iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 3. 2008
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

46 hlasů
19419
zhlédnutí

Na cestě

Jižní Tyrolsko

Za vyšetřováním pravěké vraždy, vinnou lázní, fešáckým kriminálem K. H. Borovského a všemožnými zimními radovánkami

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Jižním Tyrolsku

 • 00:00:40 Vítejte v kraji hor, sněhu
  a slunce...
 • 00:00:43 Vítejte v Jižním Tyrolsku.
 • 00:00:47 Zdejší podnebí je díky hradbě
  alpského hřebene,
 • 00:00:51 který ze severu
  Jižní Tyroly ohraničuje,
 • 00:00:54 velmi slunečné.
 • 00:00:55 Chcete říct, že za počasí mohou
  hory?
 • 00:00:57 Jistě, horský masiv Ötztalských Alp
  zastaví vše, co mu přijde do cesty.
 • 00:01:02 V našem případě to jsou
  severozápadní větry i mraky.
 • 00:01:06 Někde tady pramení i řeka
  Adige,
 • 00:01:09 podle které se tato provincie
  v italštině nazývá Alto Adige.
 • 00:01:13 Moment, kde to tedy jsme,
  v Rakousku, nebo v Itálii?
 • 00:01:17 Úředně patří Jižní Tyrolsko Itálii,
  ovšem ještě
 • 00:01:19 do první světové války
  bylo součástí habsburské monarchie,
 • 00:01:23 takže se tu mísí jak vlivy
  rakouské, tak italské.
 • 00:01:27 Patrně máte na mysli rakouskou
  preciznost a italský temperament.
 • 00:01:31 Přesně tak. Avšak mluví se tu víc
  německy než italsky.
 • 00:01:34 Na některých
  místech můžeme slyšet i ladinštinu,
 • 00:01:38 jazyk prapůvodních obyvatel
  hor.
 • 00:01:40 Ale sestupme raději trochu
  níž.
 • 00:01:43 I přes to slunce mi tu začíná být
  poněkud zima.
 • 00:01:47 Bolzano je hlavním městem
  oblasti.
 • 00:01:49 Leží na průsečíku starých
  obchodních cest
 • 00:01:52 již od dob
  starověkého Říma.
 • 00:01:54 Od 13.století
  to již bylo typicky tržní město
 • 00:01:57 s privilegiem nezávislého
  soudnictví.
 • 00:02:00 A čilý obchodní ruch tu vládne
  i dnes.
 • 00:02:02 Dříve k tomuto účelu sloužily domy
  s podloubím.
 • 00:02:05 Na jedné straně
  prodávali Italové, na opačné Němci.
 • 00:02:09 Ale řeknu vám, cítíme se tu
  jako v nefalšovaném Středomoří.
 • 00:02:13 Setkáváme se tu ale jak s tyrolskou
  exotikou,
 • 00:02:16 tak s typickými italskými
  domy s dřevěnými okenicemi.
 • 00:02:22 Podívejme,
  románský sloh!
 • 00:02:25 To je
  Casa della Pesa.
 • 00:02:27 Dům sloužil až do 18.století
  jako městská váha.
 • 00:02:30 Proto ta váha na fresce.
 • 00:02:32 -A co tu lidé vážili?
  -Zřejmě obilí.
 • 00:02:35 Budova stojí na Kornplatz -
  Obilném náměstí.
 • 00:02:38 A tady patrně stojí nějaký
  zemědělec.
 • 00:02:41 Ne.
  Jsme na náměstí Waltherplatz.
 • 00:02:43 Socha zobrazuje minnesaengra
  Walthera von der Vogelweida,
 • 00:02:46 který žil na přelomu
  11. a 12.století.
 • 00:02:48 Ale víte co,
  pojďme se podívat
 • 00:02:51 na ještě vzdálenější
  historii.
 • 00:02:53 Seznamte se
  s Ötzim.
 • 00:02:55 Nejznámější ledový
  muž.
 • 00:02:58 Jak říká paní Paula, Ötzi nosil
  vestu z kozí kůže a pokrývka hlavy,
 • 00:03:02 stejně jako podrážky bot,
  jsou z medvěda.
 • 00:03:06 Byl tedy plně vybaven na to,
  aby sám přešel Alpy.
 • 00:03:09 Na počátku 90.let minulého století
  ho našli v Ötztalu.
 • 00:03:13 Odtud má i jméno.
  Je starý asi pět tisíc let.
 • 00:03:16 Vypadá zachovale.
 • 00:03:18 Máme před sebou
  jen figurínu.
 • 00:03:20 Mumie ale zůstala dokonale
  zachovalá -
 • 00:03:23 nálezci si dokonce mysleli,
  že se jedná
 • 00:03:24 o člověka mrtvého jen několik
  desítek let.
 • 00:03:27 Nikdo přesně neví, jak se do hor
  dostal nebo co tam dělal.
 • 00:03:31 Osud měl ale pohnutý.
 • 00:03:33 Paní Paula dodává,
  že muž byl zabit
 • 00:03:36 ranou šípem do zad.
 • 00:03:37 Jak hanebné.
  Ale co to zde leží za sušinku?
 • 00:03:42 Přece Ötzi originál.
 • 00:03:46 Musel to být frajer.
  Má dokonce tetování na kotníku.
 • 00:03:52 Nacházíme se v Schnalstal,
  sousedícím právě s Ötztalem,
 • 00:03:55 tedy místem,
  kde byl Ötzi nalezen.
 • 00:03:58 Jakmile vědci odhalili pravé stáří
  Ötziho,
 • 00:04:00 přeměřovala se dokonce
  rakousko-italská hranice,
 • 00:04:03 aby se zjistilo, na čí straně bylo
  tělo nalezeno.
 • 00:04:06 A vyhrála Itálie.
 • 00:04:09 Díky zdejší
  expozici si můžeme představit,
 • 00:04:11 jak asi Ötzi
  před pěti tisíci lety žil.
 • 00:04:14 V těchto zakouřených chatrčích
  asi moc komfortu nebylo.
 • 00:04:17 A představa,
  že by tu člověk spal každou noc
 • 00:04:19 u plápolajícího ohně...
 • 00:04:25 Jak se tehdy
  vlastně zapaloval oheň?
 • 00:04:28 Pomocí pazourku a kůže,
  podívejte se.
 • 00:04:42 Vypadá to docela
  jednoduše.
 • 00:04:44 Myslíte?
  Chtěl bych vás tedy vidět.
 • 00:04:49 Život v podobných podmínkách musel
  být opravdu složitý.
 • 00:04:52 Ale na to, že jsme se vrátili
  v čase
 • 00:04:54 o pět tisíc let zpátky,
  to nevypadá tak strašně.
 • 00:05:03 Chaty, které vidíme,
  jsou přesné modely těch,
 • 00:05:06 v nichž lidé v dávných
  dobách bydleli.
 • 00:05:08 Dokonce i velikost
  je původní.
 • 00:05:11 Měly půdorys přibližně
  osmkrát čtyři metry
 • 00:05:13 a podlahy
  jejich obyvatelé stavěli
 • 00:05:15 několik desítek centimetrů
  nad zemí.
 • 00:05:18 Proč,
  prosím vás?
 • 00:05:19 Zřejmě kvůli tepelné
  izolaci.
 • 00:05:24 Nedaleko archeoparku se nachází
  selská usedlost Finailhof,
 • 00:05:28 kde se také udržují tradice z dob
  minulých,
 • 00:05:31 i když ne tak dávných
  jako v případě Ötziho
 • 00:05:33 a jeho vesnice.
  Dříve tu bydleli horalové
 • 00:05:36 a podle všeho se i tady jako by
  zastavil čas.
 • 00:05:41 Paní Erna Gurschler vaří jídla
  podle starých horalských receptů.
 • 00:05:45 Co připravuje dobrého?
 • 00:05:48 Paní Erna používá suroviny
  dostupné přímo na statku.
 • 00:05:51 Jako hlavní jídlo
  se podává skopové maso,
 • 00:05:53 tedy Schafbraten,
  a naše hostitelka říká,
 • 00:05:57 že nevaří z jehněčího,
  ale z ovčího,
 • 00:05:59 a proto se maso musí dobře
  osmažit,
 • 00:06:01 aby nemělo nepříjemnou
  vůni.
 • 00:06:04 Pak se ochutí červeným vínem,
  rozmarýnem,
 • 00:06:07 šalvějí, divokým tymiánem
  a nechá povařit.
 • 00:06:11 A příloha?
 • 00:06:12 Špekové knedlíky.
  To si dám líbit.
 • 00:06:15 A to není všechno. Polévka se zde
  tradičně připravuje z Hauswürst,
 • 00:06:19 domácí klobásy
  a žitného chleba.
 • 00:06:26 Ti horalové si ale žili.
  A žijí dodnes.
 • 00:06:29 Díky společnému rozhodnutí,
  zajišťujícímu udržování tradic,
 • 00:06:33 jsou velmi často místní
  horské statky a chalupy,
 • 00:06:36 jak co se týče gastronomie
  tak i ubytování,
 • 00:06:40 zařízeny v původním selském
  stylu.
 • 00:06:46 A k tomu samozřejmě patří
  i společnost domácích zvířat.
 • 00:06:50 Jak vidíte,
  berou to opravdu vážně.
 • 00:06:57 Jižní Tyrolsko tak má dostatek míst
  pro své návštěvníky
 • 00:07:00 a zároveň udržuje malebný ráz
  krajiny
 • 00:07:02 bez přítomnosti velkých hotelových
  komplexů.
 • 00:07:12 Krásný vrchol!
 • 00:07:14 O hoře Ortler se právem mluví
  jako o králi Ortlerských Alp.
 • 00:07:19 Je to určitě jedna ze zdejších
  třítisícovek.
 • 00:07:22 Nemýlíte se.
 • 00:07:23 Měří 3 905 metrů
  a je nejvyšší horou
 • 00:07:26 celých Jižních Tyrol.
 • 00:07:27 Dalšíchčtrnáct vrcholů
  má víc než tři a půl tisíce metrů.
 • 00:07:32 I kvůli tomu nám Jižní Tyrolsko
  na severozápadní hranici
 • 00:07:35 ukazuje svou
  o poznání drsnější tvář
 • 00:07:37 než ve zbytku oblasti.
 • 00:07:40 Všude kolem leží
  spousta ledu.
 • 00:07:43 Pod vrcholem Ortleru leží vesnička
  Sulden, italsky Solda,
 • 00:07:46 známé letovisko už od 20.let
  minulého století.
 • 00:07:51 Obklopena mohutnými horskými štíty
  jako by přímo zvala
 • 00:07:54 k zimním radovánkám.
 • 00:07:56 Jen si tak sednout na lanovku
  a nechat se vyvézt až tam,
 • 00:08:00 kde bublají prameny potůčků.
 • 00:08:03 Vy jste ale romantik.
 • 00:08:06 Podívejte se,
  tady ve sněhu běhají koně.
 • 00:08:09 To jsou haflingové,
  typičtí pro tuto oblast.
 • 00:08:12 Ne příliš vysocí,
  zato podsadití.
 • 00:08:14 Původní plemeno tu žilo
  už od středověku
 • 00:08:17 a lidé je používali pro dopravu
  zboží po alpských stezkách
 • 00:08:19 až k řekám Inn a Adige.
 • 00:08:24 -A kde se tu vzali?
  -To nikdo přesně neví.
 • 00:08:27 Jedna z verzí praví,
  že jsou potomky plemen
 • 00:08:29 importovaných z Burgundska.
 • 00:08:31 Obecně se má ale za to,
  že jde o křížence
 • 00:08:33 původních horských plemen
  s orientálními koňmi.
 • 00:08:35 Počkejte, jak by se hřebci
  z Orientu dostali až sem do hor?
 • 00:08:38 Musíme si uvědomit, že v době
  utváření plemene haflingů,
 • 00:08:40 tedy ve druhé polovině
  19.století,
 • 00:08:43 válčilo Rakousko-Uhersko,
  pod které
 • 00:08:45 tehdy Jižní Tyroly spadaly,
  s Tureckem.
 • 00:08:48 Sehnat nějakého toho arabského
  hřebečka nebyl problém.
 • 00:08:56 Pan Emanuel
  Abertegger prozrazuje,
 • 00:08:58 že dříve se
  používali koně víc na práci,
 • 00:09:00 zatímco dnes spíše pro volný
  čas.
 • 00:09:19 Působí to až blahodárně sedět
  na saních
 • 00:09:21 a jen tak se nechat vézt,
  obklopen majestátními vrcholy!
 • 00:09:27 Máte pravdu. A když máte ještě
  tyhle obojetné sáně,
 • 00:09:30 nemusíte při přechodu na asfalt
  skoro ani sesedat.
 • 00:09:34 Velmi pohodlné!
 • 00:09:55 Lázeňské město Merano, ležící
  na řece s názvem Passiria,
 • 00:09:59 je oblíbeným letoviskem
  se zajímavou architekturou.
 • 00:10:03 Na jedné straně řeky
  ukazuje město
 • 00:10:05 svou tradiční
  císařsko-královskou tvář
 • 00:10:08 s typickými hranatými okny
  i balkony.
 • 00:10:11 Lázně tu fungují
  od 16.století
 • 00:10:13 a během jejich existence
  si je oblíbilo mnoho vladařů.
 • 00:10:16 Například císařovna
  Alžběta,
 • 00:10:18 známá spíše jako Sisi,
  zde léčila svou dceru Valérii.
 • 00:10:22 Ovšem na protější straně se již
  nachází
 • 00:10:25 moderní lázeňský komplex
  s pětadvaceti bazény.
 • 00:10:29 Dnes se ale lázně specializují
  na wellness,
 • 00:10:32 která vychází ze selských
  tradic.
 • 00:10:36 No,
  moc selsky to tu nevypadá.
 • 00:10:41 Lidé sem chodí převážně kvůli jedné
  z nejzajímavějších
 • 00:10:44 lázeňských procedur -
  vinné lázni.
 • 00:10:51 Se sklenkou výborného vína
  v ruce
 • 00:10:53 tu ve vaně můžete relaxovat
  a ještě rozdávat úsměvy.
 • 00:10:57 Toto je zřejmě ovčí
  vlna.
 • 00:11:00 Přesněji lázeň
  v ovčí vlně.
 • 00:11:02 Takto nejspíš před lety odpočívali
  sedláci po tvrdé práci.
 • 00:11:06 Ano,
  musí to být zážitek.
 • 00:11:09 V příjemném prostředí
  se zapálenými svíčkami
 • 00:11:11 pustit starosti za hlavu,
  nechat se jemně hladit vlnou
 • 00:11:14 a dívat se nerušeně
  na vrcholky Alp.
 • 00:11:17 Nádherný výhled,
  že?
 • 00:11:21 Nedaleko Merana leží hrad Tyrol,
  který dal celé oblasti jméno.
 • 00:11:25 Hrad byl postaven
  ve 12.století
 • 00:11:27 na stejnojmenné hoře.
 • 00:11:29 Celkem nedobytné místečko,
  nemyslíte?
 • 00:11:32 Ano to jistě.
 • 00:11:34 A kdo tu přebýval?
 • 00:11:35 Tyrolská hrabata a na důkaz moci
  si zde vystavěla tento hrad.
 • 00:11:39 Zdejší portály jsou považovány
  za vrchol
 • 00:11:41 románské architektury v alpské
  oblasti,
 • 00:11:44 i když tohle sousoší
  vzniklo až ve století 14.
 • 00:11:48 Působí to tu na mě nějak
  opuštěně.
 • 00:11:51 Má hrad vůbec nějakého
  kastelána?
 • 00:11:56 Ředitel hradu,
  pan Siegfried de Rachewiltz,
 • 00:11:58 nám říká, že podle
  staré legendy
 • 00:12:00 byl hrad postaven obry,
  kteří bojovali se skřítky
 • 00:12:03 žijícími kolem.
 • 00:12:05 Podívejte,
  ti obři tu ještě zůstali.
 • 00:12:07 Myslím tím přece ty
  skalnaté vrcholy kolem hradu.
 • 00:12:10 Ty zde ale stojí mnohem déle
  a mlčky shlížejí do údolí
 • 00:12:14 jako kamenní velikáni.
 • 00:12:23 Projíždíme se po údolí
  Val di Funnes
 • 00:12:27 rodišti nejznámějšího
  Jihotyrolana -
 • 00:12:32 horolezce Rainharda Messnera.
 • 00:12:34 A tady zřejmě máme
  jeho následovníky.
 • 00:12:36 Ale ne.
  Nemají přece žádný cepín
 • 00:12:38 ani lano a na nohy si připínají
  sněžnice.
 • 00:12:40 -Sněžnice?
  -Ano.
 • 00:12:42 Tento způsob horské
  turistiky
 • 00:12:44 se stává čím dál více
  populárnějším.
 • 00:12:46 Podívejte se na ty
  pláně.
 • 00:12:48 Bez sněžnic byste nedošel
  ani za roh.
 • 00:12:50 Máte pravdu.
  A navíc k tomu člověk
 • 00:12:52 nepotřebuje žádný zvláštní
  trénink.
 • 00:12:55 Vždyť vlastně chodíte
  po svých.
 • 00:12:57 A nemusíte se bát chůze
  po neupraveném sněhu.
 • 00:13:00 Sněžnice vás bez problému
  udrží.
 • 00:13:02 Vypadá to na pěknou zimu,
  chtělo by se to někde zahřát.
 • 00:13:06 Ne někde, ale nějak.
 • 00:13:08 -A jak, prosím vás?
  -Přece svařeným vínem.
 • 00:13:12 Glühwein je typickým jihotyrolským
  nápojem s nádhernou vůni.
 • 00:13:16 Ano.
  Víno se ochutí cukrem,
 • 00:13:18 skořicí a hřebíčkem
  a člověk se může zahřívat.
 • 00:13:22 Jak vidíme,
  láska k tomuto nápoji
 • 00:13:24 se u dětí
  pěstuje od útlého věku.
 • 00:13:26 -Na zdraví.
  -To je ale jízda!
 • 00:13:29 -To víno?
  -Ne.
 • 00:13:30 Mám na mysli tyto sáňkařské
  dráhy a sáně na nich.
 • 00:13:33 Ty mohou klidně zastoupit sněžný
  skútr nebo rolbu.
 • 00:13:37 Pravda jen cestou
  dolů.
 • 00:13:39 To by mě opravdu
  nenapadlo.
 • 00:13:41 Spustit se po dráze dolů vyžaduje
  i jistou dávku umu.
 • 00:13:44 Zatáček
  je tu víc než dost.
 • 00:13:49 Nacházíme se před domem,
  ve kterém žil
 • 00:13:51 během svého vyhnanství
  Karel Havlíček Borovský.
 • 00:13:55 Ten přece pobýval
  v Brixenu.
 • 00:13:58 Správně.
  Ale ono to slovo vyhnanství
 • 00:14:00 není úplně přesné.
 • 00:14:02 Po příjezdu se Havlíček ubytoval
  v hotelu Elephant,
 • 00:14:04 který byl
  považován za luxusní.
 • 00:14:07 A co potom dělal
  tady?
 • 00:14:09 Tento domek mu pronajal majitel
  hotelu,
 • 00:14:11 protože básník potřeboval
  více soukromí.
 • 00:14:16 Historik Hans Hais,
  jenž v současnosti v domku bydlí,
 • 00:14:21 říká,
  že se Karel Havlíček
 • 00:14:23 musel každý týden hlásit v Brixenu
  na policii.
 • 00:14:26 Samozřejmě, aby neutekl.
  Ale kam vlastně.
 • 00:14:29 Brixen byl pro internaci vybrán
  i proto,
 • 00:14:31 že byl díky své poloze
  absolutně odříznut
 • 00:14:33 od politického života monarchie.
 • 00:14:36 Interiér jeho domku se k nepoznání
  změnil,
 • 00:14:38 takže by to tu Havlíček
  asi vůbec nepoznal.
 • 00:14:41 Samotné město Brixen bylo založeno
  již na začátku 10.století.
 • 00:14:45 Spolu s Bolzanem patří
  mezi nejstarší města
 • 00:14:48 Jižního Tyrolska
  a většina lidí zde,
 • 00:14:50 stejně jako v celém regionu,
  mluví německy.
 • 00:14:54 A jaké jsou názvy Brixenu
  v jiných jazycích?
 • 00:14:57 Italsky Bressanone a starou
  ladinštinou Persenon.
 • 00:15:02 Ladinsky tu pořád mluví asi jedno
  procento obyvatel.
 • 00:15:06 Malebné město,
  že?
 • 00:15:08 Ano, většina domů v historickém
  centru Stufles
 • 00:15:11 je pro své stáří a architektonickou
  jedinečnost památkově chráněna.
 • 00:15:16 A tato mnohem novější stavba
  je zdejší univerzita.
 • 00:15:20 Univerzita, jejíž studenti
  přinášejí
 • 00:15:22 do tmavých brixenských uliček
  život.
 • 00:15:34 Vítá nás oblast údolí
  Val Gardena,
 • 00:15:37 která spolu s vedlejším údolím
  Alta Badia
 • 00:15:40 tvoří oblast takzvaných
  Ladinských údolí.
 • 00:15:44 -Ladinských?
  -Ano.
 • 00:15:46 Protože většina lidí,
  kteří zde žijí,
 • 00:15:47 mluví právě ladinštinou,
  třetím jazykem Jižních Tyrol.
 • 00:15:50 Jsou to velice schopní lidé,
  živící se především
 • 00:15:53 hoteliérstvím a gastronomií.
 • 00:15:55 Navíc jsou tu i dobré
  podmínky pro chov dobytka
 • 00:15:58 a následnou výrobu
  mléka a sýrů.
 • 00:16:04 Proč tu létá ta včela?
 • 00:16:06 Jsme v muzeu sýrů a expozice začíná
  právě tím, čím se krávy živí.
 • 00:16:12 Tedy květinami různých druhů
  a barev.
 • 00:16:14 Tyto umělé
  asi moc nevoní.
 • 00:16:17 Ale ve skutečnosti je to právě
  zdravá pastva
 • 00:16:19 a neznečištěné životní prostředí,
  co zaručuje
 • 00:16:22 vysokou kvalitu zdejšího
  mléka.
 • 00:16:25 A co tu odpočívá za divnou
  krávu?
 • 00:16:28 Na tomhle modelu máte možnost
  poznat,
 • 00:16:30 jak kráva zpracovává
  potravu.
 • 00:16:32 Až k vemínku.
  Zajímavé.
 • 00:16:34 Na třech různých modelech lze
  vyzkoušet, jak se krávy dojí.
 • 00:16:38 Mléko místních krav končí také
  v této budově,
 • 00:16:41 kde se zpracovává
  pomocí moderních technologií.
 • 00:16:44 Zůstává však velice
  kvalitní.
 • 00:16:46 Koneckonců viděli jsme,
  čím se krávy živí.
 • 00:16:57 Navíc se chovatelé spojili,
  aby mohli
 • 00:16:58 lépe konkurovat nadnárodním
  koncernům.
 • 00:17:02 Jak smělý plán!
  I když je to trochu
 • 00:17:06 boj Davida s Goliášem.
 • 00:17:11 Kromě mléka se tu vyrábí i řada
  chutných sýrů.
 • 00:17:13 Mezi vyhlášené značky
  patří Val Gardena.
 • 00:17:17 Sýr pojmenovaný podle zdejší
  oblasti.
 • 00:17:21 A váš mlsný jazýček by ocenil
  i uzený Funin či Samot,
 • 00:17:25 anebo Saslonch, sýr zrající po dobu
  šesti měsíců.
 • 00:17:29 Za tu dobu se musí vytvořit
  dokonalá chuť.
 • 00:17:32 Navíc i u sýrů platí,
  že se jí také očima.
 • 00:17:37 Hned bych se zakousl
  do jedné z těchto
 • 00:17:40 lákavých kostiček
  nebo trojúhelníčků.
 • 00:17:43 Ředitel muzea je se svými přáteli
  zrovna uprostřed degustace.
 • 00:17:47 Úplně se mi sbíhají sliny.
  Pozor!
 • 00:17:52 Do těchto sýrů ale raději
  nekousejte.
 • 00:17:55 Jsou totiž ze dřeva.
 • 00:17:58 Práce se dřevem má ve Val Gardeně
  dlouhou tradici,
 • 00:18:01 která je spojená
  s vysokým počtem věřících v kraji.
 • 00:18:04 Ti si od místních řezbářů
  odnepaměti
 • 00:18:07 nechávali vyřezat
  především sakrální výjevy.
 • 00:18:15 Ale tato socha vypadá poněkud
  jinak...
 • 00:18:18 Je to tak.
  Jsme přece v současnosti.
 • 00:18:25 Řezbář Walter Pancheri
  říká místní ladinštinou,
 • 00:18:28 že takto velkou sochu dokáže
  vysochat za 6 týdnů.
 • 00:18:32 Velkých soch
  je tedy za rok schopen vyrobit
 • 00:18:35 okolo deseti,
  malých mnohem více.
 • 00:18:38 Walter je členem společenství
  valgardenských řezbářů Unika,
 • 00:18:42 jejíž členové pracují se dřevem
  výhradně ručně.
 • 00:18:46 Jejich tvorba, která splňuje
  tyto podmínky,
 • 00:18:48 má specifický certifikát.
 • 00:18:51 Nejznámějším sousoším
  této skupiny
 • 00:18:53 jsou Fanoušci ze dřeva.
 • 00:18:55 Sousoší fotbalových fandů
  bylo vyrobeno
 • 00:18:57 k 10.výročí Uniky
  a už bylo vystaveno
 • 00:19:00 na mnoha velkých sportovních akcích
  včetně olympiády.
 • 00:19:06 Tady se ale k výrobě soch používá
  úplně jiný materiál.
 • 00:19:10 V Jižním Tyrolsku se každoročně
  pořádají festivaly a soutěže
 • 00:19:13 ve "sněhosochání".
 • 00:19:16 Dnes se sochají
  slavní hudebníci.
 • 00:19:19 A jak se tak dívám, budeme si muset
  na výsledek ještě chvíli počkat.
 • 00:19:22 Další oblíbenou aktivitou v zimním
  období je "ledosochání".
 • 00:19:27 Sním nebo bdím,
  copak ten člověk strouhá led?
 • 00:19:32 To jenom upravuje sochu z ledu
  do finální podoby.
 • 00:19:35 A lidí sochajících
  do ledu tu máme více.
 • 00:19:41 Své schopnosti představují hlavně
  studenti místní umělecké školy.
 • 00:19:45 Letošním společným tématem
  je tučňák.
 • 00:19:49 Tento mladík ale používá nějaké
  divné nástroje.
 • 00:19:52 Taky se zde už do ledu nesochá.
 • 00:19:55 Tady, na zamrzlém vodopádu
  Tervella, se po ledu leze.
 • 00:20:00 "Ledolezení"
  patří mezi další oblíbené
 • 00:20:02 zimní aktivity a Jižní Tyrolsko
  nabízí mnoho podobných míst
 • 00:20:06 určených k lezení.
 • 00:20:08 K dispozici jsou
  i umělé ledové stěny.
 • 00:20:10 Ideální pro toho, kdo potřebuje
  zásobit tělo
 • 00:20:12 pořádnou dávkou adrenalinu
  a sportovního vzrušení.
 • 00:20:16 Já bych se každopádně bál,
  že spadnu jak švestka.
 • 00:20:21 Nevidíte,
  jak vysoko šplhá?
 • 00:20:23 Nevypadá to jednoduše,
  ale třeba stačí
 • 00:20:25 jen pár hodin tréninku
  pod dohledem zkušeného instruktora.
 • 00:20:29 A navíc se vždy používá jisticí
  lano.
 • 00:20:33 Toto by jistě uneslo i Rainharda
  Messnera.
 • 00:20:36 Já bych to zkusil hned.
 • 00:20:38 Chtěl bych vás vidět,
  pane kolego,
 • 00:20:40 jak zatínáte tyhle železné ruce
  do ledu.
 • 00:20:45 Nechme toho, tento odvážný mladík
  jistě vrcholu vodopádu dosáhne.
 • 00:20:48 Jen aby ho za pár tisíc let nenašli
  stejně jako Ötziho.
 • 00:21:05 Když padne tma,
  mohou se dít zajímavé věci.
 • 00:21:09 Co to tu z černoty vystupuje
  za strašidelné siluety?
 • 00:21:14 To jsou přece hotové výtvory
  ze sněhu.
 • 00:21:17 Slavní zpěváci.
  Tohle je Luciano Pavarotti.
 • 00:21:22 A tady Mick Jagger
  z Rolling Stones...
 • 00:21:33 David Bowie.
 • 00:21:38 Víte, že má ve skutečnosti
  každé oko jinak barevné?
 • 00:21:41 Další Ital,
  Eros Ramazzotti...
 • 00:21:50 Král rokenrolu
  Elvis Presley.
 • 00:21:56 Legenda žije navěky, sochy ze sněhu
  jen do jara.
 • 00:22:00 Škoda. Teď už se nám ale předvádějí
  jiní králové.
 • 00:22:04 Králové sjezdovek.
 • 00:22:06 Místní lyžařští instruktoři
  na večerní ski show ukazují,
 • 00:22:09 že na sněhu se dají dělat
  i jiné věci,
 • 00:22:12 než se jen bezhlavě spustit
  po svahu dolů.
 • 00:22:16 Vypadá to skoro jako
  balet.
 • 00:22:18 Balet na sněhu?
  Zajímavá sportovní disciplína.
 • 00:22:26 Jak je vidět,
  mladí adepti lyžařského umění
 • 00:22:29 jsou v dobrých
  rukou.
 • 00:22:43 Míst k seberealizaci
  jak pro instruktory,
 • 00:22:46 tak jejich žáky,
  nabízí Jižní Tyrolsko mnoho.
 • 00:22:50 Určitě. Lyžařská centra jsou
  rozeseta po celém Jižním Tyrolsku,
 • 00:22:53 neboť 88% území
  provincie leží
 • 00:22:57 ve výšce nad tisíc metrů
  nad mořem.
 • 00:23:00 Nejsou to však továrny
  na lyžování.
 • 00:23:03 Všudypřítomné horské chaty nezapřou
  pravou jihotyrolskou autenticitu.
 • 00:23:07 Jak už jsme zmínili, alpský hřeben
  na severu zajišťuje,
 • 00:23:11 že je ráz počasí velmi slunečný
  a i díky tomu
 • 00:23:14 jsou zdejší sjezdovky vyhlášené
  svou upraveností.
 • 00:23:21 Ale co když nenasněží?
 • 00:23:23 Žádný strach.
  I když Jižní Tyroly
 • 00:23:25 patří ke srážkově chudším
  oblastem,
 • 00:23:27 milovníci sněhových radovánek
  se nemusejí bát.
 • 00:23:30 Zdejší vlekaři jako jedni z prvních
  investovali
 • 00:23:33 do zasněžovacích systémů
  a naučili se
 • 00:23:35 je ovládat tak,
  že nerozeznáte zválcovaný prašan
 • 00:23:39 od perfektně
  namíchaného umělého sněhu.
 • 00:23:42 Vzhůru na lyže!
 • 00:23:51 Vy jste pro lyže,
  já raději pro oblohu.
 • 00:23:53 Ve vesnici Toblach,
  nebo chcete-li italsky Dobbiaco,
 • 00:23:57 se koná
  balonový festival.
 • 00:24:01 Dostat takový balon do vzduchu
  asi nebude nic lehkého.
 • 00:24:04 To jistě ne.
 • 00:24:06 Ale pokud máte
  v zásobě pár lahví s plynem,
 • 00:24:08 zvládnete to.
 • 00:24:10 Navíc pohled z ptačí perspektivy
  na okolní krajinu stojí za to.
 • 00:24:14 Bezpochyby.
 • 00:24:16 Příznivci balonového létání se zde
  sjíždějí každoročně,
 • 00:24:18 aby se prolétli nad horskými štíty
  a pokochali se
 • 00:24:21 jejich majestátní
  krásou.
 • 00:24:24 Představa letu v balonu
  s horami pod sebou
 • 00:24:26 je opravdu vzrušující.
 • 00:24:29 -Jen aby se nesrazili.
  -Žádný strach.
 • 00:24:32 Festival zde probíhá
  už po osmnácté
 • 00:24:34 a jeho účastníci
  určitě vědí, jak a kudy letět,
 • 00:24:38 aby nenarazili jeden do druhého
  či do některého z kamenných obrů.
 • 00:24:43 Musím s vámi souhlasit.
  Opravdu nádherný pocit.
 • 00:24:46 My se však budeme muset pomalu
  rozloučit.
 • 00:24:49 A stejně jako mizí
  balony v dáli,
 • 00:24:51 i my opouštíme Jižní Tyrolsko,
  oblast,
 • 00:24:54 která je unikátním střetem
  rakouské a italské kultury,
 • 00:24:59 místem řek i hor,
  místem tří jazyků.
 • 00:25:03 Místem, kde slunce halí přes den
  svou tvář jen málokdy.
 • 00:25:07 Auf wiedersen, Züd Tirol!
 • 00:25:09 Ciao, Alto Adige!
 • 00:25:11 Aroeder!
 • 00:25:12 Na shledanou.
 • 00:25:17 Skryté titulky: Alena Fenclová
 • 00:25:19 Česká televize
  2008

Související