iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 8. 2017
14:10 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
15722
zhlédnutí

Madagaskar - laboratoř Země

Jedinečný svět přírody s roztodivnými poloopicemi a dalšími vzácnými živočichy nejen v korunách pestrých lokalit deštných lesů.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Madagaskar - laboratoř Země

 • 00:01:30 Ostrov Madagaskar
  se od superkontinentu Gondwana
 • 00:01:35 oddělil v průběhu druhohor,
  přibližně před 160 000 000 lety.
 • 00:01:39 Je to 4. největší ostrov na světě.
 • 00:01:42 Od kontinentální Afriky ho dělí
  400 km Mozambického průlivu,
 • 00:01:47 ale jeho flóra a fauna
  má s tou africkou
 • 00:01:51 jen pramálo společného.
 • 00:02:14 Jeho unikátnost spočívá
  v miliony let trvající izolovanosti
 • 00:02:20 a v naprosto odlišných biotopech,
 • 00:02:23 které se rozkládají
  na poměrně malém prostoru.
 • 00:02:27 Většinu druhů,
  obývajících tato prostředí
 • 00:02:31 nenaleznete nikde jinde na světě.
 • 00:02:39 Pláže Indického oceánu
  lemují mangrovové porosty.
 • 00:02:44 Tato rostlinná společenstva
 • 00:02:46 evoluce naučila
  filtrovat slanou mořskou vodu.
 • 00:02:50 A proto dokáží přežít
 • 00:02:53 v nehostinném prostředí
  brakických vod.
 • 00:02:57 Mangrovy mají obvykle
  dva druhy kořenů.
 • 00:03:01 Opěrné, kterými jsou přichyceny
  v bahnité půdě
 • 00:03:06 a dýchací,
  takzvané pneumatofory.
 • 00:03:09 Mangrovy poskytují domov
  nepřebernému množství korýšů
 • 00:03:14 i jiným živočišným druhům.
 • 00:03:23 Na jihu a jihozápadě,
  kde je extrémně suché podnebí,
 • 00:03:28 se sezónní opadavý les
  mísí s trnitou buší nebo savanou.
 • 00:03:38 Východ ostrova prorůstají
  horské mlžné pralesy,
 • 00:03:43 s nízkou a střední teplotou.
 • 00:04:02 Západ představuje biotop
  opadavých lesů.
 • 00:04:06 Na první pohled řídký suchý les
 • 00:04:09 hostí nepřeberné množství
  unikátních živočichů,
 • 00:04:14 vázaných pouze na tento biotop,
  a dokonce i na konkrétní lokalitu.
 • 00:04:18 Grandiózní podívanou
  jsou obří baobaby.
 • 00:04:22 Na Madagaskaru se vyskytuje
 • 00:04:25 šest druhů těchto
  sukulentních rostlin.
 • 00:04:29 Ostatní zbytek světa
  se dělí o pouhé druhy tři.
 • 00:04:45 Sever je navzdory světovému
  masívnímu kácení
 • 00:04:49 stále ještě pokryt původním
  tropickým deštným pralesem.
 • 00:04:54 Díky srážkovému nadprůměru
  se poloostrovu Masolala
 • 00:04:58 někdy říká "nočník Madagaskaru".
 • 00:05:06 Když se řekne lemur,
  tak si snad každý,
 • 00:05:10 od malého dítěte po dospěláka
 • 00:05:13 vybaví pyšného krále
  s pruhovaným ocasem.
 • 00:05:17 Rošťáka ze známého
  animovaného filmu,
 • 00:05:20 který šéfuje skupině
  roztomilých poddaných.
 • 00:05:24 Autoři této veleúspěšné pohádky
  se velice přesně inspirovali
 • 00:05:29 pestrostí madagaskarských lemurů,
 • 00:05:32 a do příběhu zasadili mnoho
  skutečně žijících druhů
 • 00:05:36 těchto endemitních poloopic.
 • 00:05:38 Lemuři se dělí
  podle denní doby jejich aktivity.
 • 00:05:42 Mezi noční druh patří
  tento právě probuzený zvědavec
 • 00:05:47 z oblasti západního
  opadavého lesa.
 • 00:05:50 Jmenuje se maki červenobřichý.
 • 00:05:53 Žije skrytým způsobem života
  a díky tomu se o něm ví pouze to,
 • 00:05:59 že se živí z velké části listovím,
 • 00:06:02 které si okrajově
  zpestřuje ovocem.
 • 00:06:14 Oblast Kirimby Forest
  s ním sdílí vereaux sifaca.
 • 00:06:18 Jeho české jméno je
  sifaka malý.
 • 00:06:21 Věda zná 8 druhů sifaků.
 • 00:06:25 Tři druhy obývají deštné lesy
 • 00:06:28 a zbývajících šest
  se specializuje na suché regiony.
 • 00:06:33 Jsou vynikající lezci,
  kteří se dokáží
 • 00:06:36 díky svému ohebnému tělu
  a chápavým končetinám
 • 00:06:41 lehce a elegantně pohybovat
  ve větvích stromů.
 • 00:06:45 Dokáží sklidit ovoce
  i z tenkých větviček
 • 00:06:50 a jinak nedostupných míst.
 • 00:07:16 V oblastech chudých na potravu
  se sifakové dokonce naučili
 • 00:07:22 jaksi přetančit
  mezi vzdálenými stromy.
 • 00:07:26 Dokáží z listů získat
  potřebnou energii
 • 00:07:30 i vodu pro přežití,
  v jinak nehostinné krajině.
 • 00:07:36 V korunách mlžných lesů východu
  se pohybuje rodinka sifaky velkého.
 • 00:07:43 Anglicky se tento druh
  jmenuje v překladu "diadémový".
 • 00:07:47 Honosné jméno
  mu pravděpodobně přinesla
 • 00:07:51 jeho hebká šedavá srst,
  zbarvená na končetinách
 • 00:07:55 do jasné oranžové.
 • 00:07:58 Se svou vahou blížící se 7 kg
  je největším zástupcem sifaků.
 • 00:08:02 Skupina se skládá
  z maximálně 8 jedinců,
 • 00:08:05 kde hlavní slovo mají samice.
 • 00:08:08 Ve volné přírodě se dožívají
  úctyhodného věku až 20 let.
 • 00:08:12 Rodí jedno mládě ročně
  po 179 dnech březosti.
 • 00:08:16 Chov v zajetí je natolik složitý,
 • 00:08:19 že v dnešních dnech nelze
  sifaku velkého spatřit
 • 00:08:23 v žádné známé
  zoologické zahradě.
 • 00:08:26 Na mnoha původních místech
  jejich výskytu
 • 00:08:29 byl před lety kvůli lovu
  a kácení pralesů
 • 00:08:32 zcela vyhuben.
 • 00:08:34 Dnes se daří vracet
  tyto krásné tvory
 • 00:08:37 zpět do míst
  jejich původního výskytu.
 • 00:08:40 Důkazem úspěšnosti
  záchranného programu
 • 00:08:43 je tato rodinka
  v národním parku Mantavia.
 • 00:08:46 Díky vysílačkám,
  umístěných na vybraných jedincích,
 • 00:08:49 je pohyb skupiny pod stálým
  dohledem strážců parku.
 • 00:08:53 Sifaka velký obývá
  stejný druh pralesa
 • 00:08:56 jako indri indri.
 • 00:08:58 Indriové jsou se svou
  velikostí 90 cm a váhou do 10 kg
 • 00:09:02 největšími dnes žijícími lemury.
 • 00:09:04 Snadno se rozpoznají podle toho,
  že mají jakousi roztomilou bouličku
 • 00:09:09 namísto typického opičího
  chápavého ocasu.
 • 00:09:11 Také kulaté uši připomínají
  spíše plyšového medvídka koalu
 • 00:09:15 než poloopici.
 • 00:09:18 Jsou to velice
  teritoriální tvorové,
 • 00:09:21 kteří žijí v rodinných skupinách.
 • 00:09:24 Své území si značkují
  nejenom pachem a výměšky,
 • 00:09:27 jako jiní primáti,
 • 00:09:30 ale hlavně silným
  zvukovým projevem.
 • 00:09:33 SILNÉ PIŠTĚNÍ
 • 00:09:39 K tomuto účelu je příroda vybavila
  hrdelním rezonančním vakem.
 • 00:09:44 Jejich zpěv se dvakrát denně
 • 00:09:47 nese domovským pralesem
  na značnou vzdálenost.
 • 00:09:50 První troubení
  je ranní výzva ke snídani.
 • 00:09:53 A těsně kolem poledne
  se vyhlašuje polední klid.
 • 00:09:57 Živí se mladými výhonky stromů
  spolu s ovocem, semínky a květy.
 • 00:10:03 Případnou jedovatost
  se naučili řešit
 • 00:10:06 pojídáním jílovité zeminy
  ze dna pralesa.
 • 00:10:10 Podobnou techniku používají
  i jiní živočichové
 • 00:10:14 z různých končin světa,
  živící se rozmanitou skladbou
 • 00:10:18 potenciálně jedovatých
  tropických rostlin.
 • 00:10:27 Skupina se skládá
  ze dvou až šesti jedinců
 • 00:10:31 a je tvořena monogamními páry
  a jejich potomstvem.
 • 00:10:35 Pro změnu partnera je jediný důvod,
  a tím je přirozená smrt.
 • 00:10:40 Doslova u nich platí
  věrnost až za hrob.
 • 00:10:43 To je také důvod,
  že se nedaří jejich odchov.
 • 00:10:46 Po násilném roztržení
  rodinných pout
 • 00:10:49 jednotlivci chřadnou
  a nezřídkakdy zemřou žalem.
 • 00:10:53 Reprodukční schopnost indriů
  je omezena.
 • 00:10:56 Samice rodí jediné mládě
  jednou za 2 až 3 roky,
 • 00:11:00 a to je na matce závislé
  další 3 roky.
 • 00:11:03 Z těchto důvodů
  je přesídlování takřka nemožné,
 • 00:11:07 a to i v rámci ostrova.
 • 00:11:10 Tak nezbývá,
  než pozorovat indrie
 • 00:11:14 v těch několika málo místech
  jejich prapůvodního výskytu
 • 00:11:19 a těšit se, že aspoň
  v těchto malých oázách
 • 00:11:23 se jejich populacím daří.
 • 00:11:53 Poloostrov Masoala
  na severu ostrova
 • 00:11:57 zatím odolal náporu odlesňování.
 • 00:12:01 Lemura běločelého lze spatřit
  v nejedné zoologické zahradě,
 • 00:12:07 ale severní Madagaskar
  je jeho původní domovinou.
 • 00:12:13 Je aktivní ve dne i v noci,
  a v potravě není příliš vybíravý.
 • 00:12:33 Pralesem se několikrát denně
  line strašidelný vřískot.
 • 00:12:38 Antické dějiny popisují
  děsivé nářky duchů zemřelých,
 • 00:12:42 ozývající se nocí.
 • 00:12:44 Tito duchové se jmenovali lemuros,
 • 00:12:48 a právě podle těchto bytostí
  první objevitelé Madagaskaru
 • 00:12:52 pojmenovali lemury.
 • 00:12:54 Vari červený,
  který se postaral o tento rámus,
 • 00:12:58 tím ale nemyslel nic zlého.
 • 00:13:00 Sice to zní jako pekelná rvačka,
 • 00:13:04 ale jedná se pouze
  o běžný pouliční rozhovor.
 • 00:13:07 V překladu by se to dalo
  pochopit jako:
 • 00:13:10 "Já jsem tady.
  A kde jsi ty?"
 • 00:13:14 I tento druh je úspěšně odchováván
  v zoologických zahradách.
 • 00:13:18 Ale spatřit ho ve volné přírodě
  patří k silným zážitkům.
 • 00:13:23 Je potřeba vyvinout značné úsilí
  k jeho nalezení.
 • 00:13:27 Pobývá totiž v nejvyšších patrech
  primárního pralesa.
 • 00:13:31 Živí se především plody
  z vybraných stromů.
 • 00:13:36 Se soumrakem přichází
  čas nočních lemurů.
 • 00:13:40 Nejzajímavějším
  a také nejvzácnějším
 • 00:13:43 je ksukol ocasatý.
 • 00:13:45 Je spíš známý pod jménem aye aye.
 • 00:13:48 Miluje zralé ovoce,
  ale především je pověstný
 • 00:13:52 používáním
  svých enormně dlouhých prstů.
 • 00:13:55 Jimi proklepává kmeny
  a větve stromů,
 • 00:13:58 a citlivým sluchem
  vnímá akustickou ozvěnu
 • 00:14:02 broučích larev,
  žijících pod povrchem.
 • 00:14:05 Ty pak předem vykousaným
  otvorem obratně vytahuje.
 • 00:14:08 Maki trpasličí
  je nejmenším současným primátem.
 • 00:14:12 Stejně jako ksukol ocasatý
  se živí nejen rostlinnou potravou,
 • 00:14:16 ale také hmyzem
  nebo malými obratlovci.
 • 00:14:19 Proto by si na něj létavka krémová
  měla dávat velký pozor.
 • 00:14:32 Oba ale může ohrozit
  hroznýš psohlavý.
 • 00:14:46 Kakofonii zvuků nočního pralesa
  dominuje mantila drobná.
 • 00:14:55 Do nočního života se zapojil
  i tajemný ještěr uroplatus.
 • 00:14:59 Česky ploskoret.
 • 00:15:02 Na Madagaskaru zastupuje
  čeleď gekonů.
 • 00:15:06 Vyniká úžasnou schopností
  splynout s okolím.
 • 00:15:10 Ve dne je necvičenému oku
  prakticky neviditelný.
 • 00:15:19 Ranní rosa uspí uroplaty
  v sošných polohách
 • 00:15:23 a probudí denní směnu.
 • 00:15:34 Sameček želvy paprsčité
  přemlouvá partnerku ke spáření.
 • 00:15:40 Je to pozitivní příslib
  pro znovuzrození
 • 00:15:44 tohoto téměř ve volné přírodě
  vyhubeného druhu.
 • 00:16:01 Jejich příbuzná,
  pixis planicauda
 • 00:16:05 je Malgaši, místními obyvateli,
  nazývaná kapidolo.
 • 00:16:10 Český název je želva tlustoocasá.
 • 00:16:13 Ta byla téměř vyhubena
  ještě předtím,
 • 00:16:17 než se vědcům podařilo zjistit,
  v jakých podmínkách vlastně žije.
 • 00:16:22 Dnes se vyskytuje
  pouze v opadavém lese
 • 00:16:26 nedaleko města Morondava,
 • 00:16:29 a patří k nejvzácnějším želvám
  na světě.
 • 00:16:32 Dalším zvířecím logem Madagaskaru
  je chameleon.
 • 00:16:37 Žije zde dobrá polovina
  všech světových druhů.
 • 00:16:46 Na ostrově lze spatřit
  na stejné lokalitě
 • 00:16:49 nejmenšího chameleona na světě,
 • 00:16:52 kterým je
  několik centimetrů dlouhá brokesia.
 • 00:16:56 A hned vedle na větvi uvidíte
  největšího zástupce druhu.
 • 00:17:02 Chameleona Parsoniho,
 • 00:17:05 který dorůstá do velikosti
  kolem půl metru.
 • 00:17:10 Chameleon je pozoruhodný
 • 00:17:13 především svou schopností
  měnit barevný vzhled.
 • 00:17:18 Donedávna se myslelo,
  že měnit barvu a vzorování
 • 00:17:22 je určeno pouze k maskování
  před predátory a k lovu.
 • 00:17:27 Studie ale dokázaly,
 • 00:17:30 že to je pouze jedna z funkcí
  této pozoruhodné schopnosti.
 • 00:17:34 Změnou odstínu kůže
 • 00:17:36 chameleon mimo jiné vyjadřuje
  momentální náladu.
 • 00:17:40 Při negativních emocích
  nebo podráždění
 • 00:17:44 se aktivují melaninové
  tmavé pigmenty,
 • 00:17:47 a tím viditelně ztmavnou.
 • 00:17:49 Modré, zelené a žluté odstíny
  znamenají pozitivní náladu.
 • 00:17:53 Pro namlouvací rituály zapojí
  barevné vzory na kůži.
 • 00:17:57 Ve spánku se naopak odbarví
  do jemných světlých odstínů.
 • 00:18:03 Další jejich významnou schopností
  je nesyntetizace.
 • 00:18:09 Tedy neslučování informace
  z obou očí do jednoho obrazu.
 • 00:18:13 To chameleonům umožňuje
  dokonalé vnímání celého prostoru
 • 00:18:18 kolem sebe i za sebou.
 • 00:18:20 Naopak v případě odhalení
  potenciální potravy
 • 00:18:24 se oči zaměří na oběť
  a lovci dodají
 • 00:18:27 dokonalou stereoskopickou
  informaci
 • 00:18:30 o vzdálenosti
  a charakteru potravy.
 • 00:18:33 Do akce pak nastupuje
  svalnatý vystřelovací jazyk,
 • 00:18:36 s lepkavým zakončením.
 • 00:18:38 Ten může být až dvakrát delší
  než ještěrovo tělo.
 • 00:18:42 Mnoho madagaskarských druhů
  chameleonů
 • 00:18:45 má impozantní nosní výrůstky.
 • 00:18:48 Jsou to vynikající znaky
  pro určování jednotlivých druhů.
 • 00:18:52 I beznosé samice podle nosů
  identifikují své partnery.
 • 00:18:55 Stačí, aby sameček o svoji ozdobu
  z nějakého důvodu přišel,
 • 00:18:59 a stane se z něj samotář.
 • 00:19:02 Může jenom doufat,
  že mu nosní ozdoba zase doroste,
 • 00:19:06 a jeho milovaná ho opět pozná.
 • 00:19:19 Podobnou ozdobou se také pyšní
  had z čeledi užovkovitých,
 • 00:19:24 langaha listonosá.
 • 00:19:27 Ta svůj nos používá
  jako jakýsi puškohled.
 • 00:19:31 Zaměřuje se s ním právě
  na chameleony a jiné ještěry,
 • 00:19:36 kteří tvoří její potravu.
 • 00:19:47 Stejný zájem má
  i tenoučký lycodrias.
 • 00:19:52 Oba tyto hady nenaleznete
  nikde jinde na světě.
 • 00:19:57 Jsou to madagaskarští endemité.
 • 00:20:03 Je otázkou, odkud ostrov Madagaskar
  vlastně připlul.
 • 00:20:08 Okamžitě se nabízí spojení
  s nedalekým africkým kontinentem.
 • 00:20:13 Ale odpověď přináší
  několik druhů místních plazů.
 • 00:20:17 Například leguán madagaskarský
 • 00:20:20 má nejbližší příbuzné
  ve Střední a Jižní Americe.
 • 00:20:24 On je jedním z důkazů,
 • 00:20:26 že se ostrov před 160 000 000 lety
  oddělil od Jižní Ameriky.
 • 00:20:30 Ještě markantněji to dokazují
  žabky druhu mantella.
 • 00:20:34 Ty jsou od svých
  stromových příbuzných z Amazonie
 • 00:20:37 takřka k nerozeznání.
 • 00:20:41 Zato bodlín páskovaný
  prošel evolucí svou cestou.
 • 00:20:46 Je neuvěřitelné,
 • 00:20:48 že tento drobný hmyzožravec
  je příbuzný slona nebo gugonga.
 • 00:20:52 Aby toho nebylo málo,
 • 00:20:55 tak se ještě naučil
  cvrkat jako cvrček,
 • 00:20:58 a používat netopýří echolokaci.
 • 00:21:01 Bodlíni loví hlavně v noci
  a tak se kutilka druhu amophyla
 • 00:21:04 nemusí obávat
  o svou tučnou housenku.
 • 00:21:08 Tu paralyzovala svým jedem
  a teď ji schová do nory.
 • 00:21:12 Vyrobila z ní zombie konzervu
  pro své ještě nenarozené potomky.
 • 00:21:35 Stromoví mravenci chrání
  podivně vyhlížející mšice
 • 00:21:40 před predátory.
 • 00:21:42 Ty jim za jejich služby
  platí sladkým nektarem.
 • 00:21:52 Obří šváb syčivý
  ale na výměnu nic nemá.
 • 00:21:55 Sice umí vydávat zvuk
  podobný hadímu syčení,
 • 00:22:00 ale to na obranu
  před hladovými mravenci nestačí.
 • 00:22:15 Jinou obrannou strategii
  využívá housenka nočního motýla.
 • 00:22:19 Má šaty vyrobené
  z jedovatých chloupků.
 • 00:22:23 Bude to stačit na odrazení
  nenasytného obřího scinka?
 • 00:22:29 Ano, je to účinná strategie.
 • 00:22:32 Ale lepší taktikou je
 • 00:22:35 díky dlouhému krku
  spatřit nebezpečí včas
 • 00:22:39 a rychle odlétnout do bezpečí.
 • 00:22:50 Madagaskar je křehký organismus.
 • 00:22:53 Vše je jemně provázáno
 • 00:22:56 a tyto vazby se budovaly
  miliony let.
 • 00:22:59 Před nedávnou dobou se zdálo,
  že příroda boj s člověkem prohrává.
 • 00:23:04 Unikátní ekosystémy stravovaly
  stovky nesmyslně založených požárů.
 • 00:23:10 Kácely se deštné lesy
 • 00:23:12 a z ostrova bylo nekontrolovatelně
  vyváženo vzácné dřevo.
 • 00:23:17 Madagaskar bil na poplach.
  A tento signál byl vyslyšen.
 • 00:23:21 ANGLICKY
 • 00:23:39 V dnešních dnech bylo založeno
  mnoho nových národních parků,
 • 00:23:44 a v zemi vzkvétá ekoturistika.
 • 00:23:46 Malgaši si uvědomili
 • 00:23:49 velký potenciál
  jejich přírodního bohatství.
 • 00:23:53 A začali ho intenzívně chránit.
 • 00:23:55 Kolem vesnic vznikají lokální parky
  spravované vesničany.
 • 00:24:01 Děti ve školách jsou vedeny
  k poznávání přírody
 • 00:24:05 a z nejnadanějších se stávají
  oficiální státem placení průvodci.
 • 00:24:15 Zdálo se, že Madagaskar
  má před sebou temnou budoucnost
 • 00:24:19 vypálené a erozí
  zdevastované země.
 • 00:24:22 Ale pár let stačilo k tomu,
  aby laboratoř Země
 • 00:24:26 předvedla svou schopnost
  zacelovat rány a přizpůsobovat se.
 • 00:24:31 Bude to stát ještě hodně sil,
 • 00:24:34 ale Malgaši jsou skromní
  a velice pracovití lidé.
 • 00:24:37 A tak dnes místo
  zvuku motorových pil
 • 00:24:41 je nad madagaskarským pralesem
  slyšet
 • 00:24:44 pouze uklidňující kakofonii
  hmyzího společenstva,
 • 00:24:48 které doplňuje ptačí zpěv
  a tklivé volání lemurů.
 • 00:24:57 ANGLICKY
 • 00:25:04 Skryté titulky
  Raimund Koplík
  Česká televize 2017

Související