iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 11. 2018
10:05 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
2112
zhlédnutí

Regiony ČT24

Živě moderovaný pořad se zaměřením na důležité a zajímavé dění ve všech regionech ČR.

52 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Regiony ČT24

 • 00:00:16 Je krátce po 11. hodině.
 • 00:00:18 Regiony ČT 24 začínají.
 • 00:00:20 Vítá vás u nás naše studia.
 • 00:00:28 Krajský soud v Českých
  Budějovicích rozhodl,
 • 00:00:30 že Strakonická Veřejnost
  narušila předvolební kampaň.
 • 00:00:41 Tvoří se krátkodobé námrazy.
 • 00:00:43 Které mohou být nebezpečné.
 • 00:00:47 Se zimou je v Ostravě také smog.
 • 00:00:49 Jak snížit dopady špatného
  ovzduší na obyvatelstvo?
 • 00:00:52 To řešili odborníci z celé Evropy.
 • 00:01:02 Obecní volby ve Strakonicích
  se budou opakovat.
 • 00:01:05 Krajský soud v Českých Budějovicích
  vyhověl stížnosti jednoho
 • 00:01:08 z neúspěšných kandidátů.
 • 00:01:09 Uznal,
 • 00:01:10 že vítězná Strakonická Veřejnost
  narušila předvolební kampaň.
 • 00:01:14 A to především při zveřejňování
  předvolebních materiálů jak místním
 • 00:01:18 radničním zpravodajem,
 • 00:01:20 tak na výlepových plochách
  nebo sloupech lamp.
 • 00:01:27 Robert Malota je bývalý novinář.
 • 00:01:28 Jako nezávislý kandidoval
  za Jihočechy 2012.
 • 00:01:31 Kteří v říjnových volbách získali
  v městském zastupitelstvu
 • 00:01:34 tři mandáty.
 • 00:01:35 Politiku starosty Břetislava
  Hrdličky a jeho strany Strakonická
 • 00:01:38 Veřejnost, která volby
  s nadpoloviční většinou vyhrála,
 • 00:01:41 kritizuje už dlouho.
 • 00:01:45 Já myslím,
 • 00:01:46 že v těch uplynulých čtyřech letech
  se toho tady stalo tolik podivného,
 • 00:01:50 že tady ten rozsudek
  je už jen takovým vrcholem ledovce.
 • 00:01:56 Takovým indikátorem,
 • 00:01:58 že ve Strakoni cích skutečně
  nejsou standardní podmínky.
 • 00:02:02 František Christelbauer vede
  ve Strakonicích kulturní středisko.
 • 00:02:06 Za strakonickou veřejnost
  byl zvolen do zastupitelstva.
 • 00:02:09 Samozřejmě rozhodnutí soudu
  akceptuji, ale abych řekl
 • 00:02:12 pravdu, nesouhlasím.
 • 00:02:14 Hlavně s tím odůvodněním,
  kdy je konstatováno,
 • 00:02:18 že občan nějakým způsobem
  tady dostává něco zadarmo.
 • 00:02:23 Že si Strakonická Veřejnost
  dělá svoji volební kampaň.
 • 00:02:29 To odmítám.
 • 00:02:30 Podle usnesení soudu byla
  kampaň nezákonně omezená.
 • 00:02:34 Obyvatelé města mají právo
  slyšet také hlasy opozice.
 • 00:02:37 To jim podle soudu nebylo umožněno.
 • 00:02:40 Strana Strakonická Veřejnost před
  volbami účelově omezila přístup
 • 00:02:43 ostatních volebních stran
  na výlukové plochy a do listů.
 • 00:02:53 Sama strana využila k reklamě
  sloupy veřejného osvětlení.
 • 00:02:59 Přičemž zakázala ostatním
  stranám propagaci.
 • 00:03:01 Tak mi řekněte, co bychom ubrali?
 • 00:03:03 Na sloupech veřejného osvětlení
  byla všude politická reklama.
 • 00:03:09 Něco podobného v takto velkém
  městě, v takovém rozsahu,
 • 00:03:13 to jsem nikde jinde neviděl.
 • 00:03:16 Já myslím, že jde o ten vtip.
 • 00:03:18 O ten nápad.
 • 00:03:20 Všichni si mohli
  objednat, neudělali to.
 • 00:03:23 Já jsem měl velice intenzivní
  pocit, že se jedná o propagandu.
 • 00:03:30 Ale možná naivně jsem se domníval,
  že spousta lidí to prohlédne.
 • 00:03:38 Volby by zřejmě dopady odlišně,
 • 00:03:40 kdyby se v kampani
  postupovalo podle zákona.
 • 00:03:42 Tak rozhodl soud.
 • 00:03:43 Proto chce také dát obyvatelům
  Strakonic možnost volit znovu.
 • 00:03:52 Soud je názoru,
 • 00:03:54 že tyto volby by měly proběhnout
  na základě volné rovné a svobodné
 • 00:03:57 politické soutěže.
 • 00:03:58 Je to obrovská šance.
 • 00:04:00 Jednotlivé subjekty opět mohou
  jít do toho za rovných podmínek.
 • 00:04:06 Přeji si, aby tam byla co nejlepší
  duhová koalice.
 • 00:04:13 Další volby, ať budou kdykoliv,
 • 00:04:16 tak zase to někdo může
  napadnout kvůli maličkosti.
 • 00:04:20 Soud dal precedens.
 • 00:04:23 Doteď povede Strakonice současný
  starosta s omezenými pravomocemi.
 • 00:04:27 Jednotlivé politické strany a hnutí
  se budou muset znovu registrovat.
 • 00:04:31 Obyvatelé Strakonic pak rozhodnou,
 • 00:04:33 kdo povede město v tomto
  volebním období.
 • 00:04:39 Volby ve Strakonicích rozhodně
  nejsou prvními komunálními,
 • 00:04:42 které jsou neplatné a zrušené.
 • 00:04:44 Před 12 lety se to stalo
  hned v šesti obcích.
 • 00:04:48 Největší město bylo Havířov.
 • 00:04:51 Některé volební komise započítávaly
  hlasy Balšána za ČSSD.
 • 00:05:08 Smutným rekordmanem
  byla obec na Teplicku.
 • 00:05:12 Volby byly zrušeny dvakrát.
 • 00:05:14 Za sebou.
 • 00:05:20 Pak byly neplatné
  volby ve dvou obcích.
 • 00:05:30 Nové volby měly začít také v Bernu,
  oprava, Brno sever.
 • 00:05:34 Ale nakonec se tak nestalo.
 • 00:05:41 Dnes je to pouze ve Strakonicích.
 • 00:05:47 Hostem našeho pořadu je analytik
  ČT, dobrý den.
 • 00:05:50 Opakované volby ve Strakonicích.
 • 00:05:52 Jaká je to zpráva pro Strakonice
  a demokracii v ČR?
 • 00:05:57 Je to zpráva,
 • 00:05:58 že také v těch komunálních volbách
  se musí dodržovat pravidla.
 • 00:06:03 Také v těch komunálních volbách
  soudy mohou do voleb zasáhnout.
 • 00:06:09 A není úplně dobré zneužívat
  městské prostředky k propagaci
 • 00:06:14 vlastního hnutí.
 • 00:06:16 Což myslím,
 • 00:06:17 že dobrá zpráva pro komunální
  politiku a demokracii
 • 00:06:19 v české republice.
 • 00:06:24 Nerovné podmínky při zveřejňování
  materiálů v radničním zpravodaji.
 • 00:06:29 Na výlepových plochách
  a sloupech lamp.
 • 00:06:31 Je to častý problém
  v českých městech?
 • 00:06:35 Že městské rady využívají různé
  radniční noviny ke propagaci sebe
 • 00:06:42 sama, to je poměrně obvyklé.
 • 00:06:45 S tím, že často právě ty politické
  strany to prezentují tak,
 • 00:06:49 že informují o svých krocích.
 • 00:06:52 Nikoliv o politických stranách.
 • 00:06:55 Zpravidla to tak nebývá.
 • 00:06:57 Když propagace zasáhne také
  do voleb, tak je to značný problém.
 • 00:07:03 Také jde o to, že radniční noviny
  jsou placené z městského rozpočtu.
 • 00:07:08 Tedy z daní.
 • 00:07:09 Těch konkrétních obyvatel.
 • 00:07:12 Není řešením kontrolovat
  samotný průběh volební kampaně?
 • 00:07:16 Předejít podobným událostem?
 • 00:07:19 Kontrola volební kampaně
  je vždy trochu složitá.
 • 00:07:23 Protože je těžké odhadnout,
 • 00:07:26 kdy už je to zásah
  do volební kampaně.
 • 00:07:29 Mohlo by se to otočit
  na druhou stranu.
 • 00:07:31 Právě v tom kontextu,
 • 00:07:33 že by ta soutěž jako taková
  volební nemusela být rovná.
 • 00:07:38 Proto si vždy lidé počkají
  na situaci po volbách,
 • 00:07:42 hodnotí se to zpětně
  po uplynutí kampaně.
 • 00:07:46 Jak podle vás nové volby
  ovlivní volební účast.
 • 00:07:51 To je zajímavá otázka.
 • 00:07:53 Sám příliš nejsem
  schopen odhadnout.
 • 00:07:58 Nicméně zajímavé je, jaké
  bylo odůvodnění soudu.
 • 00:08:02 Který v tom svém odůvodnění
  vybízel strakonické občany,
 • 00:08:10 aby využili příležitosti
  a zúčastnili se voleb.
 • 00:08:13 Takže to byl signál pro občany.
 • 00:08:18 Jaký signál je v radničním
  zpravodaji?
 • 00:08:23 Ty noviny by měly být pouze médiem,
  které budou informovat o tom,
 • 00:08:29 co se chystá v těch městech.
 • 00:08:31 Respektive, jaké
  projekty se plánují.
 • 00:08:35 Jaké byly dokončeny apod.
 • 00:08:37 Ale nemělo by to být politickým
  médiem.
 • 00:08:42 Které bude informovat o politických
  záměrech konkrétních
 • 00:08:46 politických stran.
 • 00:08:48 Tím pádem by mohly být zneužívány
  k propagaci politických uskupení.
 • 00:08:54 Dodává politolog Kamil Švec.
 • 00:08:56 Díky za váš komentář.
 • 00:08:57 Hezký den.
 • 00:08:58 Hezký den.
 • 00:09:06 Pochopitelně také dnes se budeme
  věnovat soutěži
 • 00:09:09 ČT internetového reportéra.
 • 00:09:10 Účastnit se je jednoduché.
 • 00:09:12 Stačí se na našich stránkách vybrat
  jednoho ze tří přispěvatelů.
 • 00:09:22 Tady máme první video.
 • 00:09:32 Opravovalo se sousedící křížení
  tramvaje Národního divadla.
 • 00:09:37 Autorem druhého je Sladká,
 • 00:09:39 která v Uherském Brodě
  zachytila stavění stromku.
 • 00:09:52 Pochopitelně nemůžeme pominout
  ani oslavy výročí 17. listopadu.
 • 00:09:57 V jedné takové komorní připomínce
  byl autor třetího videa.
 • 00:10:03 František Kotouč.
 • 00:10:07 Co přinesl tento týden?
 • 00:10:09 Na den přesně usedla
  do primátorského křesla první
 • 00:10:13 brněnská primátorka.
 • 00:10:22 Po čtyřech letech zamítl Ústavní
  soud stížnost proti přehradě.
 • 00:10:31 Pro místní boj proti
  nádrži nekončí.
 • 00:10:33 Zatím to blokují úspěšně 10 let.
 • 00:10:35 Termín zahájení se opět posunul.
 • 00:10:38 Minimálně na rok 2023.
 • 00:10:42 Počítá se také s dostavbou Dukovan.
 • 00:10:46 Vláda chce, aby nový blok
  postavil dceřiná společnost ČEZu.
 • 00:10:52 Elektrárna by mohla
  fungovat až 50 let.
 • 00:10:56 Stávajícího rektora Ostravské
  univerzity ve funkci potvrdil
 • 00:10:59 akademický senát.
 • 00:11:00 Druhé funkční období
  začne sice až na jaře,
 • 00:11:03 ale už teď musí začít řešit
  problém na lékařské fakultě.
 • 00:11:07 Tentokrát jde o machinace
  u přijímacích řízení.
 • 00:11:11 13 000 lidí.
 • 00:11:13 Tolik jich včera večer podle odhadů
  Městské policie v Brně sledoval
 • 00:11:16 rozsvícení vánočního
  stromku na náměstí Svobody.
 • 00:11:20 Brno tak letos předstihlo
  většinu českých měst.
 • 00:11:23 Například strom pro Staroměstské
  náměstí v Praze budou zítra
 • 00:11:26 teprve kácet.
 • 00:11:30 Adventní trhy v Brně jsou
  připravené na několika náměstích.
 • 00:11:34 Čím vším organizátoři
  návštěvníky lákají?
 • 00:11:39 Dobrý den.
 • 00:11:40 Asi největší novinkou
  vůbec je vyhlídkové,
 • 00:11:42 nebo chcete-li ruské kolo.
 • 00:11:44 Na náměstí, které je teď vidět
  za námi.
 • 00:11:47 Vysoké 33 m.
 • 00:11:49 Jeho kapacita je 144 osob.
 • 00:11:51 Jak jsme zmínili,
 • 00:11:53 adventní trhy do Brna lákají
  desetitisíce lidí denně.
 • 00:11:57 Samozřejmě je nutné
  dohlížet na bezpečnost.
 • 00:11:59 O to se stará jak policie městské
  republiky, tak městští strážníci.
 • 00:12:04 Vedle mě je paní Kadrnožková.
 • 00:12:12 Zaznamenali jste nějaké problémy?
 • 00:12:15 Naštěstí vzhledem k tomu
  vysokému počtu našich lidí jsme
 • 00:12:20 nezaznamenali žádné incidenty.
 • 00:12:23 A to ani během otevírací doby
  stánků, ani po zavírací době.
 • 00:12:35 Co všechno se bude řešit?
 • 00:12:38 Budeme primárně
  působit preventivně.
 • 00:12:40 V rámci veřejného pořádku.
 • 00:12:41 Na veřejných prostranstvích.
 • 00:12:43 Samozřejmě lidé se na nás mohou
  kdykoliv obrátit.
 • 00:12:46 Kdyby měli jakýkoliv problém.
 • 00:12:48 Podezření z krádeže, někomu
  se ztratí dítě, to se může stát.
 • 00:12:54 Budeme tedy působit jak během
  dne, tak během noci.
 • 00:12:57 Budeme dohlížet, aby nedocházelo
  k ničení vybavení.
 • 00:13:02 Nebo k vykrádání.
 • 00:13:04 Na to všechno budeme
  dohlížet nejen my,
 • 00:13:06 ale také strážníci v ulicích a také
  pomocí kamer, které tady máme.
 • 00:13:15 Byla to tedy hlava na hlavě,
  hrozí kapesní krádeže?
 • 00:13:18 Máte zkušenosti s tímto
  typem krádeží?
 • 00:13:23 Naštěstí takových
  oznámení příliš nemáme.
 • 00:13:29 Mnohem častější jsou příklady,
 • 00:13:31 kdy se někdo pokusí
  odnést kus betlému.
 • 00:13:36 Nebo když se někdo snaží dostat
  do kasy, která je také pod stromem.
 • 00:13:40 Ale stát se to prostě může.
 • 00:13:43 Říkám volat na linku 156 a 158.
 • 00:13:46 Platí obezřetnost všude,
  kde je více lidí.
 • 00:13:50 Ať už je to tady, nebo někde jinde.
 • 00:13:54 Mít věci schované ve vnitřních
  kapsách, nebo dávat pozor na tašky.
 • 00:13:59 Omezení v dopravě.
 • 00:14:00 To určitě přináší adventní trhy.
 • 00:14:03 Na co si musí řidiči dávat pozor?
 • 00:14:08 Někde budou adventní trhy
  trvat až do 28. prosince.
 • 00:14:11 Na co musí řidiči dávat pozor?
 • 00:14:17 Po většinu dne nepůjde vjet
  do historického centra.
 • 00:14:20 To platí i pro držitele
  oprávnění vjezdu do centra.
 • 00:14:25 Pokud nemají ještě zvláštní
  výjimku, tak neprojedou.
 • 00:14:27 Naše hlídky stojí
  na Rašínově ulici.
 • 00:14:33 A také na Masarykově třídě
  na křižovatce s Jánskou ulicí.
 • 00:14:37 Tam opravdu obrací auta.
 • 00:14:39 Aby neprojel nikdo, kdo nemá
  na náměstí co dělat.
 • 00:14:42 Pak jsou objízdné trasy.
 • 00:14:43 Lidé se nedostanou
  ani z jiných ulic.
 • 00:14:46 Jsou tam sloupky, které
  znemožní průjezd.
 • 00:14:49 Jde hlavně o bezpečnost
  návštěvníků trhů.
 • 00:14:53 Jak řidiči reagují?
 • 00:14:54 Dbají vašich pokynů?
 • 00:14:55 Zatím jsme nezaznamenali
  žádný incident.
 • 00:14:58 To byla mluvčí policie, děkuji.
 • 00:15:06 Na několika náměstích v Brně
  se adventní trhy prodloužili
 • 00:15:09 až do 28. prosince.
 • 00:15:11 Bude možné navštívit
  také mezi svátky.
 • 00:15:15 Začátek zimy, jedno z nejhorších
  období pro silničáře a řidiče.
 • 00:15:21 Tvoří se krátkodobé námrazy.
 • 00:15:25 Silničáři musí rychle reagovat.
 • 00:15:30 Provádějí i preventivní posypy.
 • 00:15:34 Petr Kulhánek jezdí se sypači
  m už sedm let.
 • 00:15:37 Do práce vrátí za tmy.
 • 00:15:39 Než ráno na silnici
  vyjedou první řidiči.
 • 00:15:42 Musí upravit problematické
  úseky v okolí Hlinska.
 • 00:15:46 Podíváme se tady na kamenickou.
 • 00:15:50 Podívej se.
 • 00:15:52 Máš to tam napsané.
 • 00:15:54 Kontrola úseků.
 • 00:16:10 V Železných horách vyrazili
  silničáři do terénu
 • 00:16:13 už ve tři hodiny ráno.
 • 00:16:15 Prováděli tzv. preventivní posyp.
 • 00:16:17 Teplota mírně pod nulou,
  studený vítr.
 • 00:16:20 Ideální podmínky pro tvorbu náledí.
 • 00:16:23 Hlavně v lesních
  úsecích a na mostech.
 • 00:16:25 Právě tato místa jsou pro řidiče
  nejnebezpečnější.
 • 00:16:33 Tady se nacházíme v nějaké
  nadmořské výšce kolem 600 m.
 • 00:16:39 Tady se jedná o to, že za čtvrt
  hodiny už je třeba pozdě.
 • 00:16:43 A už je náledí.
 • 00:16:46 Bývají ledovky.
 • 00:16:48 Není tolik sněhu.
 • 00:16:50 Častokrát je to ledovka.
 • 00:16:54 Napadne 20 nebo 30 cm.
 • 00:16:56 Posype se, je klid.
 • 00:16:58 Ale teď třeba přimrzne.
 • 00:17:02 Nejen ve vyšších polohách
  se připravují na příchod zimy.
 • 00:17:06 Třeba také v Pardubicích.
 • 00:17:09 Sůl nakoupili s předstihem.
 • 00:17:11 Předzásobili jsme se.
 • 00:17:13 Měli bychom řešit těžkou zimu.
 • 00:17:20 Na začátku zimy bývá
  počasí nevyzpytatelné.
 • 00:17:23 Proto by si řidiči
  měli dávat pozor.
 • 00:17:31 Tyto přechodové stavy
  jsou velice nebezpečné.
 • 00:17:33 V podstatě je to pro nás nejhorší
  proces.
 • 00:17:37 O tom, jak nebezpečné
  může být náledí,
 • 00:17:40 tak se loni přesvědčili
  řidiči na Pardubicku.
 • 00:17:43 Tam se krátce po sobě
  staly tři hromadné nehody.
 • 00:17:46 Zemřel při nich jeden člověk.
 • 00:17:48 Hejtmanství tehdy
  kritizovalo firmu,
 • 00:17:51 která měla sypače na starosti.
 • 00:17:57 Firma kritiku odmítla.
 • 00:18:03 Přicházející zima byla pochopitelně
  také nejčastějším tématem.
 • 00:18:07 I v minulém týdnu od našich
  reportérů.
 • 00:18:10 První sněhová nadílka na celém
  území Česka se objevila v neděli.
 • 00:18:14 Klesly teploty přes den pod nulu.
 • 00:18:16 Její předzvěstí byly
  tyto krásné obrazy.
 • 00:18:19 Které mráz nakreslil
  třeba v Halenkově.
 • 00:18:27 Nebo třeba na Berounsku.
 • 00:18:29 V podvečer stejného dne přišlo
  sněžení na celém území.
 • 00:18:34 Dokonce také v jižně položených
  Strážovicích na Hodonínsku.
 • 00:18:41 Sněžilo také v Milevsku.
 • 00:18:45 Nebo na Karlovarsku.
 • 00:18:53 Kde jsou na tento obrázek
  zvyklí nejen silničáři,
 • 00:18:56 ale také všichni místní řidiči.,
 • 00:19:05 Ano, zima je tady.
 • 00:19:07 Na severovýchodě země to znamená,
  že začíná další smogová sezóna.
 • 00:19:11 Doba, kdy je na mnoha
  místech lepší doma nevětrat.
 • 00:19:14 V Ostravě se nad otázkami
  co s tím sešli odborníci
 • 00:19:17 z celé Evropy.
 • 00:19:18 S nimi také lidé, kteří
  špinavý vzduch denně dýchají.
 • 00:19:26 Začneme zvesela.
 • 00:19:27 Oblíbený kreslený
  vtip pana Vlastíka.
 • 00:19:29 O chlapci, který se z Prahy
  přestěhoval do Ostravy.
 • 00:19:33 Synek byl furt nemocný.
 • 00:19:37 A dědek ho vzal do hospody.
 • 00:19:41 Jak tam byl samý kuřák,
  tak synek byl červený.
 • 00:19:46 Nebyl nemocný.
 • 00:19:48 Byli zvyklí na ten smog.
 • 00:19:50 Vlastimil že žertuje.
 • 00:19:52 Sám se potýká s atmosférou.
 • 00:19:57 Já na to beru prášky.
 • 00:19:59 Všechno možné.
 • 00:20:01 Ostravská rána jsou kalná.
 • 00:20:03 Je toto smog, nebo mlha?
 • 00:20:06 To se každý Ostrava může
  snadno dozvědět z aplikace,
 • 00:20:09 která každý den přináší údaje
  z těchto měřících stanic.
 • 00:20:14 Tady jako v přívoze je škodlivin
  dnes nejvíce.
 • 00:20:18 Jsou na stupni číslo čtyři.
 • 00:20:25 Domácí kotle, jestli
  třeba fouká z Polska.
 • 00:20:28 Z těchto ingrediencí se mixuje
  koktejl specifický pro každé místo.
 • 00:20:33 Tady v centru Ostravy dominuje
  příchuť automobilových výfuků.
 • 00:20:38 Já to tedy nesleduji.
 • 00:20:40 Když už tady žijeme,
  tak to tak beru.
 • 00:20:46 Ale třeba i doktor nás straší.
 • 00:20:48 Abychom zavírali okna.
 • 00:20:52 Já mám raději chladno.
 • 00:20:54 Takže to neřeším.
 • 00:20:58 Už to neregistruji.
 • 00:20:59 Ale vím, že kamarádi
  to asi vnímají, když přijedou.
 • 00:21:04 Po setkání s otrlými obyvatelkami
  vyrážím na konferenci.
 • 00:21:20 Zdá se, že pravděpodobně u těch
  lidí, kteří tady dlouhodobě žijí,
 • 00:21:26 tak už mají určité
  obranné mechanismy,
 • 00:21:30 když jsou koncentrace zvýšené.
 • 00:21:33 Co se týče chemických látek.
 • 00:21:36 To bylo poprvé pozorováno
  na populaci tady na Ostravsku.
 • 00:21:40 Právě zprávy o tom,
 • 00:21:41 jak znečištěné prostředí navzdory
  odolnosti obyvatel ovlivňuje třeba
 • 00:21:46 plody matek, tak přinutil
  lidi jedna.
 • 00:22:11 Já jsem tedy spokojen v tom smyslu,
  že ten trend byl nastolen.
 • 00:22:16 Inspiraci, jak něco podobného
  vybojovat také u sebe doma,
 • 00:22:20 teď v Ostravě hledají.
 • 00:22:21 Třeba Ukrajinci.
 • 00:22:22 Nebo Bosňané.
 • 00:22:23 Zatím si odskočíme na další tmavý
  bod na smogové mapě tohoto dne.
 • 00:22:28 Kromě stálic typu
  Ostrava a Radvanice,
 • 00:22:31 tak je všechno závislé na větru.
 • 00:22:36 Největší hodnoty polétavého
  prachu byly tady v Třinci.
 • 00:22:43 Poznáte to?
 • 00:22:46 Ne.
 • 00:22:47 Já už jsem zvyklý.
 • 00:22:48 Já jsem se tu narodil.
 • 00:22:50 Žijete tady celý život.
 • 00:22:51 Ano.
 • 00:22:53 Cítila jsem to podle kašle.
 • 00:22:56 Hrozně kašlu, když je smog.
 • 00:22:59 Tito kluci více než smog řeší,
 • 00:23:01 že v zimě nebudou mít kde cvičit
  oblíbený parkour.
 • 00:23:18 Mohli by tady udělat
  nějaké hřiště pro parkour.
 • 00:23:24 Tady nic není.
 • 00:23:25 Znečištění je na jejich
  žebříčku priorit mnohem níže.
 • 00:23:33 Je mi to jedno.
 • 00:23:35 Nevím, co na to říci.
 • 00:23:37 Je to trochu blbé.
 • 00:23:38 Ale já s tím nic neudělám.
 • 00:23:41 Kdyby si toto řekli všichni.
 • 00:23:45 Průmyslový sever je hodně
  zatížený region.
 • 00:23:48 Zásadní investice jsou
  potřeba do snížení množství
 • 00:23:51 rakovinotvorného benzopyrenu.
 • 00:23:54 V Polsku za to chtějí utratit
  v přepočtu 150 miliard korun.
 • 00:24:01 Už jsou souzeni, když mají ovzduší,
  které je nad limitem znečištěné.
 • 00:24:07 My jsme ještě před tímto soudem.
 • 00:24:09 Nám to odročili o rok.
 • 00:24:12 Teď ještě můžeme
  rychle něco zkusit.
 • 00:24:15 A říci, takto,
  opravdu se polepšíme.
 • 00:24:18 Snížily se koncentrace.
 • 00:24:22 To je pozitivní.
 • 00:24:23 Jediná lokalizace,
  kde se to nesnižuje,
 • 00:24:29 tak je v Ostravě-Radvanicích.
 • 00:24:30 Tam naopak za rok 2017 došlo
  ke zvýšení oproti roku 2016.
 • 00:24:40 Tato část Ostravy je smutným
  rekordmanem.
 • 00:24:43 Přesto tady v sousedství
  vyrůstají nové domy.
 • 00:24:47 Musel se postavit domov důchodců.
 • 00:24:56 Tady jsou řadové domy.
 • 00:25:01 Není to špatné jako dříve.
 • 00:25:02 Shodnou se lidé s odborníky.
 • 00:25:05 Čas usnout na vavříny
  ale ještě nenastal.
 • 00:25:13 Celkem 39 smogových situací kvůli
  vysoké koncentraci polétavého
 • 00:25:17 prachu bylo vloni
  vyhlášeno v Česku.
 • 00:25:20 Nárůst je důsledkem jednak
  horších rozptylových podmínek,
 • 00:25:23 ale také změnou legislativy.
 • 00:25:25 Nejvíce se smogem potýkali
  v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku.
 • 00:25:29 Dohromady 1117 hodin.
 • 00:25:41 Informace vidíme na obrazovce.
 • 00:25:45 Úřady mohou od ledna 2017 omezit
  při smogové situaci provoz aut.
 • 00:25:50 Při zvláště vysokých hodnotách
  znečištění pak ministerstva
 • 00:25:53 vyhlašují regulaci, která
  omezuje provoz podniků.
 • 00:25:57 V roce 2017 se to stalo 16 x.
 • 00:26:01 Už třetí den měří vědecký
  tým kvalitu ovzduší na Šumavě.
 • 00:26:05 Konkrétně v okolí Železné Rudy.
 • 00:26:07 Jak na české, tak německé straně.
 • 00:26:09 Několikrát za den.
 • 00:26:11 Vždy přesně ve stejný čas.
 • 00:26:13 Měření má zmapovat míru znečištění
  v zemích bývalého východního bloku.
 • 00:26:18 Přímo do Železné Rudy teď zdravím
  Mirku Vildovou.
 • 00:26:21 Už mají vědci nějaké výsledky?
 • 00:26:27 Hezké dopoledne se Železné Rudy.
 • 00:26:28 Ano.
 • 00:26:29 Nějaké výsledky už jsou
  k dispozici.
 • 00:26:31 Seznámí nás s nimi
  koordinátor celého projektu.
 • 00:26:34 Pan Petr Mareš.
 • 00:26:35 Dobrý den.
 • 00:26:36 Dobrý den.
 • 00:26:37 Proč právě v Železné Rudě?
 • 00:26:40 Jak říkal kolega už v tom minulém
  vstupu,
 • 00:26:43 měříme v Železné Rudě
  proto, že to je malá obec.
 • 00:26:47 Ukazuje se podle
  průzkumných měření,
 • 00:26:50 že situace právě tady v malých
  obcích je hodně krutá.
 • 00:26:55 Ty koncentrace dosahují
  ohromných velikostí.
 • 00:26:57 Předtím se měřily spíše regionální
  koncentrace ve velkých celcích,
 • 00:27:04 tak teď pomocí malých mobilních
  měřidel sledujeme kvalitu v ovzduší
 • 00:27:09 tady v těch malých sídlech.
 • 00:27:11 Jde především o lokální topeniště.
 • 00:27:14 Zmiňovali jsme ve studiu,
  že měření probíhá jak tady,
 • 00:27:18 měří váš tým na české straně.
 • 00:27:20 Na druhé straně kolegové z Německa.
 • 00:27:22 Jak to konkrétně funguje?
 • 00:27:24 Kolikrát denně vyráží do terénu?
 • 00:27:27 Je to projekt mezinárodní.
 • 00:27:29 Spolupracuje na něm několik
  týmů napříč Evropou.
 • 00:27:33 Toto byl právě nápad
  německého kolegy.
 • 00:27:35 Že uděláme komparativní studii.
 • 00:27:38 Oni měří v Německu, my tady.
 • 00:27:47 Zjišťujeme jak to má každý
  stát s tím vzduchem.
 • 00:27:55 Co všechno zjistí ty přístroje?
 • 00:27:59 Je tam taková skříňka, na vozíku,
  který konstruovali kolegové.
 • 00:28:06 Je to na měření
  pevných částic rosolů.
 • 00:28:09 A také plynů.
 • 00:28:11 Taková nejlepší mobilní stanice,
 • 00:28:14 kterou jsme schopni teď začlenit
  do systému.
 • 00:28:18 Slíbili jsme konkrétní výsledky.
 • 00:28:20 Máte něco k dispozici?
 • 00:28:21 Vidíme tady graf.
 • 00:28:25 V Železné Rudě jsme měli
  včera tyto hodnoty.
 • 00:28:30 Každý den se vyráží
  na osm vycházek.
 • 00:28:34 Jak u nás, tak v Německu.
 • 00:28:36 Tady vidíme hodnoty
  jednotlivých vycházek.
 • 00:28:40 Vidíme, že povolený limit
  je 50 ug na kubík, tady vidíme,
 • 00:28:48 že epizodicky se dosáhne
  až 1000 hodnot.
 • 00:28:54 Dvacetinásobek překročení.
 • 00:28:56 Takže lidé utíkají
  za čistým vzduchem,
 • 00:29:00 ale situace může být horší
  než ve velkoměstě.
 • 00:29:05 To je právě ten paradox.
 • 00:29:07 Zkoušeli jsme udělat průzkum.
 • 00:29:11 U nás v kanceláři byl hezký
  vzduch jako na Sněžce.
 • 00:29:15 A v těch obcích malých to byly
  koncentrace kolem 2000.
 • 00:29:21 Vidíme na tom obrázku.
 • 00:29:24 Malá obec, 800 obyvatel.
 • 00:29:27 Dva kouřící komíny dokáží celou
  obec zahalit do pokličky dýmu.
 • 00:29:34 Koncentrace jsou mnohem větší.
 • 00:29:37 Tato akce je součástí velice
  rozsáhlého evropského projektu.
 • 00:29:41 Kde všude se měří?
 • 00:29:43 A bude měřit?
 • 00:29:45 To jsme si nevymysleli sami.
 • 00:29:47 To je iniciativa expertního
  sdružení na sledování
 • 00:29:50 kvality ovzduší.
 • 00:29:54 V podstatě jsou tam partneři
  z Německa.
 • 00:29:59 Rakousko.
 • 00:30:00 Bulharsko.
 • 00:30:01 Srbsko.
 • 00:30:02 Ukrajina.
 • 00:30:03 Takže v podstatě data a přístupy
  těch společností různých ke kvalitě
 • 00:30:09 vzduchu jsou velice zajímavé.
 • 00:30:12 Zítra odlétáme do Srbska.
 • 00:30:14 Ve čtvrtek potom do Bulharska.
 • 00:30:16 Kde budou probíhat podobná měření.
 • 00:30:19 Právě po srovnání
  výsledků se uvidí.
 • 00:30:22 Smysl projektu
  vyplývá z jeho názvu.
 • 00:30:25 Je to tak?
 • 00:30:27 Ten projekt se jmenuje Conspiro.
 • 00:30:33 My si to neschováme
  do šuplíku, ty data,
 • 00:30:35 ale chceme to ukázat lidem.
 • 00:30:37 Aby se kvalita vzduchu zlepšila.
 • 00:30:40 A znamená to slovo dýchat.
 • 00:30:45 Dávají se dohromady politici.
 • 00:30:47 Starostové.
 • 00:30:49 Školy.
 • 00:30:50 Prostřednictvím výukových programů.
 • 00:30:52 Třeba vlastníci penzionů.
 • 00:30:54 Společně ten problém začnou řešit.
 • 00:30:58 Díky za zajímavé informace.
 • 00:31:00 Měření v Železné Rudě bude
  také v 19 hodin ve zprávách
 • 00:31:04 na ČT a ČT 24.
 • 00:31:08 Tak se dívejte.
 • 00:31:17 Čemu se budeme věnovat ještě dnes?
 • 00:31:19 Rybáři mohou žádat o náhradu
  škod kvůli kormoránům.
 • 00:31:25 Takový kormorán může denně
  sežrat až půl kila ryb.
 • 00:31:31 Podíváme se na výpadovku z Ostravy.
 • 00:31:33 Na Opavu a Hlučín.
 • 00:31:35 Je tam nové auto centrum.
 • 00:31:36 Starostové si stěžují
  na přetíženou dopravu.
 • 00:31:44 Váš svět.
 • 00:31:47 Váš kraj.
 • 00:31:48 Vaše město.
 • 00:31:53 Vaše vesnice.
 • 00:31:56 Události, které
  ovlivňují váš život.
 • 00:32:02 Příběhy, které stojí za to znát.
 • 00:32:04 Souvislosti, které je důležité
  pochopit.
 • 00:32:09 Aktuality, které
  hýbou vaším regionem.
 • 00:32:16 Jedna země, 14 krajů.
 • 00:32:21 Nespočet vašich příběhů.
 • 00:32:25 Jsme vám blíže.
 • 00:32:28 Události v regionech.
 • 00:32:32 Rybáři mají větší šanci
  ochránit ryby před kormorány.
 • 00:32:36 Už nejsou na seznamu
  zvláště chráněných druhů.
 • 00:32:39 Je možné cíleně
  snižovat jejich počet.
 • 00:32:42 Rybáři mohou dále žádat o náhradu
  škod, které jim kormoráni způsobí.
 • 00:32:49 Také byl zaveden
  speciální příspěvek.
 • 00:32:54 Vidím odhadem čtyři
  nebo pět nových míst.
 • 00:32:57 Ročně se zastřelí 2300 kusů.
 • 00:33:03 Do konce října platili
  myslivcům sami rybáři.
 • 00:33:08 Bylo to 300 korun.
 • 00:33:09 Největší český producent ryb platí
  kolem 100 000 ročně.
 • 00:33:16 Teď mohou naopak dostat za každého
  zastřeleného 500 korun.
 • 00:33:21 Peníze jim vyplatí stát.
 • 00:33:23 Profesionální rybáři ušetří.
 • 00:33:27 Příspěvek je určen
  účastníkům honitby.
 • 00:33:34 Kormorán velkými patří od roku
  2013 mezi zvláště chráněné druhy,
 • 00:33:39 jeho odstřel stále podléhá
  přísným pravidlům.
 • 00:33:41 Musí být povolenka k lovu.
 • 00:33:46 Musí být výjimka.
 • 00:33:49 Na rybníku Že nich hnízdí 150 párů.
 • 00:33:53 V ptačí rezervaci se nesmí střílet.
 • 00:33:57 Koně jsou velice opatrní.
 • 00:34:01 Ten kormorán je velice tvrdý.
 • 00:34:02 Oprava, oni jsou velice opatrní.
 • 00:34:05 Ten kormorán je velice tvrdý.
 • 00:34:11 Není to jednoduché.
 • 00:34:15 Ti ptáci se dokáží
  rychle přemístit.
 • 00:34:18 Lov je velice složitý.
 • 00:34:19 Třeboňským rybářům způsobují
  kormoráni velké škody.
 • 00:34:23 Nejen jim.
 • 00:34:24 Rybářské sdružení ČR loni
  vyčíslilo na 92 milionů korun.
 • 00:34:30 Kormorán se musí řešit
  na celoevropské úrovni.
 • 00:34:39 V těch místech, kde kormoráni
  hnízdí.
 • 00:34:41 Tedy Skandinávie.
 • 00:34:43 Nizozemsko.
 • 00:34:44 Německo.
 • 00:34:45 Polsko.
 • 00:34:46 Nebo třeba také pobaltské země.
 • 00:34:47 Podle rybářů ani pětistovka
  za zobák kormorána nesníží
 • 00:34:50 jejich počty.
 • 00:35:00 Podle rybářů a ornitologů regulace
  problém s ptačími predátory neřeší.
 • 00:35:08 Co se tedy dělo v uplynulém
  týdnu na profilech
 • 00:35:11 ČT na sociálních sítích?
 • 00:35:13 Zdaleka největší sledovanost
  mělo až dojemné video z Domova
 • 00:35:18 pro seniory.
 • 00:35:21 V projektu ČRo si paní přála
  setkání s fotbalistou.
 • 00:35:24 Legendou místního Baníku Ostrava.
 • 00:35:26 Milanem Barošem.
 • 00:35:33 Ukažte.
 • 00:35:35 To vám bude slušet.
 • 00:35:39 Facebook Brno nejvíce zaujal
  příběh rodiny Filipa.
 • 00:35:43 Ten je po nehodě upoután na lůžko.
 • 00:35:46 Potřebuje nepřetržitou péči.
 • 00:35:49 Soukromou zdravotní sestru
  rodina nemůže sehnat.
 • 00:35:52 I když na ní peníze má.
 • 00:35:56 Pro hospic je Filip moc zdraví.
 • 00:35:58 Pro speciální nemocnici
  příliš nemocný.
 • 00:36:09 Policisté na dálnici D3 zastavili
  nebezpečného piráta silnic.
 • 00:36:14 Muž ve Fordu Mondeo ohrožoval
  ostatní takovým způsobem,
 • 00:36:18 že několik rodičů zavolal
  policejní hlídku.
 • 00:36:21 Po krátké honičce policie
  piráta zastavila.
 • 00:36:31 Zavedení mýta.
 • 00:36:32 Proti neexistující kamionové
  dopravě chtějí bojovat
 • 00:36:35 starostové obcí.
 • 00:36:36 Které protínají
  silnice prvních tříd.
 • 00:36:38 Nákladní auta se po těchto cestách
  snaží vyhýbat placeným dálnicím.
 • 00:36:45 Kamiony se ale mohou přesouvat.
 • 00:36:47 Rozhodnout by měli po konzultaci
  s obcemi nakonec kraje.
 • 00:36:54 Silnice 1/50.
 • 00:36:56 Protínající střed Bučovic.
 • 00:36:59 Projdete-li denně 18 000 aut.
 • 00:37:01 Každé sedmé bylo nákladní.
 • 00:37:03 Jeho katastrofální to hodnotí
  také starosta.
 • 00:37:08 Mýtné by tady uvítal.
 • 00:37:12 Kdyby ty propočty ukázaly, že dojde
  ke zlepšení dopravy,
 • 00:37:15 tak jsme všemi 10 pro.
 • 00:37:19 Nadšení starosty ale nesdílí
  třeba starosta obce,
 • 00:37:22 která by ležela na objízdné trase.
 • 00:37:24 Tady projede denně 11 000 aut.
 • 00:37:27 Podstatnou část tvoří kamiony.
 • 00:37:29 Nejhorší to je do šesti hodin.
 • 00:37:33 Nejhorší do půl třetí.
 • 00:37:36 Pak chvíli klid.
 • 00:37:40 Ale co naděláte?
 • 00:37:42 Dostat se tam musí.
 • 00:37:43 Tak musí jezdit.
 • 00:37:45 Kdyby přibyly další?
 • 00:37:47 To by bylo hrozné.
 • 00:37:50 Řidiči budou hledat možnosti,
  kde to zpoplatněné není.
 • 00:37:53 To je právě té silnice 54.
 • 00:37:58 Takže nesouhlasíme.
 • 00:38:00 Mýto bylo předmětem jednání
  na setkání starostů Kyjova.
 • 00:38:12 Aktuálně probíhají jednání
  mezi obcemi a kraji.
 • 00:38:16 Které mapují situaci v těch
  daných regionech.
 • 00:38:19 Poptávka obcí a krajů na jedné
  straně po zpoplatnění
 • 00:38:23 a pak negativní stanovisko,
  aby tam nějaké mýto bylo nasazeno.
 • 00:38:28 Tato jednání proběhnou
  do konce roku.
 • 00:38:32 Zpoplatnění úseků
  silnic prvních tříd,
 • 00:38:35 které dopředu vytipovalo
  ministerstvo dopravy, podle toho,
 • 00:38:38 jak zatížené nákladní
  dopravou jsou,
 • 00:38:40 by se mohlo týkat 900 km těchto
  silnic.
 • 00:38:44 Obce, které na nich
  nebo kolem nich leží,
 • 00:38:46 tak budou o možnostech
  vyjednávat s kraji.
 • 00:38:50 Podle průzkumu je zatím
  nadpoloviční většina obcí proti.
 • 00:38:54 Ale třeba Jihomoravský kraj
  zatím s obcemi jednat nezačal.
 • 00:38:59 Oslovíme kraje.
 • 00:39:00 Zatím k tomu nedošlo.
 • 00:39:02 Čekáme, až jednotlivé kraje
  bude ministerstvo oslovovat.
 • 00:39:05 Budeme připomínkovat.
 • 00:39:08 Možná rizika zavedení mýtného
  si náměstek pro dopravu uvědomuje
 • 00:39:12 už teď.
 • 00:39:13 Musíme také hájit zájmy
  Jihomoravského kraje.
 • 00:39:15 Řešit dotčení dálnic
  prvních a druhých tříd.
 • 00:39:27 Mýtní systém by mohl
  platit od roku 2020,
 • 00:39:32 lidé by ale raději viděli
  kamiony zpátky na dálnici.
 • 00:39:41 Čeho si všímali naší
  internetový reportéři?
 • 00:39:43 Připravili jsme si pro vás stručný
  přehled.
 • 00:39:47 Události, které přitáhly velkou
  pozornost našich reportérů.
 • 00:39:52 Třeba připomínky 17. listopadu.
 • 00:39:54 Které zachytily nejen v Praze,
  jako třeba David Brauner.
 • 00:40:00 David Tichý.
 • 00:40:07 Nebo Alexandr.
 • 00:40:11 Ale také v Plzni.
 • 00:40:15 Nebo Ostravě.
 • 00:40:19 Anna už byla po 15. na svatbu
  vůbec, oprava,
 • 00:40:22 na mši svatého Huberta.
 • 00:40:32 Miroslav Václavek natočil konce.
 • 00:40:36 Petr Gartner si tři dny před
  oficiálním zahájením brněnských
 • 00:40:40 Vánoc natočil zdobení a světelnou
  zkoušku vánočního stromku
 • 00:40:45 na Zelném trhu.
 • 00:40:47 To byl pohled na uplynulý týden.
 • 00:40:49 Prostřednictvím našich
  internetových reportérů.
 • 00:40:52 Už teď tady máme vyhlášení soutěže
  našich internetových reportérů.
 • 00:40:56 Mohli jste hlasovat na stránce
  Facebook ČT i reportér.
 • 00:41:00 Vítězem se stává video číslo jedna.
 • 00:41:02 Petr Gartner.
 • 00:41:06 Slyšíme se?
 • 00:41:07 Dobrý den.
 • 00:41:08 U telefonu Petr Gartner.
 • 00:41:11 Slyšíme se.
 • 00:41:12 Také vám gratuluji.
 • 00:41:14 K vítězství v naší soutěži.
 • 00:41:16 Vy jste točil havarijní
  most v Praze.
 • 00:41:19 To není nic tak úplně
  neobvyklého v poslední době.
 • 00:41:24 Čím vás zaujal
  konkrétně most Legií?
 • 00:41:27 To byla náhoda.
 • 00:41:28 Já jsem projížděl pouze Prahou.
 • 00:41:30 Viděl jsem, že chlapi tam pracují.
 • 00:41:34 Že se odklízí ta tramvajová část.
 • 00:41:38 Všiml jsem si vrtné soupravy.
 • 00:41:40 Tak jsem to prostě natočil.
 • 00:41:42 Když už jsem ten internetový
  reportér.
 • 00:41:44 To asi ano.
 • 00:41:47 Jak často přispíváte?
 • 00:41:49 Co nejvíce točíte?
 • 00:41:52 No, začínal jsem počasím.
 • 00:41:54 Také kulturní akce.
 • 00:41:57 Dost těchto technických věcí
  s mojí profesí spojené.
 • 00:42:06 Vaše profese?
 • 00:42:09 Můžete naznačit?
 • 00:42:12 Určitě.
 • 00:42:14 Já obsluhuji stavební stroje.
 • 00:42:16 Bagry.
 • 00:42:17 Nakladače.
 • 00:42:18 Tak se kolem toho motám.
 • 00:42:20 Pracoval jsem také u dráhy.
 • 00:42:22 Takže stroje na kolejích mě lákají.
 • 00:42:27 Taková videa natáčím také.
 • 00:42:30 Takže tady se jedná o jakousi
  profesionální deformaci.
 • 00:42:33 Dělali to pánové dobře,
  když jste je viděl?
 • 00:42:37 Já mám pocit, že ano.
 • 00:42:40 To byl autor vítězného videa.
 • 00:42:44 V tomto týdnu v soutěži
  internetového reportéra.
 • 00:42:46 Petr Gartner.
 • 00:42:47 Ještě jednou gratulace.
 • 00:42:49 Snad nám zachováte přízeň.
 • 00:42:50 Budete nadále přispívat.
 • 00:43:02 Díky.
 • 00:43:04 Na shledanou.
 • 00:43:22 Ve čtvrtek otevřelo
  nové outlet centrum.
 • 00:43:27 Silnice byla před tím přetížená.
 • 00:43:33 Situace se prý ještě zhoršila.
 • 00:43:35 Na křižovatce s příjezdovou cestou
  k obchodům přibyly nové semafory.
 • 00:43:39 Které dopravu zpomalují.
 • 00:43:41 Ve špičce tak vznikají
  dlouhé kolony.
 • 00:43:44 U centra je teď kolega Pavel.
 • 00:43:46 Potvrdily se obavy starostů?
 • 00:43:51 Hezký den.
 • 00:43:52 To centrum dnes
  otevřelo v 10 hodin.
 • 00:43:55 Před necelými dvěma hodinami.
 • 00:43:58 Už ráno tady sice provoz
  byl, ale byl plynulý.
 • 00:44:01 Těch aut tady tolik neprojíždělo.
 • 00:44:04 Žádné zácpy ani kolony
  se netvořily.
 • 00:44:07 Aktuálně je na tom provoz podobně,
 • 00:44:10 jen třeba místy řidiči
  zastavují na semaforech.
 • 00:44:15 Ale obavy starostů
  a nejen starostů,
 • 00:44:18 ale také obyvatel okolních obcí,
 • 00:44:20 okolních ostravských obvodů a obcí
  na Děčínsku, tak oprávněné jsou.
 • 00:44:28 Protože je to napojení s velice
  frekventované ulice.
 • 00:44:32 Tam prakticky denně se ve špičce
  tvoří kolony.
 • 00:44:35 Někdy je tady také
  dopravní kalamita doslova.
 • 00:44:39 Velký problém.
 • 00:44:40 Pro všechny, kdo cestují
  do práce a z práce.
 • 00:44:44 Také pro vozidla integrovaného
  záchranného systému.
 • 00:44:47 Navíc tady po výstavbě centra
  vznikly dvě světelné křižovatky.
 • 00:44:53 Ty tu dopravu ještě více zpomalují.
 • 00:44:55 Takže se plánuje do budoucna nějaké
  rozšíření silnice směrem na Hlučín?
 • 00:45:02 Představitelé centra chtějí
  prosadit ještě jednu napojení.
 • 00:45:07 To by mělo směřovat přímo
  z kruhového objezdu dálnice D1.
 • 00:45:12 Do konce roku chtějí mít v rukou
  všechna potřebná povolení.
 • 00:45:17 Pak hned začít stavět.
 • 00:45:19 Do budoucna se jeví
  ještě jedno řešení.
 • 00:45:22 To je nový most přes řeku Odru.
 • 00:45:24 Který by se mohl postavit
  hned vedle toho stávajícího.
 • 00:45:28 Historického.
 • 00:45:29 Ten nový by byl napojen
  přímo na dálnici D1.
 • 00:45:33 Ještě prosím řekněte, kolik
  lidí přišlo do centra?
 • 00:45:36 Je o něj zájem?
 • 00:45:40 Jak už bylo řečeno, to centrum
  bylo otevřeno ve čtvrtek.
 • 00:45:44 Už první den se tady
  objevily davy lidí.
 • 00:45:47 Mnozí říkali, že přišli
  hlavně ze zvědavosti.
 • 00:45:49 Ale kdo by v předvánočním
  čase nechtěl využít nabídku
 • 00:45:54 zlevněného zboží?
 • 00:45:55 Největší nápor se očekává
  dnes a zítra.
 • 00:45:58 Tedy vlastně o víkendu.
 • 00:46:00 To by podle představitelů
  mohlo přijít až 10 000 lidí.
 • 00:46:07 Ty všední dny počítají
  kolem dvou a půl 1000 lidí.
 • 00:46:12 Díky Pavle.
 • 00:46:15 Teď naše tradiční rubrika.
 • 00:46:17 Redaktoři vyjíždějí do malých
  měst a vesnic.
 • 00:46:19 Aby zjistili, jak se lidem žije.
 • 00:46:22 Tentokrát los padl na Kateřinice
  na Novojičínsku.
 • 00:46:26 Místo vybere náhoda a místní
  určí témata.
 • 00:46:29 To jsou základní témata
  naší cestovatelské rubriky.
 • 00:46:32 Tentokrát štáb bez přípravy
  vyrazil do Kateřinic.
 • 00:46:37 Podívám se, co nám říká navigace.
 • 00:46:40 Podle navigace by to mělo
  být 29 km.
 • 00:46:43 Odhad je 32 minut.
 • 00:46:45 Tak uvidíme, jak dlouho
  nám to bude trvat.
 • 00:46:47 Jsme trochu rychlejší
  než ukazovala navigace.
 • 00:46:49 Po necelé půlhodině už hledáme
  střed obce.
 • 00:46:52 Který nám pomůže se zorientovat.
 • 00:46:55 Pochopíme, že Kateřinice
  jsou opravdu malá vesnice.
 • 00:46:58 Podél hlavní cesty.
 • 00:47:00 Všude je prázdno.
 • 00:47:01 Jen u MŠ se něco děje.
 • 00:47:03 Kam jdete?
 • 00:47:06 My jsme MŠ se dvěma třídami.
 • 00:47:09 Máme 50 dětí.
 • 00:47:11 Děti z Kateřinic a Trnávky.
 • 00:47:13 Zima klepe na dveře,
  klep, klep, klep.
 • 00:47:19 Do základní školy už děti
  z Kateřinic musí dojíždět.
 • 00:47:22 Ta nejbližší je v Trnávce.
 • 00:47:24 Autobusem to není ani 10 minut.
 • 00:47:26 Až budou dospělí,
 • 00:47:28 mohou si pronajmout byt třeba
  v tomto novém domě.
 • 00:47:31 První nájemníci se přestěhují
  v prosinci.
 • 00:47:34 Speciální péčí tady
  chtějí věnovat seniorům.
 • 00:47:37 Celkově máme 49 lidí kapacitu.
 • 00:47:44 Těch bytových jednotek je 37.
 • 00:47:47 Na co nás nalákáte?
 • 00:47:51 Úžasná krajina.
 • 00:47:53 Tady kousek pod Beskydy.
 • 00:47:54 Když se podívat za domy,
  vidíte Lysou horu.
 • 00:48:01 Na příjemný a klidný pobyt.
 • 00:48:04 Obecní úřad se nedá přehlédnout.
 • 00:48:07 Budova má výraznou modrou barvu.
 • 00:48:09 Starosta je pracovně v Olomouci.
 • 00:48:11 Tak se ptáme alespoň zaměstnanců
  úřadu, na čem zrovna pracují.
 • 00:48:15 V sobotu se tady uskuteční
  pletení vánočních věnců.
 • 00:48:22 Přiváží materiál.
 • 00:48:37 Je zhruba jeden stupeň nad nulou.
 • 00:48:41 Proto si můžeme více
  přečíst z této tabule.
 • 00:48:45 Obec se rozkládá po obou
  stranách průtoku Trnávka.
 • 00:48:51 V současné době mezi zajímavosti
  lze zařadit podle tabule třeba
 • 00:48:57 budovu hasičské zbrojnice
  se běží, oprava, věří.
 • 00:49:03 Retenční nádrž.
 • 00:49:08 V létě jí lidé začali využívat
  jako místo k odpočinku.
 • 00:49:11 Koupat nebo rybařit jezdí
  lidé také z přilehlých obcí.
 • 00:49:17 Na chvíli do tepla, Dobrý den.
 • 00:49:25 V tomto dřevěném domku prodává
  Zdena lidem už 29 let potraviny
 • 00:49:30 i drogerii.
 • 00:49:32 Místní dobře zná.
 • 00:49:35 Vytrvalé.
 • 00:49:36 Hlavně ti starší.
 • 00:49:38 Mladí chodí spíše
  do velkého obchodu.
 • 00:49:41 Čekáme, jestli se s někým
  z místních potkáme.
 • 00:49:46 Nemáme štěstí.
 • 00:49:47 Prý to bude lepší na sobotní
  vytvoření věnců.
 • 00:49:54 Co budeme sledovat příští týden?
 • 00:49:56 Báňský úřad povolil likvidaci
  a demolici budov ze závodu OKD.
 • 00:50:01 Nejprve se budou likvidovat
  budovy, kde měl být zásyp.
 • 00:50:14 Ochránci přírody marně
  čekají na medvěda,
 • 00:50:16 který brázdil na Vsetínsku.
 • 00:50:18 Zmizel.
 • 00:50:25 Krajský soud v Hradci Králové
  by měl už vynést rozsudek v kauze
 • 00:50:29 údajně zmanipulovaných
  zakázek ohledně hřebčína.
 • 00:50:38 Počítají s 12 milionové škody.
 • 00:50:47 Takové byly regiony ČT 24.
 • 00:50:49 Pohledem z ostravského studia.
 • 00:50:51 Budeme se těšit na vás zase
  za tři týdny.
 • 00:50:54 Na shledanou.
 • 00:50:55 Hezký den.
 • 00:50:56 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Mluvčí: Jiří Holický

Související