iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 9. 2018
19:30 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
1769
zhlédnutí

Věda 24

Virtuální rekonstrukce tváře královny Judity — Spory kvůli díře na Mezinárodní vesmírné stanici — Klimatické změny prospívají škůdcům — Vývoj protijedů na chemické zbraně — Odolná vodivá nit — 10 let urychlovače částic LHC — HPC: Vernon Smith — 20 let mise sondy Cassini — Ig Nobelova cena — Nejstarší známá kresba

24 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Věda 24

 • 00:00:01 VĚDA 24
 • 00:00:27 -Vítejte v propojeném světě:
 • 00:00:29 lidé, technologie, příroda,
  celý vesmír.
 • 00:00:32 Přeji vám dobrý večer,
  začíná VĚDA 24.
 • 00:00:36 Vědci znají
  podobu české královny Judity,
 • 00:00:39 Na virtuální rekonstrukci
  její tváře
 • 00:00:41 se podílel i expert z Brazílie.
 • 00:00:46 Spor na Mezinárodní vesmírné
  stanici se ještě vyhrotil,
 • 00:00:50 Rusové obvinili Američany,
 • 00:00:52 že díru do komplexu ISS
  vyvrtali oni.
 • 00:00:55 Velitel Andrew Feustel
  to důrazně odmítl.
 • 00:00:58 Částice se v něm sráží už 10 let,
  Velký hadronový urychlovač v CERNu
 • 00:01:03 pomáhá posouvat
  hranice lidských znalostí.
 • 00:01:12 Vědci vrátili tvář
  druhé české královně Juditě.
 • 00:01:15 Žila ve 12. století
  a byla manželkou Vladislava II.
 • 00:01:18 Výzkumníci vycházeli
  z reálných ostatků,
 • 00:01:21 které archeologové objevili
  už v 50. letech minulého století.
 • 00:01:24 Český tým spolupracoval
  i s brazilským specialistou
 • 00:01:27 na rekonstrukce obličeje.
 • 00:01:30 -Pohled do tváře ženy,
  která žila před více než 800 lety.
 • 00:01:33 Vědci vycházeli
  z reálné lebky královny Judity.
 • 00:01:55 -Její ostatky objevili
  archeologové
 • 00:01:57 v 50. letech minulého století
  v Teplicích.
 • 00:02:00 Lebka je nyní uložena
  v depozitáři Národního muzea.
 • 00:02:03 -Zemřela ve vyšším věku,
  byla dobrého zdravotního stavu
 • 00:02:07 a ta výška postavy byla
  kolem 160 centimetrů.
 • 00:02:10 -Vědci nejdřív museli vytvořit
  virtuální model lebky.
 • 00:02:13 -My jsme použili
  takzvanou fotogrammetrii,
 • 00:02:16 kdy jsme udělali sérii mnoha
  fotografií toho předmětu zájmu
 • 00:02:19 a z těch fotografií jsme následně
  odečetli
 • 00:02:21 obrovské množství
  několika milionů bodů,
 • 00:02:24 a získali jsme tím
  digitální kopii.
 • 00:02:26 -Teprve potom modelovali tkáně
  a obličejové rysy.
 • 00:02:37 -Královna Judita založila
  teplický klášter.
 • 00:02:40 Zároveň je spojená s výstavbou
 • 00:02:42 nejstaršího kamenného mostu
  v Českých zemích.
 • 00:02:45 Juditin most byl předchůdcem
  Karlova mostu
 • 00:02:47 a stál jen několik metrů vedle,
  směrem po proudu řeky.
 • 00:02:51 Tehdy šlo o výjimečnou stavbu
  i v evropské měřítku.
 • 00:02:56 -Cesta k podobným rekonstruovaným
  obličejům je ale dlouhá.
 • 00:02:59 A samotné podrobné skenování
  je jen jednou malou částí.
 • 00:03:03 Vědci musí také mimo jiné
  zohlednit antropologické nálezy
 • 00:03:06 a dobové reálie.
 • 00:03:08 Hodně jim pomáhá,
  že i po staletích
 • 00:03:11 jsou na kostech vidět
  stopy po svalových úponech.
 • 00:03:14 Navíc vědci také od 70. let měří
  na současné populaci
 • 00:03:17 tloušťku měkkých tkání.
 • 00:03:20 Vznikly tak databáze,
  ve kterých je možné najít
 • 00:03:22 typické hodnoty pro daný region
  nebo části populace.
 • 00:04:03 -Cícero Moraes není
  v České republice zdaleka poprvé.
 • 00:04:07 Vedle projektu,
  který se týká královny Judity,
 • 00:04:10 současně pracuje i v Táboře,
 • 00:04:12 kde archeologové nově odkryli
  hroby z třicetileté války.
 • 00:04:15 Takhle nejspíš vypadal muž,
 • 00:04:18 který zemřel
  mezi 10. a 12. stoletím.
 • 00:04:20 Jeho kostra se s 13 dalšími našla
  v roce 1966.
 • 00:04:23 Všechny byly neobvyklé,
  měly svázané ruce,
 • 00:04:26 písek v ústech
  nebo zlámané končetiny.
 • 00:04:28 Proto si vysloužily označení
  čelákovičtí upíři.
 • 00:04:32 Podle vědců ale šlo
  spíš o zločince.
 • 00:04:35 -Toto je portrét svaté Zdislavy,
  je to šlechtična,
 • 00:04:39 osoba vznešená a také krásná.
 • 00:04:45 -A díky Cícerovi Moraesovi
  po staletích také zpodobněná.
 • 00:04:49 Se svatou Zdislavou z Lemberka
  měl víc práce,
 • 00:04:52 protože z její spodní čelisti
  zůstaly jen fragmenty a pár zubů.
 • 00:04:56 I to ale stačilo, vědcům pomohla
  analýza jejich obroušení.
 • 00:05:00 Jedinou neznámou byla barva vlasů.
 • 00:05:02 Problém vyřešili elegantně
  a vlasy zakryli.
 • 00:05:05 -To byla vdaná paní 13. století.
 • 00:05:07 A vdaná paní ve 13. století neměla
  co na veřejnosti ukazovat vlasy.
 • 00:05:11 Tím jsme se dokázali vcelku dobře
  vyhnout tomuto detailu.
 • 00:05:14 -Moraesův nejnovější projekt
  teď probíhá v Táboře.
 • 00:05:17 Vědci tu objevili nové kostry
  ze třicetileté války.
 • 00:05:20 Dva muže a ženu.
 • 00:05:22 U jedné lýtkové kosti našli kulku,
  takže usuzují,
 • 00:05:25 že šlo o přímé účastníky bojů.
 • 00:05:27 -Ale nevíme, o jakou část
  těch válečných událostí se jedná.
 • 00:05:31 Jestli se jedná o začátek
  české války, rok 1620, 1621
 • 00:05:34 anebo o závěr třicetileté války,
  z období švédského dobývání města.
 • 00:05:39 -Co vědci netuší, je strana,
  na jaké bojovali.
 • 00:05:42 Stopou by ale mohla být
  tato mince,
 • 00:05:44 která mrtvé může zařadit
  geograficky.
 • 00:05:47 A tím dodat potřebné informace
  i pro Moraesovy algoritmy.
 • 00:05:53 -A právě Cícero Moraes má za sebou
  desítky podobných projektů.
 • 00:05:57 Tím nejznámějším
  je asi svatý Antonín z Padovy.
 • 00:06:00 Jeho tvář ukazují nejrůznější
  sochy, obrazy nebo vitráže,
 • 00:06:04 přesnější podobu
  tomuto františkánskému mnichovi
 • 00:06:07 ale dal právě
  až tento brazilský expert.
 • 00:06:10 O každé modelované osobnosti
  má přitom jen minimum informací.
 • 00:06:34 -A podobné projekty už dnes nemusí
  skončit jen u virtuální podoby.
 • 00:06:38 Takhle, konkrétně odborníci
  z Moravského zemského muzea,
 • 00:06:41 rekonstruovali podobu šamanky
  z Dolních Věstonic.
 • 00:06:44 Lebku zhruba čtyřicetileté ženy,
  která žila před 30 000 lety,
 • 00:06:48 našli archeologové v roce 1949.
 • 00:06:51 Po podrobné analýze antropologů,
  anatomů a archeologů
 • 00:06:54 na model lebky nanesli
  měkké tkáně, a tohle je výsledek.
 • 00:07:00 Ani Jošt Lucemburský nezůstal
  jen ve virtuální podobě.
 • 00:07:03 Podoba moravského markraběte
  a synovce Karla IV.
 • 00:07:06 byla na rozdíl od jiných
  Lucemburků známá jen přibližně.
 • 00:07:10 Jeho lebku vědci zkoumali
  od roku 1998
 • 00:07:12 a díky laserovému skenování
  a detailní antropologické analýze
 • 00:07:16 přinesla spolupráce
  Masarykovy univerzity
 • 00:07:18 a Moravského zemského muzea
  tento výsledek.
 • 00:07:21 Vedle počítačového modelu pak
  na 3D tiskárně odborníci vytvořili
 • 00:07:24 i model skutečný.
 • 00:07:29 -Spory kvůli díře v modulu Sojuz
 • 00:07:31 u Mezinárodní vesmírné stanice
  pokračují.
 • 00:07:34 Rusové nejdřív tvrdili,
 • 00:07:36 že díru už na Zemi vyvrtal
  jejich dělník.
 • 00:07:38 Pak obvinili americké astronauty,
  že ji vyvrtali oni.
 • 00:07:42 Velitel ISS Američan
  Andrew Feustel ale odmítl,
 • 00:07:45 že by za to mohla posádka.
 • 00:07:47 Šéfové NASA a Roskosmosu
  se teď dohodli,
 • 00:07:49 že s dalším komentářem počkají
  až na závěry vyšetřování.
 • 00:07:53 -Díra, která je v centru
  vesmírného sporu.
 • 00:07:55 Nevznikla nárazem mikrometeoritu,
  někdo ji vyvrtal.
 • 00:07:58 Nejdřív Rusové tvrdili,
  že chybu udělal dělník při výrobě.
 • 00:08:02 Poškození nenahlásil
  a otvor jenom provizorně zalepil.
 • 00:08:05 Teď přišli s jinou verzí.
 • 00:08:17 Díru podle deníku Kommersant
  údajně vyvrtali,
 • 00:08:20 aby ušetřili
  za evakuaci nemocného.
 • 00:08:22 Pokud by totiž důvodem k odletu
  byla technická závada,
 • 00:08:25 nemuseli by Rusům uhradit
  náklady na mimořádnou cestu.
 • 00:08:42 -V tom názoru, který se šíří
  především na ruských webech,
 • 00:08:45 je tolik nesrovnalostí,
  že mi to prostě připadá
 • 00:08:49 opravdu jako snaha o přesunutí
  pozornosti někam jinam.
 • 00:08:52 -Spor může vést ke komplikacím
  na stanici
 • 00:08:55 i v celé mezinárodní spolupráci.
 • 00:08:57 -Jsou to informace,
  které nejsou podloženy.
 • 00:09:00 Pokud by se to mělo potvrdit,
 • 00:09:03 tak by to mělo nedozírné
  velice negativní důsledky.
 • 00:09:06 -Oficiální závěry vyšetřování
 • 00:09:08 zatím ani jedna strana
  nezveřejnila.
 • 00:09:14 -Klimatické změny
  prospívají škůdcům,
 • 00:09:16 a ti se budou
  čím dál víc přemnožovat.
 • 00:09:18 Tvrdí to experti
  z Washingtonské univerzity.
 • 00:09:21 Už teď býložravý hmyz každý rok
  zdevastuje
 • 00:09:24 asi 10 % světové
  zemědělské produkce.
 • 00:09:26 Do konce století
  by to mohl být dvojnásobek.
 • 00:09:29 Platí totiž, že čím vyšší teplota,
  tím rychlejší metabolismus
 • 00:09:32 a větší chuť k jídlu.
 • 00:09:34 Odborníci ale zároveň upozorňují,
 • 00:09:36 že dopady budou v různých částech
  světa různé
 • 00:09:39 a že nezáleží
  zdaleka jen na teplotě.
 • 00:09:41 -V České republice, bych řekl,
  hlavní problém s oteplováním je,
 • 00:09:45 jak ovlivní srážky,
  protože to je další problém.
 • 00:09:48 Pochopitelně rostliny stresované
  nedostatkem vody
 • 00:09:51 nejsou tak chutnou potravou
  pro škůdce,
 • 00:09:54 takže vlastně mohou omezit nejenom
  výnosy, ale i efekt škůdců.
 • 00:09:58 Bohužel, my dokážeme
  docela dobře předpovědět
 • 00:10:02 vývoj teploty do budoucna
  za určitých předpokladů,
 • 00:10:06 emise a tak dále, ale ta předpověď
  srážek je mnohem obtížnější.
 • 00:10:11 Nicméně v podstatě bych očekával,
  že tropické ekosystémy,
 • 00:10:15 tam ten efekt celkového oteplování
  nebude velký.
 • 00:10:22 Naopak v těch ekosystémech
  mírného pásma,
 • 00:10:26 které ovšem zemědělsky
  jsou nejdůležitější,
 • 00:10:29 tam mohou být ty efekty
  poměrně velké.
 • 00:10:32 Ale ne vždy je jasné,
  jakým směrem, právě díky tomu,
 • 00:10:35 že ty srážky těžko předpovídáme.
 • 00:10:40 -Vývoj protijedů
  na chemické zbraně,
 • 00:10:43 jako je novičok nebo sarin.
 • 00:10:44 Téma konference
  na královéhradecké univerzitě.
 • 00:10:47 Novinky ze svého výzkumu
  představili
 • 00:10:49 zahraniční i čeští vědci.
 • 00:10:51 Češi spolupracují třeba s experty
  z Francie, Německa,
 • 00:10:54 Jižní Koreje nebo Brazílie.
 • 00:10:58 -Sdílíme společné výsledky,
  ty naše molekuly chemické,
 • 00:11:01 které tady vyvineme
  jako potenciální léčiva,
 • 00:11:04 posíláme do dalších zemí
  na testování.
 • 00:11:06 Tam je otestují, sdílejí s námi
  výsledky toho testování
 • 00:11:10 a na základě toho
  se společně rozhodujeme,
 • 00:11:12 kam ten výzkum dál posunout.
 • 00:11:14 -Odolná vodivá nit,
 • 00:11:16 kterou se dá vyšívat
  elektronika přímo do oblečení.
 • 00:11:19 Inovace vědců
  ze Západočeské univerzity
 • 00:11:21 a podniku VÚB v Ústí nad Orlicí.
 • 00:11:24 Trička, spodní prádlo
  nebo prostěradla
 • 00:11:26 tak můžou sama měřit třeba tep,
  EKG nebo frekvenci dechu.
 • 00:11:31 -Tohle je vodivá hybridní niť.
 • 00:11:33 Základní surovina
  pro výrobu chytrého oblečení,
 • 00:11:37 které má přímo v sobě
  doslova vyšitou elektroniku.
 • 00:11:40 Tohle triko monitoruje dech.
 • 00:11:42 -Pokud dýcháte,
  tak se to tričko roztahuje,
 • 00:11:47 tím se i ty vodivé nitě
  v tom triku napínají
 • 00:11:51 a mění svůj elektrický odpor.
 • 00:11:55 To, co držím nyní v ruce,
  je senzor teploty,
 • 00:11:58 další aplikací
  mohou být například antény.
 • 00:12:01 -Takový textil může pomoci
  třeba ve zdravotnictví.
 • 00:12:05 Oblečení sleduje řadu údajů:
  teplotu, vlhkost
 • 00:12:07 nebo pohyb pacienta.
 • 00:12:09 Vzor vyšitý na tomto prostěradle
  zase vytápí.
 • 00:12:12 -Tady vidíte na té termokameře
  ta horká místa.
 • 00:12:16 -Slabinou předchozích generací
  podobných nití byla odolnost.
 • 00:12:19 Vydržely maximálně 20 praní.
 • 00:12:21 Nová nit vyvinutá i díky podpoře
  Technologické agentury
 • 00:12:24 je v tomto ohledu
  nejméně pětkrát lepší.
 • 00:12:27 Díky její odolnosti s ní mohou
  pracovat i takovéto stroje,
 • 00:12:31 které jsou v textilkách běžné.
 • 00:12:33 To umožňuje levnější
  sériovou výrobu chytrých textilií.
 • 00:12:37 -Ta nit se skládá ze dvou složek.
 • 00:12:40 Sice z textilní složky
  a potom je to z této složky,
 • 00:12:46 je to nekonečné ultrajemné
  kovové vlákno.
 • 00:12:49 -Vědci teď pracují
  na dalším vylepšení,
 • 00:12:52 stabilnějším ultrazvukovém
  svařování kontaktů.
 • 00:13:01 -Nic složitějšího
  člověk na Zemi zatím nepostavil,
 • 00:13:05 LHC neboli Velký hadronový
  urychlovač pracuje už 10 let.
 • 00:13:10 -Trois, deux, un...
 • 00:13:20 -Vyvrcholilo tak 20 let plánování,
  výzkumu a výroby
 • 00:13:23 a začala nová cesta
  k poznání hmoty a vesmíru.
 • 00:13:26 Právě srážky částic
  v 27kilometrovém tunelu LHC
 • 00:13:29 totiž vědcům napovídají,
  co se dělo
 • 00:13:32 třeba jen zlomek sekundy
  po velkém třesku
 • 00:13:34 nebo jak vznikají planety
  a hvězdy,
 • 00:13:37 případně co je to vůbec hmota.
 • 00:13:39 Největším objevem pak bylo
  potvrzení existence
 • 00:13:41 Higgsova bosonu.
 • 00:13:43 -Což byl triumf úsilí,
  experimentální ale i teoretický,
 • 00:13:47 protože samotný Higgsův boson
  byl objeven...
 • 00:13:50 byl předpovězen už v roce 1964.
 • 00:13:52 A až experiment potvrdil,
  že opravdu existuje.
 • 00:13:55 Takže to byl určitě
  největší objev doposud.
 • 00:13:58 -A tohle je cesta částice.
 • 00:14:00 Z lahve vodíku se dostává nejdřív
  do malých urychlovačů,
 • 00:14:04 kde postupně nabírá rychlost.
 • 00:14:06 Až poté se dostane
  do samotného LHC.
 • 00:14:08 V něm se částice může
  pohybovat rychlostí
 • 00:14:12 až 99,9999991 % rychlosti světla.
 • 00:14:18 Tedy jen asi o 11 kilometrů
  za hodinu pomaleji než světlo.
 • 00:14:22 V jednom ze čtyř hlavních
  detektorů pak dojde ke srážce,
 • 00:14:26 tím se uvolní
  obrovské množství energie.
 • 00:14:28 A tady končí cesta původních
  částic a začíná cesta dat,
 • 00:14:32 těch vzniká obrovské množství,
  třeba i petabajty za sekundu.
 • 00:14:36 A i když je CERN
  na podobnou záplavu připraven,
 • 00:14:38 musí je hned v počátku prosít
  přes několik přísných filtrů.
 • 00:14:41 To je takzvaný Trigger systém.
 • 00:14:44 Teprve potom jdou data
  na podrobnou analýzu,
 • 00:14:46 a pokud vědci objeví něco,
  co vypadá zajímavě,
 • 00:14:49 bude to vypadat právě takhle.
 • 00:14:51 A podobně vypadal i Higgsův boson,
  a podobné jsou i nové objevy,
 • 00:14:55 které díky zvýšenému výkonu LHC
  stále přicházejí.
 • 00:14:59 -Letošní objevy, série článků,
  tak ta je zajímavá tím,
 • 00:15:04 že byly pozorovány rozpady,
 • 00:15:06 které jsou vzácnější,
  vzácnější a vzácnější.
 • 00:15:08 Například to, že se Higgsův boson
  může rozpadnout
 • 00:15:11 na pár lehčích kvarků, b-kvarků.
 • 00:15:13 Nebo že se může produkovat
  s nejtěžší známou částicí,
 • 00:15:16 kterou je top kvark.
 • 00:15:18 -A tahle kachnička
  je jasným důkazem,
 • 00:15:21 že vědci v CERNu dál zůstali lidmi
 • 00:15:23 a nežijí jen ve světě čísel
  a teorií.
 • 00:15:25 Tahle kachna je v řídící místnosti
  detektoru ATLAS.
 • 00:15:28 Jakou má přesně roli?
 • 00:15:30 To se dozvíte
  na Facebooku Vědy 24.
 • 00:15:38 70 %, to je pravděpodobnost,
 • 00:15:40 s jakou se do konce letošního roku
  objeví El Niňo.
 • 00:15:44 Oznámila to
  Světová meteorologická organizace.
 • 00:15:46 Přírodní jev přináší
 • 00:15:48 na pobřeží Severní i Jižní Ameriky
  silné srážky,
 • 00:15:51 nepřímo ale ovlivňuje
  i počasí v dalších částech světa.
 • 00:15:55 Pokud se v daném roce
  El Niňo objeví,
 • 00:15:57 pak je nižší pravděpodobnost
  vzniku hurikánů.
 • 00:16:01 Probiotika
  nemusí jednoznačně pomoct,
 • 00:16:03 ukazují dvě vědecké studie.
 • 00:16:05 Můžou totiž bránit lidem,
 • 00:16:07 aby se jejich střevní mikroflóra
  vrátila do normálu poté,
 • 00:16:11 co užívali antibiotika.
 • 00:16:13 Navíc různí lidé reagují
  na probiotika různě.
 • 00:16:15 Podrobnosti najdete na webu
  Věda24.cz.
 • 00:16:19 Díky čemu můžou být lidé
  dobrými vytrvalostními běžci?
 • 00:16:23 Díky jednomu genu, který zmutoval
  před 2 až 3 miliony let.
 • 00:16:26 Podle studie publikované
 • 00:16:28 v Proceedings
  of the Royal Society B
 • 00:16:31 se díky tomu lidem vyvinuly dlouhé
  a pružné nohy, zvětšila chodidla,
 • 00:16:34 zesílilo hýžďové svalstvo
 • 00:16:36 a také se rozvinul
  systém potních žláz.
 • 00:16:39 Zároveň ale tato mutace
  mohla způsobit
 • 00:16:41 větší náchylnost k některým druhům
  nádorových onemocnění.
 • 00:16:48 Lidé se rozhodují podle
  své zkušenosti, ne podle logiky.
 • 00:16:52 Říká nositel Nobelovy ceny
  za ekonomii Vernon Smith,
 • 00:16:55 host Hyde Parku Civilizace.
 • 00:16:57 Kromě ekonomie mluvil
  i o svém životě,
 • 00:17:00 třeba jak jako 16letý
  za 2. světové války
 • 00:17:03 pomáhal montovat hlavní palebný
  systém nového bombardéru B-29.
 • 00:17:08 -Takže já tam pracoval
  s dalšími mladými lidmi.
 • 00:17:13 Nebylo jich tam tolik,
  ale pár jich tam bylo jako já.
 • 00:17:17 Pak tam byly ženy
  a propuštění veteráni.
 • 00:17:20 Protože v roce 1943
  už jsme měli zraněné veterány,
 • 00:17:24 kteří byli propuštěni z armády,
  ale pořád mohli pracovat.
 • 00:17:28 A spousta z nich,
 • 00:17:31 a já jsem pracoval na palebných
  systémech, na kulometech.
 • 00:17:36 Ty jsme seřizovali a zprovozňovali
 • 00:17:39 a pracoval jsem na tom
  s těmihle chlapy,
 • 00:17:42 kteří byli v armádě a kteří měli
  nějaké zkušenosti se střelbou.
 • 00:17:48 -Když mluvíme o armádě
  a o rozvoji vojenských možností,
 • 00:17:52 vy jste studoval na Caltechu
 • 00:17:54 a potkal jste mimo jiné
  tohoto muže.
 • 00:17:56 Muže přezdívaného
  Otec atomové bomby.
 • 00:17:59 -Ano.
 • 00:18:01 A ten J. Robert Oppenheimer
  byl v Berkeley na katedře fyziky.
 • 00:18:10 Ale Caltech
  je natolik významný ve fyzice,
 • 00:18:14 že tam velmi pravidelně jezdil.
 • 00:18:17 -A přednášel.
 • 00:18:19 -A často, když přijel,
  tak přednášel,
 • 00:18:23 prvákům, druhákům nebo třeťákům
  přednášel fyziku.
 • 00:18:28 -Jaký byl?
  -Úplně obyčejný člověk.
 • 00:18:32 -Vážně?
  -Ano.
 • 00:18:35 Hrozně kouřil.
 • 00:18:37 Vždycky jste ho poznal
 • 00:18:39 podle takového plochého klobouku,
  který pořád nosil.
 • 00:18:44 Tady na té fotce ho nemá.
  Ale byl to velký vědec.
 • 00:18:47 -Mluvil někdy
  o projektu Manhattan?
 • 00:18:50 -Ne, to ne.
  To bylo opravdu přísně tajné.
 • 00:18:58 -Mise, která začala na Zemi
  a skončila na Saturnu. Doslova.
 • 00:19:02 20letá mise sondy Cassini
 • 00:19:04 vyvrcholila takzvaným
  Velkým finále před rokem.
 • 00:19:06 Sonda studovala hlavně Saturn
  a jeho měsíce.
 • 00:19:09 Tohle jsou některé
  z posledních fotek,
 • 00:19:12 které Cassini poslala na Zem.
 • 00:19:14 Tady zpoza druhé největší planety
  sluneční soustavy
 • 00:19:17 vykukuje její měsíc Enceladus.
 • 00:19:19 Uprostřed jsou prstence Saturnu,
 • 00:19:21 které Cassini tak dlouho
  a tak podrobně studovala.
 • 00:19:25 A úplně vpravo z vašeho pohledu
 • 00:19:27 severní hemisféra Saturnu
  jako takového.
 • 00:19:29 Samozřejmě poslala
  nejen spoustu fotek,
 • 00:19:31 ale také řadu vědeckých dat,
 • 00:19:33 které vědci budou
  ještě několik let analyzovat.
 • 00:19:36 A navíc dokázala nadchnout
  miliony lidí.
 • 00:19:38 A na tom se výrazně podílel
  tenhle tým.
 • 00:19:41 To je tým, který připravoval
 • 00:19:43 popularizační program
  toho Velkého finále,
 • 00:19:45 od dubna 2017
  až do samotného konce mise.
 • 00:19:48 Připravili speciální programy
  pro školy, rozhovory s vědci,
 • 00:19:51 také možnost sledovat,
  kde se Cassini přesně nachází,
 • 00:19:54 stejně tak jako podrobné
  vizualizace toho, jak sonda vypadá
 • 00:19:57 a toho, co se děje 1,5 miliardy
  kilometrů od planety Země.
 • 00:20:01 A jejich práci ocenili
  nejen diváci.
 • 00:20:21 -A mimo jiné děkovali
  tímhle tweetem:
 • 00:20:23 "Vítězství pro vědu
  je vítězstvím pro všechny."
 • 00:20:27 A na samotném pódiu
  při převzetí ceny potom děkovali
 • 00:20:30 minulým, současným i budoucím
  fanouškům vesmírného výzkumu.
 • 00:20:33 Konkrétně říkali,
 • 00:20:35 bohužel vás nemůžeme
  všechny vzít do řídící místnosti,
 • 00:20:38 ale takhle vás aspoň virtuálně
  můžeme vzít k Saturnu
 • 00:20:41 nebo na rudou planetu Mars.
 • 00:20:51 Napodobují šimpanzi v ZOO lidi
 • 00:20:53 tak často a tak dobře
  jako lidé šimpanze?
 • 00:20:56 Jeden z výzkumů oceněných
  Ig Nobelovou cenou.
 • 00:21:00 Parodické ocenění uděluje časopis
  Anály nepravděpodobného výzkumu
 • 00:21:04 a o laureátech rozhodují
  skuteční nobelisté.
 • 00:21:08 -Může se člověk rychleji zbavit
  ledvinových kamenů,
 • 00:21:11 když bude jezdit na horské dráze?
  Ig Nobelova cena za medicínu 2018.
 • 00:21:23 -Cenu za ekonomii získal tým,
  který zkoumal,
 • 00:21:26 jestli je efektivní,
 • 00:21:28 když zaměstnanci používají
  voodoo panenky,
 • 00:21:31 aby se pomstili zlým šéfům.
 • 00:21:37 -Uspěl také třeba výzkum,
  který ukázal,
 • 00:21:39 že odborníci podle vůně poznají,
  když je ve sklenici vína moucha,
 • 00:21:43 anebo práce popisující,
 • 00:21:45 jak lidé nadávají za volantem
  a nečtou dlouhé návody.
 • 00:21:54 -A ocenění za medicínu
  pak získal Japonec Akira Horiuči
 • 00:21:58 za výzkum, který testoval
  sám na sobě, kolonoskopii vsedě.
 • 00:22:12 -Cíl Ig Nobelových cen je ukázat,
 • 00:22:14 že i na první pohled
  bizarní objevy
 • 00:22:17 můžou přinést zajímavé poznání.
 • 00:22:25 -Předávání probíhá vždy
  na Harvardově univerzitě,
 • 00:22:28 ocenění pak přednáší
  na prestižním MIT.
 • 00:22:31 Při satirickém ceremoniálu
  se letos hrála opera
 • 00:22:34 a zapojili se
  i nositelé Nobelových cen.
 • 00:22:43 A nechyběla ani Miss Sweetie Poo,
 • 00:22:45 která zajistila, že žádný projev
  nebyl příliš dlouhý.
 • 00:22:56 -A laureáti si kromě ceny odnesli
  i 10 bilionů dolarů. Zimbabwských.
 • 00:23:16 -Možná to kdysi byl důležitý vzkaz
 • 00:23:18 nebo si možná jen kreslilo dítě
  pastelkou z červeného okru.
 • 00:23:22 Tyhle čáry na úlomku kamene
  jsou každopádně staré 73 000 let.
 • 00:23:26 Podle vědců tak jde
  o vůbec nejstarší známou kresbu.
 • 00:23:30 Úlomek našli archeologové
 • 00:23:32 v pobřežní jeskyni Blombos
  v Jihoafrické republice
 • 00:23:35 už v roce 2011
  a od té doby ho zkoumali.
 • 00:23:38 Je na něm devět čar,
 • 00:23:40 které by podle odborníků
  mohly být součástí větší kresby.
 • 00:23:43 Po oznámení se na sociálních
  sítích objevila řada reakcí
 • 00:23:47 poukazujících na to,
  že kreslení asi nebylo
 • 00:23:50 tou nejsilnější stránkou
  pravěkého autora.
 • 00:23:53 Technologický web Motherboard
  potom na Twitteru napsal:
 • 00:23:56 "Máme nového rekordmana
 • 00:23:58 v kategorii
  nejstarší světová kresba.
 • 00:24:00 Je stará 73 000 let.
  A stojí za houby."
 • 00:24:04 Vědci ale zůstávají nad věcí
 • 00:24:06 a v červených čárách
  budou hledat případný vzkaz.
 • 00:24:09 A ten je možná velmi jednoduchý.
  I když neumíte kreslit, nevadí.
 • 00:24:13 Třeba právě vaše čmáranice
 • 00:24:15 budou za 70 000 let
  zaměstnávat budoucí vědce.
 • 00:24:19 Těším se na viděnou za týden.
  Na shledanou.
 • 00:24:23 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2018

Související