iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 11. 2016
21:30 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
29388
zhlédnutí

Klenoty naší krajiny

Litovelské Pomoraví

V nivě řeky Moravy nad Olomoucí najdete nádherné lužní lesy, hnízdiště vzácných ptáků i pozoruhodné památky, jež připomínají slavné časy rodu Lichtenštejnů.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Klenoty naší krajiny - Litovelské Pomoraví

 • 00:00:23 Tak tudy projížděli před 2 stoletími
  na koních Lichtenštejnové.
 • 00:00:28 A aby se jim tady ještě více líbilo,
  přetvořili původní skalní bránu
 • 00:00:32 k obrazu svému a nazvali ji
  Čertův most.
 • 00:00:36 My tudy vejdeme do jedné
  z našich nejmenších
 • 00:00:40 chráněných krajinných oblastí,
 • 00:00:43 jejíž páteří je řeka Morava
  a srdcem město Litovel.
 • 00:00:47 A odtud také její název
  Litovelské Pomoraví.
 • 00:00:52 Tak prosím, až po vás.
 • 00:00:54 No tak dobře, jdu první.
 • 00:01:09 Co jen v Litovelském Pomoraví
  můžeme vidět?
 • 00:01:13 Hlavně asi nespoutanou řeku,
  řeku s mrtvým dřevem,
 • 00:01:18 nad ní zámek ? přímo Nové Zámky,
  královské město, tajemné jeskyně
 • 00:01:24 a divoké přírodní rezervace
  kolem vody,
 • 00:01:27 které jsou jen tady
  a nikde jinde.
 • 00:01:31 V létě se promění
  v neprostupnou džungli,
 • 00:01:34 do které byste museli
  jedině s mačetou.
 • 00:01:37 Kdybyste ovšem mohli.
 • 00:01:39 Všechno živé tam vzniká, bují, roste
  a umírá bez přítomnosti člověka.
 • 00:01:51 Se zmiňovanými Lichtenštejny
  se v Pomoraví budeme setkávat.
 • 00:01:55 Když ne na každém kroku,
  tak určitě tady na Třesíně,
 • 00:01:59 to je ten skalnatý kopec nad námi.
 • 00:02:03 Třeba tadyhle.
  Aby se panstvo tak krásně bálo,
 • 00:02:07 propojilo konce dvou slepých
  krasových chodeb
 • 00:02:10 a vytvořilo jeskyni Podkovu.
 • 00:02:13 Na zimu se do ní stěhují netopýři.
  To je teprve romantika.
 • 00:02:22 Pod Třesínem nás také čeká
  profesor Otakar Štěrba,
 • 00:02:26 uznávaný hydrobiolog
  a známý cestovatel,
 • 00:02:29 ale také člověk,
  který stál u zrodu této CHKO.
 • 00:02:35 Pane profesore, o vás se ví,
  že jste vodák, milujete vodu,
 • 00:02:39 a přitom se scházíme na úpatí hory.
  Patří vůbec Třesín do Pomoraví?
 • 00:02:45 To, že se stal Třesín CHKO,
  je hlavně proto,
 • 00:02:50 že původně jsme hranice Litovelského
  Pomoraví navrhovali mnohem širší.
 • 00:02:55 Ale jak to bývá,
  bylo to zužované
 • 00:02:58 a nakonec tam z území mimo říční
  krajinu zůstaly jen 2 kopce.
 • 00:03:05 Doubrava naproti a Třesín.
 • 00:03:08 A mezi nimi se historicky
  prohrabala Morava,
 • 00:03:12 takže souvislost a kontinuita biotopů
  je naprosto absolutní.
 • 00:03:20 Je to propojené Moravou.
 • 00:03:22 Bylo by protismyslné
  vylučovat to z CHKO.
 • 00:03:27 Navíc jsou tady podzemní toky,
  a byť je řeka pod zemí,
 • 00:03:35 patří do říční krajiny.
 • 00:03:50 Je někde okolo zajímavost
  týkající se vody?
 • 00:03:54 Nedaleko odtud jsou vyvěračky.
  Kousek pod Třesínem je propadání.
 • 00:04:00 Co je vyvěračka, tam vyvěrá voda?
 • 00:04:03 Vyvěračka je pramen v krasovém území,
  který vyvěrá z vápencového podloží.
 • 00:04:08 Jsou to většinou rychle tekoucí vody
  podzemního toku.
 • 00:04:18 Žijí tam nějaká zvířátka?
 • 00:04:20 Zvířátka žijí všude,
  kde je voda.
 • 00:04:23 Žijí tam velice vzácná, drobná
  zvířátka, širší veřejnosti neznámá.
 • 00:04:28 V podzemí je omezený prostor, takže
  tam žijí jen skutečně malí tvorové.
 • 00:04:35 Že je to tam baví.
  To je zvláštní.
 • 00:04:37 -Já za nimi zajdu a zeptám se.
  -To bude nejlepší.
 • 00:04:40 Za vámi přijedu do Hynkova,
  jestli vám to nevadí,
 • 00:04:44 a sejdeme se konečně u vody.
 • 00:04:47 OZÝVAJÍ SE ZVUKY KAPEK VODY
  DOPADAJÍCÍCH NA HLADINU I NA KAMENY
 • 00:05:00 Teď jsme v útrobách Třesína,
 • 00:05:03 v archeologické lokalitě
  světového významu.
 • 00:05:06 Jak je vidět, nejsme tu sami.
 • 00:05:09 Tito Kromaňonci sem přišli
  před 31 000 lety.
 • 00:05:14 Bylo to nejsevernější, největší
  a nestarší sídliště
 • 00:05:18 těchto už moderních lidí v Evropě.
 • 00:05:21 A jaká zvířata s nimi žila?
 • 00:05:23 Třeba jeskynní lev, nosorožec
  a mamut a dokonce už tehdy i bobr.
 • 00:05:29 Tak ať si tu sedí, chlapíci.
  My půjdeme dál.
 • 00:05:33 Někde tu přece musí být voda,
  o které mluvil pan profesor.
 • 00:05:39 Tomuhle pořádnému stalagmitu
  se říká Mumie.
 • 00:05:43 Všechno, co tu vidíme,
  má na svědomí voda.
 • 00:05:47 Zase ta voda.
 • 00:05:49 A představte si, že když před více
  než 100 lety jeskyni odkrývali,
 • 00:05:53 krápníky se prodávaly
  až na trhu v Olomouci.
 • 00:05:56 2metrovou Mumii tam
  naštěstí neodnesli.
 • 00:06:00 Stále se máme na co koukat.
 • 00:06:09 Tento zámek a všechny polnosti
  kolem něho patřily Lichtenštejnům.
 • 00:06:14 Empírové úpravy sídla jsou
  ze samého počátku 19. století.
 • 00:06:18 Páni měli vkus, i co se týče výsadby
  domácích dřevin v zámecké zahradě.
 • 00:06:24 Také tento kousek Pomoraví
  poznamenalo zdejší panstvo.
 • 00:06:29 Anglický park tu plynule přešel
  do podzámeckých luk
 • 00:06:33 s jasoněm dymnivkovým
  a modráskem bahenním,
 • 00:06:36 vzácnými to motýly.
 • 00:06:38 Udržovanými loukami protéká
  Zámecká Morava.
 • 00:06:42 K úpravám krajiny si pánové tak
  jako v Lednicko-valtickém areálu
 • 00:06:47 přizvali svého architekta
  Bernarda Petriho.
 • 00:07:06 Pane Spurný, vy jste dobrovolný
  strážce CHKO?
 • 00:07:10 Ano, jsem z řady dobrovolníků,
  kteří mají lásku k přírodě.
 • 00:07:15 Co tady převážně chráníte?
  Co je tady nejnutnější hlídat?
 • 00:07:20 Chráníme všechno,
  co je v zákonu o ochraně přírody.
 • 00:07:24 Ten se vztahuje konkrétně
  na CHKO Litovelské Pomoraví.
 • 00:07:29 Chráníme nejen celé
  Litovelské Pomoraví,
 • 00:07:33 ale i významná maloplošná území
  v něm.
 • 00:07:43 Co je tady podle vás nejvzácnější?
 • 00:07:46 Pro mě je nejvzácnější období jara,
  to je nádhera.
 • 00:07:52 Kdo neznají Litovelské Pomoraví,
  ať se přijde podívat.
 • 00:07:57 Jsou tady statisíce
  sněženek a bledulí.
 • 00:07:59 Pak je v polovině května nádherný
  pohled na kosatce sibiřské.
 • 00:08:06 Louka je kouzelně modrá od kosatců
  a je to tam opravdu nádherné.
 • 00:08:17 Vy jste přímo odtud?
 • 00:08:20 Já jsem se narodil na Hané,
  a tak jsem Hanák.
 • 00:08:25 MLUVÍ HANÁCKÝM NÁŘEČÍM
 • 00:08:27 Odmalička jsme museli s rodiči
  mluvit po hanácku,
 • 00:08:31 abychom ? jak říkal táta ?
  nezpanštěli.
 • 00:08:35 Takže do smrti rodičů jsem s nimi
  musel hanáčtinu používat.
 • 00:08:40 Ale když přijdu někam do okolí
  a přistihnu někoho,
 • 00:08:44 že trhá "sněženke" a mluví "hanácke",
  tak na něj taky spustím "hanácke".
 • 00:08:50 Haná je nádherná zem.
 • 00:08:54 Všude je krásně,
  jenom si to nesmíme kazit.
 • 00:09:05 Litovelské Pomoraví je rájem vodáků.
 • 00:09:09 Protože jsem také cákal,
  tak si vyjedeme.
 • 00:09:11 Co mě čeká?
 • 00:09:15 Po 2 km peřeje.
  Výborně, budeme se koupat.
 • 00:09:18 Nad nimi je skála.
  Výborně, budeme se kochat.
 • 00:09:22 Nad ní je Templ, Chrám přátelství.
  Výborně, budeme se družit.
 • 00:09:27 Po dalších 2 km je obelisk a pak už
  národní přírodní rezervace Vrapač.
 • 00:09:36 Tak jedem. Ahoj.
 • 00:10:15 Taková řeka se jen tak nevidí.
  Samé zákruty, tedy meandry.
 • 00:10:20 A co tady dělají ty vyvrácené kmeny?
  Na ně pozor.
 • 00:10:24 Že sem patří?
 • 00:10:26 Les mě láká, ale zůstanu na lodi,
 • 00:10:29 abych na štěrkových náplavech
  nevyplašil hnízdící pisíky a kulíky.
 • 00:10:49 Teď už mě tam stejně nečeká
  nic dobrého,
 • 00:10:52 jen komáři a zelená džungle
  s kopřivami.
 • 00:10:56 Zato v předjaří bílé koberce sněženek
  a bledulí a pak česnek medvědí.
 • 00:11:03 Lužní les je jako houba, která při
  povodních pojme velké množství vody.
 • 00:11:09 Bez pravidelných záplav
  by se ani nevyvíjel.
 • 00:11:13 Voda se rozlije do prostoru,
  zaplaví slepá říční ramena,
 • 00:11:18 tůně a smuhy, a zuřivá povodňová vlna
  najednou vychladne.
 • 00:11:23 Přes všechny zásluhy jsou lužní lesy
  na Zemi v ohrožení
 • 00:11:28 a u nás je posledním územím
  rozsáhlého lužního lesa
 • 00:11:32 s přirozeným chováním řeky
  právě Litovelské Pomoraví,
 • 00:11:36 třeba tady na Vrapači.
 • 00:11:48 Řeka Morava nás na své pouti přivedla
  do kdysi královského města Litovle.
 • 00:11:53 Věděli jste, že tento Svatojánský
  most je nejstarším kamenným mostem
 • 00:11:58 na Moravě a 3. nejstarším v ČR?
 • 00:12:02 Aspoň se to tak uvádí,
  stejně jako doba jeho vzniku 1592.
 • 00:12:08 Neodpustím si, že ve stejném roce se
  narodil Jan Ámos Komenský.
 • 00:12:15 Tady na náměstí pod touto dlažbou
  objevili základy pranýře.
 • 00:12:22 A to nebylo jediné překvapení.
 • 00:12:25 Kousek odtud našli zbytky mostu,
 • 00:12:28 který je možná ještě starší
  než ten Svatojánský.
 • 00:12:31 Tam v té díře teče Nečíz,
 • 00:12:33 tak místní říkají jednomu
  ze 7 ramen řeky Moravy,
 • 00:12:37 na kterých stojí město Litovel,
  tzv. Hanácké Benátky.
 • 00:12:48 Na Nečízu, jinak Radniční Moravě,
  stojí nejvyšší věž na Moravě,
 • 00:12:54 tedy na řece stejného jména.
 • 00:12:56 Dvě ryby ve znaku města
  prý připomínají
 • 00:12:59 slovanskou rybářskou osadu.
 • 00:13:03 Středověkému městu předcházela.
 • 00:13:06 Zatímco radniční věž
  je z doby renesance,
 • 00:13:09 uprostřed náměstí se vypíná
  barokní morový sloup.
 • 00:13:13 Jeho autorem není nikdo menší
  než Václav Rendel,
 • 00:13:17 tvůrce olomouckého sousoší
  Nejsvětější Trojice, památky UNESCO.
 • 00:13:52 Kouzelné jsou chvíle ve městě,
 • 00:13:55 kde žil legendární zápasník
  Gustav Fryštenský.
 • 00:13:59 A na tomto gymnáziu studoval
  Jan Opletal.
 • 00:14:02 Jeho tragický konec dnes připomíná
  Mezinárodní den studentstva.
 • 00:14:08 V rybniční hladině se snad
  teď zrcadlí zámek na Loiře?
 • 00:14:17 Tady u Staroščíkova mlýna v Litovli
  se naloďují vodáci na Malou Vodu.
 • 00:14:28 Šup tam s ní.
  Jen tam nezahučet.
 • 00:14:36 Já po Malé Vodě popluji do Hynkova.
 • 00:14:40 Do 1. srpna se tam
  ani jinak jet nedá.
 • 00:14:44 Tedy do doby, než na hlavním rameni
  vyhnízdí pisíci a kulíci.
 • 00:14:50 Tak ahoj.
 • 00:15:25 Jsme uprostřed Národní přírodní
  rezervace Ramena řeky Moravy,
 • 00:15:30 v domově parem a cejnů, bobra
  evropského, ledňáčků a hnízdošů.
 • 00:15:37 Řeka tu vytvořila unikátní ekosystém
  s meandry, ostrůvky,
 • 00:15:42 náplavy a bočními říčními rameny.
  A nikdo jí v tom nebrání.
 • 00:15:48 Poprvé jsem právě tady na Hané slyšel
  termín vnitrozemská říční delta.
 • 00:16:38 Tak jsme se krásně projeli,
  ale už musíme končit.
 • 00:16:41 Mám sraz s panem profesorem Štěrbou.
  Máme se sejít u kenické lávky.
 • 00:17:03 Konečně se scházíme u řeky.
 • 00:17:05 Já jsem z Litovle přijel
  po Malé Vodě.
 • 00:17:09 Ta delta je zvláštní.
 • 00:17:11 Když jsem byl malý, myslel jsem si,
  že deltu dělá řeka nad mořem.
 • 00:17:16 A tohle je vlastně
  vnitrostátní delta.
 • 00:17:19 Vím, že tento výraz se používá
  pro meandrující řeky,
 • 00:17:23 které mají boční ramena,
  ale není to dobře.
 • 00:17:27 Delta je výraz, který má být
  rezervovaný pro říční delty,
 • 00:17:32 které se vlévají do moře.
 • 00:17:34 Výraz je podle delty Nilu,
  podle řeckého písmene delta.
 • 00:17:39 Lidé ten výraz přenesli také na úseky
  nížinných řek, kde jsou boční ramena,
 • 00:17:48 ale není to úplně v pořádku.
 • 00:17:51 Krajina je tady krásná.
 • 00:17:54 Co to vlastně je říční krajina?
 • 00:17:57 Říční krajina je nejdůležitější
  krajina, jaká existuje.
 • 00:18:01 Je to to, co vytvořila řeka.
 • 00:18:04 To jsou různé nánosy atd.?
 • 00:18:07 Nejen nánosy, ale i to,
  co za tisíciletí spoluvytvářela,
 • 00:18:13 to dnes nazýváme říční krajinou.
 • 00:18:18 Lesy, které vidíte kolem,
  tam pochopitelně taky patří.
 • 00:18:25 Pod námi jsou štěrkové nánosy,
  v tomto místě v šířce 8 km,
 • 00:18:32 zatímco lidé stále vidí jen tu řeku.
 • 00:18:36 Je to to nejdůležitější, co příroda
  a lidská společnost potřebují.
 • 00:18:41 Vše se odehrává v krajině vedle řeky
  a pod řekou.
 • 00:18:45 Ve štěrkových nánosech
  je největší akumulace vody.
 • 00:18:51 Kdybychom dneska neměli
  říční krajinu s nánosy
 • 00:18:55 a se zachycenou podzemní vodou,
  tak by Morava netekla.
 • 00:19:13 Koukal jsem, že kolem řeky
  jsou bobří okusy.
 • 00:19:17 Bobři tady byli vždycky,
  nebo zmizeli a pak se zase objevili?
 • 00:19:22 Přesně tak.
  Ve středověku byli vyhubeni.
 • 00:19:25 My jsme je sem v 90. letech
  opět nasadili.
 • 00:19:30 Oni se rozmnožili a dnes je stav
  opět ustálený a přírodní,
 • 00:19:37 jako býval kdysi.
  Jsou opět mezi námi.
 • 00:19:42 -Lidé se na ně zlobí, ne?
  -Někteří lidé ano.
 • 00:19:45 Nekamarádí se s nimi.
 • 00:19:48 Ale 90 % lidí je rádo,
  že jsou tady bobři.
 • 00:19:51 Pár lidí je rádo nemá,
  ale tito lidé nemají rádi nic.
 • 00:19:55 -Hlavně nic nového.
  -Rozumím.
 • 00:20:08 Co máte okolo Litovelského Pomoraví
  nejraději?
 • 00:20:14 Litovelské Pomoraví je vlastně
  do značné míry mé dítě,
 • 00:20:18 proto jsem se odstěhoval,
  abych byl v Pomoraví.
 • 00:20:22 Je to nádherné místo.
 • 00:20:26 Děkuji, přeji,
  ať se to tady co nejméně ničí,
 • 00:20:32 ať se říční krajina rozrůstá
 • 00:20:34 a ať se tady potkáváme
  na cestičkách nebo na vodě.
 • 00:20:40 -Mějte se hezky.
  -Děkuji, na shledanou.
 • 00:20:58 Viděli jsme lužní lesy, navštívili
  jsme Lichtenštejny a Litovel,
 • 00:21:03 ale pořád ještě nevíme,
  jak vypadá typický hanácký venkov.
 • 00:21:08 Takže pryč od komárů.
 • 00:21:18 Už ze školy jsme o Hané věděli,
  jak je úrodná a bohatá.
 • 00:21:22 Důkazem jsou i rozkročené stodoly
  Hanáckého skanzenu v Příkazech.
 • 00:21:28 Stojí na stejných místech
  za usedlostmi,
 • 00:21:31 jak stávaly kdysi.
 • 00:21:33 Do širokých vrat se musel vejít
  celý vůz s obilím
 • 00:21:37 a dojet až k mlatu.
 • 00:21:39 Když hanáckým venkovem,
  nejlépe na kole.
 • 00:21:44 Velké rodné šíré lány.
 • 00:21:48 Dobrý den.
  Můžu si u vás dát malé pivko?
 • 00:22:04 Typický příklad žírného kraje.
  Stačí se podívat na tahle stavení.
 • 00:22:09 Žudr, to je přístavek
  před průčelím domu,
 • 00:22:13 není nikde jinde než na Hané.
 • 00:22:16 Zrovna tady v Příkazech
  ještě v 1. třetině 19. století
 • 00:22:20 stávalo 33 žudrů.
 • 00:22:23 Zůstaly 2 v domě č. 26
  a v domě č. 50.
 • 00:22:28 To byly časy.
 • 00:22:30 V patře sýpka, ale pod ní se v neděli
  odpoledne a o letních večerech
 • 00:22:34 scházívali sousedé na kus řeči.
 • 00:22:42 Pořád jsem ještě v Litovelském
  Pomoraví, ale připadám si zvláštně.
 • 00:22:50 Jsem na lodi, a přitom v zahradě.
  A navíc v klášterní zahradě.
 • 00:22:57 Tato archa se totiž jmenuje
  Rajská zahrada
 • 00:23:02 a vytvořil ji pan František Skála.
 • 00:23:40 Rajská zahrada v tomto areálu
  není jediným uměleckým dílem.
 • 00:23:46 Tvůrci tuto jedinečnou galerii
  pod širým nebem
 • 00:23:49 nazvali 7 bran za tajemstvím
  Litovelského Pomoraví.
 • 00:23:54 Třeba o putování slunce vypráví
  vzdušný Lesní chrám Miloše Fekara
 • 00:23:59 svázaný z dubových sloupů.
 • 00:24:02 Jako pagoda dávných civilizací
  vyčnívá nad terénem Sluneční hora snů
 • 00:24:07 Miloše Šejna.
 • 00:24:10 Z travnatého vrcholu hory se můžeme
  rozhlédnout po krajině
 • 00:24:14 a v jejím nitru jako v jeskyni
  nalezneme chládek a spočinutí
 • 00:24:19 uprostřed horkého léta.
 • 00:24:21 A zvláště z nadhledu vynikne
  Hubáčkovo Ohniště zlaté spirály.
 • 00:24:27 Správci CHKO si i takto představují
  myšlenku domu přírody.
 • 00:24:40 Jednou branou jsme vešli,
 • 00:24:42 Sedmi branami Litovelské Pomoraví
  opustíme.
 • 00:24:47 A já odcházím s pocitem,
 • 00:24:49 který přesně vystihuje nápis
  na jedné z informačních cedulí.
 • 00:24:54 Rozjímejte, poznávejte,
  pozorujte a užijte si světa.
 • 00:25:01 Tak nashle.
 • 00:25:11 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2016

Související