iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 10. 2010
21:05 na ČT1

1 2 3 4 5

116 hlasů
30357
zhlédnutí

Na cestě

Šariš

Za krásou dřevěných kostelíků, magickým kamenem, uzenou tlačenkou a pány „furmany“ a jejich „tátoši“

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Šariši

 • 00:00:03 Bartoška: zelená
  Donutil: žlutá
 • 00:00:46 Podobně jako kdysi vrchol Řípu
  přitahoval pozornost praotce Čecha,
 • 00:00:52 tak i vrchol tohoto kopce
  nad městečkem Veľký Šariš
 • 00:00:55 často lákal k výstupu
  osadníky už od doby kamenné.
 • 00:01:00 Ovšem kámen se zde začal
  podle všeho používat ve velkém
 • 00:01:03 až mnohem později.
 • 00:01:06 To když tu byl
  na začátku 13. století
 • 00:01:08 zbudován hrad Saros,
  maďarsky Šároš.
 • 00:01:11 Královský místodržící odsud vládl
  celé šarišské stolici.
 • 00:01:15 Hrad dal jméno
  nejen celému kraji,
 • 00:01:18 ale zdá se,
  že i Martinu Sárossymu,
 • 00:01:20 jednomu z dobrovolníků,
  kteří se ho snaží dát
 • 00:01:23 alespoň trochu do kupy.
 • 00:01:26 Martin Sárossy (mluví slovensky):
 • 00:01:28 Tak jako každý hrad,
  i tento má své legendy a tajemství.
 • 00:01:31 Se Šarišským hradem
  se pojí příběh
 • 00:01:33 nenaplněné lásky Alžběty
  a Svatoboje -
 • 00:01:36 mladého páru,
  který se chtěl vzít -
 • 00:01:39 a tento záměr jim chtěl překazit
  zlý rytíř,
 • 00:01:43 který sem
  táhl se svým vojskem.
 • 00:01:46 Tehdy se mladí rozhodli ukončit
  svoji pozemskou pouť smrtí
 • 00:01:51 a skočili z hradeb.
 • 00:01:54 A na místě,
  kde se našla těla,
 • 00:01:56 nechali lidé postavit kapličku,
  která tu stojí dodnes.
 • 00:02:00 Říká se jí Alžbětka.
 • 00:02:15 Mnoho vášnivě zamilovaných párů
  by se jistě našlo i v Prešově,
 • 00:02:19 který vystřídal
  právě Šarišský hrad
 • 00:02:22 coby administrativní centrum
  oblasti.
 • 00:02:26 To zcela jistě.
  Bezmála sto tisíc obyvatel
 • 00:02:30 činí z Prešova
  třetí největší město na Slovensku.
 • 00:02:33 A podle krásných měšťanských domů
  na náměstí
 • 00:02:36 můžete snadno uhodnout,
  že se tu nežilo vůbec špatně.
 • 00:02:40 Obchod i řemeslo v tomto svobodném
  královském městě jen kvetly.
 • 00:02:53 Peníze se do pokladny sypaly
  i z prodeje těchto krystalů.
 • 00:02:57 Nejsou to sice smaragdy,
  ale jak poznal na vlastní kůži
 • 00:03:00 už král Já I. -
  sůl je holt nad zlato.
 • 00:03:07 Dobové archivy dokládají,
  že kilogram soli
 • 00:03:10 jste mohl směnit třeba
  za kilogram másla.
 • 00:03:13 A za tři kila
  jste si už pak mohl pořídit
 • 00:03:15 i pěkně vykrmenou husu.
 • 00:03:18 To já bych raději
  těm husám strkal šišky do krku,
 • 00:03:21 než abych kutal sůl.
  Pročpak?
 • 00:03:24 No, protože sůl
  se zpočátku těžila tak,
 • 00:03:27 že ji horníci vynášeli
  z hloubky 155 metrů
 • 00:03:30 ve vědrech po kaskádovitě
  postavených žebřících.
 • 00:03:34 Po náhodném zatopení šachty vodou
  se však technologie těžby -
 • 00:03:37 jak by vám řekl správce muzea
  pan Marek Duchoň - musela změnit.
 • 00:03:45 Marek Duchoň (mluví slovensky):
 • 00:03:48 Nejvzácnějším exponátem
  a nejdůmyslnějším zařízením
 • 00:03:50 tohoto muzea
  je právě toto koňské zařízení,
 • 00:03:52 u kterého se nacházíme.
 • 00:03:54 Je to koňský gápeľ,
  je z roku 1674
 • 00:03:57 a je největším žentourem
  v celé Evropě.
 • 00:03:59 Jeho největší raritou je to,
  že tento několikatunový kolos,
 • 00:04:02 u kterého ještě nikdo neodhadl
  jeho váhu,
 • 00:04:05 se točí
  na jediném malém kamenném ložisku,
 • 00:04:07 které má průměr
  jenom tři centimetry.
 • 00:04:10 Kolik koní to říkal,
  že pohání tenhle obrovský žentour?
 • 00:04:13 Čtyři páry?
  Tedy osm koní.
 • 00:04:16 To zrovna nezní
  jako moc "nadupaný" motor.
 • 00:04:20 Neposmívejte se.
  Osm koní dokázalo ze šachty Leopold
 • 00:04:24 spolehlivě vytahovat
  vak z volské kůže
 • 00:04:27 naplněný 30procentní solankou
  a vážící až tři tuny!
 • 00:04:37 A k čemupak asi sloužila
  tato budova?
 • 00:04:40 To nejspíš byly stáje pro koně,
  co?
 • 00:04:43 No, z vonkajšku
  to tak možno vyzerá,
 • 00:04:46 ale ve skutečnosti
  to býval sklad solanky.
 • 00:04:49 Ta se sem dostávala
  dřevěným potrubím
 • 00:04:52 a byla skladována v osmi nádržích,
  takzvaných četerních.
 • 00:04:56 Vidím, že si inženýři
  i architekti museli
 • 00:04:59 vystačit pouze
  s jedním stavebním materiálem.
 • 00:05:03 Ano,
  toho si nelze nevšimnout.
 • 00:05:06 Agresivní slané prostředí
  totiž nedovolovalo
 • 00:05:08 použít nic jiného než dřevo.
  A chce se říci naštěstí.
 • 00:05:13 Protože právě kombinace
  dřeva a krystalizující soli
 • 00:05:16 vytvořila po staletích
  vzájemného působení
 • 00:05:19 pozoruhodné tvary.
 • 00:05:21 Ty jsou hodny obdivu přinejmenším
  stejně tak
 • 00:05:24 jako celé technické řešení
  dolu.
 • 00:05:35 Asi 20 kilometrů od Prešova
  se nachází městečko Sabinov,
 • 00:05:39 proslulé zejména
  díky bývalé vojenské věznici.
 • 00:05:43 Ale má
  i svou kulturní historii,
 • 00:05:46 jak říká
  místní rodák Štefan Lompart.
 • 00:05:49 Štefan Lompart (mluví slovensky):
 • 00:05:52 V roce 1965
  se na tomto náměstí natáčel
 • 00:05:55 oskarový film Obchod na korze.
 • 00:05:57 Když jsem tu budovu koupil,
  s několika přáteli jsme se rozhodli
 • 00:06:00 přiblížit návštěvníkům města,
  aby měli aspoň nějakou představu,
 • 00:06:04 že se v tomto městě natočil
  film celosvětového významu.
 • 00:06:23 To o kousek dále ležící
  Pečovská Nová Ves
 • 00:06:26 se zatím do dějin filmu
  nezapsala.
 • 00:06:40 Ovšem i zde lidé potřebují
  nejen chléb, ale i hry.
 • 00:06:44 A protože se sem filmové štáby
  nijak nehrnou,
 • 00:06:47 starají se o prvomájovou zábavu
  místní obyvatelé sami.
 • 00:06:51 To není
  vůbec špatná podívaná.
 • 00:06:54 Celé prvomájové "podujatie"
  je pak zakončeno
 • 00:06:57 nikoliv pochodem,
  nýbrž přímo úprkem.
 • 00:07:01 K lepším zítřkům?
  Ale jděte! Za zdravím přeci.
 • 00:07:13 V Pečovské Nové Vsi
  si vůbec vzali za své heslo
 • 00:07:16 Miroslava Tyrše
  o zdravém duchu ve zdravém těle.
 • 00:07:20 Pohybová dovednost
  se pěstuje v tanečním kroužku
 • 00:07:23 Jablonečka
  už od útlého dětství.
 • 00:07:26 Myslím,
  že průprava od mládí je nutná
 • 00:07:28 k dokonalému zvládnutí
  těchto tanečních krokových variací,
 • 00:07:31 do jejichž tajů zdejší nadšence
  zasvěcují
 • 00:07:34 Vierka s Martinou a Jankou.
 • 00:07:49 Ovšem hraje se, tančí a zpívá
  i v romské osadě
 • 00:07:53 nacházející se hned za vsí.
 • 00:07:56 Místní klubovna
  je po většinu času plná dětí,
 • 00:07:59 které se tady pod vedením sociální
  pracovnice Vierky Horňákové
 • 00:08:03 zdokonalují v základních
  uměleckých dovednostech.
 • 00:08:13 Je vidět,
  že zpívají od srdce.
 • 00:08:16 Jejich písně
  jsou tak chytlavé a nakažlivé,
 • 00:08:19 že dokáží dostat do varu
  snad úplně každého.
 • 00:08:25 Zpěv, tanec a zábava,
  ale také starost
 • 00:08:27 o chod domácnosti a celé komunity,
  jsou asi
 • 00:08:30 tou hlavní náplní dne
  obyvatel osady.
 • 00:08:33 Vierka Horňáková (mluví slovensky):
 • 00:08:36 Romové mají ve svém běžném životě
  pořád co dělat.
 • 00:08:39 Kdo to tady nezažije, tak neví,
  o čem jejich romský život je.
 • 00:08:42 Ale při té běžné práci
  si najdou ve svém srdci
 • 00:08:45 i kousek místa pro víru,
  pro víru v Boha.
 • 00:08:48 A tu dostávají v této kapličce,
  která je zasvěcená Marii Goretti.
 • 00:09:09 Romové
  jsou po celé Evropě známí tím,
 • 00:09:12 že víru přebírají od obyvatelstva,
  na jehož území se usadili.
 • 00:09:17 To tedy znamená, že jsou zde
  všichni Romové katolíci?
 • 00:09:20 Přesně tak.
  Nedělní mši v jejich kostele
 • 00:09:23 ale nenavštěvují jen oni.
 • 00:09:25 Svátost nabízenou
  z ruky kaplana Antona Semana
 • 00:09:28 sem přijíždějí přijmout
  i obyvatelé okolních usedlostí.
 • 00:09:33 Anton Seman (mluví slovensky):
 • 00:09:35 Zvláštností této kapličky
  je její jméno -
 • 00:09:37 kaplička svaté Marie Goretti.
 • 00:09:40 Bylo to 12leté děvče, které zemřelo
  při obraně své čistoty,
 • 00:09:43 a kniha, která je o ní,
  se jmenuje "Nebe nad močály".
 • 00:09:46 Když jsem přišel sem,
  tak mne napadla myšlenka,
 • 00:09:49 že je to někdy morální močál,
  ty romské osady
 • 00:09:52 a život v nich,
  i mladých.
 • 00:09:55 Tato 12letá dívka
  by mohla být vzorem pro děvčata,
 • 00:09:58 protože tady jsou maminkami
  už ve velmi mladém věku.
 • 00:10:01 Že tato kaplička
  je taky takové "nebe nad močálem".
 • 00:10:04 Ano, ano.
  Jinak krásný a idylický život
 • 00:10:06 v romské osadě,
  tak jak ho popsala
 • 00:10:09 rodačka Elena Lacková
  ve své knize
 • 00:10:11 "Narodila jsem se
  pod šťastnou hvězdou",
 • 00:10:14 ztrpčuje jejím obyvatelům zejména
  morální a ekonomické bahno.
 • 00:10:21 Romské osady jsou na Šariši -
 • 00:10:23 a vůbec na celém východním
  Slovensku - vcelku obvyklý výjev.
 • 00:10:28 Romové představují po Maďarech
  hned druhou největší menšinu
 • 00:10:31 a podle neoficiálních údajů
  tvoří více než 10% obyvatel.
 • 00:10:49 Hmmm.
  Copak to tu tak krásně voní?
 • 00:10:53 Á, už to vidím.
 • 00:10:55 Z pašíka se tu připravuje
  něco dobrého na zub.
 • 00:11:02 Kulinář Michal Bittner
  právě krájí
 • 00:11:04 různé druhy vepřového masa,
  aby je později napěchoval
 • 00:11:08 do prasečího žaludku a stvořil tak
  místní specialitu - tlačenku.
 • 00:11:13 No počkejte!
 • 00:11:14 Netvrďte mi, že "tláča"
  pochází právě odsud!
 • 00:11:17 Obyčejná tlačenka samozřejmě
  ne.
 • 00:11:20 Ale tato je trochu jiná než ta,
  co si dáváte
 • 00:11:24 s cibulí a octem k pivu
  v hospodě.
 • 00:11:26 Tato je totiž ke všemu ještě
  zauzená.
 • 00:11:29 Tak to bych si nechal líbit.
  Uzením se rozhodně nic nepokazí.
 • 00:11:33 Ale proč ta práce navíc?
  Jen kvůli chuti?
 • 00:11:39 Michal Bittner (mluví slovensky):
 • 00:11:41 Když tlačenku uděláme,
  uvaříme a vysušíme,
 • 00:11:44 tak ji dáme zaudit, aby dostala
  pěknou barvu a zvláštní chuť.
 • 00:11:49 Takhle se to u nás dělalo
  vždycky,
 • 00:11:52 aby nám co nejdéle vydržela,
  do jara, do těžkých prací.
 • 00:12:10 Život na Šariši
  nebyl nikdy jednoduchý.
 • 00:12:12 Zejména v podhorských oblastech
  se lidé museli tvrdě ohánět,
 • 00:12:17 aby si vydělali na živobytí.
 • 00:12:20 Naštěstí
  tu ale vždy měli
 • 00:12:21 pracovité čtyřnohé pomocníky -
  koně.
 • 00:12:25 A na jejich počest
  a na počest těch,
 • 00:12:28 kteří o ně pečují,
  se koná ve vesnici Kamienka
 • 00:12:31 každoročně soutěž
  "o najlepšieho furmana".
 • 00:12:35 Soutěž Kamienska podkova
  se skládá z několika částí.
 • 00:12:39 Ta první,
  nazývaná Kamienska sranda,
 • 00:12:43 by se dala přirovnat k takovému
  parkuru plnému přírodních překážek.
 • 00:12:52 To druhá soutěž už nemá
  se srandou nic společného.
 • 00:12:56 Koňské spřežení má za úkol
  táhnout až čtyři těžké klády
 • 00:13:00 na trati dlouhé 40 metrů.
 • 00:13:03 A to i páru trénovaných "tátošů"
  dá pořádně zabrat.
 • 00:13:24 Koně jsou při práci v lese
  stále nenahraditelní.
 • 00:13:28 Nemyslete si,
  i formani se u toho pěkně nadřou.
 • 00:13:31 Bez jejich společného úsilí
  byste nemohl obdivovat
 • 00:13:35 tyto dřevěné sakrální skvosty.
 • 00:13:41 Obec Hervartov poblíž Bardejova
  není nijak velká,
 • 00:13:45 má jen necelých 500 obyvatel
  a život v ní
 • 00:13:48 plyne poklidným tempem.
 • 00:13:51 I tak se však zapsala
  na seznam památek UNESCO,
 • 00:13:54 mě nepřekvapíte.
  Výborně! A víte také proč?
 • 00:13:58 Samozřejmě.
  Díky tomuto dřevěnému kostelíku
 • 00:14:01 zasvěcenému svatému Františkovi
  z Assisi.
 • 00:14:04 Byl postaven kolem roku 1500
  a je jedním
 • 00:14:07 z nejstarších dochovaných
  dřevěných kostelů na Slovensku.
 • 00:14:12 Zajímavá je především výzdoba
  a vybavení kostela.
 • 00:14:16 A také jejich historie.
 • 00:14:19 Za posledních pět staletí
  prošel interiér mnoha změnami.
 • 00:14:23 Na svědomí je mají jak vrtochy
  estetické, tak i náboženské.
 • 00:14:28 V období reformace v 16. století
  se výzdoba
 • 00:14:31 přemalovávala v protestantském
  duchu,
 • 00:14:33 aby se o století později -
  během rekatolizace -
 • 00:14:37 opět navrátila do starých
  římsko-katolických kolejí.
 • 00:14:41 Obrazy se, bohužel, nevyhnuly
  ani náboženskému vandalismu.
 • 00:14:46 Důkazem budiž to,
  že při zevrubném výzkumu
 • 00:14:49 nástěnných maleb
  byly odhaleny vyškrábané oči
 • 00:14:52 na postavě Panny Marie.
 • 00:14:55 Toto poškození lze skoro
  s jistotou
 • 00:14:58 připsat na vrub
  náboženským reformátorům.
 • 00:15:01 Je zajímavé,
  že vnější podoba kostela
 • 00:15:04 nikoho po celou jeho historii
  neurážela.
 • 00:15:06 Zůstal zachován tak, jak byl
  před půl tisíciletím postaven.
 • 00:15:12 O zachování autentičnosti
  svého svatostánku
 • 00:15:15 usilují i v obci Krivé,
  kde se právě opravuje střecha.
 • 00:15:20 A na ni je zapotřebí
  pravých ručně dělaných šindelů.
 • 00:15:23 Ty dnes seženete
  jen u pana Harča.
 • 00:15:26 Jozef Harčar (mluví slovensky):
 • 00:15:29 Tradiční způsob výroby udržujeme
  jako jediná firma na Slovensku.
 • 00:15:34 Ostatní firmy
  vyrábějí šindel strojově,
 • 00:15:39 řezáním, štípáním a hoblováním.
 • 00:15:44 A jak se takový ruční šindel
  vyrábí?
 • 00:15:47 Špalek dřeva se nejprve
  rozštípe na trojhranná polena.
 • 00:15:50 Pak teprve přichází
  ke slovu zručnost truhlářů.
 • 00:15:54 Polena se naštípají
  ještě na tenčí laťky,
 • 00:15:57 ne o moc větší
  než finální výrobek.
 • 00:16:00 A ty se za pomoci
  řádně nabroušeného pořízu
 • 00:16:03 a šikovných rukou
  dotvarují do požadované formy.
 • 00:16:10 Práce je to náročná,
  ale kompenzuje ji ta nádherná
 • 00:16:13 všudypřítomná vůně dřeva.
 • 00:16:22 Koukám ale, že drážky do šindelů
  se dělají strojem.
 • 00:16:25 Drážkou už nic nezkazíte.
 • 00:16:27 Důležité je, že se šindele
  vyrábějí z naštípaného dřeva.
 • 00:16:31 Při tomto způsobu zpracování
  se vlákna dřeva neporuší tolik,
 • 00:16:35 jako když se nařežou pilou.
 • 00:16:38 Takto vyrobený šindel
  sice vyjde dráž,
 • 00:16:40 ale zato má zhruba
  třikrát delší životnost.
 • 00:16:44 A z nich vyrobená střecha
  vydrží v drsných podmínkách
 • 00:16:47 mnohem více než nějaký beton.
 • 00:16:53 Kdo nemá dřevěný kostel,
  který by mohl opravit,
 • 00:16:57 musí si ho z gruntu postavit
  sám.
 • 00:17:00 Tento záměr v obci Habura
  prosadil její starosta
 • 00:17:03 Mikuláš Juščík.
  Mikuláš Juščík (mluví slovensky):
 • 00:17:06 To za námi je replika kostela,
  který tady stál před 500 lety.
 • 00:17:10 V roce 1742 ji Haburčané
  darovali do Malé Poľany
 • 00:17:15 a v roce 1935 ji velmi chytrý
  starosta Hradce Králové koupil
 • 00:17:23 a postavil jako památník
  legionářům
 • 00:17:26 v Jiráskových sadech
  v Hradci Králové.
 • 00:17:29 A tak se Haburčania rozhodli,
  že si ve vesnici
 • 00:17:32 postaví věrnou repliku.
 • 00:17:35 Celý projekt dostal na starost
  Dušan Kantulák.
 • 00:17:39 Dušan Kantulák (mluví slovensky):
 • 00:17:42 Začalo to tak,
  že jsem se se starostou
 • 00:17:45 vypravil do Hradce Králové,
  tam jsme si celý kostelík změřili,
 • 00:17:49 ale jenom vnitřní rozměry, protože
  zvenku se po střeše chodit nedá.
 • 00:17:53 A na základě toho
  jsem to potom nakreslil.
 • 00:17:56 A jak se tedy vypořádali
  s venkovními rozměry?
 • 00:17:59 To odhadli jen tak "od oka"?
  Více méně.
 • 00:18:03 Originální kostelík
  podrobili pečlivé fotodokumentaci
 • 00:18:06 a střechu změřili podle obrázků.
 • 00:18:10 To víte - tesařina.
  Pár centimetrů není žádná míra.
 • 00:18:14 Já bych řekl,
  že se jim novostavba vydařila.
 • 00:18:18 Když ji porovnám s původní budovou,
  tak žádný velký rozdíl nevidím.
 • 00:18:22 Snad jen ta
  patina zašlých časů schází.
 • 00:18:35 Vzpomínek na zašlé časy
  najdete dost a dost
 • 00:18:37 v bytě Jána Lazoríka.
 • 00:18:40 Tento 90letý Vyhodniar
  zasvětil celý svůj život
 • 00:18:44 zachování tradic
  a jazyka Východního Slovenska.
 • 00:18:49 Jeho sbírka je na první pohled
  vskutku rozsáhlá.
 • 00:18:53 Jen si nejsem úplně jistý,
  zda taky věnuje
 • 00:18:56 dostatek času katalogizaci
  svých domácích exponátů.
 • 00:19:00 Pan Lazorík patří ke staré škole
  a jako jeden z mála
 • 00:19:04 ještě ovládá například
  peprnou lidovou šarištinu.
 • 00:19:09 Pro potěchu ucha
  si teď můžete poslechnout
 • 00:19:12 úryvek z jeho
  "Klenotnice šarišského hanlivého
 • 00:19:15 výrazoslovia z okolia Krivjan".
 • 00:19:19 Vzhledem k hodině vysílání ovšem
  ode mě překlad nečekejte.
 • 00:19:23 Ján Lazorík
  (mluví šarišským nářečím)
 • 00:19:38 Zřejmě naštěstí
  vůbec nevím, o čem mluvil!
 • 00:19:43 Ovšem v Medzilaborcích
  lze nalézt umělecký odkaz,
 • 00:19:46 kterému rozumí celý svět.
 • 00:19:49 Do Muzea Andyho Warhola,
  jehož otec Andrej Varhola
 • 00:19:52 se narodil v nedaleké Mikové,
  právě dorazila
 • 00:19:55 zásilka
  se třemi novými exponáty.
 • 00:20:01 Už samotný
  "certifikát pravosti"
 • 00:20:04 je umělecký kousek sám o sobě.
 • 00:20:08 Svojí formou snad předčí i smlouvu
  START o jaderném odzbrojení.
 • 00:20:13 Avšak ten pravý poklad, na který
  zaměstnanci muzea nedočkavě čekají,
 • 00:20:16 jsou tyto tři portréty
  Ingrid Bergmanové.
 • 00:20:20 Byly sem dopraveny
  ze Švédska.
 • 00:20:53 Musím se přiznat,
  že kultovní pop-art
 • 00:20:57 bych v tomto zapomenutém kraji
  nečekal!
 • 00:21:00 Podobný názor má i jeden ze
  zakladatelů muzea pan Michal Bycko.
 • 00:21:04 Michal Bycko (mluví slovensky):
 • 00:21:06 Muzeum Andyho Warhola
  v Medzilaborcích
 • 00:21:08 je něco jako
  houby na severním pólu,
 • 00:21:12 protože v této lokalitě
  najít muzeum
 • 00:21:15 prestižního umělce druhé poloviny
  20. století je opravdu zázrak.
 • 00:21:20 Zázračná
  je nejen tato unikátní sbírka,
 • 00:21:23 svým rozsahem
  asi největší ve střední Evropě,
 • 00:21:27 ale i okolní příroda.
 • 00:21:29 I ta totiž dokáže
  v drsných podmínkách,
 • 00:21:33 které tu vládnou,
  vykouzlit výjimečné obrazy.
 • 00:22:00 Trochu hrůzostrašně -
  jakoby z jiného světa -
 • 00:22:03 působí pro oko pozorovatele
  tanky a jiná vojenská technika
 • 00:22:07 rozesetá
  na východokarpatských loukách
 • 00:22:10 u vísky Nižná Pisaná.
  Ještěže už se z nich nestřílí!
 • 00:22:15 Zaplať pánbůh.
 • 00:22:18 Krve se tu už prolilo dost
  během II. světové války.
 • 00:22:23 Stovky vojáků na obou válčících
  stranách
 • 00:22:26 tu našly smrt během
  karpatsko-dukelské operace
 • 00:22:29 na konci roku 1944.
 • 00:22:31 Nejsmutnější je,
  že vojenští historici
 • 00:22:33 stále nemají jasno v tom,
  zda tato lítá tanková bitva
 • 00:22:37 měla vůbec nějaký význam.
 • 00:22:40 Ačkoliv boj
  v okolí Dukelského průsmyku
 • 00:22:42 skončil více méně nerozhodně,
  přeci jen dokázal zaměstnat
 • 00:22:47 ustupující německou armádu
  natolik,
 • 00:22:50 že Slovenské národní povstání
  nebylo potlačeno.
 • 00:22:53 Zmařené životy
  snad tedy nebyly zbytečné.
 • 00:23:04 Mrtvým už pomoci nelze,
  ale pokud máte
 • 00:23:06 nějaký šrám na duši či na těle,
  není nic jednoduššího
 • 00:23:10 než zavítat do Slánských vrchů.
 • 00:23:13 Zde se totiž nachází
  takzvaný Raslavkameň -
 • 00:23:16 dvoumetrový balvan,
  za jehož léčebnými účinky
 • 00:23:19 putovali už starověcí Keltové.
 • 00:23:22 A s jakými neduhy se sem dostavila
  tato mladá dvojice?
 • 00:23:25 Na první pohled vypadá,
  že ji nic netrápí.
 • 00:23:28 To ani na ten druhý.
 • 00:23:31 Ke kameni přišli jednoduše
  přenocovat.
 • 00:23:34 Kámen má i preventivní
  účinky?
 • 00:23:38 Dragovid -
  jak si nechává tento nadšenec
 • 00:23:41 do staroslovanské mytologie říkat -
  se sem vypravil
 • 00:23:44 se svou přítelkyní a dvěma pejsky
  proto,
 • 00:23:47 aby tu vykonali oběť
  a uctili ducha kamene.
 • 00:23:52 Dragovid (mluví slovensky):
 • 00:23:54 Raslavkameň je starý kámen,
  u něhož je doloženo,
 • 00:23:58 že je zřejmě uctívaný
  a používaný jako obětní kámen
 • 00:24:01 už od konce doby kamenné,
 • 00:24:04 respektive
  od začátku doby bronzové.
 • 00:24:07 Jsou v něm vyhloubené otvory,
  které slouží
 • 00:24:10 na obětování a nalévání vody,
  která se potom stává
 • 00:24:12 zázračnou a uzdravuje nemoci.
 • 00:24:16 Na samotný rituál
  se Dragovid převléká do haleny
 • 00:24:20 svých dávných předků
  zdobené symboly božích rukou.
 • 00:24:23 Pak na znamení úcty
  zapálí na kameni obětní svíčky,
 • 00:24:28 do děr nalije vodu a kolem rozsype
  zrnka obilí jako obětní dar.
 • 00:24:40 Na úplný závěr zahraje
  starému duchovi na píšťalu.
 • 00:24:47 Ještě jste zapomněl dodat,
  že mu rozdělá i oheň.
 • 00:24:51 Oheň si rozdělává pro sebe!
 • 00:24:54 Nezapomeňte, že tu chtějí přespat,
  a s prázdným žaludkem
 • 00:24:57 se špatně usíná.
  No jasně!
 • 00:25:01 Špekáčky chutnají nejlépe,
  jsou-li pořádně propečené.
 • 00:25:05 Ale u jídla
  je už raději rušit nebudeme.
 • 00:25:11 Popřejme jim tedy dobrou chuť,
  a Šariši -
 • 00:25:14 tomuto krásnému kraji plnému
  magických míst - hodně štěstí.
 • 00:25:19 Dovidzeňa, Šariš!
  Na shledanou.
 • 00:25:35 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související