iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 9. 2016
21:30 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
15596
zhlédnutí

Reportéři ČT

Boj o vodu — Kající se zabiják — Náhrobky v kurníku II.

42 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:18 Obchod s pitnou vodou
  před vrchním soudem.
 • 00:00:21 Podle předchozích rozsudků
 • 00:00:24 byla privatizace vodovodů
  a kanalizací nemravná.
 • 00:00:26 Kontrola nad zisky se má vrátit
  do rukou měst a obcí.
 • 00:00:32 Nájemný vrah Pabla Escobara
  chce být senátorem.
 • 00:00:35 Svých 300 obětí prý lituje.
  Exkluzivní reportáž z Bolívie.
 • 00:00:42 Před půl rokem nechtěla
  prostějovská radnice
 • 00:00:45 o obnově židovského hřbitova
  ani slyšet.
 • 00:00:48 Po návštěvě rabínů
  postoj přehodnocuje.
 • 00:00:54 Na pořadu jsou kauzy
  a reportáže,
 • 00:00:58 které ukazují
  i odvrácenou stranu reality.
 • 00:01:01 Vysíláme Reportéry ČT,
  dobrý večer.
 • 00:01:04 Prodat cizí firmě podnikání
  se strategickou surovinou,
 • 00:01:07 to člověk v civilizované zemi
  jen tak nevidí.
 • 00:01:10 A přesně to u nás udělali
  politici v 90. letech,
 • 00:01:13 kdy vodní hospodářství přenechali
  nadnárodním koncernům.
 • 00:01:16 Městům a obcím zůstaly náklady,
  zisky plynou do zahraničí.
 • 00:01:20 Tímto tématem se v našem pořadu
  zabýváme pravidelně.
 • 00:01:23 Vrchní soud v Olomouci
  bude ve čtvrtek rozhodovat
 • 00:01:27 jeden takový případ,
  který se stal ve Zlíně.
 • 00:01:30 Baťovo město kvůli
  svému vedení už přišlo
 • 00:01:33 o tři čtvrtě miliardy korun.
  Více David Macháček.
 • 00:01:45 -Podle mého názoru
  strategický zahraniční partner
 • 00:01:49 v podstatě převzal fungující
  systém vodárenský.
 • 00:01:54 A začal ho provozovat
  za účelem svého zisku.
 • 00:01:59 -Nic se nezměnilo.
  Lidé zůstali stejní.
 • 00:02:02 Změnily se jen nálepky a loga
  na montérkách, na objektech.
 • 00:02:07 -On si převzal naše zaměstnance,
  převzal si naše know-how
 • 00:02:12 a převzal si i naši ziskovou část.
 • 00:02:15 -V České republice fungují
  zjednodušeně
 • 00:02:17 dva základní vodárenské modely.
 • 00:02:20 V tom prvním si vše kolem pitné
  i odpadní vody
 • 00:02:23 spravují samy města a obce.
 • 00:02:25 Patří jim potrubí
  i technické vybavení
 • 00:02:28 a od lidí vybírají peníze,
 • 00:02:31 za které udržují celý systém
  v chodu a modernizují ho.
 • 00:02:33 V jiných regionech
  se ale na přelomu tisíciletí
 • 00:02:36 politici na radnicích rozhodli,
 • 00:02:39 že obce si ponechají v majetku
  jen potrubí,
 • 00:02:42 které budou pronajímat
  soukromníkovi.
 • 00:02:45 A ten se postará o dodávky vody
  a nechá si za to od lidí zaplatit.
 • 00:02:50 -My jako občané platíme cenu
  za vodu jako vodné a stočné.
 • 00:02:53 V této ceně je kalkulovaný
  schválený zisk,
 • 00:02:56 činí 10, 15, 20 %
  podle schválení.
 • 00:02:59 Rozdíl je v tom, že pokud vodárnu
  provozuje obecní vodárna,
 • 00:03:03 tak tento zisk zůstává
  v této vodárně.
 • 00:03:06 Pokud vodárnu provozuje
  soukromý subjekt,
 • 00:03:09 tak tento zisk, který od nás
  vodárna vybere,
 • 00:03:12 je odváděn mimo republiku
  do kapsy soukromých subjektů.
 • 00:03:18 -To je i případ Zlína.
  Potrubí patří firmě VAK Zlín,
 • 00:03:22 kde je největším akcionářem
  město.
 • 00:03:25 Provoz zajišťuje
  Moravská vodárenská,
 • 00:03:28 stoprocentně vlastněná
  francouzskou Veolií.
 • 00:03:32 Kolik ročně z toho, co lidé
  odevzdají ve vodném a stočném,
 • 00:03:35 zmizí nenávratně pryč?
 • 00:03:39 -Ročně bavíme se o finančních
  prostředcích v objemu
 • 00:03:43 80 až 100 milionů korun
  jenom tady na Zlínsku.
 • 00:03:46 -Toto jsou údaje z oficiálních
  kalkulací vodného a stočného,
 • 00:03:49 které na Zlínsku vybírá
  francouzský koncern Veolia
 • 00:03:52 skrze svou akciovou společnost
  Moravská vodárenská.
 • 00:03:55 Od roku 2004, kdy Veolia
  na Zlínsko nastoupila,
 • 00:03:58 vyrostl její nasčítaný zisk
  na tři čtvrtě miliardy korun.
 • 00:04:04 -Ve VAK Zlín to vychází tak
  nebo je to udělané tak,
 • 00:04:08 že dostane podklady od Moravské
  vodárenské, kde je určený zisk,
 • 00:04:15 a představenstvo to schválí
  většinou bez jakýchkoli rebelií.
 • 00:04:19 -V praxi to znamená,
  že z každého kubíku vody,
 • 00:04:22 za který lidé platí ve Zlíně
  86 Kč,
 • 00:04:25 je už dopředu 11 Kč vyčleněno
  jako zisk zahraničního koncernu.
 • 00:04:30 Že tyto peníze odtečou
  do zahraničí,
 • 00:04:33 se dá vyčíst ze stručné věty
  ve výroční zprávě:
 • 00:04:36 Společnost předpokládá použití
  zisku na výplatu dividend.
 • 00:04:40 A jediným akcionářem,
  kterému dividendy náležejí,
 • 00:04:44 je francouzská Veolia.
 • 00:04:46 -Strategického partnera moc
  nezajímá obnova majetku,
 • 00:04:51 protože investice leží
  na bedrech měst a obcí.
 • 00:04:54 Strategický partner
  provozuje se ziskem
 • 00:04:57 a zisk odvádí formou dividendy
  mateřské společnosti.
 • 00:05:01 -Po pravdě řečeno
  koncern není pachatel.
 • 00:05:04 Koncern může přijít,
  bouchat na dveře,
 • 00:05:07 vykřikovat, co chce,
  slibovat, co chce,
 • 00:05:09 ale dokud vy mu dveře
  do vodárny neotevřete
 • 00:05:12 a k tomu monopolu
  ho nepustíte jako politik,
 • 00:05:15 tak se nedostane
  a nevyinkasuje ani korunu.
 • 00:05:17 To znamená problémem
  nejsou koncerny.
 • 00:05:20 Koncern přišel vydělat, a když
  narazí na hloupé politiky,
 • 00:05:23 tak to zrealizuje.
  Hloupé nebo ochotné.
 • 00:05:26 -V letech 2002 až 2006 vládla
  ve Zlíně koalice ODS,
 • 00:05:29 sociálních demokratů a lidovců.
 • 00:05:32 A právě čelní politici
  z těchto stran
 • 00:05:35 otevřeli zahraničnímu koncernu
  Veolia dveře
 • 00:05:38 ke stamilionovým ziskům:
  primátor Tomáš Úlehla z ODS
 • 00:05:42 a jeho náměstci Martin Janečka
  z ČSSD a Milan Soldán z KDU-ČSL.
 • 00:05:49 -Kdyby tady nebyl
  strategický partner,
 • 00:05:54 což je Moravská vodárenská
  v tom řetězu,
 • 00:05:57 tak by byl vztah vodárna
  a spotřebitel bez prostředníka.
 • 00:06:00 Takže peníze, které teď odtékají
  mimo republiku,
 • 00:06:03 což je zisk Moravské vodárenské,
  by zůstával tady u nás.
 • 00:06:06 A za tyhle peníze by se mohla
  obnovit infrastruktura,
 • 00:06:09 udělat nové vodovody,
  kanalizace.
 • 00:06:12 -Byl slíben přístup k dotacím.
 • 00:06:16 Ale uzavřením této smlouvy
  se přístup k dotacím ztratil.
 • 00:06:19 Takže VAK není způsobilým
  žadatelem o dotace
 • 00:06:23 a stejně tak obce ani města
  v jeho působnosti,
 • 00:06:26 což je, myslím si, tragické.
 • 00:06:30 -Je pravdou, že když byl zaváděn
  v roce 2004 provozní model,
 • 00:06:33 tak jsme předpokládali,
  že VAK Zlín bude žádat o dotace.
 • 00:06:36 Nicméně pravidla se změnila
 • 00:06:38 a VAK v tuto chvíli
  o dotace žádat nemůže.
 • 00:06:41 -Přestože tehdy politici věděli,
 • 00:06:44 že převedením výdělečné části
  vodárenského podniku
 • 00:06:47 na zahraniční koncern
  odříznou obcím přístup k dotacím,
 • 00:06:50 Veolii do systému pomocí
  komplikovaného převodu akcií
 • 00:06:53 a hlasovacích práv pustili.
 • 00:06:56 Dodnes na tom nevidí nic špatného
  nebo se vůbec nevyjadřují.
 • 00:07:29 -Milan Soldán, podle veřejně
  dostupných záznamů
 • 00:07:32 tehdy nejaktivnější propagátor
  vstupu Veolie,
 • 00:07:35 nejprve souhlasil
  s telefonickým rozhovorem,
 • 00:07:39 ale pak přestal telefon zvedat
  a neodpovídal ani na vzkazy.
 • 00:07:43 Předseda představenstva VAK Zlín
  Svatopluk Březík,
 • 00:07:46 kterého zlínská radnice
  jako hlavní akcionář
 • 00:07:50 dosadila do křesla
  v loňském roce,
 • 00:07:52 rozhovor k tomuto tématu
  opakovaně odmítl.
 • 00:08:07 O rozhovor jsme žádali
 • 00:08:10 i generálního ředitele Moravské
  vodárenské Martina Bernarda,
 • 00:08:13 který je současně
  členem vedení Veolie.
 • 00:08:16 Jeho mluvčí zaslala
  pouze písemné vyjádření.
 • 00:08:28 O co obyvatelé Zlínska přicházejí,
  dobře ilustruje nedaleký Přerov.
 • 00:08:32 Tam si po celou dobu provozuje
  vodárenství samo město
 • 00:08:35 společně s okolními obcemi.
 • 00:08:38 -My od začátku z privatizace
  máme smíšený model,
 • 00:08:43 kdy si sami svůj majetek
  obhospodařujeme,
 • 00:08:46 sami ho udržujeme, obnovujeme.
 • 00:08:48 Vždycky jsme na všechno vlastní
  prostředky získali a stačily nám.
 • 00:08:52 Zisk až do roku 2012
  zůstával ve společnosti
 • 00:08:55 a o rozdělení rozhoduje
  valná hromada.
 • 00:08:59 Když to vezmu, zisk k rozdělení
  byl vždycky kolem 10 milionů.
 • 00:09:05 -Kromě toho, že zisk z vody
  nikdy neopustil přerovský region,
 • 00:09:09 získaly městské vodovody více než
  půl miliardy korun na dotacích.
 • 00:09:13 -Dalo by se říct, že jsme získali
  600 milionů korun
 • 00:09:16 na různých dotačních titulech
 • 00:09:19 a všechno to šlo do investičních
  akcií a do oblasti kanalizací.
 • 00:09:22 -Zlín od předání vodního
  hospodářství Veolii
 • 00:09:25 žádnou takovou dotaci nezískal.
 • 00:09:28 -Město Zlín především nijak
  nepolemizuje o tom, co je nyní.
 • 00:09:32 Provozní model byl zaveden
  v roce 2004 a je stále platný.
 • 00:09:37 Ty smlouvy jsou platné,
  je nutné je tedy respektovat.
 • 00:09:40 -Proti způsobu, jakým Veolia
  vstoupila do českého vodárenství,
 • 00:09:44 protestuje už 12 let ekonomický
  konzultant Radek Novotný.
 • 00:09:48 Proti postupu použitému ve Zlíně
  podal žalobu.
 • 00:09:52 -Žaloba byla podána roku 2004,
  kdy došlo k uzavření smluv
 • 00:09:56 mezi okresní vodárnou VAK Zlín
  a koncernem Veolia.
 • 00:10:01 A žaloba vznikala postupně.
 • 00:10:05 Je to pokus obrany vodárny
  před tím,
 • 00:10:08 co se v té vodárně spáchalo.
 • 00:10:11 -Čerstvý rozsudek Krajského soudu
  v Brně vyvolal pozdvižení.
 • 00:10:14 Soudce Miroslav Weinštuk
  totiž jednoznačně uvedl,
 • 00:10:17 že privatizace ve Zlíně
  neproběhla v souladu se zákonem,
 • 00:10:21 a je tedy neplatná.
 • 00:10:39 -Díky soudu bylo rozkryto,
  že jednání od prvopočátku
 • 00:10:42 bylo připravováno
  ve spolupráci s Veolií.
 • 00:10:46 Ta získala přístup
  k hlasovacím právům,
 • 00:10:49 kterými si potom nechala
  prohlasovat to,
 • 00:10:53 co sama potřebovala,
  ve svůj vlastní prospěch.
 • 00:10:56 -Průlomové rozhodnutí, které
  může privatizaci vodárenství
 • 00:10:59 na Zlínsku úplně anulovat
  a vrátit vše zpátky do rukou měst,
 • 00:11:03 nechtěl soudce Miroslav Weinštuk
  komentovat před kamerou.
 • 00:11:07 Místo toho poskytl
  písemné vyjádření.
 • 00:11:31 Rozsudek zatím není pravomocný.
  VAK Zlín se proti němu odvolal,
 • 00:11:35 a to přesto,
  že otevírá cestu k tomu,
 • 00:11:39 aby se celý obchod s vodou
  vrátil do rukou městu
 • 00:11:42 a všechny peníze
  zůstávaly v regionu.
 • 00:11:44 -VAK se nějaký způsobem rozhodl
 • 00:11:47 a město Zlín se o tomto
  rozhodnutí dozvědělo.
 • 00:11:50 Nicméně je také pravdou,
 • 00:11:53 že následně rada města Zlína
  podpořila jakékoli další kroky,
 • 00:11:56 které VAK udělá, pro zklidnění
  situace v této společnosti,
 • 00:11:59 a tedy se dá říci, že město Zlín
 • 00:12:02 velmi podrobně a pečlivě
  sleduje vývoj v této oblasti.
 • 00:12:23 -Vedení VAK Zlín
  a Moravské vodárenské
 • 00:12:26 nechce rozsudek komentovat.
 • 00:12:46 -Ten rozsudek je důležitý
  hlavně v tom,
 • 00:12:49 že dokonale popisuje
  na základě reálných důkazů,
 • 00:12:52 jak ten tunel byl realizován.
 • 00:12:55 Jak byl realizován
  a k čemu vede.
 • 00:12:58 To znamená, že režim,
  který byl nastaven,
 • 00:13:01 je v podstatě to,
  že jsme mezi lidi a vodárnu
 • 00:13:04 nainstalovali soukromý penězovod
  způsobem, který byl nemravný.
 • 00:13:26 -O odvolání bude Vrchní soud
  v Olomouci rozhodovat
 • 00:13:29 tento týden ve čtvrtek.
 • 00:13:32 -Pokud by nabyl právní moci
  rozsudek krajského soudu,
 • 00:13:36 který říká, že valná hromada
  z roku 2004,
 • 00:13:39 kde se rozhodlo o provozním
  modelu, je neplatná,
 • 00:13:42 tak to by pro nás bylo
  obrovské vysvobození,
 • 00:13:47 protože v tu chvíli bychom
  si sáhli na evropské peníze.
 • 00:13:50 Mohli bychom spravit
  nebo zrekonstruovat
 • 00:13:54 naši vodohospodářskou
  infrastrukturu
 • 00:13:57 a samozřejmě bychom nemuseli
  sahat do našeho rozpočtu
 • 00:14:00 při každé větší investici
  do kanalizací.
 • 00:14:07 -Voda patří do rukou měst
  a obcí a státu.
 • 00:14:10 Ne do rukou koncernu.
 • 00:14:15 Má na kontě asi 300 vražd,
  přesto chce kandidovat do senátu.
 • 00:14:19 Být nájemným vrahem,
 • 00:14:22 navíc u nejznámějšího
  drogového bosse Pabla Escobara,
 • 00:14:25 je v Kolumbii vcelku
  ctnostným povoláním.
 • 00:14:28 Když se s ním reportér
  Martin Mikule chtěl sejít,
 • 00:14:31 musel do poslední chvíle
  čekat na jeho pokyny.
 • 00:14:34 Pak se mu však nečekaně otevřel
 • 00:14:36 a rozpovídal se o světě velkých
  peněz a ještě větších zločinů,
 • 00:14:40 kterému se běžný smrtelník
  raději vyhýbá.
 • 00:14:43 Podívejte se na reportáž.
 • 00:15:33 Muž, na jehož kontě od té doby
  narostl seznam tří stovek vražd,
 • 00:15:37 které provedl vlastní rukou.
 • 00:15:39 Na 3 tisíce dalších
  jich zorganizoval.
 • 00:15:42 Muž, který dnes tvrdí, že všechna
  krev, kterou má na rukou,
 • 00:15:46 je jen pouhá minulost.
 • 00:15:50 První odpověď na moji žádost
  o rozhovor byla neurčitá.
 • 00:15:53 Až po několika dnech přichází
  souhlasný e-mail,
 • 00:15:56 ovšem bez určení místa
  a přesného času.
 • 00:15:59 Tenhle respondent
  je velmi opatrný.
 • 00:16:02 Na můj další dotaz následuje
  strohá odpověď:
 • 00:16:06 Neděle desátého v Medellínu.
 • 00:16:08 Nejistotu prolomí až telefonát
  den před rozhovorem.
 • 00:16:12 V devět ráno čekej
  na křižovatce na kraji města.
 • 00:16:15 Přijede pro tebe černé auto.
 • 00:16:18 Rozhovor se uskutečnil
  nedaleko jeho bytu,
 • 00:16:21 v místnosti s pingpongovým
  stolem.
 • 00:16:38 Popeye mění zaměstnavatele.
  Ve svých osmnácti se ocitá
 • 00:16:42 uprostřed pohádkové říše
  Pabla Escobara.
 • 00:16:45 Z řadového bodyguarda
  se časem stává
 • 00:16:48 šéf týmu zabijáků
  kokainového krále,
 • 00:16:51 jehož moc narůstá
  do závratných výšin.
 • 00:16:53 Píšou se osmdesátá léta.
 • 00:16:56 Escobar je sedmý nejbohatší
  člověk na světě.
 • 00:17:52 Kolumbie se zmítá v násilí.
 • 00:17:55 Drogové kartely bojují proti
  vládě i mezi s sebou navzájem.
 • 00:17:58 Pro ochranu svých zájmů a majetku
  je Escobar ochoten udělat cokoli.
 • 00:18:02 Razí strategii:
  Peníze, nebo olovo.
 • 00:18:06 Uplácí policisty, ale i politiky
  a nejvyšší státní úředníky.
 • 00:18:09 Ty, kteří se nepodrobí, odstraní.
 • 00:18:12 Únosy, vydírání vraždy
  a bombové útoky
 • 00:18:16 jsou téměř na denním pořádku.
 • 00:19:15 Pro Escobara jich pracovaly
  tisíce.
 • 00:19:18 Mladí muži z chudinských čtvrtí,
 • 00:19:20 pro které tohle povolání
  znamenalo peníze i prestiž.
 • 00:19:23 Přežil jen Popeye a pár dalších.
 • 00:19:29 Jako elitní únosce a zabiják
  mířil na ta nejvyšší místa.
 • 00:19:32 K jeho obětem patřil
 • 00:19:35 i bývalý kandidát na prezidenta
  Louis Carlos Galán.
 • 00:19:45 Popeye střelil kulku do hlavy
 • 00:19:48 i někdejšímu generálnímu
  prokurátorovi Hoyosovi.
 • 00:19:51 Za jeho smrt inkasoval
  200 000 dolarů.
 • 00:20:07 Escobarovi lidé zavraždili celkem
  tři kandidáty na prezidenta.
 • 00:20:11 Provedli také útok na letadlo,
  ve kterém zahynulo přes sto lidí.
 • 00:20:15 Přesto je i dnes Pablo Escobar
 • 00:20:18 v chudinských čtvrtích
  Medellínu značně populární.
 • 00:20:21 Doprovází ho pověst člověka,
 • 00:20:24 který bohatým bral
  a chudým dával.
 • 00:21:55 Pokusům o zatčení dlouho unikal.
 • 00:21:58 Ze Spojených států ale sílil tlak
  na jeho vydání.
 • 00:22:01 Především tomu se chtěl
  Escobar vyhnout.
 • 00:22:04 Nechal se proto v Kolumbii
  zatknout
 • 00:22:06 a zavřít do luxusního vězení,
  které si sám postavil.
 • 00:22:09 Odtud dál svůj kartel
  v klidu řídil.
 • 00:22:31 Dalších šest měsíců se Escobar
  skrýval před spravedlností.
 • 00:22:35 V prosinci 1992 ho zastřelili
  kolumbijští policisté
 • 00:22:39 na střeše jednoho z domů
  v Medellínu.
 • 00:22:41 Popeye popírá spekulace o tom,
 • 00:22:44 že by jeho šéf spáchal sebevraždu
  nebo záhadně zmizel.
 • 00:23:06 Tak skončil nejbohatší zločinec
  planety
 • 00:23:09 a s ním se postupně rozpadl
  i jeho kartel.
 • 00:23:12 Pád impéria ale přežil
  Pablův bratr,
 • 00:23:15 dnes 69letý Roberto Escobar.
 • 00:23:19 Náhoda tomu chtěla,
 • 00:23:21 že se mi v jednom z bývalých domů
  kokainového krále
 • 00:23:24 při organizované prohlídce
  podařilo jeho bratra potkat.
 • 00:23:28 Považoval mě evidentně
  za Escobarova fanouška
 • 00:23:31 a nabídl mi společnou fotografii.
 • 00:23:34 V tu chvíli jsem navzdory
  zákazu natáčení prozradil,
 • 00:23:36 že jsem novinář,
  a položil mu otázku.
 • 00:24:18 Popeye skončil po svém útěku
  s Escobarem opět ve vězení
 • 00:24:22 a strávil v něm 23 let.
  Cenná svědectví, která poskytl,
 • 00:24:26 mu pomohla získat zpět svobodu.
  S ní ale i velké riziko.
 • 00:24:29 Vězeňská služba mu
  jako cennému svědkovi
 • 00:24:32 totiž poskytovala
  zvláštní ochranu.
 • 00:25:05 Během našeho rozhovoru
  Popeye ztrácí zábrany,
 • 00:25:08 tyká mi, bere mne jako přítele
 • 00:25:11 a nabízí mi svůj plakát
  s podpisem.
 • 00:25:15 Prý se ve vězení změnil,
  svých činů lituje,
 • 00:25:18 tvrdí, že dnes by byl schopen
  zabít jen v sebeobraně.
 • 00:25:21 Z jeho odpovědí je ale cítit,
 • 00:25:23 že se od minulosti
  úplně odstřihnout nedokáže.
 • 00:25:26 Na své schopnosti zabijáka
  je evidentně hrdý.
 • 00:26:10 Svou krvavou minulost
  teď prodává jako vypravěč.
 • 00:26:14 Zážitky ze života
  Escobarova zabijáka
 • 00:26:16 už popsal několika
  televizním scenáristům.
 • 00:26:19 Spolupracuje prý i na přípravě
  filmu pro Hollywood.
 • 00:26:22 Je velmi aktivní na YouTube.
 • 00:26:26 V Kolumbii zná jméno největšího
  profesionálního zabijáka každý
 • 00:26:30 a Popeye už má další plán,
  jak naložit se svou publicitou:
 • 00:26:34 kandidovat do senátu.
 • 00:26:36 Zákon mu to zatím neumožňuje,
  ale Popeye věří, že se to změní.
 • 00:27:40 Tisíce příbuzných lidí,
  které povraždil a umučil,
 • 00:27:44 by Popeyeho raději viděly
  na šibenici než v senátu.
 • 00:27:47 On sám se od své minulosti
  distancuje,
 • 00:27:50 nijak se jí ale netrápí.
  Svědomí má prý klidné.
 • 00:27:53 Věří v boha a počítá s tím,
  že ten mu vše odpustí.
 • 00:28:34 Je to dost neobvyklý pohled.
  Na prostějovském dvorku se motá
 • 00:28:38 skupina ortodoxních Židů
  v černých oblecích,
 • 00:28:41 s pejzy a širokými klobouky.
 • 00:28:44 S hlavami dole si prohlížejí
  dlažbu,
 • 00:28:47 pak ji jeden z nich
  začne čistit smetákem
 • 00:28:49 a luští zvětralé nápisy
  na kameni.
 • 00:28:52 Dlažbu dvorku totiž tvoří
 • 00:28:54 náhrobní kameny
  z židovského hřbitova,
 • 00:28:57 který byl po válce zrušen.
 • 00:29:00 Z náhrobků se stal
  stavební materiál.
 • 00:29:02 Skupina rabínů z Ameriky,
  Evropy a Izraele,
 • 00:29:05 která usiluje
  o obnovu hřbitova,
 • 00:29:08 se na začátku prázdnin
  do Prostějova přijela podívat.
 • 00:29:11 Možná i pod tímto vlivem
 • 00:29:13 se původně odmítavé stanovisko
  radnice začíná poněkud měnit.
 • 00:29:16 Více Andrea Máslová.
 • 00:29:31 Na začátku prázdnin
  se obyvatelům Prostějova naskytl
 • 00:29:34 netradiční pohled
  na dvě desítky rabínů,
 • 00:29:37 kteří sem přijeli ze Spojených
  států, Izraele a Evropy.
 • 00:29:40 Netradiční proto, že z početné
  židovské komunity,
 • 00:29:43 která se stovky let významně
  podílela na rozvoji Prostějova,
 • 00:29:47 přežil druhou světovou válku
  jen zlomek tamních židů.
 • 00:29:54 Obyvatelé Prostějova
  se z cedulek mohli dozvědět,
 • 00:29:57 že park, do kterého chodí
  desítky let venčit své psy,
 • 00:30:00 býval původně židovským
  hřbitovem,
 • 00:30:03 jak už jsme informovali
  v reportáži na jaře.
 • 00:30:06 O rehabilitaci hřbitova usiluje
 • 00:30:08 americká nadace
  rabína Kestenbauma,
 • 00:30:11 kterého přijeli do Prostějova
  podpořit
 • 00:30:14 zástupkyně americké ambasády
  v Praze
 • 00:30:17 spolu s vedením
  Federace židovských obcí.
 • 00:30:27 -Považuji za čest s vámi promluvit
  na tomto svatém místě.
 • 00:30:38 Ještě stále jsme se nedohodli
  s vedením města
 • 00:30:43 na restaurování tohoto hřbitova.
 • 00:30:53 A to přesto, že jsem se zavázal
  uhradit
 • 00:30:56 všechny s tím spojené náklady.
 • 00:30:59 -Do roku 1908,
  kdy se hřbitov používal,
 • 00:31:02 na něm našlo poslední odpočinek
  na dva tisíce zemřelých.
 • 00:31:05 Za nacistické okupace
  byl ale hřbitov zničen
 • 00:31:08 a na jeho původní ploše
  vznikl městský park.
 • 00:31:11 S tím se ale odmítá smířit nadace
  amerického rabína Kestenbauma,
 • 00:31:15 která přes 30 let obnovuje
  židovské hřbitovy po celé Evropě.
 • 00:31:42 Zástupci nadace rabína
  Kestenbauma jsou přesvědčeni,
 • 00:31:46 že v současném parku
  zůstaly ostatky
 • 00:31:48 zhruba dvou tisíc zemřelých
  včetně rodin světových osobností,
 • 00:31:52 třeba filozofa Edmunda Husserla
  nebo literáta Stefana Zweiga.
 • 00:31:56 Prostějovská radnice má ale
  ohledně ostatků jiný názor.
 • 00:31:59 Oni to berou jinak než křesťané.
 • 00:32:03 I když tam už nejsou
  ostatky těch lidí,
 • 00:32:06 tak podle židovské víry
  tam zůstávají jejich duše.
 • 00:32:10 Ale z hlediska materiálního
  tam ten hřbitov opravdu není.
 • 00:32:13 -A ty ostatky, vy víte
  že byly nějakým způsobem vyvezeny?
 • 00:32:17 -Co se dělo v 50. letech,
  to my bohužel nevíme.
 • 00:32:21 My víme, co bylo v 70. letech,
 • 00:32:24 kdy se při stavbě školy bagrovalo
  hodně hluboko, takže to víme.
 • 00:32:28 Víme, že tam jsou ty sítě.
  K tomu je plán.
 • 00:32:31 To jsme všechno obci dávali.
 • 00:32:34 -Cenné svědectví o tom, že hřbitov
  existoval a jak vypadal,
 • 00:32:38 poskytl v naší minulé reportáži
  pamětník pan Bratter.
 • 00:32:42 On sám hřbitov navštívil
  jen jednou
 • 00:32:45 jako chlapec před svou deportací
  do Terezína.
 • 00:32:49 -Než přišli Němci,
  byť se tu nepohřbívalo,
 • 00:32:52 protože tady byly hroby,
 • 00:32:54 a příbuzní, pozůstalí
  ještě chodili sem,
 • 00:32:57 tak tady někdo,
  jestli to byl hrobník,
 • 00:33:00 někdo se o to musel starat.
 • 00:33:04 A pak když přišli Němci,
  tak jakákoli starost přestala.
 • 00:33:09 -Jedinou starostí
  za německé okupace bylo
 • 00:33:13 srovnat hřbitov se zemí
 • 00:33:15 a přitom využít na dva tisíce
  náhrobních kamenů.
 • 00:33:18 Ostatky zemřelých
  zůstaly v zemi.
 • 00:33:24 -Zřejmě to v roce 1942 nebo 1943,
  když jsme tam s otcem byli,
 • 00:33:27 tak to bylo ještě nedotčený.
  Aspoň to tak vypadalo.
 • 00:33:31 Tam nebylo nic zdevastované.
  Ale to je pohled z dálky.
 • 00:33:35 Kdy potom ty náhrobky
  se ztratily, to já nevím.
 • 00:33:39 Vykládalo se, že Němci
  to tady prodávali, já nevím,
 • 00:33:44 něco se prodávalo kameníkům.
 • 00:33:48 -Otec pana Brattera, někdejší
  předseda židovské obce,
 • 00:33:51 rozebrání náhrobků spoluobčany
  kritizoval.
 • 00:33:55 -Zájemců o žulu bylo dost.
 • 00:33:59 Koupil na židovském hřbitově,
  vybrousil jméno,
 • 00:34:04 někdy třeba rozřezal
  na jednotlivé desky
 • 00:34:07 a vyšlo jim to na náhrobky
  třeba tři.
 • 00:34:11 -Obyčejné náhrobky,
  které kameníci nepotřebovali,
 • 00:34:15 skončily u místních obyvatel,
 • 00:34:17 kteří si je buď koupili,
  nebo rozebrali.
 • 00:34:20 Jednalo se především
  o pískovec,
 • 00:34:23 který posloužil ke stavbě
  různých zídek nebo sklepení,
 • 00:34:26 jako třeba v rodině
  předků pana Hanouska.
 • 00:34:31 -To říkala moje máma,
  to její táta postavil,
 • 00:34:34 ale že oni dělali zeleninu,
  jezdili se zeleninou na trh,
 • 00:34:37 po cestě zpátky, že se likvidoval
  tady ten hřbitov,
 • 00:34:40 tak ty náhrobky brali
  a postavili tady z toho sklep.
 • 00:34:43 -Takže někde to bylo k dispozici.
 • 00:34:46 -Bylo to k dispozici,
  jak oni likvidovali ten hřbitov.
 • 00:34:49 -Pan Hanousek patří k těm,
  kdo nezištně reagoval
 • 00:34:52 na výzvu nadace usilující
  o rehabilitaci hřbitova.
 • 00:34:55 Právě z jeho dvora pochází vedle
  úlomků z rozebraného sklepa
 • 00:34:58 jeden z nejzachovalejších
  náhrobků.
 • 00:35:01 -Tady v té části,
  jak ještě vidíte ten obrys,
 • 00:35:08 vidíte tady tu jakoby hlavu,
  to odpovídá tomu nálezu.
 • 00:35:16 -Náhrobek se dochoval v celku
  díky tomu,
 • 00:35:19 že celá léta sloužil
  jako schůdek ke kurníku.
 • 00:35:22 Dnes čeká na své umístění
  na ploše původního hřbitova
 • 00:35:25 v rámci plánované rehabilitace.
 • 00:35:28 Od minulé reportáže totiž došlo
  v celém procesu
 • 00:35:31 k významnému posunu.
 • 00:35:33 Ministerstvo kultury prohlásilo
  plochu původního hřbitova
 • 00:35:36 za kulturní památku,
  i když zatím nepravomocně.
 • 00:35:42 -Toto prohlášení jsme podporovali
  už od samého začátku,
 • 00:35:45 protože se nám jedná
  o ochranu ostatků,
 • 00:35:48 které v těchto prostorách leží,
  z důvodu toho,
 • 00:35:50 že prohlášení
  za kulturní památku
 • 00:35:53 bude do budoucna mít
  větší ochranný smysl
 • 00:35:56 a určitě třeba za 20, 30, 40 let,
  kdyby někdo chtěl zde něco stavět,
 • 00:36:00 tak určitě to bude mít složitější
  nebo by to nemělo být možné.
 • 00:36:03 -Ministerstvo kultury
  počátkem července rozhodlo,
 • 00:36:06 že se jedná o kulturní památku,
 • 00:36:09 ovšem rozhodnutí
  zatím není pravomocné.
 • 00:36:12 Město totiž mělo možnost
  se odvolat,
 • 00:36:14 takže ministerstvo
  teď znovu rozhoduje,
 • 00:36:17 zda hřbitov bude nebo nebude
  kulturní památkou.
 • 00:36:21 -Židovský hřbitov
  fakticky neexistuje,
 • 00:36:24 39 % až 50 % plochy
  bývalého židovského hřbitova
 • 00:36:27 jsou dnes do hloubky
  až dvou metrů různé sítě.
 • 00:36:30 A opravdu je na ploše,
  kde býval židovský hřbitov,
 • 00:36:33 je dnes park.
  Je to těsně před školou.
 • 00:36:36 -A v čem by byl problém,
 • 00:36:38 kdyby to místo bylo prohlášeno
  kulturní památkou?
 • 00:36:41 -Problém by nebyl, ale může
  vzniknout v okamžiku,
 • 00:36:44 kdy majitelé těch sítí
  budou chtít nějakou opravu.
 • 00:36:48 -Úpravy a opravy je možné
  i v kulturní památce provádět.
 • 00:36:53 V každém případě musí zůstat
  zachována
 • 00:36:56 její kulturně-historická hodnota,
  nicméně vlastník kulturní památky
 • 00:36:59 má nárok na odbornou pomoc
  zdarma, na odborné konzultace
 • 00:37:02 například s odborníky
  Národního památkového ústavu,
 • 00:37:05 což je velká výhoda.
 • 00:37:12 -Z původního hřbitova
  se rabíni přesunuli
 • 00:37:15 do jednoho celkem obyčejného
  prostějovského domu.
 • 00:37:18 Za jeho branami totiž leží
  historický poklad,
 • 00:37:21 a sice desítky zachovalých
  náhrobků.
 • 00:37:24 Majitelé domu si jimi za války
  vydláždili dvůr.
 • 00:37:27 Příbuzní původních sedláků
 • 00:37:30 už několik měsíců vyjednávají
  o podmínkách,
 • 00:37:33 za jakých budou ochotni
  neobvyklou dlažbu vyměnit.
 • 00:37:35 Zatímco při natáčení
  minulé reportáže
 • 00:37:38 nás nechtěli pustit dovnitř,
  tentokrát byli vstřícnější.
 • 00:37:55 -Lidé, jejichž jména se nacházejí
  na těchto náhrobních kamenech,
 • 00:37:59 pomohli vybudovat toto město.
 • 00:38:08 Přispívali ke kulturnímu
  i ekonomickému rozvoji města.
 • 00:38:18 Ptám se sám sebe,
  jak se to mohlo stát.
 • 00:38:27 Myslím, že musíme najít
  správnou cestu,
 • 00:38:30 aby to fungovalo
  pro nás i pro vás.
 • 00:38:33 -Ano.
  -Mockrát vám děkuji.
 • 00:38:48 -Jaké jsou vaše požadavky?
  -Udělat nový dvůr.
 • 00:38:51 I nějaké finanční vyrovnání?
 • 00:38:54 -To je ve fázi, co se bude
  ještě domlouvat dál potom,
 • 00:38:57 co viděli oni sami
  na vlastní oči.
 • 00:38:59 -Jak se vám tady žije
  s těmi náhrobky?
 • 00:39:02 -Teď už normálně.
  Za ta léta jsem si zvykla.
 • 00:39:05 -Věděla jste, že jsou to náhrobky?
  -Ne. Na začátku ne, až později.
 • 00:39:09 -Tam byly ty nápisy, tak přes
  souseda jsem se dozvěděla,
 • 00:39:13 vlastně jsem se ptala,
  co je to za kameny,
 • 00:39:16 tak mi řekl, že to jsou
  židovské náhrobky.
 • 00:39:19 Že se to někdy odkupovalo
  od někoho.
 • 00:39:22 Že se to dřív odkupovalo
  a rozbíjelo
 • 00:39:25 a dělaly se z toho různé dlažby.
 • 00:39:28 Můj děda to zřejmě koupil
  a tady tím vydláždil ten dvůr.
 • 00:40:16 -Historický význam náhrobků
 • 00:40:19 si uvědomují i olomoučtí
  památkáři,
 • 00:40:22 kteří zpracovávají návrh na jejich
  prohlášení kulturní památkou.
 • 00:40:25 Zda se náhrobky podaří umístit
  zpět na původní plochu hřbitova,
 • 00:40:28 kde by někdejší zdi nahradily
  živé ploty,
 • 00:40:31 záleží na prostějovské radnici.
 • 00:40:34 Zatímco v minulé reportáži
  projekt odmítala,
 • 00:40:37 teď mění názor.
 • 00:40:41 -Kdyby to bylo někde mimo školu,
 • 00:40:43 tak si myslím,
  že je to dávno už vyřešené.
 • 00:40:46 Tady opravdu ten problém je,
  že to je těsně na hranici školy.
 • 00:40:49 -A kdybyste sama za sebe
  měla říct, jste pro rehabilitaci?
 • 00:40:52 -V určité míře ano,
  ale za podmínky,
 • 00:40:54 že zůstanou zachované
  únikové cesty
 • 00:40:57 a příjezdová cesta pro záchranný
  sbor, pak určitě ano.
 • 00:41:03 -Přístup složek integrovaného
  záchranného systému ke škole
 • 00:41:06 a únikové trasy je něco,
  s čím jsme počítali od začátku.
 • 00:41:09 Pro nás je to tak trochu
  zelené světlo,
 • 00:41:12 že můžeme pokračovat
  s projektem
 • 00:41:14 a snad se ho podaří společně
  s městem dovést do konce.
 • 00:41:30 Nové reportáže uvidíte za týden.
  Budeme se těšit.
 • 00:41:34 Na shledanou a hezké dny,
  když to půjde.
 • 00:41:56 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2016

Související