iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 11. 2006
13:10 na ČT1

1 2 3 4 5

42 hlasů
7554
zhlédnutí

Cesty víry

Hovořit obrazem

Kardinál Tomáš Špidlík o umění

18 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Hovořit obrazem

 • 00:00:13 Často mluvím právě o umění.
 • 00:00:18 O apoštolátu umění.
 • 00:00:21 Poněvadž pokud lidé nechápou
  umění,
 • 00:00:23 tak nemohou správně pochopit
  ani víru.
 • 00:00:37 Kardinál Špidlík
  je jedním z nejznámějších Čechů,
 • 00:00:39 žijících v zahraničí.
 • 00:00:41 Tento velký znalec
  východní spirituality,...
 • 00:00:44 ...je autorem desítek knih,
 • 00:00:46 hojně překládaných do řady jazyků.
 • 00:00:48 Stal se ovšem i inspirátorem
  mnoha umělců.
 • 00:00:52 Na popud Jana Pavla II.
  vytvořil ideové pojetí,...
 • 00:00:55 ...nové papežské kaple ve Vatikánu,
 • 00:00:58 kterou vyzdobil umělec,
  P. Marko Rupnik
 • 00:01:01 a moravský sochař Otmar Oliva.
 • 00:01:05 85 - letý kardinál Špidlík
  dnes žije v Římě,
 • 00:01:08 nedaleko koleje Rusicum.
 • 00:01:21 Protože víra je vždycky symbolická.
 • 00:01:25 Když jsme vystavovali
  Rupnikovy malby
 • 00:01:29 a malby jednoho ruského malíře,
 • 00:01:31 tak jsem mluvil
  v muzeu v Petrohradě
 • 00:01:34 a řekl jsem víceméně tohle:
 • 00:01:37 Dneska je všude obraz.
 • 00:01:39 A lidé neumějí číst obrazy
 • 00:01:41 a umělci neumějí v obrazech
  vyjádřit duchovní věci.
 • 00:01:46 A když umřel Tarkovskij,
 • 00:01:49 tak se dělala vzpomínka,
  a nikdo ty filmy nevyložil.
 • 00:01:53 Musel jsem přijít já a vyložit je,
 • 00:01:55 protože tam je to všechno teologie
 • 00:01:58 a ti kritici umí vyložit
  jen to okolo.
 • 00:02:05 Já právě říkám:
 • 00:02:08 východní spiritualita
  dává větší důraz na obraz
 • 00:02:12 než na slovo.
 • 00:02:14 Proto vznikla
  ta legenda o sv. Lukáši,
 • 00:02:17 že byl malíř.
 • 00:02:19 Napsal jednak evangelium,
  ale namaloval také Pannu Marii.
 • 00:02:23 A já když někdy na obrazech
  vysvětluji duchovní život,
 • 00:02:28 tak říkám: západní člověk
  myslí zploštěně, počkej,
 • 00:02:33 já ti to vyložím.
 • 00:02:34 Jsi- li málo inteligentní,
 • 00:02:36 tak ti to musím namalovat.
 • 00:02:42 A východní učenec: tady máš obraz
  a jestli jsi málo inteligentní,
 • 00:02:44 tak ti to musím vyložit.
 • 00:02:46 SMÍCH.
 • 00:02:48 Aby ty obrazy zase znovu mluvily.
 • 00:02:50 Aby ten dnešní svět,
  který je plný obrazů,
 • 00:02:52 aby se stal zase mluvícím písmem.
 • 00:02:59 HUDBA.
 • 00:03:17 Ale spíš vás asi zajímá
  věc těch ikon, ne,
 • 00:03:21 tak za prvé bylo potřeba
  udělat ikonostas.
 • 00:03:26 Když to vidí latinský člověk,
  řekne si:
 • 00:03:29 pro pána krále,
  proč se to tam udělalo?
 • 00:03:32 Aby nebylo vidět na oltář?
 • 00:03:35 A jeden v Rusku na to odpověděl:
 • 00:03:37 ten ikonostas je tam proto,
  aby bylo vidět to,
 • 00:03:40 co se děje na tom oltáři.
 • 00:03:42 HUDBA.
 • 00:03:54 Protože vy vidíte ty obrazy,
  ale to, co se tam děje, nevidíte.
 • 00:04:00 A máte tři vrata, jak já říkám.
 • 00:04:04 To střední se jmenuje carské,
 • 00:04:07 protože tudy prochází kněz
  s eucharistií a dává požehnání.
 • 00:04:15 Tak ten ikonostas,
  to jsou ta tajemství atd.
 • 00:04:18 A tady vidíte ty ikony,
  co by se na nich dalo poznat.
 • 00:04:25 Tady vidíte třeba Krista
  a Pannu Marii.
 • 00:04:28 Jsou tu 2 barvy:
  červená a modrá.
 • 00:04:34 Kristus, který je v červené,
  Bůh,
 • 00:04:37 vzadu modrý plášť
  - stal se člověkem.
 • 00:04:40 Aby se člověk stal Božím,
 • 00:04:42 tak na druhé straně je Panna Maria,
  která je motorem,
 • 00:04:46 člověk s červeným pláštěm,
 • 00:04:48 poněvadž je zbožštěná.
 • 00:04:54 Pak tam vidíte řady apoštolů,
  je tam sv. Štěpán,
 • 00:04:59 a tím prochází diakon.
 • 00:05:11 HUDBA.
 • 00:05:19 Tak tady třeba vidíte
  Pannu Marii,
 • 00:05:23 která má na hlavě červený šátek
  a před ní vidíte modré.
 • 00:05:28 A tady vidíte Krista Pána,
  který má červený a modrý plášť.
 • 00:05:33 Řekneme - li,
  že modré znamená lidství
 • 00:05:36 a červené božství,
 • 00:05:38 tak Kristus Pán je Bůh,
  který na sebe vzal lidství,
 • 00:05:41 a Panna Maria je člověk,
  který dosáhl božství.
 • 00:05:46 Bůh se stal člověkem,
  aby se člověk stal Božím.
 • 00:05:49 Takže všechny ty věci
  jsou symbolické.
 • 00:05:52 Ale kdo to neumí číst,
 • 00:05:54 tak tomu pochopitelně
  nikdy nebude rozumět.
 • 00:05:56 Z které strany přichází světlo?
 • 00:05:58 Zprava, zleva...
 • 00:06:01 Z pravé strany má vycházet zvniřku.
 • 00:06:04 Ale když světlo
  znamená Ducha Svatého,
 • 00:06:05 tak Duch Svatý je uvnitř v srdci.
 • 00:06:09 Tak na ikoně
  i obličej vyzařuje zvnitřku.
 • 00:06:13 Teď jsem mluvil také ve Florencii,
  tam je fra Angelico,
 • 00:06:16 celý prostor plný světla,
  a v něm jsou ty osoby.
 • 00:06:21 Anebo je tam zase něco,
  kde světlo přichází zhůry
 • 00:06:25 a osvětluje všechny ty symboliky.
 • 00:06:28 Na tom se dá vysvětlit
  jak filozofie, tak teologie.
 • 00:06:33 Jenom se musí lidé
  naučit číst obrazy.
 • 00:06:37 A to se neučí.
 • 00:06:41 Podobně jako literatura,
  ta se taky učí: byl a napsal.
 • 00:06:44 Ale co vlastně čteme?
 • 00:06:49 Podívejte se,
  Italové jsou, jak se česky říká,
 • 00:06:52 úplně "knock out",
  kyž jim cituju Wolkera.
 • 00:06:55 Kolik tam je krásy!
 • 00:07:00 Wolker má velice krásné verše.
 • 00:07:04 On měl v hlavě
  pořád jen moře, moře, moře...
 • 00:07:07 Ale nikdy ho neviděl.
 • 00:07:09 Ale pak přišel do Chorvatska
  a tam poprvé na ostrově Krku,...
 • 00:07:12 ...uviděl moře.
 • 00:07:14 A píše:
  "Na břehu ostrova Krku,
 • 00:07:16 na modrém kamení,
 • 00:07:18 moře jsem hledal šest smutných dní
  a moře jsem nenašel," atd.
 • 00:07:23 Co to znamená?
 • 00:07:25 To, co mám v mysli, ta idea,
  ta neodpovídá skutečnosti.
 • 00:07:30 Ten věčný rozpor mezi filozofií
  a vědou empirickou.
 • 00:07:36 A Wolker pak píše:
  "Sedmého dne jsem moře našel,
 • 00:07:42 v těch očích námořníků,
 • 00:07:46 kteří jsou tady z moře vystavěni
  a stavěli moře."
 • 00:07:50 Čili lidská osoba
  dokáže spojit antagonismy,
 • 00:07:54 které k sobě nepatří.
 • 00:07:57 A pak také Kristus je Bůh a člověk,
 • 00:08:00 což žádná
  filozofie a teologie nespojuje.
 • 00:08:03 Z toho jsou vždycky hereze,
  když to chtějí dělat teologové,
 • 00:08:07 poněvadž to spojí jenom osoba.
 • 00:08:09 Osoba Krista,
  která spojuje lidství a božství.
 • 00:08:16 HUDBA.
 • 00:08:23 Na ikonách není pohyb.
 • 00:08:26 Všechno zůstalo tak.
 • 00:08:29 Říkají, že je to divné.
 • 00:08:32 Jak tam nemůže být žádný pohyb,
  je tam ještě život?
 • 00:08:34 Je tam ještě život?
 • 00:08:36 Zastavilo se to
  nebo se to nezastavilo?
 • 00:08:40 Tady jde vlastně o velké pojetí,
  co to znamená věčný život.
 • 00:08:45 Populárně si lidé představují
  věčný život jako dlouhý život.
 • 00:08:50 No ale dlouhatánský život
  by člověka omrzel.
 • 00:08:55 Co bych celá ta léta dělal?
 • 00:09:02 Na Velehradě máme legendu
  o fra Florianovi,
 • 00:09:07 který šel do lesa
  a přemýšlel o tom,
 • 00:09:10 jak mohou svatí zpívat:
  "Svatý, svatý, svatý"
 • 00:09:12 a neomrzí je to.
 • 00:09:14 A usnul, zdálo se mu, že je v ráji,
 • 00:09:17 tak zazpíval "Svatý, svatý, svatý"
  a probudil se.
 • 00:09:20 A vrátil se domů,
  byl tam jiný vrátný,
 • 00:09:24 tak zavolali opata, to byl jiný,
 • 00:09:27 a našli v klerice, že před 100 lety
  odešel fra Florian do lesa
 • 00:09:30 a už se nevrátil.
 • 00:09:34 A tak pochopili,
  že 100 let je jako okamžik.
 • 00:09:37 Na to nic nepomůže.
 • 00:09:39 Je to stále pořád jenom to.
 • 00:09:42 V jakém smyslu je věčný Kristus?
 • 00:09:46 Že v liturgii je Kristova oběť,
  jeho narození a smrt, tady.
 • 00:09:53 A tak v našem životě všechno to,
  co je dobré, to je tady.
 • 00:09:57 To se zastavilo,
  ale je v tom život.
 • 00:10:00 A nejlepší definice věčného života
  je věčná liturgie.
 • 00:10:10 ÚDERY.
 • 00:10:27 Tak toto je ateliér umělců
  - mozaikářů.
 • 00:10:31 A jak to vzniklo?
 • 00:10:33 To má dlouhou historii.
 • 00:10:38 P. Rupnik je umělec,
 • 00:10:41 ale byl zamilovaný
  do abstraktní malby.
 • 00:10:45 A když skončil malířskou akademii,
  tak dělal abstraktní malby.
 • 00:10:50 Ale sledoval můj kurs
  na Gregorianě o ikonách,
 • 00:10:54 a já jsem ho obrátil
  na figurativní malbu.
 • 00:10:59 No a teď jak se stal slavným,
  bylo tohleto:
 • 00:11:02 Jak víte, ve Vatikáně
  je Sixtinská kaple,
 • 00:11:04 a to je kaple Vatikánu.
 • 00:11:08 Tam se taky volí papež atd.
 • 00:11:11 Ale nemůže se to používat,
 • 00:11:13 protože jsou tam pořád turisté.
 • 00:11:16 A tak byla pro soukromé věci
  zařízena jistá místnost,
 • 00:11:21 kde byl oltář a křížová cesta,
 • 00:11:24 aby to byla
  taková prozatímní kaple.
 • 00:11:27 A když jsem tam r. 1995
  kázal duchovní cvičení sv. Otci
 • 00:11:32 a kurii, tak přišla idea:
 • 00:11:36 nedalo by se to upravit tak,
  aby to byla skutečná kaple?
 • 00:11:41 No tak jsme z toho
  s P. Rupnikem udělali kapli,
 • 00:11:46 pozvali jsme ruského umělce,
  mozaikáře z Moskvy, a některé jiné,
 • 00:11:52 ale nějak jsme se s nimi nedohodli,
 • 00:11:54 poněvadž jsme to chtěli mít
  "po našem stylu".
 • 00:11:58 A pak se tu udělala ta kaple,
  "Redemptoris mater".
 • 00:12:02 A ona se stala slavnou
  v celém světě.
 • 00:12:06 Proč?
 • 00:12:07 Ocenili to i na Východě.
 • 00:12:10 Mnoho lidí dnes
  napodobuje ikony,
 • 00:12:12 ale napodobuje je otrocky.
 • 00:12:14 Jako když se napodobovaly
  gotické kostely.
 • 00:12:16 Co to je?
 • 00:12:18 Člověk se může inspirovat ikonami,
  ale musí zůstat umělcem své doby.
 • 00:12:23 A to se právě
  P. Rupnikovi podařilo.
 • 00:12:27 Svatý Otec chtěl,
  aby to bylo zasvěceno Panně Marii.
 • 00:12:32 Hlavní stěna,
  kterou dělal ruský umělec,
 • 00:12:36 to je Panna Maria,
  jak sedí na trůně
 • 00:12:39 a navrchu jsou tři andělé
  jako obraz Trojice
 • 00:12:43 a okolo jsou vždy tři světci
  u jednoho stolu.
 • 00:12:47 Dva z Východu, jeden ze Západu
  atd.,
 • 00:12:50 třeba tři mniši, tři knížata.
 • 00:12:55 A dal jsem tam také sv. Václava.
 • 00:12:59 Pak tři teologové atd.
 • 00:13:02 Církev je vlastně obrazem
  nejsvětější Trojice.
 • 00:13:07 No a pak je tu Kristus,
  který sestupuje z nebe,
 • 00:13:09 až do pekel, to znamená do smrti.
 • 00:13:13 A pak dostává výstup,
  seslání Ducha Svatého,
 • 00:13:17 a pak je už
  Nanebevzetí Panny Marie.
 • 00:13:20 A na druhé straně je Poslední soud,
 • 00:13:24 ale ne tak, jak bývá,
 • 00:13:25 jak Kristus háže do pekel,
 • 00:13:28 ale tak, jak to chápou ikony.
 • 00:13:31 Všichni jsou v pekle,
  poněvadž všichni umírají.
 • 00:13:32 Smrt je peklo.
 • 00:13:33 Smrt je smrt.
 • 00:13:35 A Kristus celé dějiny sestupuje
  a podává ruku,
 • 00:13:37 aby nás z toho pekla vytáhl
  k nebeské liturgii.
 • 00:13:42 Tak to je ta zadní strana.
 • 00:13:48 HUDBA.
 • 00:13:53 Co je také
  velice krásné na ikonách:
 • 00:13:55 že to není jen odstín barev.
 • 00:13:58 Že ta barva je hodně živá.
 • 00:14:01 Červené je červené,
  modré je modré.
 • 00:14:05 Když vidíme malby impresionistů,
  tak to je hrozně moc odstínů.
 • 00:14:12 Co to je vlastně odstín?
 • 00:14:13 Odstín znamená kompromis.
 • 00:14:15 Není to ani moc červené,
  ani moc modré,
 • 00:14:18 tak jenom trochu.
 • 00:14:19 Abych ladil s těmi ostatními.
 • 00:14:22 A tady je to zase jinak.
 • 00:14:26 Když já jsem červený
  a ten druhý je modrý,
 • 00:14:29 tak se musíme postavit tak,
  abychom dohromady dělali harmonii.
 • 00:14:37 A vy víte,
  že takové jsou slovácké výšivky.
 • 00:14:39 Tam nejsou žádné odstíny.
 • 00:14:41 To je všecko, ne?
 • 00:14:43 To je všecko.
 • 00:14:45 HUDBA.
 • 00:14:52 Hlavně se tu objevil jeden páter,
 • 00:14:57 který je chorvatského původu,
 • 00:15:01 a ten začal sbírat
  všechny různé zpěvy.
 • 00:15:05 Také to v Rusku nemají zachované.
 • 00:15:07 Ale on posbíral
  všechny ty jejich typické zpěvy.
 • 00:15:14 Zajímavé je, že ten zpěv,
  ten typický ruský chorál,
 • 00:15:19 ten byl církví přísně zakázán.
 • 00:15:23 To je tak,
 • 00:15:25 jako když se u nás směl zpívat
  jenom gregoriánský.
 • 00:15:28 Tak se zpívalo starým zpěvem.
 • 00:15:32 Jenomže Slovanům
  se líbila polyfonie.
 • 00:15:39 A ta je pallestrinovská,
  z Itálie.
 • 00:15:41 Ale tam ji rozvinuli tak,
  že se stala úplně populární.
 • 00:15:46 A ta polyfonie,
  to je něco velice krásného.
 • 00:15:51 Když jde tenor nahoru,
  tak bas jde dolů.
 • 00:15:57 A když jde bas nahoru,
  jde tenor dolů.
 • 00:16:00 Jdou opačným směrem
  a přitom harmonizují.
 • 00:16:06 To je pro mentalitu
  něco úplně zvláštního.
 • 00:16:11 Technicky si
  čověk dovede představit,
 • 00:16:13 když jsou všichni úplně stejní.
 • 00:16:15 Zpívat jednohlasně.
 • 00:16:18 Toto je krásný přístup:
 • 00:16:20 říkej to tak, jak to umíš ty,
 • 00:16:24 ale hleď,
  aby to ladilo s těmi ostatními.
 • 00:16:37 Naše vědomost
  se stala encyklopedistická.
 • 00:16:42 Toto je toto, toto je toto.
 • 00:16:46 A přesně - nepleť to.
 • 00:16:51 Ale mně se to nelíbí:
  po tom ti nic není,
 • 00:16:53 to musí být objektivní.
 • 00:16:54 To jsou všechno mrtvé věci.
 • 00:16:57 A Solovjev se vždycky ptal,
  jak překonat ten encyklopedismus.
 • 00:17:04 Dneska by se řeklo
  "internetismus".
 • 00:17:06 Jak to překonat?
 • 00:17:09 Udělat nějaký racionální systém,
  to nejde.
 • 00:17:15 A Solovjev,
 • 00:17:17 který o tom ke konci života
  stále přemýšlel, řekl:
 • 00:17:20 našel jsem způsob, a to je krása.
 • 00:17:25 Protože tzv. věda,
  tam je jedno odlišné od druhého.
 • 00:17:31 Kdežto krása,
  to znamená vidět druhé v jednom.
 • 00:17:37 Proč je uhlí škaredé
  a diamant je krásný?
 • 00:17:40 Vždyť je to chemicky stejná věc.
 • 00:17:44 No a když se dívám na uhlí,
 • 00:17:45 tak je to jenom uhlí,
  je to škaredé.
 • 00:17:47 A když se dívám na diamant,
  tak vidím paprsky slunce.
 • 00:17:52 To znamená krásné je to,
  v čem vidím něco dalšího, vyššího.
 • 00:17:58 A to se potom spojuje.
 • 00:18:01 Sammozřejmě
  nejkrásnější je Kristus,
 • 00:18:04 protože kdo vidí mne, vidí Otce.
 • 00:18:07 A tak také ikony jsou na to,
  aby se v nich vidělo něco dalšího.
 • 00:18:16 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:18:29 .

Související