iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 7. 2012
18:30 na ČT1

1 2 3 4 5

41 hlasů
54446
zhlédnutí

Na cestě

Beskydy

Za nevidomou sochařkou, legendou o štramberských uších a těžkými začátky paraglidistů

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Beskydech

 • 00:00:03 Bartoška: zelená
  Donutil: žlutá
 • 00:00:54 -Vítejte v Beskydech?!
  Spleť trubek, pára, vysoké pece,
 • 00:01:00 scéna jako z verneovky.
  Úplné Ocelové město.
 • 00:01:06 -Třinec takovým "ocelovým městem"
  opravdu je.
 • 00:01:10 Vždyť celá třetina produkce železa
  u nás pochází právě odsud.
 • 00:01:14 Město ale navíc leží
  na samém úpatí beskydského pohoří.
 • 00:01:19 -Po přírodě není v té záplavě oceli
  ani památky.
 • 00:01:23 -V době vzniku
  Třineckých železáren
 • 00:01:25 počátkem 19. století
  se na životní prostředí nehledělo.
 • 00:01:31 -Průmysl asi dává beskydské přírodě
  pořádně zabrat, co?
 • 00:01:36 -Ne tolik,
  jak se na první pohled může zdát.
 • 00:01:39 Řeka Olše a milosrdné převládající
  proudění větru
 • 00:01:42 odnášejí zplodiny
  daleko na východ.
 • 00:01:45 Díky tomu zůstávají Beskydy
  jedním z nejlépe zachovalých
 • 00:01:48 přírodních celků na našem
  území.
 • 00:02:13 -Pustit se
  po rozbitých lesních cestách
 • 00:02:16 na invalidním vozíčku,
  to chce opravdu velkou bojovnost.
 • 00:02:22 -Beskydská zákoutí
  za trochu námahy stojí.
 • 00:02:25 Například malá mokřina
  Kyčmol
 • 00:02:28 každé jaro rozkvétá
  desítkami druhů květin.
 • 00:02:32 -Do nitra Beskyd
  se po letech vrátili
 • 00:02:35 i velcí predátoři:
  vlk, rys a medvěd.
 • 00:03:04 -Mohutný masiv moravskoslezských
  Beskyd je významným rozvodím.
 • 00:03:08 Voda z řeky Bečvy
  končí svou pouť v Černém moři
 • 00:03:12 a řeka Ostravice
  je jedním z přítoků Odry,
 • 00:03:16 která se zase vlévá
  do Baltu.
 • 00:03:19 -Tu pravou divočinu však naleznete
  spíše na březích menších toků.
 • 00:03:23 Tajemnou soutěsku
  ve skalách Malenovického kotle
 • 00:03:27 vyhloubila říčka Satina.
 • 00:04:02 -Nejvyšší vrchol pohoří
  Lysá hora
 • 00:04:05 patří k nejoblíbenějším
  turistickým cílům.
 • 00:04:09 Dá se na ni vyjít pěšky,
  vyšlapat na kole,
 • 00:04:12 a když je dost sněhu
  i vyjet na běžkách.
 • 00:04:16 -Výstup ovšem
  není žádnou nedělní procházkou.
 • 00:04:19 Zvlášť strmá závěrečná část
  pod vrcholem
 • 00:04:23 dá zabrat
  a pot teče proudem.
 • 00:04:57 -Dominantou Lysé hory
  je mohutný vysílač,
 • 00:05:00 v jehož stínu se krčí
  meteorologická stanice,
 • 00:05:03 základna horské služby
  a dva bufety.
 • 00:05:07 Stará horská chata
  byla loni stržena,
 • 00:05:09 výstavba nové
  je teprve na počátku.
 • 00:05:26 -Výhled z vrcholu Lysé hory
  je vskutku impozantní.
 • 00:05:30 Za pěkného počasí
  máte jako na dlani
 • 00:05:33 celé Beskydy a Malou Fatru.
 • 00:05:36 Někdy je dokonce vidět
  až do vzdálených Tater.
 • 00:05:39 -Nejpůsobivější pohled
  na beskydské vrcholy
 • 00:05:42 je ale z nebeských výšin.
 • 00:06:37 -Touha člověka vyrovnat se
  ptákům
 • 00:06:40 je snad stejně stará
  jako lidstvo samo.
 • 00:06:43 A paragliding je moderní sport,
 • 00:06:45 který létání
  umožní téměř komukoliv.
 • 00:07:26 -Beskydy jsou kolébkou paraglidingu
  na Moravě.
 • 00:07:29 -Vždyť tu také jsou nejlepšími
  terény k závěsnému létání.
 • 00:07:32 -Ovšem první krůčky s padákem,
  to je někdy pořádná fuška.
 • 00:08:52 -Beskydy jsou domovem
  svérázných Valachů.
 • 00:08:56 -Ale stopy tady před staletími
  zanechali i nájezdníci,
 • 00:08:59 kteří se zemí jen prohnali.
 • 00:09:03 Například v kraji
  běžné příjmení Magnusek
 • 00:09:06 je památkou na švédské žoldnéře
  z období třicetileté války.
 • 00:09:11 -Samotný původ Valachů
  však byl ještě donedávna
 • 00:09:14 zdrojem badatelských
  rozepří.
 • 00:09:16 Jedni zdůrazňovali existenci
  rumunského knížectví Valachie,
 • 00:09:20 druzí jazykové a kulturní
  zvláštnosti Valachů
 • 00:09:23 považovali za slovanské
  archaismy.
 • 00:09:27 -Nakonec se však obě strany
  shodly na tom,
 • 00:09:29 že pojmenování Valaši
  se v dávných časech
 • 00:09:32 užívalo pro pastevce prakticky
  v celých Karpatech.
 • 00:09:37 -První ovčáci z východu
  se na současném Valašsku
 • 00:09:39 usídlili ve 13. století.
 • 00:09:42 Záhy se smísili
  s domácím obyvatelstvem
 • 00:09:45 a jejich vliv na místní způsob
  života byl natolik výrazný,
 • 00:09:49 že jejich pojmenování
  nakonec dalo název i celému kraji.
 • 00:09:54 -Obraz starých časů věrně
  vykresluje rožnovský skanzen.
 • 00:09:59 -Ne každý návštěvník však zavítá
  na nedalekou Valašskou dědinu,
 • 00:10:03 která je výsledkem úsilí
  o oživení tradičních technik,
 • 00:10:07 lidového umění, obyčejů
  a snahou
 • 00:10:11 o rekonstrukci
  života našich předků.
 • 00:10:27 -Na Valašské dědině
  to prostě žije.
 • 00:10:30 -Tož baže.
  Rožnovské muzeum je věrné
 • 00:10:33 odkazu zakladatele
  Bohumíra Jaroňka,
 • 00:10:36 který si přál,
  aby skanzen nebyl
 • 00:10:38 jen pouhou
  expozicí bez života.
 • 00:10:47 -Největší popularitu
  si drží lidová muzika
 • 00:10:50 a tradiční zvyky, jakým je
  například jarní stavění máje.
 • 00:11:45 -Vzpomínka na "staré časy"
  dokládá,
 • 00:11:48 na co všechno museli naši staříčci
  a stařenky myslet.
 • 00:11:52 A také, že stále platí
  staré valašské pořekadlo -
 • 00:11:56 "Modli sa, nemodli sa,
  z prázdnej míse nenajíš sa."
 • 00:12:06 -Valašské tradice nejsou
  skryty
 • 00:12:09 jen za bránou
  rožnovského skanzenu.
 • 00:12:12 -Vskutku kouzelná adresa...
 • 00:12:18 -Paní Michaela Bařinová
  z Vidče
 • 00:12:20 bydlí v tradiční valašské dřevěnici
  a vyrábí lidové kroje.
 • 00:12:30 -Je pravda,
  že jejich výroba
 • 00:12:32 by paní Bařinovou nejspíše
  neuživila.
 • 00:12:35 Spolu s nimi tak vytváří
  i roztomilé valašské panenky,
 • 00:12:39 které nabízí turistům
  právě v rožnovském skanzenu.
 • 00:12:53 -Paní Bařinová
  ale není zdaleka jediná,
 • 00:12:55 kdo věří,
  že tradice nepatří jen do muzea.
 • 00:13:02 -Na valašských kotároch a pasekách
  stále žijí lidé,
 • 00:13:05 pro které je pastevectví
  zdrojem obživy.
 • 00:13:19 Manželé Gajdovi už práci s ovečkami
  zaučují malého syna.
 • 00:13:25 -No, hra na fujaru mu sice ještě
  moc nejde,
 • 00:13:28 ale zdá se, že na její zvuk ovečky
  přece jen přiběhnou.
 • 00:13:33 -Spíš je přilákala
  vůně tvrdého chleba,
 • 00:13:36 oblíbeného ovčího pamlsku.
 • 00:14:02 -Snad nejpůvabnějším městem
  na úpatí Beskyd je Štramberk,
 • 00:14:07 rodiště známého cestovatele
  Jiřího Hanzelky.
 • 00:14:12 -Zdejší městská památková
  rezervace
 • 00:14:15 chrání nejen samotné jádro
  města,
 • 00:14:18 ale také historickou dřevěnou
  zástavbu na předměstí.
 • 00:14:30 -Hrdě kraji okolnímu vévodil
  kdysi výstavný hrad štramberský,
 • 00:14:35 až lité bouře nešťastné války
  třicetileté
 • 00:14:40 cimbuří pyšné strhaly
  a hradby pevné rozmetaly v úval.
 • 00:14:45 -Dnes se věži někdejšího hradu
  Strallenberg
 • 00:14:48 říká štramberská Trúba.
 • 00:14:52 -A "trúbou" je i ten,
  kdo si rozhled z ní nechá ujít.
 • 00:14:57 Výstup na hrad dá ale
  zabrat...
 • 00:15:07 -Ta trocha dřiny bude odměněna
  voňavým občerstvením
 • 00:15:10 a pohledem do širého kraje
  Valašského království.
 • 00:15:14 -Po výstupu na Trúbu
  se můžete občerstvit
 • 00:15:17 něčím mnohem tradičnějším,
  než je pečené prasátko.
 • 00:15:21 -Máte zřejmě na mysli
  štramberské uši.
 • 00:15:24 Podle místní legendy
  se původ cukrovinky váže
 • 00:15:27 válečnému tažení v roce 1241,
 • 00:15:31 kdy se tatarské vojsko
  usadilo na úpatí kopce Kotouč.
 • 00:15:35 -Pověst vypráví o tom,
  jak obyvatelé města
 • 00:15:38 prokopáním hráze rybníka
  tatarské ležení vytopili.
 • 00:15:43 Když voda opadla,
  zůstaly po pohanech
 • 00:15:46 vaky s nasolenýma lidskýma
  ušima,
 • 00:15:49 které coby válečné trofeje
  odřezávali křesťanům.
 • 00:15:53 -Právě na památku chrabrosti
  praotců
 • 00:15:55 se ve městě peče cukroví
  slazené medem
 • 00:15:58 a ochucené tajnou směsí
  koření.
 • 00:16:02 Pan Hezký je v oboru dokonce
  rekordmanem.
 • 00:16:08 My jsme rekordmani obřího ucha,
  které měří 172,5 cm.
 • 00:16:11 To je oficiální záznam,
  ale dnes už máme rekord 190 cm
 • 00:16:18 a letos se chystáme pokořit
  dvoumetrovou hranici.
 • 00:16:33 -Tradice pečení uší není jedinou
  stopou po nájezdnících z východu.
 • 00:16:37 Nedílnou součástí valašské kuchyně
  je pohanka,
 • 00:16:40 která nese jméno právě
  po tatarských pohanech.
 • 00:16:44 Dnes je tato obilnina populární
  složkou zdravé výživy.
 • 00:16:50 Pohanku sem dovezli Tataři
  asi dvacátého května,
 • 00:16:53 tak nějak toho datumu.
  Byla to krutá doba.
 • 00:16:56 Tataři opravdu řádili,
  zabíjeli lidi.
 • 00:16:59 Vezli s sebou měšce,
  kde měli nějaké zrno.
 • 00:17:02 To sami jedli, dávali koním
  a dávalo jim to sílu.
 • 00:17:15 -Mlýn pana Šmajstrly
  v Trojanovicích
 • 00:17:17 se na zpracování pohanky
  specializuje.
 • 00:17:21 Vyrábí z ní mouku, lámanku,
  ale i těstoviny nebo chutné křupky.
 • 00:17:44 -Beskydy nemusíte poznávat
  jen pěšky nebo ze vzduchu.
 • 00:17:48 Horské hřebeny i podhůří
  jsou protkány
 • 00:17:51 hustou sítí cyklostezek, na které
  vyráží čím dál tím více lidí.
 • 00:18:00 -Valaši se rádi hýbou
  a tak se není co divit tomu,
 • 00:18:03 že si založili sportovní klub
  Valašského království.
 • 00:18:07 Jeden z jeho členů,
  Miroslav Prašivka z Trojanovic,
 • 00:18:10 si už ani neumí volné chvíle
  bez šlapání do pedálů představit.
 • 00:18:15 -Recesistickým nápadem sportovního
  klubu poddaní
 • 00:18:18 Valašské království žijí,
  ale zdá se,
 • 00:18:21 že sportovní stránku
  celé věci přitom berou vážně.
 • 00:18:40 -Manželé Machalovi také občas
  vyrazí na projížďku.
 • 00:18:44 Nevidomá Mariana Machalová
  Jánošíková přitom není
 • 00:18:48 jen vášnivou cyklistkou,
  ale i uznávanou sochařkou.
 • 00:18:51 -Nevidomá sochařka?
  Hm, to není běžné.
 • 00:18:58 -Modeluju si hlavně v hlavě,
  když sedím nebo cestuju.
 • 00:19:02 Tehdy je to nejlepší.
  Posunuju si tu maketku
 • 00:19:08 jako by byla z hlíny
  a tak to modeluju.
 • 00:19:20 -Paní Machalová přišla o zrak
  po vážné nemoci ve 22 letech.
 • 00:19:24 Teprve pak ji náhoda přivedla
  k práci s hlínou.
 • 00:19:28 Pochází z východního Slovenska
  a do Beskyd
 • 00:19:31 se provdala
  za svou studentskou lásku.
 • 00:19:34 -Ani se mi nechce věřit,
  že je nevidomá.
 • 00:19:37 -Máte pravdu, však ji lidé
  na výstavách zkoušejí.
 • 00:19:40 Často musí modelovat
  přímo před zraky diváků.
 • 00:19:43 -Mariana svůj úděl nese statečně
  a s osudem se vyrovnala.
 • 00:19:47 Život dělí spravedlivě
  mezi umění, manžela
 • 00:19:51 a výchovu malé dcery
  Elišky.
 • 00:19:58 -Nejlíp se mi pracuje
  s kreditníma kartami,
 • 00:20:01 jako každé ženské.
 • 00:20:04 Akorát že už jsou neplatné,
  tak je používám
 • 00:20:06 jen na odebírání hlíny,
  protože se to dobře ohýbá.
 • 00:20:34 -Je obdivuhodné,
  jak souměrná kompozice
 • 00:20:37 může vzniknout
  bez pomoci zraku.
 • 00:20:40 Na to je potřeba mít velké
  srdce.
 • 00:20:43 -A také jedno malé.
  Když je práce na soše u konce,
 • 00:20:48 vloží do ní Mariana
  malé hliněné srdíčko.
 • 00:20:52 Tím dílu vdechne život.
 • 00:21:15 -Půvabná obec Čeladná,
  to není jen
 • 00:21:19 obří golfové hřiště
  pro ostravskou smetánku.
 • 00:21:22 I když se kýčovitý stavební styl
  90. let nevyhnul ani Beskydům,
 • 00:21:26 dnes se do krajiny vracejí
  dřevěné domy v tradičním slohu.
 • 00:21:31 -Řada smolou vonících roubenek
  a srubů v okolí
 • 00:21:35 pochází z dílny
  bratrů Pacákových.
 • 00:21:38 Celý dům se musí nejprve postavit
  v kryté hale nanečisto
 • 00:21:42 a nechat dřevo
  nějakou dobu uzrát.
 • 00:21:53 -Teprve potom se dřevěnice
  rozebere
 • 00:21:55 a odveze nákladními auty
  na místo budoucí stavby.
 • 00:21:59 Tato má namířeno
  až do dalekého Švýcarska.
 • 00:22:07 -No a na zahrádku k dřevěnému domu
  si můžete
 • 00:22:10 od umělecky nadaného dřevorubce
  pořídit třeba medvěda.
 • 00:22:15 Samozřejmě taky dřevěného.
 • 00:22:30 -Pustevny
  jsou známým turistickým střediskem
 • 00:22:33 v sedle masívu Radhoště.
 • 00:22:35 Jak už samotné pojmenování
  napovídá,
 • 00:22:38 žili v těchto místech
  poustevníci.
 • 00:22:40 Ten poslední se údajně jmenoval
  Felix a zemřel v roce 1784.
 • 00:22:46 -Většina návštěvníků pokládá
  romantické stavby na Pustevnách
 • 00:22:50 za příklad
  valašské architektury.
 • 00:22:54 -Ve skutečnosti jde ale
  o dílo
 • 00:22:57 slovenského architekta
  Dušana Jurkoviče.
 • 00:22:59 Ovšem jména mají stavby poeticky
  valašská: Maměnka, Libušín.
 • 00:23:04 -Na výzdobě interiéru
  Libušína
 • 00:23:07 se podílel dokonce
  malíř Mikoláš Aleš.
 • 00:23:11 I proto byly místní
  dřevěné stavby
 • 00:23:14 prohlášeny
  národní kulturní památkou.
 • 00:23:17 -Dřevěnice na Pustevnách
  slouží turistům už sto let,
 • 00:23:20 ale není to tak dlouho,
  co jim hrozil zánik.
 • 00:23:23 Pro některé úředníky
  bylo jednodušší nechat
 • 00:23:26 zanedbané stavby zbořit než hledat
  cestu k jejich záchraně.
 • 00:23:31 -Naštěstí zvítězil zdravý rozum
  a Maměnka s Libušínem
 • 00:23:35 se před deseti lety dočkaly
  výrazné rekonstrukce.
 • 00:23:46 -Celoročně jde
  o oblíbený výchozí bod
 • 00:23:49 pro turistické túry.
  Například na nedaleký Radhošť.
 • 00:23:53 -Na ten Rostislav Filipec
  denně běhá z Trojanovic.
 • 00:23:57 A to, i kdyby se venku
  čerti ženili.
 • 00:24:00 -Však taky hrdě nosí tričko
  sportovního klubu
 • 00:24:03 Valašského království.
 • 00:24:05 A když nemá dost,
  proběhne se do Makova a zpět.
 • 00:24:08 -Na to už musejí být
  pořádné plíce.
 • 00:24:12 -I správce kapličky na vrcholu
  Radhoště
 • 00:24:14 Drahomír Strnadel
  má dech dlouhý jako fujara.
 • 00:24:18 Jinak by
  hru na tradiční hudební nástroj
 • 00:24:20 valašských pastevců nezvládl.
 • 00:24:23 Nynější kaple pochází
  z doby poměrně nedávné.
 • 00:24:26 -Postavená byla ze sbírek a darů
  a vysvěcena v roce 1898.
 • 00:24:32 -Brzy nato dostala
  původně kamenná stavba
 • 00:24:36 ještě dřevěný plášť
  a nádavkem zvonici.
 • 00:24:39 -A svatý Václav na nohy valašské
  krpce.
 • 00:24:44 Staří Slované v těchto místech
  slavili letní slunovrat.
 • 00:24:48 Ovšem dnešní podnikatelé
  by pod Radhoštěm chtěli těžit uhlí.
 • 00:24:54 -Ty naše Beskydy
  jsou opravdu krásné hory
 • 00:24:58 a těžit tady uhlí,
  to by bylo stejné
 • 00:25:01 jako v chrámu Svatého Víta
  otevřít nevěstinec.
 • 00:25:10 -Svatá pravda.
  Však aj pohanský bůh Radegast
 • 00:25:14 sa zlobí
  a púšťá hromy a blesky.
 • 00:25:21 -Tak hodně štěstí Beskydy.
  -Na shledanou.
 • 00:25:37 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2012