlasem dodal,
  že se plně oddává
 • 00:31:33 službě novému státu.
 • 00:31:36 -Delegace také chtěla zkontrolovat
  stav budovy Zemského sněmu,
 • 00:31:39 který v čase války nezasedal.
 • 00:31:42 V něm by mělo začít zasedat
  Národní shromáždění
 • 00:31:45 Československého státu.
 • 00:31:47 -Ve Velkém sále delegaci udeřil
  dusivý zápach hniloby.
 • 00:31:50 A ta podívaná všem přítomným
  doslova vyrazila dech.
 • 00:31:54 Po zemi se válely
  brambory a kroupy.
 • 00:31:56 Na poslaneckých sedadlech
  i předsednickém stole
 • 00:31:59 ležely pytle mouky.
 • 00:32:01 Sněmovna sloužila c. k. mocnářství
  jako aprovizační sklad.
 • 00:32:05 -V ulici Na Příkopech
  mezitím promlouvají
 • 00:32:08 k rozjásanému davu
  příležitostní řečníci.
 • 00:32:11 Na místě byla ve 12 hodin
  naše reportérka Markéta Dobiášová.
 • 00:32:16 Markéto, jak tedy slaví lidé
  vznik samostatného státu?
 • 00:32:20 -Je tu skvělá atmosféra,
  nedošlo zatím k žádným konfliktům
 • 00:32:23 ani škodám, pokud nepočítáme
  odstraňování symbolů
 • 00:32:27 dnes už bývalého mocnářství.
 • 00:32:29 Zpěv střídají
  velmi emotivní projevy.
 • 00:32:32 Nyní si lidé všimli,
  že mezi přítomnými
 • 00:32:34 je i člen Národního výboru,
  kněz Izidor Zahradník.
 • 00:32:38 Vzali ho na ramena
  a vynesli vzhůru
 • 00:32:41 k soše svatého Václava.
 • 00:32:43 V čele průvodu předzpěvoval
  Karel Hašler Hej, Slovane!
 • 00:32:46 -Navždy lámeme pouta,
  v nichž nás týrali
 • 00:32:50 věrolomní, cizáčtí a nemravní
  Habsburkové.
 • 00:32:53 Jsme svobodni
  a nikdo nám svobodu nevezme,
 • 00:32:57 leda bychom my sami se jí zřekli.
 • 00:33:01 Zde, u stupňů pomníku
  českého knížete, přísaháme,
 • 00:33:05 že chceme této svobody
  se státi hodnými
 • 00:33:09 a že ji chceme hájit svými životy,
  svou krví.
 • 00:33:14 -Tak přísaháme!
  Bouří lid v ústrety.
 • 00:33:30 -Situace se však vážně komplikuje.
 • 00:33:33 V Josefských kasárnách,
  to je v centru Prahy,
 • 00:33:36 se chystají němečtí vojáci
  k zásahu v ulicích.
 • 00:33:39 Na místě je opět reportérka
  Markéta Dobiášová. Markéto?
 • 00:33:43 -Ano, z těchto kasáren
  mají vypochodovat
 • 00:33:46 německé jednotky,
  aby obsadily hlavní město
 • 00:33:49 a potlačily radost Čechoslováků
  ze vzniku samostatného státu.
 • 00:33:52 Uvnitř právě jednají poslanci
  Lev Winter a Jan Šrámek.
 • 00:33:55 -Vždyť ale dopoledne zemské
  vojenské velitelství slíbilo,
 • 00:33:59 že nebude vojensky zasahovat.
 • 00:34:01 -Máme informaci,
  že se kvůli uklidnění situace
 • 00:34:04 naši poslanci z kasáren
  spojili se zemským velitelstvím.
 • 00:34:07 Generál Zanantoni prý zuřil,
  stěžoval si,
 • 00:34:10 že mu Národní výbor slíbil,
  že ho bude o všem důležitém
 • 00:34:14 informovat a on se o vyhlášení
  republiky dozvídá z ulice.
 • 00:34:17 -Občané byli tedy rychlejší
  než naši politici.
 • 00:34:20 Podařilo se nakonec udržet
  ty německé jednotky
 • 00:34:23 v Josefských kasárnách?
 • 00:34:25 -Myslím, že v zásadě 28. října
  nebezpečí vojenského zásahu
 • 00:34:29 nebylo zase až tak vysoké.
 • 00:34:31 Na druhou stranu je třeba vidět,
  že v Praze velká část jednotek
 • 00:34:36 nebyli Němci,
  ale byli to Maďaři a Rumuni.
 • 00:34:39 A myslím,
  že jejich prvotním zájmem
 • 00:34:42 při jakémkoli počátku revoluce
  bylo dostat se co nejdříve domů
 • 00:34:47 z té Prahy.
 • 00:34:49 Na druhou stranu právě proto,
  že to byly částečně
 • 00:34:52 také maďarské a rumunské jednotky,
  tak hrozilo například
 • 00:34:55 z důvodu jazykové bariéry atd.,
  že dojde i k nechtěnému kontaktu.
 • 00:34:59 Potenciálně bych viděl,
  že největší nebezpečí v Praze
 • 00:35:03 byly dva prapory polních myslivců.
 • 00:35:06 Ty byly vždy elitou
  rakouskouherské armády.
 • 00:35:10 To byly jednotky,
  které mohlo velení potenciálně
 • 00:35:14 do budoucna použít.
 • 00:35:16 Ale je třeba říci, že myšlenky
  na vojenský protipřevrat
 • 00:35:20 se v hlavách vojenských velitelů
  zrodily až následujícího,
 • 00:35:25 respektive dalšího dne,
  tzn. 29. a 30. října.
 • 00:35:29 Tam skutečně nebezpečí
  bylo relativně vysoké,
 • 00:35:33 našly se dokonce vytištěné
  připravené vyhlášky
 • 00:35:36 o zavedení stanného práva.
 • 00:35:38 -Jedním z center 28. října 1918
  je bezesporu Staroměstské náměstí.
 • 00:35:42 Tam ale k jakýmsi konfliktům
  nebo k zárodku konfliktu došlo.
 • 00:35:47 -Nepochybně,
  ale tady je třeba vidět,
 • 00:35:50 že je to problém
  nedostatku informací,
 • 00:35:53 protože ta dohoda Národního výboru
  s vojenským velitelstvím zněla,
 • 00:35:57 že na jedné straně vojenské
  velitelství se podřizuje
 • 00:36:00 Národnímu výboru tak,
  jako bylo předtím
 • 00:36:03 podřízeno místodržitelství.
 • 00:36:05 Ale na druhé straně,
  že vojenské velitelství
 • 00:36:08 se bude podílet na zajištění
  pořádku v Praze,
 • 00:36:11 tzn. že vyšle
  některé své důstojníky
 • 00:36:13 provázené některými vojáky atd.
 • 00:36:16 Za této situace ale samozřejmě
  jakákoli přítomnost vojáků
 • 00:36:19 v ulicích mohla
  takovýto konflikt vyvolat,
 • 00:36:22 protože lidé v ulicích
  o žádných dohodách
 • 00:36:24 informováni nebyli
  a interpretace něčeho takového
 • 00:36:28 mohla být taková,
  že se právě vojenské velitelství
 • 00:36:31 pokouší o zárodek nějaké akce.
 • 00:36:33 A také my nevíme, jestli to tak
  paralelně i trošku zamýšleli.
 • 00:36:37 Čili situace
  byla velmi komplikovaná.
 • 00:36:40 Nikdo také nevěděl ty počty.
 • 00:36:42 -Koneckonců je 28. října 1918
  a žádné komunikační prostředky
 • 00:36:45 běžné dnes nejsou,
  takže lidé těžko mohli něco vědět.
 • 00:36:49 -Nikdo nevěděl ty počty.
 • 00:36:51 My to, kolika reálně
  disponovalo vojenské velitelství
 • 00:36:55 v Praze vojáky,
  můžeme jen odhadovat.
 • 00:36:58 Vzpomínky, které máme,
  ať už Scheinerovy
 • 00:37:01 nebo později Rošického,
  který vedl
 • 00:37:03 první sokolské jednotky,
  tak pravděpodobně čísla nadsazují,
 • 00:37:07 takže my nevíme,
  kolik vojáků v Praze reálně bylo.
 • 00:37:11 Ale oni také zase nevědí,
  kolika vojáky reálně už v té době,
 • 00:37:15 a to, že my to dnes víme,
  že téměř žádnými,
 • 00:37:19 disponovalo
  to nové vedení budoucího státu.
 • 00:37:22 -Nám se však ve 14 hodin
  přihlásil reportér
 • 00:37:25 s důležitou zprávou
  z Nádraží císaře Františka Josefa.
 • 00:37:30 -Od této chvíle už není
  vyhlášení samostatného
 • 00:37:34 Československého státu
  jen a pouze pražskou záležitostí.
 • 00:37:38 Nádražním telegrafem poslal odtud
  člen Národního výboru
 • 00:37:42 Izidor Zahradník
  telegram tohoto znění:
 • 00:37:45 "Všem stanicím státu českého,
  stop, Československý stát
 • 00:37:49 proklamován dnes dopoledne
  o 11. hodině
 • 00:37:53 u sochy svatého Václava
  na Václavském náměstí v Praze,
 • 00:37:56 stop.
 • 00:37:58 Odstraňte ihned všechny znaky
  a značky bývalého státu
 • 00:38:02 rakouskouherského, stop.
 • 00:38:04 Do Vídně a do Německa
  všechno zboží zadržte, stop.
 • 00:38:07 Ostatní vagónové zboží
  i kusové zásilky
 • 00:38:11 správně dopravujte, stop.
 • 00:38:13 Dopravu do vnitrozemí
  bez přerušení
 • 00:38:16 v dobrém stavu udržujte, stop.
 • 00:38:19 Ať žije Československý stát.
  Nazdar! Doktor Zahradník. Stop."
 • 00:38:23 -Takže o vyhlášení
  samostatného státu
 • 00:38:26 se vlastně jako první
  dozvěděli železničáři.
 • 00:38:29 Co se ale dělo v našich městech
  a také na Slovensku?
 • 00:38:32 Jak se regiony,
  jak bychom dnes řekli,
 • 00:38:35 a také Slovensko, dozvěděly o tom,
  že máme nový samostatný
 • 00:38:38 a zároveň společný
  Československý stát?
 • 00:38:41 -Tady jde o to,
  že komunikace v té době
 • 00:38:44 byla velmi problematická
  nikoli z hlediska
 • 00:38:47 civilizační doby,
  ale z hlediska konce války.
 • 00:38:51 A v podstatě se dá říci,
  že zpráva o převratu v Praze
 • 00:38:54 se poměrně rychle šířila v Čechách
  a postupně byly ustavovány
 • 00:38:58 Národní výbory i v dalších městech
  a větších českých centrech.
 • 00:39:02 Ale na Moravu se zpráva reálně
  dostala až 29. října.
 • 00:39:06 Situace tam byla
  trošku jiná v tom,
 • 00:39:10 že na rozdíl od Prahy,
  kterou Vídeň v zásadě, řekl bych,
 • 00:39:14 jednoznačně odepsala,
  tak u té Moravy
 • 00:39:18 Vídeň komunikovala
  s místodržitelstvím v tom smyslu,
 • 00:39:21 že o osudu Moravy
  by se mělo rozhodnout,
 • 00:39:24 až se situace vyjasní.
 • 00:39:26 Nicméně toho 29. bylo jasné,
  že převrat se bude šířit dál
 • 00:39:30 a moravský místodržitel,
  baron Heinold,
 • 00:39:32 se také vzdal reálné moci.
 • 00:39:35 Situace na Moravě,
  respektive konkrétně v Brně,
 • 00:39:39 byla i komplikovaná tím,
  že tam byly mnohem větší
 • 00:39:42 a silnější německé enklávy
  a německé minority.
 • 00:39:49 -Hned 30. října po převratu
  v českých zemích
 • 00:39:53 přihlásili se Slováci
  v Turčianském Martine
 • 00:39:56 v zastoupení
  Slovenské národní rady
 • 00:39:59 ke společnému státu s Čechy.
 • 00:40:02 Zplnomocněným ministrem
  pro Slovensko byl jmenován
 • 00:40:06 doktor Vavro Šrobár.
 • 00:40:41 -Sledujete pořad
  DNES PŘED 100 LETY.
 • 00:40:44 Přinášíme komentované
  shrnutí zpráv dne 28. října 1918.
 • 00:40:49 V 15:00 přichází zpráva
  o vyhrocené situaci
 • 00:40:52 na Staroměstském náměstí.
 • 00:40:55 Rakouskouherská vojska
  vytlačila demonstranty
 • 00:40:58 do postranních ulic
  a náměstí uzavřela.
 • 00:41:01 Na místě byl náš reportér
  Martin Mikule. Martine?
 • 00:41:05 -Situace tu byla opravdu vážná,
  je jen velké štěstí,
 • 00:41:08 že při vyklízení náměstí
  nedošlo k vážnějšímu incidentu
 • 00:41:12 demonstrantů s vojáky.
 • 00:41:14 -Jak se podařilo situaci vyřešit?
 • 00:41:17 -Pomohla v tom duchapřítomnost
  člena Národního výboru,
 • 00:41:20 doktora Matuše.
 • 00:41:22 Ten potřeboval dostat
  velitele zásahu z náměstí
 • 00:41:25 k telefonu, aby mu generál
  Zanantoni mohl dát rozkaz
 • 00:41:28 ke stažení jednotek.
 • 00:41:30 Major ale nechtěl jít a požadoval,
  aby se mu doktor Matuš
 • 00:41:34 jako člen Národního výboru
  legitimoval.
 • 00:41:36 -Ale Národní výbor,
  který oficiálně existuje
 • 00:41:39 sotva pár hodin, samozřejmě
  žádné průkazky mít nemůže.
 • 00:41:42 -Samozřejmě,
  doktor Matuš se ale poradil
 • 00:41:45 a ukázal tomu uherskému majorovi
  průkazku Slavie.
 • 00:41:48 Major zasalutoval,
  odešel na radnici k telefonu
 • 00:41:51 a na rozkaz generála Zanantoniho
  stáhnul vojsko
 • 00:41:54 jak ze Staroměstského,
  tak z Václavského náměstí.
 • 00:41:57 -Na Žofínském ostrově v Praze
  prý vznikají
 • 00:42:00 první ozbrojené jednotky
  samostatného Československa.
 • 00:42:03 O co v tomto
  konkrétním případě jde?
 • 00:42:06 -Národní výbor už před vypuknutím
  převratu pomýšlel na to,
 • 00:42:10 jak zajistit vojenskou část
  případného převratu.
 • 00:42:14 A vstoupil v kontakt
  s řadou rakouských důstojníků,
 • 00:42:18 z nichž asi nejznámější
  je setník Rošický,
 • 00:42:22 který připravoval v rámci
  té vojenské části Maffie
 • 00:42:26 nějakou organizační strukturu,
  která ovšem v době převratu
 • 00:42:30 nedisponovala
  reálnou vojenskou silou,
 • 00:42:33 takže tu první
  spíše pořádkovou sílu v Praze
 • 00:42:37 zajišťovali částečně
  čeští námořníci,
 • 00:42:40 kteří se v té době
  nacházeli v Praze,
 • 00:42:43 částečně také sokolové
  a částečně někteří důstojníci.
 • 00:42:47 Ale reálně hlídky,
  které on vyslal do Prahy,
 • 00:42:51 údajně to byly hlídky
  asi o 20 mužích
 • 00:42:54 vždy vedené jedním důstojníkem,
  tak se dá říci,
 • 00:42:57 že důstojník měl pistoli a šavli
  a řada vojáků nebyla ozbrojena.
 • 00:43:01 Čili pokud by vojenské vedení
  přistoupilo k převratu,
 • 00:43:05 tak vojenskou silou bychom se
  těžko mohli postavit na odpor.
 • 00:43:09 -V této souvislosti
  mě napadá otázka,
 • 00:43:11 jak vlastně vůbec byla zajištěna
  bezpečnost v novém státě?
 • 00:43:15 To je přece pro každý stát
  docela dost důležitý atribut.
 • 00:43:18 -Pro bezpečnost, myslím si,
  že bylo vykonáno nejvíce tím,
 • 00:43:21 že přední představitelé
  pražské policie
 • 00:43:24 už dávno před revolucí,
  zejména Richard Bienert,
 • 00:43:28 vstoupili v kontakt s tajnou
  politickou organizací Maffie
 • 00:43:32 a v době převratu 28. října
  se okamžitě Bienert
 • 00:43:36 dal do služeb Národního výboru,
  takže velmi rychle bylo možné
 • 00:43:40 pražskou policii převést
  do služeb nového státu.
 • 00:43:44 -Ano, právě u budovy
  zemského vojenského velitelství
 • 00:43:48 je i náš reportér Martin Rachman.
 • 00:43:51 -Na žádost generála Zanantoniho
  sem ve 20 hodin
 • 00:43:54 přijel nejvyšší správce
  československých vojsk
 • 00:43:58 a člen Národního výboru
  Josef Scheiner.
 • 00:44:01 Ten požádal velicího generála,
  podmaršálka Kestřanka,
 • 00:44:04 aby české důstojníky
  zbavil přísahy.
 • 00:44:07 Pak je odvezl do Obecního domu
  a jednání skončilo
 • 00:44:10 uznáním svrchovanosti
  Národního výboru.
 • 00:44:16 -Ulice jsou plné nadšených lidí
  a oslavy neberou konce.
 • 00:44:20 Kabaret Červená sedma uvádí první
  necenzurované představení,
 • 00:44:24 v Národním divadle
  se hraje Carmen.
 • 00:44:26 Představitel Dona Josého,
  slavný český operní pěvec
 • 00:44:30 Otakar Mařák, má na jevišti
  červenobílou šerpu přes prsa.
 • 00:44:34 Na frontách však ještě zuří
  velká světová válka,
 • 00:44:37 které se bude říkat "první".
 • 00:44:39 A na straně těch,
  kteří brání svobodu své vlasti,
 • 00:44:42 jsou vojáci dobrovolnické armády,
  kterým se bude říkat "legionáři".
 • 00:44:46 Ještě nevědí, že dnes už nasazují
  své životy jako vojáci
 • 00:44:49 samostatného státu.
 • 00:44:51 -Už jsme byli tak vykrvácení,
  že nás bylo z celého batalionu 75,
 • 00:45:00 kteří jsme udrželi flintu.
 • 00:45:04 Ale to jsme ještě všichni
  nemohli chodit.
 • 00:45:07 A ostatní byli všichni nemocní,
  leželi.
 • 00:45:11 A teď na nás bolševici
  dělali útok.
 • 00:45:15 Tenkrát by nás tam
  jistě rozsekali.
 • 00:45:18 A přijel, já nevím,
  jestli to byl 6. nebo 8. pluk
 • 00:45:23 z Vladivostoku, z té druhé divize,
  přijel zpátky.
 • 00:45:28 A my, když už jsme se
  nemohli hnout,
 • 00:45:31 tak oni nastoupili
  a vysvobodili nás z toho.
 • 00:45:34 -A jak vlastně na události v Praze
  reagovalo politické centrum
 • 00:45:38 ve Vídni?
 • 00:45:40 -Já se domnívám,
  že v podstatě Prahu odepsali.
 • 00:45:43 Ta udržovací vláda
  velmi brzy pochopila,
 • 00:45:47 že s českými zeměmi
  lze stěží počítat.
 • 00:45:52 Hlavním cílem rakouské vlády
  se nyní stalo to,
 • 00:45:57 aby ve Vídni nepropukla
  nějaká krvavá revoluce.
 • 00:46:01 Čili oni nepředpokládali,
  že by se pokusili české země
 • 00:46:05 nějakým způsobem zachránit.
 • 00:46:08 A také koneckonců v tomto smyslu
  pražského místodržitele
 • 00:46:12 Coudenhoveho instruovali.
 • 00:46:15 Takže převrat i díky tomu,
  že se Vídeň rozhodla
 • 00:46:18 nejít tou konfrontační cestou,
  tak proběhl bez větších obětí.
 • 00:46:23 -A kdo vlastně 28. října 1918
  vyhlašuje slavnostně to,
 • 00:46:27 že vznikl nový stát?
 • 00:46:30 -Těžká otázka, k vyhlášení
  došlo spontánně na řadě míst.
 • 00:46:34 Už před polednem agrární poslanec
  Izidor Zahradník
 • 00:46:38 u sochy svatého Václava
  vyhlašuje nezávislou
 • 00:46:41 Československou republiku,
  o několik hodin později,
 • 00:46:45 když jedou v autech
  muži 28. října,
 • 00:46:48 tak se snaží uklidnit situaci
  a vyhlašují z těch aut
 • 00:46:52 na Václavském náměstí
  Československou republiku.
 • 00:46:55 A koneckonců například večer
  jsou vysláni emisaři
 • 00:46:58 do pražských divadel,
  kde během představení
 • 00:47:01 vyhlašují
  Československou republiku.
 • 00:47:03 Josef Svatopluk Machar
  tak například učinil
 • 00:47:06 na představení Bisetovy Carmen
  v Národním divadle,
 • 00:47:10 kdy přerušili představení
  a za obrovského aplausu
 • 00:47:13 vyhlásil Československo.
 • 00:47:15 Ale vlastně bychom mohli říci,
  že Československou republiku
 • 00:47:19 vyhlásil už 18. října
  T. G. Masaryk
 • 00:47:21 Washingtonskou deklarací.
 • 00:47:23 Takže těch vyhlášení
  je celá spousta,
 • 00:47:26 ale nejznámější je onen
  Rašínův první zákon
 • 00:47:29 Československého státu,
  který se ovšem k veřejnosti dostal
 • 00:47:33 až následujícího dne
  v denním tisku 29. října.
 • 00:47:41 -Tak takový byl den,
  kdy se narodil náš stát,
 • 00:47:44 28. říjen 1918.
 • 00:47:47 A dlouho do noci koncipoval
  Národní výbor text
 • 00:47:50 úvodního prohlášení k lidu,
  takže si ho obyvatelé
 • 00:47:54 nového samostatného státu
  mohli přečíst až na druhý den.
 • 00:47:59 "Lide československý,
  tvůj odvěký sen stal se skutkem.
 • 00:48:05 Vše, co podnikáš,
  podnikáš od tohoto okamžiku
 • 00:48:09 jako nový svobodný člen
  velké rodiny
 • 00:48:13 samostatných svobodných národů.
 • 00:48:16 Celý svět sleduje tvoje kroky
  do nového života.
 • 00:48:20 Tvůj vstup do země zaslíbené.
 • 00:48:24 Zachovej štít čistý,
  jako jej zachovalo
 • 00:48:27 tvé národní vojsko,
  československé legie.
 • 00:48:30 Buď si stále vědom,
  že jsi občanem nového státu
 • 00:48:35 nejen se všemi právy,
  nýbrž i povinnostmi."
 • 00:48:42 ČESKÁ STÁTNÍ HYMNA
 • 00:49:38 SLOVENSKÁ STÁTNÍ HYMNA
 • 00:50:11 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2018

Související