iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 11. 2015
13:10 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
2501
zhlédnutí

Cesty víry

Slovanské srdce Evropy – Duchovní odkazy kardinála Špidlíka

Pátrání po dědictví mimořádného teologa

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty víry - Slovanské srdce Evropy – Duchovní odkazy kardinála

 • 00:00:41 -Možná zná většina posluchačů
  a vás diváků P. Špidlíka
 • 00:00:46 jako kněze, zpovědníka,
  duchovního otce,
 • 00:00:50 jako kardinála,
 • 00:00:52 jako vědce, znalce patristiky,
 • 00:00:56 a je ještě mnoho dalších věcí,
  čím on byl.
 • 00:01:03 Taky řekl: vším, čím jsem byl,
  byl jsem rád.
 • 00:01:09 Pro mě je zvlášť zajímavé
  jeho působení jako duchovního otce.
 • 00:01:14 Protože česká kolej Nepomucenum
  měla jako duchovního otce jezuitu
 • 00:01:20 a on tady strávil téměř 40 let.
 • 00:01:28 Mohl tak rozvinout svou činnost
  prakticky po celém světě
 • 00:01:32 a jistě není nadsázka, když řeknu,
 • 00:01:35 že byl duchovním otcem
  celého českého exilu.
 • 00:01:40 To bylo možné díky tomu,
 • 00:01:43 že to byl
  člověk nesmírně tolerantní,
 • 00:01:46 který měl schopnost
  mluvit, komunikovat,
 • 00:01:50 vést dialog i s lidmi nevěřícími,
 • 00:01:53 nikdo se necítil
  vyloučen z okruhu jeho přátel,
 • 00:01:57 kdo o jeho přátelství stál.
 • 00:01:59 Uměl přátelství brát i dávat.
 • 00:02:03 -Jezuita Richard Čemus
  se stal nástupcem
 • 00:02:06 kardinála Tomáše Špidlíka,
 • 00:02:08 a to v Nepomucenu jako spirituál
  a duchovní otec,
 • 00:02:12 v Papežském orientálním ústavu
  jako profesor
 • 00:02:15 a ve vatikánském rádiu
  jako redaktor.
 • 00:02:19 -Když jsem v r. 1982
  přišel do Nepomucena,
 • 00:02:23 vzpomínám si,
 • 00:02:24 jak na nás působila
  kázání P. Špidlíka
 • 00:02:27 tam dole v té kapli,
 • 00:02:29 kdy jsme po mši svaté ráno stáli
  v hloučku na chodbě a říkali si:
 • 00:02:34 tam byla zase nějaká "bomba"!
 • 00:02:37 To, co nám
  P. Špidlík zprostředkoval
 • 00:02:39 jako duchovní otec v Nepomucenu,
 • 00:02:42 na to dnes
  velice rád vzpomínám
 • 00:02:45 a musím říct,
 • 00:02:47 že vlastní teologické myšlení
  a duchovní život
 • 00:02:50 jsem na tom postavil.
 • 00:02:53 Dnes si uvědomuji
  všechno progresivní,
 • 00:02:55 krásné a nosné,
 • 00:02:58 což bylo pojetí duchovního života
  jako něčeho dynamického,
 • 00:03:05 tvořivého a kreativního.
 • 00:03:08 Křesťanský život není
  odškrtávání toho,
 • 00:03:11 co jsem udělal dobře
  a co jsem udělal špatně.
 • 00:03:14 Křesťanský život
  je naslouchání uchem srdce,
 • 00:03:18 inspirací Ducha svatého,
 • 00:03:19 které přijímám a rozvíjím
  podle svých schopností
 • 00:03:23 a s pomocí Ducha svatého
  potom uskutečňuji.
 • 00:03:26 Vznikají tak díla,
  která jsou naprosto originální,
 • 00:03:30 nová, osobní,
 • 00:03:31 protože je dělám já
  jako neopakovatelná osoba.
 • 00:03:34 A hlavně je to zdroj
  neustálého duchovního mládí.
 • 00:03:41 -Centro Aletti v Římě
  je vystavěno na osobě,
 • 00:03:44 na vztazích a společenství.
  a uspořádáno do 4 struktur:
 • 00:03:48 Pohostinství vůči osobám,
  studium, výzkum,
 • 00:03:52 který je zasazen do komunity,
  a do vztahů.
 • 00:03:55 Dále spisovatelská
  a vydavatelská činnost,
 • 00:03:58 nakladatelství Lipa
  jako navázání spojení se světem.
 • 00:04:02 Umění, liturgické umění a dílny.
 • 00:04:05 A Špidlíkův teologický odkaz.
 • 00:04:09 Hovoří ředitel Centra Aletti,
  Marko Ivan Rupnik,
 • 00:04:12 umělec, teolog a slovinský jezuita.
 • 00:04:17 -Protože Jan Pavel II.
  Centro Aletti zamýšlel,
 • 00:04:21 přišel ho sám požehnat.
 • 00:04:26 Vzpomínám si,
  že jsme byli ve Slovinsku,
 • 00:04:29 celá skupina z Centra Aletti.
 • 00:04:31 Navečer se P. Špidlík procházel
  a potkali jsme se.
 • 00:04:34 Řekl mi s gestem
  svých velkých rukou:
 • 00:04:37 Marco, pojď sem!
 • 00:04:38 Přišel jsem na velkou věc.
 • 00:04:40 Zdá se mi,
  jako bych skoro poprvé spatřil,
 • 00:04:43 co znamená umění podle sv. Sofie,
  Boží Moudrosti.
 • 00:04:51 Podívej, i když to vypadá
  trochu zjednodušeně,
 • 00:04:54 mám dojem, že jsem pochopil,
  proč opravdové umění
 • 00:04:58 je pouze umění posvátné,
  umění liturgie.
 • 00:05:16 Solovjov říká: Úlohou umění
 • 00:05:18 je ukázat věci
  v jejich konečném a úplném stavu.
 • 00:05:23 V konečném stavu
  vidíme věci jen v liturgii.
 • 00:05:26 Protože ve svátosti
  a v bohoslužbě církve,
 • 00:05:29 v Kristově Těle jsou věci tak,
  jak je vidí Bůh ve svém pohledu,
 • 00:05:34 který odhalíme až na konci.
 • 00:05:48 A tak myslím,
 • 00:05:49 že bez Ducha svatého
  neexistuje žádné umění.
 • 00:05:53 Je třeba tvořit a tvořit znamená
  ukazovat věci vykoupené,
 • 00:05:57 to je vytržené smrti.
 • 00:06:07 -Jaká byla teologie
  P. kardinála Tomáše Špidlíka?
 • 00:06:12 Byla to hlavně ?teologie života?.
 • 00:06:15 A zároveň také
  ?teologie tajemství?.
 • 00:06:19 Protože život je tajemství,
  a je-li Bůh život,
 • 00:06:23 tak je také tajemstvím on
 • 00:06:26 a život lidský a vůbec život světa.
 • 00:06:32 -Název "Refugium"
  je biblického charakteru
 • 00:06:34 a znamená útočiště, oázu,
 • 00:06:36 hledání domova
  či autentického spočinutí.
 • 00:06:40 Jezuitské nakladatelství Refugium
  vzniklo z touhy
 • 00:06:44 "sdělit krásné slovo?
 • 00:06:45 a stalo se součástí
  kulturně-studijního
 • 00:06:49 olomouckého Centra Aletti.
 • 00:06:52 Refugium je obdoba
  nakladatelství Lipa
 • 00:06:55 v římském
  kolegiálním Centro Aletti.
 • 00:06:58 Nakladatelství vydává
  kompletní dílo kardinála Špidlíka.
 • 00:07:03 Oblíbenou řadou
  je vydávání ruských klasiků
 • 00:07:06 filosofických či teologických,
 • 00:07:08 především souvislé zpřístupnění
 • 00:07:10 díla ruského myslitele
  Vladimira Solovjova.
 • 00:07:14 To,
  co stmeluje všechny redakční řady,
 • 00:07:17 je soubor jezuitských titulů.
 • 00:07:19 Hovoří jezuita Michal Altrichter.
 • 00:07:24 -Jeho literární odkaz znamená,
  že nepíše o lidech,
 • 00:07:27 tak si představuji
  encyklopedické slovo,
 • 00:07:30 pojem, ale že to jsou živí lidé.
 • 00:07:33 Čili já se s těmi autory
  nadále setkávám.
 • 00:07:37 On vydával knížky v korejštině,
 • 00:07:39 ve všech pro nás Středoevropany
  méně užívaných jazycích.
 • 00:07:44 Ale vždycky měl tu noblesu,
  nadhled,
 • 00:07:47 chápal věci jako službu,
 • 00:07:49 a zároveň když texty připravoval,
 • 00:07:52 tak bylo vidět,
  jak mu to v hlavě ?šrotuje?.
 • 00:07:55 Jak ty věci promýšlí,
 • 00:07:58 jak je prožívá při liturgii,
  jak v osobních diskusích
 • 00:08:02 všechno stále promýšlí a vylepšuje.
 • 00:08:05 Stále chodil
  a větu 20x až 30x přepracoval,
 • 00:08:09 aby byla komunikativní,
 • 00:08:11 aby byla svěží, syntézová.
 • 00:08:15 Aby měla hloubku,
 • 00:08:16 ale zároveň byla
  komunikativně odlehčena.
 • 00:08:21 Připadá mi to biblické,
  když hovoříme o Hospodinu.
 • 00:08:25 Že Hospodin tvořil svět
  s lehkostí,
 • 00:08:29 a nikoli urputně a toporně.
 • 00:08:33 Lehkost,
  s kterou to vyplyne na povrch
 • 00:08:36 a připutuje ke čtenáři,
 • 00:08:39 ta už je božského charakteru.
 • 00:08:42 Ta už má proměněné
  a usměvavé srdce.
 • 00:08:47 -Kde to mám potom hledat, že?
 • 00:08:50 Tak abych věděl,
  co jsem vlastně všechno napsal,
 • 00:08:53 tak si to radši okopíruju
  a hledím si to svázat.
 • 00:09:00 -Kardinál Špidlík
  se ve svých pracích stále vrací
 • 00:09:04 k otázce Evropy.
 • 00:09:08 Hovořit s ním o Evropě
  bylo nesmírně inspirativní
 • 00:09:12 a dneska se nedivím,
 • 00:09:15 že za ním přicházelo
  tolik politiků,
 • 00:09:17 aby s ním diskutovalo na toto téma.
 • 00:09:21 Evropa pro něj byla
  nejen geopolitickou kategorií,
 • 00:09:25 ale kategorií duchovní.
 • 00:09:29 Rád poukazoval
  na představu Vladimira Solovjeva
 • 00:09:34 o povolání národů.
 • 00:09:38 Že každý národ má své povolání
  a je vyzván Bohem k tomu,
 • 00:09:43 aby v určitou dobu
  řekl své rozhodující slovo
 • 00:09:49 ze společné pokladnice moudrosti.
 • 00:09:54 P. Špidlík říkával,
  že zejména Slované
 • 00:09:57 a specificky náš národ
 • 00:09:59 má pro svoji mentalitu
  jistě svoje poslání,
 • 00:10:04 poslání k vytvoření syntézy,
 • 00:10:08 která samozřejmě
 • 00:10:11 nemůže
  být nějakým kompromisem,
 • 00:10:13 ale může být jakýmsi celkem,
  jednotou na vyšší úrovni,
 • 00:10:18 a to je vždycky úroveň duchovní.
 • 00:10:22 Slovanský svět může přispět,
 • 00:10:25 aby tato
  duchovní evropská syntéza
 • 00:10:28 byla vytvořena.
 • 00:10:29 To je dar, který by měl
  být darem Evropy
 • 00:10:33 všem ostatním národům.
 • 00:10:39 -Skutečně se mi podařilo
  dokázat světu,
 • 00:10:42 že slovanská spiritualita
  má zvláštní ráz
 • 00:10:46 a že je velice důležitá
  pro dnešní svět.
 • 00:10:50 A hlavně pro dnešní Evropu.
 • 00:10:53 Na vyvážení Evropy.
 • 00:10:55 Když přišli Cyril a Metoděj
  do Říma,
 • 00:10:58 dostali všecky možné fakulty.
 • 00:11:01 Tenkrát se myslelo,
 • 00:11:03 že by Slované, kteří byli
  mezi Východem a Západem,
 • 00:11:06 mohli být mostem
  mezi 2 konfliktními světy.
 • 00:11:12 Bohužel svět
  už byl tak rozdělený,
 • 00:11:15 že i sami Slovani
  se rozdělili na východní a západní.
 • 00:11:19 Ale dnes je situace širší.
 • 00:11:21 Je Daleký východ a Daleký západ.
 • 00:11:24 A celá Evropa je uprostřed.
 • 00:11:27 A buďto bude mostem,
  nebo bude rozdělená.
 • 00:11:31 A co je celá Evropa...?
 • 00:11:33 Ještě jsme neudělali syntézu.
 • 00:11:37 A k evropské tradici
  patří samozřejmě slovanský svět.
 • 00:11:42 Je tam mnoho krásných věcí,
  které Západ doplňují,
 • 00:11:46 čímž neříkám,
  že je něco lepší nebo horší,
 • 00:11:49 které se navzájem doplňují.
 • 00:11:53 Tak si vezměme sv. Vojtěcha.
 • 00:11:55 Veliký přítel západního císaře.
 • 00:11:59 Apoštol Východu,
  křtil v Maďarsku, v Polsku atd.
 • 00:12:06 A ve střední Evropě bojuje
  o práva státu, církve atd.
 • 00:12:12 a jejich soužití.
 • 00:12:14 Uctívaný za svatého
  od samého německého císaře
 • 00:12:17 a od Maďarů,
  ve vlastní zemi neuznávaný.
 • 00:12:22 Ale ve skutečnosti je to člověk,
 • 00:12:25 který spojuje to,
  co je pořád ještě rozdělené.
 • 00:12:35 -P. Špidlík má mimořádnou zásluhu
  na 2 rovinách východní teologie.
 • 00:12:40 Rozvinul termín
  ?slovanská spiritualita?.
 • 00:12:44 To nebylo do té doby
  moc vnímáno v rámci patrologie
 • 00:12:48 anebo východní duchovnosti.
 • 00:12:51 On tento termín nejen vymyslel,
 • 00:12:54 ale zdokumentoval ho
  důkladným poznáním
 • 00:12:57 o právu církevních
  a duchovních otců
 • 00:13:00 křesťanského Východu,
 • 00:13:02 řeckého a syrského,
 • 00:13:05 a samostatný důraz
  dával na slovanský svět.
 • 00:13:11 Čímž pro mnohé
  otevřel v podstatě novou dimenzi.
 • 00:13:22 -Špidlík nemiloval
  komercionalizaci.
 • 00:13:24 Vnějškovost.
 • 00:13:25 Tuctovost.
 • 00:13:26 Povrchnost.
 • 00:13:28 Sám vždycky cílil do podstaty.
 • 00:13:30 Díval se z očí do očí.
 • 00:13:32 Člověk mluvil s člověkem.
 • 00:13:34 A on toto nacházel v Rusku.
 • 00:13:36 Protože tam je
  obrovský rozmach ducha,
 • 00:13:39 který zároveň
  nemůže převálcovat podstatu.
 • 00:13:42 Protože podstata
  je skutečně Boží dýchání,
 • 00:13:46 jak o tom mluví všichni klasici,
  které Špidlík tak miloval.
 • 00:13:51 A ruští světci, kteří mohli zakusit
  obrovské tyranie různých režimů.
 • 00:14:00 -Nechci být prorokem,
  ale Solovjev říkával,
 • 00:14:03 že nejenom člověk,
 • 00:14:05 ale také národ
  má určitou dobu a určité poslání.
 • 00:14:10 Židé dali Starý zákon.
 • 00:14:14 Řekové dodali dogmata.
 • 00:14:18 Římané dodali právo.
 • 00:14:20 Němci dali morální reformace.
 • 00:14:23 Ale co dali světu Slované?
 • 00:14:27 Zatím nic.
 • 00:14:29 Poněvadž je nikdo nezná.
 • 00:14:31 Ale je to možná proto,
  že jejich doba má teprve přijít.
 • 00:14:36 Byli pokřtěni poslední
 • 00:14:38 a možná řeknou Evropě
  poslední slovo na zakončenou.
 • 00:14:45 -Dokázal obrátit
  pozornost teologie,
 • 00:14:48 západních pastoračních trendů
  a tendencí k potřebě
 • 00:14:52 poznání celé církevní tradice.
 • 00:14:55 Poukazuje na to,
 • 00:14:57 že Západ a Východ
  jsou jeden organický celek,
 • 00:15:00 který, pokud má fungovat,
  musí dýchat oběma stranami plic.
 • 00:15:06 A obrovská popularizační činnost,
  kterou udělal
 • 00:15:11 východní duchovnosti
  v západním světě,
 • 00:15:14 je jeho dalším hlubokým přínosem.
 • 00:15:17 Nejde o objevení dalšího rukopisu
  nebo zlomku od Mrtvého moře,
 • 00:15:22 ale o to, aby do širlšího vědomí
  církve pronikly nové poznatky.
 • 00:15:29 A to nejen jako poznatky,
 • 00:15:31 ale aby se staly
  součástí života církve.
 • 00:15:35 Pokud dnes říkáme,
 • 00:15:37 že Západ je o hodně bohatší
  poznáním Východu,
 • 00:15:40 tak to je zásluha
  celé kategorie lidí,
 • 00:15:43 ve které má P. Špidlík
  jedno z předních míst.
 • 00:15:46 -Hovořil Mons. Cyril Vasil,
  jezuita,
 • 00:15:49 vatikánský sekretář
  Kongregace pro východní církve.
 • 00:15:54 Když se stal 1. slovanským
  rektorem Orientálu,
 • 00:15:57 nechal kapli
  v papežském Orientálním ústavu
 • 00:16:00 vyzdobit
  východním ikonickým stylem.
 • 00:16:03 Zde působil 40 let
  P. Tomáš Špidlík.
 • 00:16:07 -Je to samozřejmě
  spiritualita východní,
 • 00:16:10 kterou nastudoval
  u východních církevních otců,
 • 00:16:13 otců pouště atd.
 • 00:16:16 Ale on měl
  úžasný dar syntézy,
 • 00:16:19 kdy dokázal
  západní a východní spiritualitu
 • 00:16:24 tak skloubit, že to bylo
  pro všechny známé i přijatelné.
 • 00:16:31 Oni se v tom našli.
 • 00:16:34 Jak říkají pravoslavní
  i řečtí a římští katolíci,
 • 00:16:38 kteří sem přicházejí studovat,
 • 00:16:40 zejména když je připravujeme
  na nějaký ekumenický úkol.
 • 00:16:46 -Tzv. ?slovanské srdce?.
 • 00:16:49 Všechno je postaveno na srdci.
 • 00:16:51 Na nápravě srdce.
 • 00:16:53 To západní lidé
  často špatně chápou.
 • 00:16:56 Pohrdavě říkají, že jde o ?cit?,
  který se nebere vážně.
 • 00:17:02 Je to považováno
  za sentimentalismus atd.
 • 00:17:09 To je vina moderní filozofie,
  která to takhle rozdělila.
 • 00:17:16 Ale v Písmu ?srdce? znamená,
  že je člověk celý.
 • 00:17:20 Nerozdělený,
  ale celý člověk je v tom.
 • 00:17:24 Věci se mají chápat
  taky celistvostí života.
 • 00:17:29 To, co není osobně zpracované,
 • 00:17:33 tak není ani pravdivé.
 • 00:17:40 -Já zachytím čistým srdcem
  božské inspirace
 • 00:17:45 a tak potom všechno, co říkám,
  všechny moje skutky a činy,
 • 00:17:49 jsou boholidské.
 • 00:17:52 Nejsou tedy pouze moje,
  ale také Boží,
 • 00:17:56 a nejsou jenom Boží,
  ale také moje.
 • 00:18:00 ZPĚV
 • 00:18:02 -Aby nás Pánbůh miloval, miloval...
 • 00:18:10 -Kdo znal P. Špidlíka osobně,
  nemohl nevzpomenout na to,
 • 00:18:15 že už při 1. setkání
  jistě vyprávěl vtipy.
 • 00:18:18 Ty vtipy se zdály
  zcela normální a náhodné,
 • 00:18:23 ale ve skutečnosti
  za tím byla celá teologie,
 • 00:18:27 celá spiritualita.
 • 00:18:29 P. Špidlík rád říkával:
 • 00:18:31 humor je ten nejlepší lék
  proti všem herezím.
 • 00:18:35 Co tím myslel?
 • 00:18:36 On tím chtěl říct,
  že hereze je část pravdy,
 • 00:18:41 kterou někdo prohlásí za celou.
 • 00:18:45 Vznikne z toho
  jakási disproporce,
 • 00:18:48 která vytváří velké napětí,
 • 00:18:50 a ten člověk
  není schopen snášet vtipy.
 • 00:18:53 Sám se absolutizoval
  a vtipem ho ostatní relativizují.
 • 00:18:58 Takový člověk
 • 00:18:59 může být až násilný
  a všichni dobře víme,
 • 00:19:02 jak si v komunistických zemích
  lidé ulevovali právě vtipy,
 • 00:19:06 ale taky za ně mohlO být
  několik let vězení.
 • 00:19:10 P. Špidlík si vtipy
  získával přátelství.
 • 00:19:14 Půdu v těžkých rozhovorech
  plných napětí.
 • 00:19:18 Třeba na ekumenických setkáních,
 • 00:19:20 kde pravoslavná strana
  jaksi vyčkávala,
 • 00:19:24 nikdo se nechtěl ujmout slova,
 • 00:19:27 tam vešel P. Špidlík s vtipem,
  všichni se rozesmáli
 • 00:19:30 a najednou vládla
  úžasná přátelská atmosféra.
 • 00:19:35 Vtip je něco, co uvádí věci
  na pravou, přirozenou míru.
 • 00:19:42 A právě míra nám někdy
  tolikrát chybí.
 • 00:19:45 Vtip je skutečně lékem.
 • 00:19:48 Umět se smát je jedna věc.
 • 00:19:51 To mnozí neumí.
 • 00:19:54 Ale umět se smát nad sebou,
 • 00:19:56 bavit se tím, že jsem udělal chybu,
  a jak je to vlastně směšné...
 • 00:20:03 Kdo tohle dokáže,
 • 00:20:05 tak zachytil ve své duši
  něco z humoru Božího.
 • 00:20:10 Máme určitá místa,
 • 00:20:11 na která můžeme odkázat
  v Písmu svatém,
 • 00:20:14 že i Bůh se dokáže smát.
 • 00:20:18 -Jan Pavel II. mně chtěl požehnat,
  když mě potkal na chodbě,
 • 00:20:22 a já jsem mu řekl: Svatý otče,
  já si nemůžu kleknout.
 • 00:20:26 A on na to: já také ne.
 • 00:20:28 A já mu říkám: Svatý otče,
  jak jsme šťastní,
 • 00:20:31 že začínáme od nohou
  a ne od hlavy!
 • 00:20:34 A on říká: to se pravilo
  v římském semináři,
 • 00:20:37 tak je to neomylné!
 • 00:20:43 -Kardinál, filozof, spisovatel
 • 00:20:45 prof. dr. Tomáš Špidlík
  se narodil 17. prosince 1919
 • 00:20:49 v moravských Boskovicích.
 • 00:20:52 Zde v rodném městě
  vystudoval gymnázium.
 • 00:20:57 -Tam jsem byl pokřtěnej.
 • 00:20:59 Hádali se, jestli mám být
  Tomáš po otci nebo Josef po dědovi.
 • 00:21:04 Pak tam napsali obojí.
 • 00:21:07 -Začal na brněnské univerzitě
  před válkou studovat
 • 00:21:11 latinu a češtinu.
 • 00:21:12 Po uzavření českých univerzit
  vstoupil r. 1940
 • 00:21:16 do jezuitského řádu.
 • 00:21:17 Po první přípravě na Velehradě,
  kde učil češtinu a ruštinu,
 • 00:21:21 dostudoval teologii
  v Maastrichtu,
 • 00:21:24 kde byl v r. 1949
  vysvěcen na kněze.
 • 00:21:26 Rok nato odešel do Florencie
  a r. 1951 se ujal funkce
 • 00:21:30 spirituála v české katolické koleji
  Nepomucenum v Římě.
 • 00:21:34 Na tomto místě vytrval 38 let.
 • 00:21:37 Přitom dokončil studia
  na Orientálním ústavu
 • 00:21:40 doktorátem,
  prací ?Úvod do ruské spirituality?
 • 00:21:43 a specializací ve spiritualitě
  křesťanského Východu.
 • 00:21:47 Od r. 1954 vyučoval
  východní a patristickou teologii
 • 00:21:51 na Orientálním ústavu
  na Papežské gregoriánské univerzitě
 • 00:21:55 a v Karmelitánském ústavu
  Terezianum v Římě.
 • 00:21:58 Jako docent hostoval
  na několika světových univerzitách.
 • 00:22:02 Napsal stovky knih,
 • 00:22:04 které byly vydány
  v řadě světových jazyků.
 • 00:22:07 Hovoří jezuita Miroslav Herold.
 • 00:22:11 -Poslední odpočinutí
  našeho kardinála Špidlíka
 • 00:22:14 je na Velehradě,
  na zamilovaném místě,
 • 00:22:17 které je symbolickým vyjádřením
  toho nejdrahocennějšího,
 • 00:22:21 co se skrývá ve slovanské duši,
 • 00:22:23 která se nechala ovlivnit
  bohatstvím evangelia.
 • 00:22:27 To je něco, co s sebou
  Tomáš Špidlík nesl,
 • 00:22:30 co předával jako velké poselství.
 • 00:22:33 Nezapřel, že je Slovan,
  hrdě se k tomu hlásil
 • 00:22:36 a ve své slovanské duši
  se snažil poukázat na poklady,
 • 00:22:40 které jsou
  ve slovanském světě skryty.
 • 00:22:43 Ukázal na jeho hloubky
  a asi i na hloubku největší,
 • 00:22:48 která tkví
  v bohatství duchovního života.
 • 00:22:52 To čiší z jeho knih,
  z jeho životního odkazu
 • 00:22:55 a je to zakotveno ve větách,
 • 00:22:57 které jsou napsané
  nad jeho sarkofágem
 • 00:23:00 zde na Velehradě.
 • 00:23:01 Je tam totiž napsáno,
  že věčnost vytvářejí vztahy,
 • 00:23:05 které nekončí, a že všechno,
  co žijeme s láskou v Kristu,
 • 00:23:10 přechází do vzkříšení.
 • 00:23:15 A je v tom něco,
  o čem Slované velice dobře věděli,
 • 00:23:19 když přijali Kristovo poselství
 • 00:23:21 a co se celá staletí
  snaží prožívat.
 • 00:23:25 Ve Špidlíkově díle
  je to jasně vyjádřeno.
 • 00:23:31 -Křesťanský Východ
  je klíčem k pochopení i nás.
 • 00:23:36 Bez znalosti tohoto světa
  nemůžeme pochopit nás samotné,
 • 00:23:42 nenajdeme naše místo v Evropě.
 • 00:23:45 A o to právě jde.
 • 00:23:47 P. Špidlík šel cestou evropanství,
  na které dospěl k cíli.
 • 00:23:54 A jestliže italský prezident
 • 00:23:56 mu dal vysoké vyznamenání
  za přínos italské kultuře,
 • 00:24:00 tak lze těžko najít
  něco více výmluvného a prestižního
 • 00:24:05 pro mladého chlapce,
  který před 90 lety
 • 00:24:08 přišel na svět na Moravě.
 • 00:24:14 Potom se přes Maastricht
  dostal až do Říma,
 • 00:24:18 kde se stal uznávaným odborníkem,
 • 00:24:21 důvěrníkem papežů,
 • 00:24:23 a který k nám dneska promlouvá
  a ukazuje nám cestu do Evropy,
 • 00:24:28 kterou bychom měli
  a asi i budeme muset jít,
 • 00:24:33 chceme-li se skutečně
  stát Evropany na té úrovni jako on.
 • 00:24:43 Ať nám k tomu poslouží
  přímluvou tam nahoře.
 • 00:24:48 -Víte,
  jaký je rozdíl mezi nebem a peklem?
 • 00:24:53 V nebi je kuchyně italská,
 • 00:24:56 policie anglická
 • 00:24:59 a administrace německá.
 • 00:25:02 V pekle je kuchyně anglická,
 • 00:25:06 policajti Němci
 • 00:25:08 a administrace italská.
 • 00:25:31 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2015
 • 00:26:03 .

Související