iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 11. 2001
17:05 na ČT1

1 2 3 4 5

33 hlasů
10403
zhlédnutí

Počesku

Teplice

Vydáme se hledat půvab lázeňského města

8 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Počesku - Teplice

 • 00:00:19 Tato cesta vede k nejstarším lázním
  v Čechách - ke křižovatce
 • 00:00:24 mezi Vídní, Prahou, Drážďany,
  Varšavou, Berlínem a Petrohradem.
 • 00:00:29 Městu, kam kráčím, by se dalo říkat
  město žen. Ovšem jen v jisté době.
 • 00:00:34 Jindy zase bylo centrem politického
  dění v Evropě. Už víte, kam kráčím?
 • 00:00:39 Město Teplice si zaslouží
  mnoho dalších přívlastků.
 • 00:00:45 Říkalo se mu také salón Evropy
  nebo malá Paříž.
 • 00:00:50 Pojďme se podívat, jak to začalo.
 • 00:00:53 Měla to tehdy v rukou žena,
  o které kronikář Vincencius napsal:
 • 00:00:58 "Byla to paní vzrůstem i krásou
  nad všechnu ušlechtilost
 • 00:01:03 podoby lidské vnikající.
  Vznešená rodem a nadmíru počestná.
 • 00:01:08 A co nejlépe v latinské řeči
  a písmě vzdělaná."
 • 00:01:16 Judita Durinská založila
  v místech dnešního zámku klášter.
 • 00:01:21 Judita sem pozvala mnišky
  a založila zde kolem roku 1160
 • 00:01:26 ženský benediktinský klášter.
  Udělala to proto, že se doslechla
 • 00:01:31 o léčebných účincích
  zdejších teplých pramenů.
 • 00:01:35 Tak se stalo, že prvními lázeňskými
  byly jeptišky z řádu sv.Benedikta,
 • 00:01:40 protože tento řád
  povoloval léčebné koupání
 • 00:01:44 a zároveň provozování
  a zřizování léčebných koupelí.
 • 00:01:49 Dokonce se zachovaly
  pokyny pro jeptišky,
 • 00:01:53 jak by takové koupele
  měly být provozovány.
 • 00:01:58 "Vzývat Jana Křtitele, přijímat
  koupel od půlnoci k půlnoci
 • 00:02:03 a u zvlášť těžkých případů
  koupel přijímat o svatojánské noci,
 • 00:02:08 kdy moc pramene je nejsilnější."
 • 00:02:13 Jak šel čas,
  město několikrát změnilo majitele.
 • 00:02:18 Nakonec ho získal Jakoubek z
  Vřesovic a na tomto místě postavil
 • 00:02:23 pro sebe a svou rodinu dům Morava
  a zřídil v něm také koupele.
 • 00:02:29 A zavlekl sem politiku. Město
  vidělo 14letého Ladislava Pohrobka
 • 00:02:35 a o 20 let staršího
  Jiřího z Poděbrad.
 • 00:02:40 Jaká byla další historie města?
 • 00:02:43 O evropskou proslulost se zasloužil
  Jakoubek z Vřesovic.
 • 00:02:49 Pomohl mu k tomu jiný významný muž
  - Philippus Aureolus Paracelsus -
 • 00:02:57 vlastním jménem Teophilus
  Bombastus von Hohenheim.
 • 00:03:02 -Kdo to byl?
  -Především Evropan.
 • 00:03:05 Německý šlechtic s titulem
  profesora z bazilejské univerzity.
 • 00:03:11 Zajímal se o přírodovědu,
  lékařství, farmacii a farmakologii.
 • 00:03:16 řada jeho děl je dodnes považována
  za základ moderní medicíny.
 • 00:03:22 V jednom spisku popisoval
  10 nejvýznamnějších lázní v Evropě.
 • 00:03:29 Také Teplice, které doporučoval
  na žaludek, játra, žlučník a kůži.
 • 00:03:35 Dával i přesný návod,
  jak by se léčba měla indikovat.
 • 00:03:39 "Pacient nechť se koupá
  ve vodní lázni s přidáním koření
 • 00:03:44 tak horké, jak lze vydržet."
 • 00:03:47 Tady si můžete vyzkoušet,
  jak horké teplické prameny jsou.
 • 00:03:54 Hm, docela příjemně horké.
 • 00:04:01 První podobu lázeňským budovám
  dal právě Volf. Tehdy byly dřevěné,
 • 00:04:06 zvlášť bazény pro muže a ženy.
  Hosté si s sebou vozili lékaře.
 • 00:04:12 Mohli se koupat buď v lázních,
  nebo v měšťanských domech,
 • 00:04:16 kam se voda nosila.
 • 00:04:20 V té době do Teplic jezdili
  králové i knížata.
 • 00:04:25 Ano. První vznešenou cizinkou
  byla Kateřina Meklemburská,
 • 00:04:29 která lázně otevřela pro drážďanský
  dvůr a saské kurfiřty.
 • 00:04:35 O pikantnost lázní se potom
  zasloužil její syn August I.
 • 00:04:40 Jezdil sem s manželkou Annou
  Dánskou. Oběma šly pobyty k duhu,
 • 00:04:45 ovšem Augustovi víc, takže když
  ovdověl, oženil se v 60 letech
 • 00:04:50 s 13letou Anežkou Hedvikou
  z Anhaltu.
 • 00:04:55 Skutečně veselý život začal na
  teplickém zámku v renesanční době
 • 00:05:00 za vlády rodu Vchynských.
  -Kdo to byli Vchynští?
 • 00:05:04 My je známe v německé transkripci
  toho jména jako Kinští.
 • 00:05:10 Za jejich vlády se v Teplicích
  pořádaly zvlášť opulentní hostiny.
 • 00:05:16 Posuďte sám.
  Vzala jsem s sebou jídelníček.
 • 00:05:24 Jídelníček hostiny:
  ovar, jitrnice, pečená játra,
 • 00:05:29 hovězí pečeně v mandlové omáčce,
  svíčková pečeně,
 • 00:05:34 koroptve plněné ořechovou nádivkou,
  zavařeniny, figurky z cukru, ovoce
 • 00:05:39 a mouky, které páni dávají dámám.
  A k pití: Víno, pálenka, pivo.
 • 00:05:44 Rod Vchynských se zasloužil
  o další výstavbu lázní.
 • 00:05:48 V té době se začaly využívat
  i prameny v nedalekém Šanově.
 • 00:05:53 Dnes je to součást Teplic.
 • 00:05:57 Posledním svědkem slávy
  rodu Kinských je rozvalina
 • 00:06:03 Vilémova zámku na Doubravské hoře.
 • 00:06:06 -A co přišlo potom?
  -Teplice získali Aldringenové,
 • 00:06:11 později Clari Aldringenové, kteří
  si také uvědomovali význam lázní.
 • 00:06:17 Lázně dostaly veřejnou lékárnu
  a vlastního, stálého lékaře.
 • 00:06:22 Byla tu zřízena opera
  a poštovní služba.
 • 00:06:26 Lázenští hosté se mohli
  registrovat v léčebných seznamech.
 • 00:06:33 Léčebné a lázeňské seznamy
  se v Teplicích vedly od roku 18O1
 • 00:06:38 v německém jazyce,
  protože panstvo česky neumělo.
 • 00:06:43 Najdeme tam hodně slavných jmen?
 • 00:06:47 Určitě. Například Ludwig
  van Beethoven, Richard Wagner,
 • 00:06:52 J.W.Goethe, hrabě Romanov,
  což byl ruský car Alexandr I.,
 • 00:06:59 a hrabě z Rupniku, což byl
  pruský král Bedřich Vilém III.
 • 00:07:08 Slavní muži obývali tyto domy
  a poctivě se zapisovali do seznamů.
 • 00:07:13 Výjimkou byl Petr I. Přesto lázně
  navštívil a odvezl si suvenýr -
 • 00:07:20 sekyrníka Martina, který
  pro něj na Rusi zakládal pily.
 • 00:07:28 Světová proslulost lázní Teplice
  skončila s 19.stoletím.
 • 00:07:33 Přestaly přijíždět dostavníky,
  doznělo troubení a bubnování,
 • 00:07:38 které vítalo vzácné návštěvníky.
  Dnes tady zní leda bubnování deště
 • 00:07:43 a troubení aut. Ale lázně zůstaly,
  pouze čekají na nového Paracelsa,
 • 00:07:49 který je opět zařadí
  mezi 10 nejvýznamnějších v Evropě.

Související