iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 9. 2015
12:32 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
1248
zhlédnutí

Týden v regionech (Čechy)

Magazín plný zajímavých reportáží z našich regiónů

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Týden v regionech

 • 00:00:07 -Dobrý den, je tu další vydání
  magazínu TÝDEN V REGIONECH.
 • 00:00:11 V 25 minutách vám ukážeme
  třeba novou službu
 • 00:00:14 pro zrakově postižené děti
  v Praze,
 • 00:00:16 navštívíme opuštěnou rozhlednu
  u Lanškrouna
 • 00:00:19 anebo vám řekneme,
  jak si pardubičtí poradili
 • 00:00:21 s nevzhlednou fasádou
  na zdi někdejší továrny.
 • 00:00:24 A bude toho mnohem víc.
 • 00:00:26 Úplně v úvodu se ale budeme
  věnovat českému unikátu,
 • 00:00:30 který má za sebou
  historicky první letní sezónu.
 • 00:00:33 Jde o jezero vzniklé
  z hnědouhelného dolu.
 • 00:00:35 Jmenuje se Milada
  a leží poblíž Ústí nad Labem.
 • 00:00:38 Vznikalo 14 let a odborníci
  na rekultivace se na něm učili,
 • 00:00:42 jak důl vůbec zatopit,
  přitom severní Čechy
 • 00:00:45 by se postupně měly stát
  krajinou plnou jezer.
 • 00:00:49 -Jedna pláž lidem nestačila,
  proto na základě jejich stížností
 • 00:00:54 staví na konci sezóny
  správci jezera další.
 • 00:00:57 Zájem o koupání překvapil
  i je samotné.
 • 00:01:00 Denně sem přišlo až 5000 lidí.
 • 00:01:03 -Na severní straně budou
  tři vstupy,
 • 00:01:07 na západě, kde teď jsme,
  bude jeden velký.
 • 00:01:10 -Jako první se v jezeře koupali
  koncem května starostové obcí,
 • 00:01:14 kteří budou Miladu spravovat.
  Jezero tak slavnostně otevřeli.
 • 00:01:19 -Haňulko, dávej bacha,
  drž se tý madračky.
 • 00:01:22 -Stejné místo před 24 lety.
 • 00:01:25 Zdejší uhlí
  patřilo k velmi kvalitním.
 • 00:01:27 Vláda ho ale nastavením
  těžebních limitů
 • 00:01:30 počátkem 90. let
  de facto odepsala.
 • 00:01:32 Spory o to, zda vládou
  určené hranice skutečně dodržet,
 • 00:01:36 ale pokračovaly i poté.
 • 00:01:38 -V posledních dnech
  se objevují jiné úvahy,
 • 00:01:41 takové, že by se toto rozhodnutí
  možná mělo změnit.
 • 00:01:44 -Nakonec odsud těžaři
  odešli poměrně narychlo
 • 00:01:47 a důl na rekultivaci nepřipravili.
 • 00:01:50 Kvůli těžbě
  musely kdysi ustoupit vesnice.
 • 00:01:53 -Jak jsou ty vlnolamy,
  tak za nimi byl kostel,
 • 00:01:56 tady bylo nádraží a tady šla trať.
 • 00:01:58 -Tam, kde se dnes lidé koupají,
  Jiří Záhořík jako kluk vyrůstal.
 • 00:02:02 Tehdy se odstěhování
  lidem přikazovalo.
 • 00:02:07 -Je to nádhera,
  i když kdyby se mě někdo zeptal,
 • 00:02:09 jestli chci ty vesnice nazpátek,
  tak samozřejmě by to bylo lepší.
 • 00:02:13 -Jezero je třetí největší v Česku,
  hluboké až 25 metrů.
 • 00:02:16 Na počátku sem voda tekla
  jen jedním potrubím.
 • 00:02:19 -Pánové můžeme slavnostně
  otočit kolem
 • 00:02:21 a pustit sem první kubíky.
 • 00:02:23 -Odborníci tu během let
  museli řešit řadu problémů,
 • 00:02:26 třeba zpevnění svahů
  nebo škody po přívalových deštích.
 • 00:02:30 Po čtyřech měsících
  zkušebního provozu
 • 00:02:32 se ale ukazují
  i další slabiny jezera.
 • 00:02:35 A nejde jen o nedostatek pláží.
 • 00:02:37 Jezero zatím nemá
  téměř žádné zázemí.
 • 00:02:40 Koupající tu nehlídá plavčík.
 • 00:02:42 Nejsou tu téměř toalety
  a chybí i obchody.
 • 00:02:44 V podstatě vše funguje
  na podobném principu,
 • 00:02:47 jako když lidé jdou
  do volné přírody.
 • 00:02:49 Jenomže tady je hodně rušno.
 • 00:02:51 Záchranu tonoucích
  tak trénují třeba strážníci.
 • 00:02:55 Za léto je sem lidé
  na pomoc volali dvakrát.
 • 00:02:58 Pokaždé to byl planý poplach.
  Problém je i bezpečnost na břehu.
 • 00:03:02 -Strážníci vyjíždějí
  na jezero Milada
 • 00:03:04 dvakrát třikrát denně,
 • 00:03:06 kdy návštěvníci jezera
  hlídku přivolají,
 • 00:03:10 byť je to
  kvůli volnému pobíhání psů
 • 00:03:12 nebo že motorkáři zajíždějí
  přímo k jezeru.
 • 00:03:16 Jezero spadá hned pod tři města.
 • 00:03:18 A strážníci ze zákona
  smí zasahovat jen v tom svém.
 • 00:03:22 -Tady po tu pláž a zhruba
  asi kilometr směrem na Chabařovice.
 • 00:03:28 A to samý pak po druhý straně.
 • 00:03:30 -Ústečtí teď chtějí
  s ostatními městy jednat
 • 00:03:33 o nové trvalé služebně strážníků,
  měla by stát 4 miliony.
 • 00:03:37 Hlídka tady bude celoročně.
 • 00:03:39 Předpokládá se,
  že pokud jezero v zimě zmrzne,
 • 00:03:42 bude lákat bruslaře
 • 00:03:44 a okolní cesty
  zase lidi na běžkách.
 • 00:03:46 To tady na jezeře Most
  si lidé ještě 4 roky nezabruslí
 • 00:03:49 ani se nevykoupou.
 • 00:03:51 Jezero, které vzniklo
  tady na místě bývalého lomu,
 • 00:03:54 je totiž v ověřovacím provozu.
 • 00:03:56 Jezero má v budoucnu patřit městu,
  to s ním má velké plány.
 • 00:03:59 Chce tu postavit obytné domy,
  molo, přístaviště
 • 00:04:02 a pod vodou také
  skanzen pro potápěče.
 • 00:04:04 Jedním z nápadů je i na dno jezera
  potopit velkorypadlo.
 • 00:04:09 -Jezero Milada ještě zatím
  oficiálně patří státu,
 • 00:04:13 konkrétně státnímu podniku
  Palivový kombinát,
 • 00:04:16 který rekultivaci řídí.
 • 00:04:18 Podle jejího ředitele
  bylo nejtěžší
 • 00:04:20 roky přesvědčovat obyvatele
  i politiky, že projekt má smysl.
 • 00:04:23 Mluvila s ním kolegyně
  Petra Tachecí.
 • 00:04:25 -Podmínky pro zahájení
  rekultivačních a sanačních prací
 • 00:04:29 v této lokalitě
  byly opravdu hodně obtížné.
 • 00:04:31 Věděli jsme o tom,
  že bude hodně těžké
 • 00:04:36 docílit všech těch parametrů
  u těch navrhovaných projektovaných.
 • 00:04:39 -Co byl ten největší
  technický problém?
 • 00:04:42 Na svazích nedržely?
 • 00:04:44 -Díky tomu,
  že ta těžba byla ukončena náhle,
 • 00:04:47 nebyla ukončena,
  tak jak se původně navrhovalo,
 • 00:04:49 ty svahy neměly stabilitu,
  kterou mít měly pro to,
 • 00:04:52 abychom mohli začít napouštět.
 • 00:04:55 -Milada je první.
 • 00:04:56 Dá se tento postup aplikovat
  obecně i na další doly,
 • 00:05:00 kde se třeba teď těží,
 • 00:05:02 nebo musí mít to místo
  určitá specifika,
 • 00:05:04 aby to vůbec bylo možné?
 • 00:05:08 -Milada stejně jako potom jezero
  Most byla obrovská učebnice.
 • 00:05:12 Kdy jsme se učili nejenom my,
  ale i všichni ostatní,
 • 00:05:15 tzn. i orgány státní správy
  včetně výzkumných ústavů,
 • 00:05:18 vysokých škol atd.
 • 00:05:20 Myslím si,
  že podstatnou část těch zkušeností,
 • 00:05:23 které máme v tuto chvíli,
 • 00:05:25 je možné aplikovat
  i na další těžební lokality,
 • 00:05:28 kde bude ukončena těžba
 • 00:05:30 a kde se bude zahajovat
  rekultivace mokrou cestou.
 • 00:05:33 -14 let je poměrně dlouhá doba,
  lidé hodně rychle zapomínají.
 • 00:05:37 Setkával jste se s netrpělivostí?
 • 00:05:39 "Jak to, že to ještě není?
  Už to trvá hrozně dlouho."
 • 00:05:42 -Čelili jsme desítkám dotazů,
  proč ještě nebylo území uvolněno,
 • 00:05:46 proč tam lidé ještě nemohou,
  proč se tam nemohou koupat,
 • 00:05:50 kdy k tomu dojde atd.
  Takže nervozita byla určitě.
 • 00:05:54 -Výhledy do budoucna.
 • 00:05:56 Co teď aktuálně bude
  s Miladou v nejbližších měsících?
 • 00:05:59 -Do těch nejlukrativnějších částí
  toho jezera jako takového
 • 00:06:05 by měly být přivedeny
  inženýrské sítě.
 • 00:06:07 Tak aby skutečně budoucí využití
  v té oblasti bylo maximální.
 • 00:06:12 -Kdy skončí zkušební provoz?
 • 00:06:14 -My v podstatě máme
  daný termín 31. 12. 2017.
 • 00:06:17 Do tohoto termínu bychom měli
  dokončit všechny procesy,
 • 00:06:21 nejenom toho vlastního ověření
  těch technických parametrů,
 • 00:06:25 ale samozřejmě
  i legislativní procesy
 • 00:06:28 jako přípravu na to budoucí
  majetkoprávní vypořádání.
 • 00:06:32 -Těžební limity, které zastavily
  dolování poblíž Ústí nad Labem,
 • 00:06:36 nastavila vláda
  počátkem 90. let.
 • 00:06:39 Chtěla tak zabránit
  dalšímu bourání obcí
 • 00:06:41 a devastaci krajiny.
 • 00:06:43 Jenomže uhlí
  ve stanovených hranicích dochází
 • 00:06:46 a vláda má příští měsíc jednat
  o tom, zda limity prolomí.
 • 00:06:50 -Budova krajského úřadu
  v Ústí nad Labem,
 • 00:06:53 tady by se v půlce října
  mělo rozhodnout
 • 00:06:55 o budoucnosti těžby hnědého uhlí.
 • 00:06:58 Vláda sem přijde
  na výjezdní zasedání.
 • 00:07:00 Přitom ministři se na severu Čech
  střídají už měsíce.
 • 00:07:03 Naposledy doly navštívil
  vicepremiér Andrej Babiš
 • 00:07:06 spolu s ministrem životního
  prostředí Richardem Brabcem.
 • 00:07:11 -Skutečně mám
  tolik kontroverzních informací,
 • 00:07:14 že se v tom musím zorientovat.
 • 00:07:16 -Ministři, alespoň
  podle prohlášení při návštěvách,
 • 00:07:19 mají poměrně jasno
  v případě dolu Bílina.
 • 00:07:22 Taky mohou pustit těžaře
  za určené hranice,
 • 00:07:24 aniž by se musely bourat domy.
 • 00:07:27 Složitější situace
  je v případě dolu ČSA,
 • 00:07:29 tady, pokud by byly
  limity prolomeny
 • 00:07:32 a těžaři by se dohodli
  s obyvateli,
 • 00:07:34 mohlo by se dolovat
  pod Horním Jiřetínem.
 • 00:07:37 -Po 25 letech by tak kvůli těžbě
  mohly zase padnout domy.
 • 00:07:41 -Nehnu se tady vodtať.
 • 00:07:43 -Neprodáme,
  nepolevíme, nevzdáme se,
 • 00:07:45 neustoupíme, nevyjednáváme.
 • 00:07:47 -Neumím si představit,
  kdybych měla bydlet někde jinde,
 • 00:07:50 a kor v novostavbě.
 • 00:07:52 -Prolomení těžebních limitů
  odmítají i v Litvínově.
 • 00:07:56 -My jsme odpůrci další těžby
  a nechceme,
 • 00:07:59 aby se limity rozšiřovaly
  nebo aby došlo k jakékoli korekci.
 • 00:08:02 -Je ale řada těch, kteří by těžaře
  za stanovené hranice pustili
 • 00:08:06 včetně vedení města Most,
  Ústeckého kraje
 • 00:08:08 nebo Hospodářské a sociální rady.
 • 00:08:11 -Jsem přesvědčeni,
  že to uhlí bude zapotřebí.
 • 00:08:13 -O práci mohou přijít
  stovky horníků.
 • 00:08:16 -Žádná alternativa
  tady pro nás není,
 • 00:08:18 my chceme pouze a jenom práci,
  nic jiného.
 • 00:08:21 -Vláda bude vybírat
  ze čtyř variant,
 • 00:08:24 od nulové, tedy zachování
  současného stavu,
 • 00:08:26 až po plné prolomení.
 • 00:08:29 -Ministr průmyslu Jan Mládek
  dopředu avizoval,
 • 00:08:32 že bude navrhovat, aby vláda
  rozhodla v případě jednoho dolu.
 • 00:08:36 U druhého navrhne odložení
  rozhodnutí o dalších 5 let.
 • 00:08:40 Podle vyjádření ministrů
  ale na tom není v koalici shoda.
 • 00:08:43 Pokud nebudou limity prolomeny,
  těžba postupně skončí do 10 let.
 • 00:08:48 Pokud horníky vláda pustí
  k zatím zakázaným zásobám,
 • 00:08:52 budou dolovat
  dalších nejméně 30 let.
 • 00:08:58 Teď den po dni
  přehled některých událostí,
 • 00:09:01 které se staly v českých krajích.
 • 00:09:04 Středočeský krajský úřad
  zavedl při vstupu do svého sídla
 • 00:09:07 turnikety a kontrolu dokladů.
 • 00:09:10 Prý kvůli stupňujícím se
  výhrůžkám úředníkům.
 • 00:09:13 Kritici tohoto opatření mluví
  o zbytečné šikaně
 • 00:09:16 a lustraci občanů.
 • 00:09:18 V Českých Budějovicích vznikla
 • 00:09:20 po třech měsících vyjednávání
  nová koalice.
 • 00:09:23 Město povedou zástupci ANO
  spolu s ČSSD, ODS a lidovci.
 • 00:09:26 Do křesla primátora se po 80 dnech
  vrací Jiří Svoboda.
 • 00:09:30 -My se domníváme,
  že takto sestavená koalice
 • 00:09:34 má naději na podporu
  i mimokoaličních zastupitelů.
 • 00:09:39 -Čeští antiislamisté ve středu
  na čtvrt hodiny zablokovali
 • 00:09:43 silnici v Dolním Dvořišti.
 • 00:09:45 Na tomto bývalém
  hraničním přechodu
 • 00:09:48 policisté kontrolují všechna auta,
  která do země přijíždějí.
 • 00:09:52 Cílem blokády bylo vyzvat vládu,
  aby na hranici poslala armádu.
 • 00:09:56 (skandování)
  Armádu sem! Zavřete hranice!
 • 00:10:02 -Hasičské cvičení v pražském
  tunelovém komplexu Blanka
 • 00:10:06 ve čtvrtek prověřilo,
 • 00:10:08 zda všechny záchranné systémy
  fungují
 • 00:10:10 a zda je integrovaný
  záchranný systém
 • 00:10:13 v případě nehody či požáru
  schopen účinně zasáhnout.
 • 00:10:16 Podle hasičů nic nebrání tomu,
  aby se tunely otevřely řidičům.
 • 00:10:20 -Činoherní studio v Ústí nad Labem
  po táhlé krizi
 • 00:10:23 v pátek zahájilo
  novou divadelní sezónu.
 • 00:10:26 Po dvou letech ji celou odehraje
  ve své nové budově
 • 00:10:29 i s vlastním souborem.
 • 00:10:31 Představení s názvem
  My děti ze stanice ZOO
 • 00:10:34 bylo letošní první premiérou.
 • 00:10:36 -Proč všichni
  tenhle příběh tak milujete?
 • 00:10:45 -Kdysi bývala
  oblíbeným cílem výletníků,
 • 00:10:47 teď ale k návštěvě neláká.
 • 00:10:49 Chatu s rozhlednou
  na vrchu Lázek u Lanškrouna
 • 00:10:52 ve 30. letech vybudoval
  a dlouhodobě spravoval
 • 00:10:55 Klub českých turistů.
 • 00:10:57 Dnes je objekt prázdný
  a zdevastovaný.
 • 00:11:00 V posledních letech
  se tu majitelé rychle střídali.
 • 00:11:03 Ten poslední zkrachoval, rozhledna
  je proto určená k dražbě.
 • 00:11:07 -To je otevřený.
  Jéžiš! Ani nemluvím.
 • 00:11:14 -Jen málokdo
  by už ve vybydleném stavení poznal
 • 00:11:17 někdejší útulnou Reichlovu chatu
  s rozhlednou na vrchu Lázek.
 • 00:11:21 Všechno, co tu za něco stálo,
  zmizelo.
 • 00:11:23 Nábytek, dveře, svítidla
  i kovové součásti.
 • 00:11:26 -Já nevím, co tam hledali,
  asi ty měděný trubky.
 • 00:11:29 -Josef Drenka s rozhlednou spojil
  kus svého života.
 • 00:11:33 Jako dítě pomáhal rodičům,
 • 00:11:35 kteří v chatě vedli
  víkendové pohostinství,
 • 00:11:38 sám tu pak pracoval jako správce.
 • 00:11:40 V chatě zná každý kout
  a na vrchu 20 metrů vysoké věže
 • 00:11:43 zájemcům detailně popíše
  výhled všemi směry,
 • 00:11:46 od Sněžky po Kralický Sněžník.
 • 00:11:49 -Když jsem tady byl
  asi před 14 dny,
 • 00:11:52 tak tady ta okna byla všechna.
 • 00:11:54 -Po Klubu českých turistů
  vlastnila rozhlednu obec Cotkytle.
 • 00:11:57 Do soukromých rukou se dostala
  až po roce 1989.
 • 00:12:00 A rychlé střídání majitelů
  z poslední doby
 • 00:12:03 přivedlo rozhlednu k záhubě.
 • 00:12:05 V katastru nemovitostí
  je dnes coby vlastník
 • 00:12:07 zapsána společnost Deneta
  z Karlových Varů.
 • 00:12:10 Jejího zástupce
  tu nikdy nikdo neviděl.
 • 00:12:12 Firma je v konkurzu, majetek
  v rukou insolvenčního správce.
 • 00:12:16 -Insolvenční správce
  by se měl o ten majetek postarat,
 • 00:12:19 měl by ho zabezpečit.
 • 00:12:21 -Ono to zatlučený bylo několikrát,
  a vždycky to hned někdo odbouchá.
 • 00:12:25 Ale hlavně jde o to,
  abych to co nejdřív prodal.
 • 00:12:28 -Bezmocní příznivci rozhledny,
 • 00:12:30 kteří nemohou zasahovat
  do cizích vlastnických práv,
 • 00:12:33 neuspěli ani s oznámením
  na policii.
 • 00:12:35 -Oslovili jsme
  správce konkurzní podstaty.
 • 00:12:38 Ten nám sdělil, že k žádné krádeži
  ani poškození objektu nedošlo.
 • 00:12:42 Tudíž jsme celou věc ukončili.
 • 00:12:44 -Šancí na záchranu
  je už jen dražba.
 • 00:12:47 Obyvatelé regionu apelovali
  na Svazek obcí Lanškrounska,
 • 00:12:50 aby se rozhlednu pokusil získat
  a zachovat veřejnosti.
 • 00:12:54 Odhadní cena objektu
  je 800 000 korun,
 • 00:12:56 ale v dražbě se může vyšplhat
  mnohem výš.
 • 00:12:59 -Problém je v tom, že samosprávy
  musí si nechat tu částku schválit
 • 00:13:05 ve svých zastupitelstvech,
  ta částka se stane potom veřejnou.
 • 00:13:09 -Co mám informace, tak do toho
  chtějí vstoupit fyzické osoby,
 • 00:13:13 právnické osoby taky.
 • 00:13:18 A co vím, tak mají připraveno více
  peněz na to, aby Lázek koupili.
 • 00:13:22 -Soukromí zájemci budou v tomto
  boji o rozhlednu ve výhodě.
 • 00:13:26 Nabídky do dražby se podávají
  do poloviny října.
 • 00:13:29 A na co se můžete těšit
  ve druhé části TÝDNE V REGIONECH?
 • 00:13:32 Podíváme se do Třeboně,
  z tamní záchranné stanice
 • 00:13:36 se zpátky do přírody mohla vrátit
  skupina mladých ježků.
 • 00:13:39 S naším jihočeským zpravodajem
  Alešem Hazukou
 • 00:13:42 navštívíme Jarošov nad Nežárkou.
 • 00:13:45 Čím se tato jihočeská vesnice
  proslavila? Dozvíte se za chvíli.
 • 00:13:49 Nevzhlednou zeď bývalé továrny
  v Pardubicích
 • 00:13:52 má oživit obří malba.
  Jak dílo vzniká, ukážeme v závěru.
 • 00:13:56 Anonymní emailové poradenství,
  to je nová služba v Praze,
 • 00:14:00 která je určená pro rodiče
  zrakově postižených dětí.
 • 00:14:03 Ty mají totiž v mnoha případech
  problémy i s pohybem,
 • 00:14:07 a postižení
  se tak u nich kombinují.
 • 00:14:09 Jejich rodiny, které často
  musí řešit krizové situace,
 • 00:14:13 mohou této pomoci využívat
  už několik dní.
 • 00:14:15 -Když byly dnes desetileté Elišce
  tři měsíce,
 • 00:14:18 její matka Lenka si všimla,
 • 00:14:21 že děvčátko
  špatně reaguje na světlo
 • 00:14:23 a aktivní začíná být
  teprve po setmění.
 • 00:14:25 Následná neurologická vyšetření
  odhalila vrozenou vadu mozku:
 • 00:14:29 konkrétně špatné propojení
  pravé a levé hemisféry.
 • 00:14:34 -Ochablost svalstva, epilepsie,
  zrakový hendikep,
 • 00:14:37 tam není dostatečně vyvinuto
  to zrakové vlákno,
 • 00:14:41 prostě mentální retardace,
  je to prostě kombinované postižení
 • 00:14:45 a jedna vada brzdí druhou.
 • 00:14:47 -Na tomto simulátoru zrakových vad
  můžete vidět,
 • 00:14:49 jak Eliška vnímá svět kolem sebe.
 • 00:14:52 Kvůli výpadkům zorného pole
 • 00:14:54 je pro ni každý předmět
  zpočátku záhadou.
 • 00:14:57 Čím častěji ho ale vidí,
  tím více si ho pamatuje
 • 00:15:00 a poté poznává.
 • 00:15:02 Stejně jako ostatní děti,
  Eliška má ráda plavání, hudbu,
 • 00:15:05 má velmi ráda ostatní lidi.
 • 00:15:08 Svět kolem sebe
  vnímá hlavně emočně.
 • 00:15:10 -Linka Eda, dobrý den.
  Jak vám můžu pomoci?
 • 00:15:14 -Matce Elišky a také ostatním
  rodičům podobně postižených dětí
 • 00:15:18 pomáhá v Praze obecně prospěšná
  společnost Raná péče EDA.
 • 00:15:22 Okamžitou podporu zajišťují
  její pracovníci po telefonu,
 • 00:15:25 na chatu a nově poskytují
  profesionální emailové konzultace.
 • 00:15:29 -V tuhle chvíli prostě,
  v 11 hodin večer, mám čas,
 • 00:15:35 protože mi dítě usnulo,
  na to, abych si napsal dotaz,
 • 00:15:38 nebo napsal e-mail.
  A potom už ti klienti jenom čekají.
 • 00:15:42 -Čekají například
  na kontakty na lékaře.
 • 00:15:44 Vyčerpaní a unavení rodiče mnohdy
  vyhledávají i psychickou podporu
 • 00:15:49 a žádají o návštěvy odborně
  vyškolených asistentů,
 • 00:15:52 kteří za nimi dojíždějí až domů.
 • 00:15:54 Kromě celonárodní krizové linky,
  mailu a chatu
 • 00:15:57 pro rodiny dětí s postižením
 • 00:15:59 nabízí Raná péče Eda
  řadu dalších služeb.
 • 00:16:02 Mezi nimi například
  pobytové kurzy,
 • 00:16:04 sociálně právní poradenství
  nebo půjčování speciálních hraček.
 • 00:16:08 CHRASTĚNÍ
 • 00:16:13 -Záchranná stanice v Třeboni
  se stará
 • 00:16:15 o desítky zraněných
  i handicapovaných zvířat,
 • 00:16:18 která by ve volné krajině
  neměla šanci přežít.
 • 00:16:21 Díky správné péči
 • 00:16:23 se teď do přírody mohla vrátit
  skupina ježků,
 • 00:16:26 kterou stanice přijala
  ještě jako mláďata.
 • 00:16:28 -Do stanice se v průběhu léta
  dostalo celkem 23 ježků.
 • 00:16:32 Někteří tu měli svůj domov
  i několik měsíců.
 • 00:16:34 Z pohledu záchranářů
  jde o nezvyklý počet.
 • 00:16:37 Ježkům se letos v přírodě dařilo
  díky teplému počasí.
 • 00:16:40 Mnohé z mláďat se ale ocitnou
  bez matky často kvůli lidem.
 • 00:16:44 -V důsledku třeba i různých
  civilizačních pastí,
 • 00:16:49 jako jsou sekačky
  nebo postě smotané pletivo,
 • 00:16:52 které se někde povaluje
  a matka se v tom zamotá a zemře
 • 00:16:56 nebo skončí pod koly aut.
 • 00:16:58 -Nejmenší ježky
  bylo třeba krmit mlékem.
 • 00:17:01 Silnější dostávali červy.
 • 00:17:03 Jídelníček jim obohatily
  i psí konzervy.
 • 00:17:05 Starost o mláďata
  nebyla jenom o krmení.
 • 00:17:08 Nejvíc práce mají záchranáři
  s úklidem.
 • 00:17:11 -Opravdu teda
  jejich ubikace jsou děsivé.
 • 00:17:14 Když jenom 16 ježků žije
  na 6 metrech čtverečních,
 • 00:17:17 zhruba tam jsou 14 dní,
  a jak už to tam vypadá.
 • 00:17:20 -Návrat zvířat do krajiny má
  v Třeboni vždycky hodně diváků.
 • 00:17:24 Hlavně děti se přišly podívat.
 • 00:17:27 A protože se ježkům daří
  nejen ve volné přírodě,
 • 00:17:30 ale i v zahradách, vzaly si
  některé rodiny mládě domů.
 • 00:17:34 -Já mám dneska narozeniny
  a dostanu toho ježka jako dárek.
 • 00:17:37 -Nám se líbí právě jakoby příroda,
 • 00:17:40 máme možnost chodit
  na lesní pedagogiku.
 • 00:17:43 A mysleli jsme si, že kvůli dětem,
  aby viděly toho ježečka,
 • 00:17:47 protože máme ježka jednoho
  na zahradě,
 • 00:17:49 takže bychom si vzali
  ještě jednoho.
 • 00:17:51 -Třeboňským záchranářům projde
  ročně pod rukama okolo 250 zvířat.
 • 00:17:55 Právě teď jich je na stanici 30.
 • 00:17:58 Jde hlavně o dravce, kteří se
  často poraní o elektrické vedení.
 • 00:18:07 -Nejvíce tu bude káňat, poštolek,
  máme tady i vzácnější druhy,
 • 00:18:11 sovou pálenou, kalouse ušatého,
  výra velkého.
 • 00:18:14 Asi nejzajímavější druhy,
  které tady máme,
 • 00:18:17 tak vlastně tady vidíte
  lišku obecnou,
 • 00:18:20 která se k nám dostala
  jako naprosto vyčerpané mládě.
 • 00:18:24 -Asi tak polovinu
  ošetřených zvířat
 • 00:18:26 se daří vrátit zpátky do přírody.
 • 00:18:29 Zbytek najde na stanici
  nový domov.
 • 00:18:36 -Dnes navštívíme Jarošov
  nad Nežárkou na Jindřichohradecku.
 • 00:18:40 Stal se jihočeskou vesnicí roku.
 • 00:18:42 Už před druhou světovou válkou
  ho proslavila krojová družina,
 • 00:18:46 která tu s přestávkami
  stále působí.
 • 00:18:49 V krojích lidé chodí
  i mimo slavnosti.
 • 00:18:51 Obec má i funkční prvorepublikovou
  keramičku
 • 00:18:54 a u historického mostu místní
  otevřeli první rodinné muzeum.
 • 00:19:00 -To je zajímavý rychtářský právo.
 • 00:19:02 Dřív v těch dobách,
  když seděli ti konšelé a tak dále,
 • 00:19:06 tak rychtář
  vždycky jako s tím uhodil.
 • 00:19:09 -Jarošovské rodinné muzeum.
 • 00:19:11 Založil ho Josef Mikl,
  vášnivý sběratel předmětů,
 • 00:19:15 které dokumentují práci i zvyky
  na venkově.
 • 00:19:18 Národopisné sbírce vyčlenil
  v domě tři místnosti.
 • 00:19:21 -Když mu bylo 16 let,
  tak začal sbírat starožitnosti.
 • 00:19:25 Támhle nějaké hrnečky, talířky
  a takovýho něco.
 • 00:19:28 -Když zemřel,
  začaly se o expozici starat dcery.
 • 00:19:31 Dveře otevírají každému,
  míří sem i filmaři.
 • 00:19:34 Tahle postel se například objevila
  v televizním seriálu F. L. Věk.
 • 00:19:38 Ležel v ní Jan Pivec.
 • 00:19:40 Tady právě na ní jsou ty starý,
  který se dřív používaly,
 • 00:19:44 v minulým století.
 • 00:19:46 To byly tyhle povlaky,
  takový ty režný, proužkatý.
 • 00:19:49 -Josef Mikl byl i zakladatelem
  Jarošovské krojové družiny.
 • 00:19:53 Folklorní soubor se postupně
  rozrůstá, teď má 30 členů.
 • 00:19:56 Původně blatské kroje, které jsou
  staré i více než 90. let,
 • 00:20:00 oblékají v obci všechny generace.
 • 00:20:04 -Není to pohodlné,
  mám vlastně víc vrstev na sobě,
 • 00:20:07 ještě mám spodničku.
 • 00:20:09 A teď když je krásné počasí,
  tak je člověku velké vedro v tom.
 • 00:20:13 -Na vstoupení se připravují
  jednou týdně,
 • 00:20:15 staročeský tanec
  tady vítězí nad diskotékou.
 • 00:20:18 Odsud se krojová družina
  za doprovodu dudácké muziky
 • 00:20:22 vydává na festivaly.
 • 00:20:24 Působí tady 17 spolků,
 • 00:20:26 některé se podílely na vzniku
  nového jarošovského srdce,
 • 00:20:30 místa pro odpočinek
  uprostřed obce.
 • 00:20:32 Původně pod kostelem stál
  sklad s lešením,
 • 00:20:35 teď je tady hřiště a malý park.
 • 00:20:38 -Občané si určili,
  co by tady mělo být,
 • 00:20:42 a pak si to i sami vybudovali.
 • 00:20:44 -A děti využívají
  i školní zahradu,
 • 00:20:47 zcela změnila podobu,
 • 00:20:49 stala se z ní rozlehlá učebna
  pod širým nebem.
 • 00:20:53 -Kámen, nůžky, papír, strop.
 • 00:20:57 -Máme posílené hodiny prvouky.
 • 00:21:01 Pracujeme s dětmi hodně v přírodě,
  jsme na zahradě.
 • 00:21:04 -V obci působí 20 firem,
  tahle patří k nejstarším.
 • 00:21:08 Keramička.
  Funguje od roku 1923.
 • 00:21:10 Pracovalo v ní původně 100 lidí,
 • 00:21:13 dnes se o výrobu starají
  čtyři místní ženy.
 • 00:21:15 Vyrábějí džbánky a hrnky
 • 00:21:18 s typickým jarošovským
  hnědým zbarvením.
 • 00:21:20 -Opravdu je to ruční práce,
  kvalitní práce,
 • 00:21:23 a hlavně je to česká práce,
  a to je vlastně základ toho.
 • 00:21:27 -Stroje tady zůstaly také původní,
 • 00:21:29 většina se bez problémů roztáčí
  i po desetiletích.
 • 00:21:32 Zásadní údržbu nepotřebují.
 • 00:21:35 Provozovatelé chtějí
  zachovat výrobu za každou cenu,
 • 00:21:39 proto přicházejí s novinkami,
  tohle je keramický chlebník,
 • 00:21:43 místní hospodyně
  v něm pečou chleba.
 • 00:21:45 -10 minut před koncem pečení
  se znovu sundá víko,
 • 00:21:50 udělá se kůrka a dopeče se.
 • 00:21:53 -Jarošov leží
  na křižovatce silnic.
 • 00:21:55 V roce 1340 se tady uskutečnila
  první křížová výprava v Čechách.
 • 00:21:59 Podle legendy se tady pohyboval
  i rytíř Jaroš,
 • 00:22:03 údajný spoluzakladatel obce.
 • 00:22:05 Historikům se ale nepodařilo
  ověřit, zda existoval.
 • 00:22:08 -My jsme v roce 2013,
 • 00:22:12 protože nám bylo líto
  vyhodit tento náhrobek,
 • 00:22:16 tak jsme ze vybudovali
  jeho fiktivní hrob,
 • 00:22:19 protože si myslíme, že sem patří.
 • 00:22:21 -Obec se postupně rozrůstá,
 • 00:22:24 za posledních 10 let tady přibylo
  35 nových domů.
 • 00:22:27 Teď tady žije 750 lidí.
 • 00:22:32 -I příští týden
  se děje spousta zajímavých akcí,
 • 00:22:35 tady je přehled některých z nich.
 • 00:22:38 V centru tradiční čínské medicíny
 • 00:22:40 Fakultní nemocnice
  v Hradci Králové
 • 00:22:43 začnou od pondělka přijímat
  české pacienty
 • 00:22:45 a ordinovat čínští lékaři.
 • 00:22:47 Prostředníkem mezi pacientem
  a doktorem bude vždy český lékař.
 • 00:22:51 Památník svaté Zdislavy
 • 00:22:54 svatořečené před 30 lety
  papežem Janem Pavlem II.
 • 00:22:57 bude příští neděli
  slavnostně odhalen
 • 00:23:00 v jejím rodném Křižanově.
 • 00:23:02 Dílo za 7 milionů korun požehná
  brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
 • 00:23:06 -Ukončení letní sklizně
  připomene příští neděli
 • 00:23:09 tradiční svatováclavské posvícení
  na Dlaskově statku v Dolánkách.
 • 00:23:13 Bohatý program doplní představení
 • 00:23:16 nositelů titulu Mistr rukodělné
  výroby a malý řemeslnický trh.
 • 00:23:20 Druhý ročník největšího tuzemského
  festivalu čokolády
 • 00:23:23 proběhne příští víkend v Táboře.
 • 00:23:26 Návštěvníci se dovědí
  vše o čokoládě,
 • 00:23:28 čekají na ně nejen ochutnávky,
  ale i divadla, koncerty
 • 00:23:32 a módní přehlídka.
 • 00:23:34 V pražských Havlíčkových sadech
  se v pátek a v sobotu sejdou
 • 00:23:38 příznivci vína na 9. ročníku
  Vinobraní na Grébovce.
 • 00:23:40 Kromě ochutnávky letošní sklizně
  budou na místě koncerty,
 • 00:23:44 divadelní představení
  nebo řemeslné dílny.
 • 00:23:47 Obří nástěnná malba v těchto dnech
  vzniká v centru Pardubic.
 • 00:23:51 Výjevy z historie města
 • 00:23:53 mají zakrýt nevzhlednou fasádu zdi
  bývalé továrny.
 • 00:23:56 Autorem obrazu je bangladéšský
  umělec Ruhul Amir Kajol.
 • 00:23:59 Do netradičního
  streetartového projektu
 • 00:24:02 se ale zapojuje
  i široká veřejnost.
 • 00:24:05 -Děti a studenti se štětcem v ruce
 • 00:24:07 a vedle nich
  umělec Ruhul Amir Kajol.
 • 00:24:09 Společnými silami se teď snaží
  změnit nevzhledný kout města.
 • 00:24:19 -Nástěnná malba
  přitom není jenom ozdobou.
 • 00:24:21 Vypráví příběh o vzniku města
  od 15. století až po současnost.
 • 00:24:25 -Tady vidíme Vojtěcha,
  který zápasí se zubrem.
 • 00:24:30 A víceméně to je začátek.
 • 00:24:32 -Hlavní osobou celého příběhu
  je Vilém II. z Pernštejna,
 • 00:24:36 který jako vizionář předpovídá
  Pardubicím skvělou budoucnost:
 • 00:24:39 rybníky plné ryb, úrodná pole
  a honosnou architekturu.
 • 00:24:42 Nechybí ani Zelená brána,
  motiv Velké pardubické,
 • 00:24:45 nebo odkaz Jana Pernera.
 • 00:24:56 U zdi jsou teď denně vidět
  desítky dětí ze základních škol.
 • 00:24:59 Nikdo přitom nemusí mít strach,
  že by dílo pokazil.
 • 00:25:02 Bangladéšský umělec už totiž
  celý příběh v obrysech ztvárnil.
 • 00:25:06 -Ta zeď byla fakt hnusná
  a teď to hezky vymysleli,
 • 00:25:09 takže je to dobrej nápad.
 • 00:25:11 -Bude to hezčí, tyhle ulice.
 • 00:25:13 -Bude to vypadat líp
  a víc se to probarví.
 • 00:25:16 -Všem je ale jasné,
 • 00:25:18 že streetartový projekt
  je pouze kosmetickým řešením.
 • 00:25:21 Za zdí zůstává nevyužitý pozemek
  po bývalé továrně.
 • 00:25:24 Ten postupně pohlcuje
  náletová zeleň.
 • 00:25:26 -Prokopka není ve vlastnictví
  města, je v soukromém vlastnictví.
 • 00:25:30 A vlastník s ní zamýšlí
  přebudovat ji na administrativu,
 • 00:25:33 bydlení, občanskou vybavenost
  a služby.
 • 00:25:36 Už má na to zpracovanou
  i územní studii.
 • 00:25:38 -Práce na 80metrovém obrazu
  potrvají zhruba do konce září.
 • 00:25:42 A zapojit se mohou všichni,
  vítán je každý,
 • 00:25:45 kdo má zájem přispět
  ke zkrášlení města.
 • 00:25:49 -Víc příspěvků už nestihneme,
 • 00:25:51 dívejte se ale zase příští sobotu
  na TÝDEN V REGIONECH. Na viděnou.
 • 00:25:57 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2015

Související