iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 3. 2010
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

53 hlasů
56446
zhlédnutí

Na cestě

Benátky

Za královnou karnevalu, tajemstvím správného řízení gondol a krásou benátského skla

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Na cestě po Benátkách

 • 00:00:03 Donutil: žlutá
  Bartoška: zelená
 • 00:00:47 V řinčení zbraní a beznadějném
  útěku zrodila se "perla na Laguně".
 • 00:00:52 Řeklo by se, že všechno špatné
  je pro něco dobré.
 • 00:00:56 Okouzlující město ostrovů -
  Benátky -
 • 00:00:59 se vydaly na svou cestu dějinami
  při velkém stěhování národů.
 • 00:01:04 Rozpadající se impérium římské
  nahlodávaly
 • 00:01:07 kmeny germánských Langobardů.
 • 00:01:10 Před jejich útoky
  se obyvatelé pobřeží skryli
 • 00:01:12 na bahnitých ostrůvcích na Laguně.
 • 00:01:17 Roku 421 bylo
  údajně založeno město
 • 00:01:20 a na dřevěných pilotách
  vyrostly první stavby.
 • 00:01:23 Na cestě k budoucímu rozmachu
  museli Benátčané
 • 00:01:27 překonávat řadu překážek.
 • 00:01:29 První z nich
  byl nedostatek potravin a surovin.
 • 00:01:32 Opět by se chtělo říci,
  že z problému
 • 00:01:34 vzešla ve finále přednost.
  Staly se námořní velmocí
 • 00:01:39 a vedeni doživotně voleným vládcem
  - dóžetem -
 • 00:01:42 postupně opanovali
  obchod s orientem.
 • 00:01:46 Benátky každý rok, dvanáct dní
  před Popeleční středou,
 • 00:01:50 zamíchají kartami lidské identity
  a vypukne
 • 00:01:56 deset dní trvající veselí -
  karneval.
 • 00:01:59 Každoroční sláva začíná
  průvodem historických kostýmů,
 • 00:02:02 v jehož středu jsou neseny dívky
  na dřevěných nosítkách.
 • 00:02:06 Možná nevíte,
  že se jedná o prastarý zvyk.
 • 00:02:09 Na Den očištění Panny Marie
  byly hromadně oddávány
 • 00:02:12 dívky z chudých rodin.
 • 00:02:16 Nevěstám a družičkám
  bylo zapůjčeno
 • 00:02:18 z pokladu svatého Marka
  množství drahocenných ozdob.
 • 00:02:23 To se však málem stalo osudným
  na konci prvního tisíciletí.
 • 00:02:27 Dívky byly přepadeny piráty
  a uneseny.
 • 00:02:30 Naštěstí přihlížející
  a svatebčané rychle zareagovali
 • 00:02:35 a zajatkyně šťastně osvobodili.
 • 00:02:38 Protože jich tehdy bylo dvanáct,
  jsou i dnes neseny dívky
 • 00:02:40 stejného počtu
  až na náměstí svatého Marka.
 • 00:03:07 Z celé Itálie se vybírá
  osobnost z řad něžného pohlaví,
 • 00:03:12 aby se stala hlavní postavou
  známého letu anděla.
 • 00:03:16 Letos se jí stala
  Bianca Brandolini d'Adda.
 • 00:03:19 Stejná prestiž provází
  i autora kostýmu nebeského posla.
 • 00:03:23 Nebezpečná atrakce má původ
  v odvážném výkonu
 • 00:03:26 tureckého akrobata,
  který prý dokázal po laně
 • 00:03:30 vystoupat ze zakotvené lodě
  až na vrchol zvonice!
 • 00:03:34 Mimochodem je bez mála
  100 metrů vysoká.
 • 00:03:40 Karneval je tedy zahájen.
 • 00:03:43 Anděl šťastně přistál
  a masky mají volné pole působnosti.
 • 00:03:58 Odkud se berou
  všechny ty ztřeštěné modely?
 • 00:04:02 Tak, začněme u nejznámější
  součásti kostýmu - masky.
 • 00:04:06 Její zrod a výrobní postup
  vznikal po staletí.
 • 00:04:10 Prastará tradice
  přetrvává do dnešních dnů.
 • 00:04:13 Jedním z tvůrců je pan Hamid.
 • 00:04:16 Představuje svou dílnu a obchod,
  který pojmenoval Ca' del Sol.
 • 00:04:26 Dům slunce? Ať pátrám, jak pátrám,
  nikde v plánu jsem podobný nenašel.
 • 00:04:30 Protože název
  je pouze symbolický.
 • 00:04:33 Pan Hamid je členem Cechu
  výrobců masek
 • 00:04:36 a každý jeho výtvor
  je svého druhu originál.
 • 00:04:39 Avšak základ mají prý všechny
  původní masky stejný.
 • 00:04:49 Základ tvoří
  speciální druh savého papíru.
 • 00:04:56 Napustí se lepidlem
  a vloží do sádrové matrice.
 • 00:05:31 Po nezbytném schnutí
  získá pevnou strukturu.
 • 00:05:37 Pak se brousí.
 • 00:05:40 Vyříznou se otvory pro oči
  a nanese základní bílá barva.
 • 00:05:57 V tom okamžiku
  je vlastně maska hotova.
 • 00:06:00 Pak už záleží na vkusu
  a požadavcích zákazníků,
 • 00:06:03 jak dále bude zdobena.
 • 00:06:06 Někdy je to plátkovým zlatem,
  jindy rozličnou plejádou materiálů.
 • 00:06:28 Nejen masky proslavily
  dílny benátských umělců.
 • 00:06:32 I na našich zámcích
  můžeme obdivovat
 • 00:06:34 benátská zrcadla nebo lustry.
 • 00:06:37 Ve starém městě
  ale na sklárnu nenarazíte.
 • 00:06:40 Kde tedy vzniká oslnivá krása
  křišťálu a zrcadel?
 • 00:06:44 Benátští správci velmi prozíravě
  vytlačovali z města
 • 00:06:47 všechny
  "škodlivé nebo nebezpečné provozy".
 • 00:06:50 Pozor, nejde o kroky pocházející
  z moderní doby.
 • 00:06:53 Například rozhodnutí
  o přesunu sklářské výroby
 • 00:06:56 na ostrov Murano padlo někdy
  ve 12. nebo 13. století.
 • 00:07:02 Ostrov Murano je z větší části
  zastavěn
 • 00:07:04 industriálními budovami z různých
  období, povětšinou ze století páry.
 • 00:07:09 Jedna z hlavních ulic -
  tedy promiňte,
 • 00:07:12 kanálů -
  se jmenuje samozřejmě Skleněná.
 • 00:07:17 Břehy lemují výkladní skříně
  přeplněné sklem
 • 00:07:19 všech možných podob.
 • 00:07:22 Proto také zelinář musí prodávat
  své zboží přímo z lodi,
 • 00:07:24 ale to je v Benátkách běžná praxe.
 • 00:07:43 Pan Buccela není jen obchodník,
  ale sám produkuje
 • 00:07:46 část svého křehkého artiklu.
 • 00:07:49 Hlavně drobnější plastiky
  a skleničky.
 • 00:07:52 Je právem hrdý na to,
  že je sklářem z Murana.
 • 00:07:58 Větší společnosti sice sídlí
  v rozsáhlých objektech,
 • 00:08:01 ale postup práce je stejný.
 • 00:08:04 Pro typickou barvu
  a strukturu benátského skla
 • 00:08:06 používají hlavně příměsi kovů.
 • 00:08:10 Největšího věhlasu dosáhli
  v 16. století,
 • 00:08:13 kdy nemít benátský lustr a zrcadlo
  znamenalo pro šlechtice
 • 00:08:16 téměř společenské faux paix.
 • 00:08:19 Všechno šlo výborně až do doby,
  kdy se daleko za Alpami
 • 00:08:22 objevila konkurence.
 • 00:08:25 Levnější, ale stejně kvalitní sklo
  téměř na tři sta let
 • 00:08:28 oslabilo pozici sklářů na Laguně.
  Kdo byl tím konkurentem?
 • 00:08:33 Snad ne už tehdy Čína?
  Nebo jiná velmoc z východu?
 • 00:08:37 Budete se divit,
  ale byli jsme to my, Češi.
 • 00:08:42 České draselné sklo
  a jeho skvělé rytí -
 • 00:08:44 zvláště to ze šumavských hvozdů -
  vytlačilo benátské mistry
 • 00:08:47 z prvního místa
  pomyslného sklářského Olympu.
 • 00:09:05 Dokonalým protikladem k říši skla
  a veselé záře honosných lustrů
 • 00:09:09 je ticho a melancholie dalšího
  z benátských ostrovů.
 • 00:09:17 Říkají mu prý Ostrov smrti.
  Asi nehostinné místo, že?
 • 00:09:21 Jak se to vezme.
 • 00:09:23 Čtvercový ostrov svatého Michala
  je totiž velkolepý hřbitov.
 • 00:09:27 Původně to byly ostrovy dva,
  ale Napoleon Bonaparte
 • 00:09:30 je nechal spojit a zakázal
  z hygienických důvodů
 • 00:09:34 pohřbívání ve městě.
 • 00:09:36 Dobrý nápad.
  Benátky měly s čistotou
 • 00:09:39 a zdravým prostředím
  vždycky problémy.
 • 00:09:42 Na hřbitově se dodnes pohřbívá.
  Kromě katolíků tu mají své místo
 • 00:09:45 i protestanti, pravoslavní a židé.
  Hezká známka tolerance Benátčanů.
 • 00:09:52 Místo posledního odpočinku
  tady našly
 • 00:09:55 některé slavné osobnosti.
 • 00:09:58 Mezi jinými i hudební skladatel
  Igor Stravinskij s manželkou.
 • 00:10:12 Definitivní konec
  ostrovní nezávislosti Benátek
 • 00:10:15 udělal v roce 1933 fašistický vůdce
  Itálie Benito Mussolini.
 • 00:10:21 Nechal zbudovat
  necelé tři kilometry dlouhý most,
 • 00:10:24 který byl po druhé světové válce
  pojmenován jako most Svobody.
 • 00:10:29 Úzká spojnice pro auta
  však má staršího bratra.
 • 00:10:33 Tím je železniční most
  z 19. století.
 • 00:10:36 Uvnitř starého města však žádné
  automobily
 • 00:10:38 či jiné suchozemské dopravní
  prostředky nenajdete.
 • 00:10:42 Po hlavních trasách se rozvážně
  pohybují
 • 00:10:46 lodě městské dopravy,
  kterým se říká vaporetto.
 • 00:10:49 Romantický způsob přepravy.
 • 00:10:52 U vstupu vás vítá plavčík
  a hlásí koncové stanice.
 • 00:10:56 Romantika možná pro cestovatele,
  ale pro místní
 • 00:10:59 občas i dost velký problém.
 • 00:11:02 Pokud stoupne voda,
  nemohou lodě projet pod mosty.
 • 00:11:06 V hromadné dopravě
  se to ještě snese,
 • 00:11:08 ale co taková záchranka
  nebo policie?!
 • 00:11:15 Benátčané vždy vynikali
  v umění diplomacie.
 • 00:11:19 Hmatatelným důkazem
  je ostrov San Pietro.
 • 00:11:22 Když se Benátky přiklonily
  na "papežskou stranu"
 • 00:11:25 při dělení křesťanské církve
  na východní a západní,
 • 00:11:29 trvaly na zachování
  jisté nezávislosti.
 • 00:11:32 Papež ale přece požadoval
  své vlastní sídlo v Benátkách
 • 00:11:36 a také ho dostal.
 • 00:11:38 Ano. Nikoli však v centru,
  ale na úplném okraji města
 • 00:11:42 a navíc na izolovaném ostrůvku.
 • 00:11:45 Z jedné strany sevřeném vojenskou
  loděnicí a z druhé hradbami.
 • 00:11:49 K papežskému kostelu je možné
  se dostat pouze dvěma mosty.
 • 00:11:53 Prostě vlk se nažral
  a koza zůstala celá.
 • 00:12:06 Jaký protiklad pro oko!
  Rozevlátá barokní katedrála
 • 00:12:10 Santa Maria della Salute -
  neboli Panny Marie Uzdravující -
 • 00:12:14 byla postavena na památku
  nejstrašnější morové rány
 • 00:12:18 ze 17. století.
 • 00:12:36 Interiér osmiboké konstrukce končí
  balustrádou,
 • 00:12:39 symbolickou korunou matky Krista.
 • 00:12:43 Kaple zdobí díla předních
  benátských rodáků,
 • 00:12:46 například Tintoretta.
 • 00:12:49 Hlavní oltář nese byzantskou ikonu
  Panny Marie s dítětem
 • 00:12:52 asi ze 13. století.
 • 00:13:15 Spojením morového mementa
  a pozice stavby,
 • 00:13:18 která významně doplnila městské
  panorama,
 • 00:13:21 se katedrála i obraz
  brzo staly symbolem města.
 • 00:13:26 Mimochodem,
  nejnovějším symbolem města
 • 00:13:29 je socha s názvem Chlapec s žábou.
 • 00:13:32 Jejím autorem je americký sochař
  Ray Charles.
 • 00:13:35 Co to provádějí
  ti dva ozbrojení pánové?
 • 00:13:38 To jsou sklenáři
  v Benátkách tak ohroženým druhem?
 • 00:13:42 Nene, to jen socha dostává na noc
  "bezpečnostní obal",
 • 00:13:46 který se zase ráno odstraní,
  aby se všichni mohli vyfotit
 • 00:13:49 s žábou nebo chlapcem.
  Rozhoduje rozpoložení fotografa.
 • 00:14:09 Klidné ulice čtvrti Dorsoduro
  v čase karnevalu
 • 00:14:12 brázdí jen několik masek.
 • 00:14:15 Postupně se přidávají jejich
  další a další obdivovatelé.
 • 00:14:19 Z různorodosti barev
  a druhů látek až přechází zrak.
 • 00:14:22 Na některých modelech
  je prostě vidět,
 • 00:14:25 že je chystali celý rok.
 • 00:14:27 Základem jsou látky.
 • 00:14:30 Jejich zpracování bývalo také
  jedním z benátských majstrštyků.
 • 00:14:41 Moderní doba
  ale náročné a drahé výrobě
 • 00:14:43 zdobných látek už moc nepřeje.
  Naštěstí existují výjimky.
 • 00:14:48 Všimněte si
  jemného dekoru vzácného sametu.
 • 00:14:52 Tato technika má jednoho
  "společného jmenovatele".
 • 00:14:56 Tím je Antonie Sauttner.
 • 00:15:03 Elegantní dáma poznamenává,
  že postup výroby
 • 00:15:06 pochází ze 14. století.
 • 00:15:09 Několik let pátrala a zkoušela
  zapomenutou techniku obnovit.
 • 00:15:14 A její snažení bylo zjevně
  korunováno úspěchem.
 • 00:15:23 Pro ruční tisk na látku
  volí jen přírodní materiály.
 • 00:15:27 Vzory čerpá
  z historických látek a obrazů.
 • 00:15:30 Ze stejných zdrojů čerpá inspiraci
  pro svou hlavní činnost.
 • 00:15:34 Je totiž nejvýznamnější
  karnevalovou kostýmní výtvarnicí.
 • 00:15:38 Antonie kostýmy vyrábí
  hned v několika dílnách.
 • 00:15:50 A dají se zapůjčit?
 • 00:15:52 Můžete si je nechat udělat
  přímo na míru!
 • 00:15:55 Je to však dost drahá záležitost.
 • 00:15:57 Jejími odběrateli jsou převážně
  účastníci
 • 00:15:59 prestižního karnevalového plesu
  Ballo del Doge -
 • 00:16:02 tedy Dóžecího bálu.
  Ten je také v režii Antonie?
 • 00:16:06 Ano.
  Pořádá ho už patnáct let.
 • 00:16:09 A bez něj by prý nebyl karneval
  karnevalem.
 • 00:16:39 Ve své dílně představuje
  jednu z nejznámějších postav,
 • 00:16:42 kterou je il Bauto.
 • 00:16:44 Trochu děsivý, ale elegantní kostým
  se skládá ze škrabošky,
 • 00:16:48 třírohého klobouku a pláště.
  Prý ho nosil i Giacomo Casanova.
 • 00:16:57 Masky se pohybují v podloubích
  Dóžecího paláce
 • 00:17:00 a připomínají jeho někdejší slávu.
 • 00:17:03 Jedná se o největší světskou stavbu
  ve městě.
 • 00:17:06 Na místě původního hradu
  jej nechala vystavět
 • 00:17:09 městská rada kolem roku 1300.
 • 00:17:12 Ve výzdobě se mísí gotika
  s renesancí a klasicismem.
 • 00:17:18 Sídlo moci a hlavy Benátské
  republiky
 • 00:17:20 ztratilo svůj původní význam
  až s příchodem Napoleona Bonaparta.
 • 00:17:25 Bazilika svatého Marka
  byla vysvěcena roku 832
 • 00:17:29 a svému účelu slouží dodnes.
 • 00:17:32 Její půdorys vychází
  z byzantského kříže.
 • 00:17:35 Stavitele k ní inspiroval
  chrám v Konstantinopoli,
 • 00:17:39 která byla Benátkám nepřítelem
  i vzorem zároveň.
 • 00:17:44 Na náměstí najdete také takzvanou
  Hodinovou věž svatého Marka,
 • 00:17:48 která velice připomíná
  pražský orloj.
 • 00:17:51 Více než 500 let
  určuje běh času v "mořském městě".
 • 00:18:00 Místní by jistě přivítali
  podobně šikovné zařízení
 • 00:18:03 na předpověď jevu,
  který nazývají acqua alta.
 • 00:18:08 To je něco jako "stará voda"?
 • 00:18:11 Je vidět, že italština
  není vaším rodným jazykem.
 • 00:18:13 Voda ano, ale ne stará,
  nýbrž vysoká.
 • 00:18:17 Taky mě to mohlo napadnout!
  Nevadí.
 • 00:18:20 Vysoká voda zasahuje Benátky
  odnepaměti,
 • 00:18:23 vždy v období od listopadu
  do konce února.
 • 00:18:26 Bohužel - hladina dosahuje
  stále výše
 • 00:18:28 a různé předpovědi
  jev označují za fatální.
 • 00:18:34 Stoupající voda sice ohrožuje
  památky i obyčejné domy,
 • 00:18:37 ale také vytváří neopakovatelnou
  atmosféru a nezvyklé pohledy.
 • 00:18:43 Z bezpečné výšky vše sleduje
  lev svatého Marka.
 • 00:18:56 Gondoly!
  Elegantní lodě s plochým dnem
 • 00:18:59 dnes brázdí kanály
  v počtu přesahujícím čtyři sta.
 • 00:19:03 Na několika místech jsou využívány
  jako takzvané
 • 00:19:06 traghetto neboli přívoz.
 • 00:19:12 Od 11. století se upravoval tvar
  gondol až téměř k dokonalosti.
 • 00:19:17 Příď je směrem kupředu
  zahnutá doleva,
 • 00:19:20 aby se mohla točit dokola
  a lépe se tak ovládala
 • 00:19:24 v úzkých uličkách. Ale proč mají
  do jedné černou barvu?
 • 00:19:29 To je jako u taxíku?
  Gondolu ale přece pozná každý.
 • 00:19:33 Nepochybně. Za jednobarevným tónem
  stojí úředníci,
 • 00:19:38 ale pozor - už z konce 16. století.
 • 00:19:41 Tehdy bylo rozhodnuto, že jedinou
  povolenou barvou bude černá,
 • 00:19:46 aby se tak předešlo
  okázalým projevům bohatství.
 • 00:19:51 Rozumné rozhodnutí.
 • 00:19:53 Přesto se kreativitě gondoliérů
  zjevně meze nekladou.
 • 00:19:57 Zdobí si své dopravní prostředky
  stejně,
 • 00:19:59 jako si někdo upravuje automobil.
 • 00:20:02 Nejrůznějšími doplňky,
  rytím a čalouněním.
 • 00:20:06 Jejich patron... Víte, kdo je
  patronem benátských šífařů?
 • 00:20:12 Jan Nepomucký.
  Jeho socha je jedinou
 • 00:20:16 samostatně stojící skulpturou
  na Canale Grande.
 • 00:20:20 Také se u něj otáčejí závodící
  gondoly při velké regatě.
 • 00:20:24 Ano. A nedílnou součástí každé
  gondoly
 • 00:20:29 je takzvané forcole -
  takové řídící centrum lodi.
 • 00:20:32 Paolo Brandolisio
  je jedním ze tří výrobců forcole.
 • 00:20:42 Gondoliéři si u něj nechávají
  spravovat vesla
 • 00:20:45 a vyrábět forcole na míru.
 • 00:20:47 Používá se tvrdé ořechové dřevo
  ve tvaru ohnutého lokte.
 • 00:21:01 Zasazením vesla do různých zářezů
  se uvádí gondola do pohybu vpřed
 • 00:21:06 a vzad, nebo mění směr plavby.
 • 00:21:42 Gondoliéry, ale i třeba úředníky
  a prodavače
 • 00:21:46 potkáte po práci v nezvyklé
  vinárně. "U Dvou mrtvých".
 • 00:21:51 Na vysedávajícího pijana
  tady nenarazíte.
 • 00:21:54 Podnik "U Dvou mrtvých" je takový
  předchůdce rychlého občerstvení.
 • 00:22:00 Kdekdo si sem zaskočí
  na rychlý gáblík místo oběda.
 • 00:22:04 A k tomu si vybere
  ze spousty rozlévaných vín.
 • 00:22:19 K jídlu se ovšem podávají
  jenom jednohubky
 • 00:22:22 a všechno se navíc odehrává
  tak trochu v poklusu.
 • 00:22:27 Benátské rychlé občerstvení
  má rozhodně lidštější rozměr
 • 00:22:30 než to současné.
 • 00:22:33 Dá se tu potkat leckdo -
  i Robert Baldan.
 • 00:22:38 Jeho jméno se pro Benátčany
  stalo synonymem kvalitní obuvi.
 • 00:22:48 Jak říká, výrobě a prodeji bot
  se věnuje už 32 let.
 • 00:22:54 Snaží se nabízet
  kvalitní boty za dobrou cenu.
 • 00:22:57 To není moc originální obchodní
  filozofie.
 • 00:23:00 Ale jinak velmi sympatická
  myšlenka.
 • 00:23:03 Zákazníky má téměř výhradně
  z řad místních.
 • 00:23:06 Stejně důležité,
  jako udělat obchod,
 • 00:23:09 je podle něho i to,
  aby se k němu lidé rádi vraceli.
 • 00:23:12 Tímto způsobem chce prý přispět
  k záchraně Benátek.
 • 00:23:28 Masky, Benátky a karneval
  se pomalu hrouží do noci.
 • 00:23:45 A město se probouzí
  k nočnímu životu.
 • 00:23:48 Z vaporetta můžete nahlížet
  do rozsvícených oken paláců
 • 00:23:52 a obdivovat krásu kanálů v noci.
 • 00:24:13 Na náměstí San Marco
  se chystá večerní program.
 • 00:24:17 Opět se setkáváme s dvanácti
  Mariemi,
 • 00:24:20 které nervózně čekají
  na vyhlášení té nejkrásnější.
 • 00:24:39 Letošní výzdoba - a dokonce i socha
  lva - byla z ovoce a zeleniny,
 • 00:24:44 v duchu renesančního malíře
  Arcimbolda.
 • 00:24:48 Popřejme "Nejjasnějším Benátkám",
  aby se ještě dlouho
 • 00:24:53 nesplnily děsivé předpovědi
  o jejich zániku
 • 00:24:57 a aby karnevalové veselí panovalo
  i v budoucích staletích.
 • 00:25:01 Nashledanou, Benátčané.
  Ciao tutti, Venezia!
 • 00:25:16 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související