iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 3. 2012
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

15 hlasů
41394
zhlédnutí

Retro

Zdravotnictví

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Retro

 • 00:00:25 Povinné prohlídky, očkování,
  návštěvy v nemocnicích
 • 00:00:29 v omezenou dobu,
  okresní ústavy národního zdraví.
 • 00:00:32 Dnešní Retro se zastaví právě
  u lékaře před rokem 1989.
 • 00:00:36 Já třeba stihnu
  tu vstupní prohlídku
 • 00:00:39 za 26 minut,
  když jsem tady první.
 • 00:00:49 Připomeneme si, jaké bylo
  zdravotnictví v Československu.
 • 00:00:53 Chudé, to je asi jediné,
  co se o tom dá říci.
 • 00:00:56 Ono fungovalo.
  Ono nakonec fungovalo všecko.
 • 00:00:59 Jak dlouho jste čekal
  na odborné vyšetření?
 • 00:01:01 Musel jsem se nechat objednat
  a čekal jsem tři dny.
 • 00:01:04 Problém byl,
  že si pacient nemohl vybrat lékaře
 • 00:01:08 a že ne každý měl svého
  obvodního lékaře spolehlivého.
 • 00:01:13 Vydáme se také
  do někdejší léčebny prominentů.
 • 00:01:16 Když je někdo vele VIP,
  tak někdy jel do SANOPZu,
 • 00:01:18 ale pak tam za ním jel
  ten příslušný odborník.
 • 00:01:23 Povíme si, jak věrné byly filmy
  a seriály z prostředí nemocnice.
 • 00:01:28 Říkali:
  Ty jsi dělal u nás ve špitále?
 • 00:01:31 Ty problémy byly tak obecné,
  že každý se domníval,
 • 00:01:33 že je to od nich.
 • 00:01:38 Když jsme byli v Bombaji,
  tak prostě obrovská nemoc.
 • 00:01:42 Úplavice.
  Všichni měli problémy.
 • 00:01:48 Teď já jsem zarazil,
  dal jsem tam tu vakcínu.
 • 00:01:53 Nějak se nám to protahuje.
 • 00:02:04 Tak jsem ji takhle vzal
  a zmizelo to. Najednou konec.
 • 00:02:08 Zatím se tedy podívejte na první
  reportáž Tomáše Voženílka,
 • 00:02:12 který se vydal
  mezi opravdové lékaře
 • 00:02:15 a ptal se jich na to,
  jak na tom vlastně
 • 00:02:18 naše zdravotnictví
  před rokem 1989 bylo.
 • 00:02:22 Ještě dobré.
 • 00:02:27 Pro pracující Vítkovických
  strojíren a železáren
 • 00:02:30 Klementa Gottwalda v Ostravě
  byla dnes otevřena
 • 00:02:33 nová závodní poliklinika.
  Dosud byla jednotlivá oddělení
 • 00:02:36 roztroušena na různých místech.
  Jejich soustředění
 • 00:02:39 pod jednou střechou umožní
  zkvalitnit zdravotnickou péči.
 • 00:02:43 To byl takový štábní systém
  vertikální, odshora dolů.
 • 00:02:46 Všechno bylo státní.
  Státní nemocnice.
 • 00:02:48 Pak byly krajské ústavy
  národního zdraví, okresní.
 • 00:02:52 Pak to padalo na vás až dolů
  a vy jste vykonával...
 • 00:02:58 Myslím, že to nemělo chybu,
  až na dvě.
 • 00:03:02 První chyba byla,
  že to bylo direktivní.
 • 00:03:05 Vy jste se někam přistěhoval,
  vyfasoval jste doktora
 • 00:03:08 a byli jste si souzeni
  vlastně na věky.
 • 00:03:14 Město Vrchlabí a celý jeho okres
  je mezi prvními ve zdravotní péči.
 • 00:03:20 Celé území okresu je rozděleno
  do zdravotních obvodů.
 • 00:03:24 Každý zdravotní obvod řídí
  praktický lékař,
 • 00:03:28 který odpovídá za zdravotní stav
  svěřených obyvatel.
 • 00:03:33 První negativum bylo to,
  že tam bylo málo peněz v tom.
 • 00:03:36 Já jsem pak zjistil, že na světě
  neexistuje zdravotnictví
 • 00:03:39 v žádném systému,
  které by mělo dostatek financí.
 • 00:03:46 Existoval sice
  takzvaný mimořádný dovoz,
 • 00:03:49 ale ten se podařil
  jenom pro určitou skupinu pacientů,
 • 00:03:53 pro některé pacienty.
  To byl velký nedostatek.
 • 00:03:58 Chyběly diagnostické přístroje,
  chyběly ozařovací přístroje
 • 00:04:03 nebo byly tady samozřejmě,
  ale ne ty moderní.
 • 00:04:06 To všechno se nahrazovalo
  velkým úsilím lékařů.
 • 00:04:15 Určitě tam patří ta mimořádně
  rozvinutá preventivní péče,
 • 00:04:23 která měla pochopitelně
  řadu velmi pozitivních rysů.
 • 00:04:27 V současnosti
  mnoho těch prvků chybí
 • 00:04:31 a způsobuje to pak zvyšování
  nákladů na následnou péči.
 • 00:04:36 Třeba velmi dobře rozvinutý
  byl preventivní program u dětí.
 • 00:04:47 Já myslím,
  že to nebylo zrovna nejlepší,
 • 00:04:52 protože řada nemocných je velmi
  závislá na kontaktu s rodinou.
 • 00:04:59 Ten nemocniční režim není
  tak sevřený,
 • 00:05:04 aby neumožnil návštěvu
  flexibilnější.
 • 00:05:09 Samozřejmě v době ranních vizit
  je to nevhodné.
 • 00:05:13 Ale v podstatě ty návštěvy
  by měly být povoleny
 • 00:05:17 a jsou dneska na všech zařízeních
  povoleny v poměrně velkém rozsahu.
 • 00:05:22 To si myslím,
  že nebylo zrovna nejlepší pravidlo.
 • 00:05:27 Ale nejdůležitější je klid.
 • 00:05:30 A to záleží i na návštěvách,
  na nás na všech.
 • 00:05:38 Například návštěvy dětí
  v nemocnicích byly
 • 00:05:43 velmi přísně regulovány
  i třeba v sousedním Rakousku.
 • 00:05:47 Bylo to zdůvodňováno tím,
  že návštěva dítě příliš rozruší,
 • 00:05:53 což může mít negativní vliv
  na jeho další léčbu.
 • 00:06:02 Návštěva íránského šáhinšáha
  Muhammada Rezá Pahlaví
 • 00:06:06 a šáhbanu Farah Pahlaví
  v Československu
 • 00:06:09 je dalším významným příspěvkem
  k dlouholeté tradici
 • 00:06:12 přátelských styků Íránu
  a Československa.
 • 00:06:18 Íránská císařovna se podívala
  i do nově otevřené
 • 00:06:22 dětské nemocnice v Motole,
  kde se léčil i Martin Franc.
 • 00:06:26 Vzhledem k tomu,
  že mi byly čtyři roky,
 • 00:06:29 co to znamenalo?
 • 00:06:31 Vytáhli hračky,
  které se jinak nepoužívaly.
 • 00:06:38 Pak se tam přihrnula skupina
  novinářů se silnými blesky,
 • 00:06:43 kteří u jednoho chlapečka
  vyvolali zánět spojivek.
 • 00:06:47 Pak tam samozřejmě byla
  ta císařovna.
 • 00:06:52 Já jsem z ní, přestože byla
  údajně velmi proslulá svou krásou,
 • 00:06:57 tak vzhledem ke své velikosti
  a k tomu,
 • 00:07:01 že nás posadili
  na takové nízké židličky,
 • 00:07:04 takže vám můžu pouze říci ze své
  paměti, jakou měla spodničku.
 • 00:07:20 Když se řekne SANOPZ,
  tak se mi vybaví Malvazinky,
 • 00:07:23 protože ten SANOPZ byl
  na Malvazinkách.
 • 00:07:28 Víte, ale on když skutečně
  stonal nějaký prominent,
 • 00:07:33 tak si matně vzpomínám, třeba
  ministr zahraničí pan Chňoupek,
 • 00:07:36 a potřeboval operaci od profesora
  Firta, tak přijel do IKEMu.
 • 00:07:41 Takže do SANOPZu
  samozřejmě jezdily
 • 00:07:44 asi nějaké nomenklaturní kádry,
 • 00:07:45 ale skutečně když někdo byl
  vele VIP,
 • 00:07:48 tak někdy jel do SANOPZu,
 • 00:07:50 ale pak tam za ním jel
  ten příslušný odborník.
 • 00:07:53 První okruh, druhý okruh,
  třetí okruh.
 • 00:07:56 První byl pro ty nejvyšší,
  druhý asi pro ty nižší
 • 00:08:00 a ten třetí VŠP.
 • 00:08:03 -Vysoká škola politická.
  -To byl třetí okruh.
 • 00:08:09 Měli jsme detašované pracoviště
  na ÚV KSČ.
 • 00:08:14 Potom nejvyšší naši státníci
  sem patří, celá jejich rodina.
 • 00:08:18 Léčila se tady
  celá jejich rodina.
 • 00:08:25 Jenom na tom vydělali
  kluci na Homolce,
 • 00:08:28 protože Homolka se dostavěla
  jako nový SANOPZ,
 • 00:08:32 když tu náhle přišel rok 1989.
 • 00:08:34 Já bych se vrátil možná
  ještě k jedné zajímavosti,
 • 00:08:38 která se právě týká nemocnice
  v Motole.
 • 00:08:42 Pomalé tempo stavby
  nové dětské nemocnice v Motole
 • 00:08:46 bylo příčinou
  mnoha kritických hlasů.
 • 00:08:49 Ale dnes už je otevřena
  řada oddělení
 • 00:08:52 vybavených nejmodernější
  léčebnou technikou.
 • 00:08:55 Přestože se jednalo
  o nově vybudovanou nemocnici,
 • 00:08:59 respektive ta dětská část
  byla nově vybudovaná
 • 00:09:03 nebo možná právě proto,
  tak ten stav té budovy
 • 00:09:07 byl krajně nevyhovující,
  profukovalo tam okny,
 • 00:09:11 což teda u oddělení,
  kde leží astmatičtí pacienti,
 • 00:09:16 není zrovna nejlepší varianta.
 • 00:09:19 Nesměly se využívat balkony,
  protože hrozilo, že spadnou.
 • 00:09:23 Ale především vzhledem k tomu,
  že to byla panelová stavba,
 • 00:09:29 tak v těch škvírách
  sídlil nejrůznější hmyz.
 • 00:09:33 Dokonce jsem tam na čtvrtém patře
  viděl i myš.
 • 00:09:43 Pane Beneši, když vidíte mě
  v tom sesterském oděvu,
 • 00:09:46 který už dneska vůbec sestřičky
  nemají na sobě,
 • 00:09:50 evokuje vám to právě
  tu dobu před rokem 1989?
 • 00:09:53 -Vyvolává to nějakou vzpomínku?
  -To určitě.
 • 00:09:58 Vyvolává mnoho,
  hlavně takovou tu vzpomínku,
 • 00:10:00 protože když takhle běhala
  děvčata, tak jsem byl mladý.
 • 00:10:03 Takže moc příjemnou.
 • 00:10:24 Já jsem promoval v roce 1978.
 • 00:10:27 Pak jsem byl rok na vojně,
  takže v roce 1979.
 • 00:10:30 Zkuste se přenést v myšlenkách
  do toho roku 1978,
 • 00:10:34 konec sedmdesátých let.
  Jaké tehdy bylo zdravotnictví?
 • 00:10:38 Chudé, to je asi jediné,
  co se o tom dá říci.
 • 00:10:41 Ono fungovalo,
  ono nakonec fungovalo všecko.
 • 00:10:44 Mnoho věcí bylo svým způsobem
  lepší organizačně,
 • 00:10:48 protože on ten režim byl
  takový podivuhodný,
 • 00:10:51 že si myslím, že musel mít
  aspoň tu organizaci
 • 00:10:54 do určité míry dobrou,
  aby mohl tak dlouho fungovat,
 • 00:10:57 takže my jsme měli KÚNZ, OÚNZ
  a takovou určitou centralizaci
 • 00:11:01 a hierarchizaci,
  kterou jsme rozbili.
 • 00:11:04 Takže tahle věc fungovala,
  ale hlavní takový pocit
 • 00:11:08 z toho zdravotnictví tehdy byl,
  že zaprvé bylo velmi odosobněné.
 • 00:11:12 Pacient byl jeden jako druhý.
  Zadruhé to bylo to,
 • 00:11:16 že jakmile se člověk začal
  trošku rozhlížet mimo,
 • 00:11:20 tak zjistil, že kulháme
  tak dvacet let za tím,
 • 00:11:23 co se děje kousek od nás,
  a že de facto všecko chybí,
 • 00:11:28 že ničeho není dostatek,
  že je to někde úplně jinde,
 • 00:11:32 než by to zdravotnictví
  nebo péče o člověka,
 • 00:11:36 nejenom zdravotnictví,
  mohla být.
 • 00:11:39 To byl takový hlavní dojem,
  ale druhý fakt byl ten,
 • 00:11:42 že byla zábava v té době,
  protože ono nic jiného nebylo
 • 00:11:46 nežli se bavit,
  člověk neměl tolik možností,
 • 00:11:49 takže víceméně sice ten pacient
  tam byl
 • 00:11:52 jako taková skoro oběť systému,
  ale na druhou stranu
 • 00:11:56 my jsme se coby zdravotnictví
  docela bavili.
 • 00:11:59 Změnil se hodně ten vztah
  lékař pacient a pacient lékař?
 • 00:12:04 Já si myslím,
  že on se až tolik zase nezměnil.
 • 00:12:07 To je jenom ta naše představa.
 • 00:12:10 Samozřejmě že jsme vlídnější,
  že jsme otevřenější,
 • 00:12:13 ale to je takové jenom navenek.
  Nutno si zase uvědomit,
 • 00:12:16 že dobrý doktor byl dobrý doktor
  i za komunistů.
 • 00:12:19 To s tím nemá nic společného.
 • 00:12:21 Vy jste říkal, že úroveň
  československého zdravotnictví
 • 00:12:24 před rokem 1989 byla
  hodně pozadu oproti třeba Západu.
 • 00:12:28 Proč to tak bylo?
  Proč to zdravotnictví pokulhávalo?
 • 00:12:32 Pokulhávalo proto, že se do něj
  neinvestovalo dost peněz.
 • 00:12:35 To je strašně jednoduché.
 • 00:12:37 Medicína je nesmírně
  nákladná činnost
 • 00:12:40 a ty peníze prostě nebyly,
 • 00:12:42 takže koupit třeba cétéčko,
  to byl zázrak.
 • 00:12:45 My když jsme dostali
  první cétéčko někdy
 • 00:12:48 v roce 1981 nebo 1982,
  tak jsme z toho byli úplně unešeni.
 • 00:12:52 Najednou jsme viděli,
  co v té hlavě je.
 • 00:12:55 Stálo to ohromné peníze
  a vyčerpali jsme s tím
 • 00:12:58 devizové prostředky pro KÚNZ
  nebo tu krajskou nemocnici
 • 00:13:01 na kdoví kolik let dopředu.
 • 00:13:06 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
  Ano.
 • 00:13:08 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:13:10 Pane doktore, já jsem přišla
  na tu vstupní prohlídku.
 • 00:13:13 Já jsem se nastěhovala
  na Prahu 4 právě.
 • 00:13:16 Tak vstupte na váhu
  a zvažte se.
 • 00:13:31 Mám ho, zdá se,
  na věky už teď.
 • 00:13:34 Vizitka lékařů obvodních,
  závodních, pohotovostních
 • 00:13:37 i specialistů v další reportáži.
 • 00:13:46 Sedni si. Spadl z motorky.
  Bolestivost levého klíčku.
 • 00:13:52 Nenaboural jsi nikoho?
  Já bych to nemusel hlásit SNB.
 • 00:13:56 Proto s tebou chci mluvit
  otevřeně.
 • 00:13:59 -Naboural jsi jenom sám sebe.
  -Já jsem byl druhý.
 • 00:14:02 -Cože?
  -Já jsem byl druhý.
 • 00:14:04 -Já jsem to neřídil.
  -A vědí to esenbáci?
 • 00:14:07 Je to hlášené? Není.
  Dobře.
 • 00:14:13 Ten lékař byl
  klíčovou postavou.
 • 00:14:15 Ten byl skutečnou elitou
  té velké vesnice
 • 00:14:18 nebo toho městečka,
  naprosto nezpochybňovatelnou.
 • 00:14:24 Fractura clavicules in partis
 • 00:14:28 medialiscum dislocationen
 • 00:14:32 at latus et longitudinem,
 • 00:14:36 ale poněvadž v tomto státě
  už nikdo latinsky neumí,
 • 00:14:40 tak ti to vůbec nic neříká
  a já ti to řeknu česky,
 • 00:14:44 že to máš rozšvihnuté pěkně.
 • 00:14:47 Sociální prestiž nemusela
  úplně kopírovat to ohodnocení.
 • 00:14:54 Je samozřejmě pak logické,
  že to nahrávalo
 • 00:14:58 těm rysům korupčním,
  že si někteří ti lékaři
 • 00:15:03 pak vylepšovali svoji
  ne úplně odpovídající mzdu
 • 00:15:08 přijímáním darů
  a dokonce úplatků.
 • 00:15:15 Já jsem začínal na venkově,
 • 00:15:18 kde jsem sloužil
  i pohotovostní služby.
 • 00:15:21 Musím říci, že se ty pohotovostní
  služby velmi zneužívaly.
 • 00:15:24 Já vám řeknu jenom takový příklad.
 • 00:15:27 Jel jsem do nějaké vesnice
  pod Řípem.
 • 00:15:30 Číslování tam není jako v ulici,
  musel jsem ten dům najít.
 • 00:15:33 Když jsem ho našel, tak tam
  na dvoře byl puštěný pes.
 • 00:15:36 Tak jsem si netroufal
  jít dovnitř.
 • 00:15:38 Ale když chvíli štěkal,
  tak se rozsvítilo světlo.
 • 00:15:41 Pak psa odvolali.
 • 00:15:43 Mě pustili dovnitř
  a pacient mi řekl:
 • 00:15:45 Já už vás nepotřebuji.
  Mě bolela hlava.
 • 00:15:47 Vzal jsem si prášek,
  tak už je to dobré.
 • 00:15:49 Ale zažil jsem,
  že si volali sanitku ráno,
 • 00:15:53 třeba v pět hodin ráno
  nebo v půl šesté,
 • 00:15:56 aby se nechali tou sanitkou
  odvézt do města,
 • 00:15:58 kde byly právě trhy.
 • 00:16:01 V našem zařízení objednací doby
  prakticky vymizely.
 • 00:16:05 Pracujeme asi takovou metodou,
  že při vyšetřeních,
 • 00:16:09 která jsou nutná a rychlá,
  vzhledem k diagnostice
 • 00:16:13 a posudkové činnosti se vyšetření
  dělají ihned ten den.
 • 00:16:17 Jak dlouho jste čekal
  na odborné vyšetření?
 • 00:16:20 Musel jsem se nechat objednat
  a čekal jsem tři dny.
 • 00:16:22 -To jste měl nemocenskou?
  -Ano, nemocenskou jsem měl.
 • 00:16:25 -Nezdálo se vám to trochu dlouhé?
  -Bylo to dost dlouhé.
 • 00:16:28 Zdravotních sester
  jsem zažil spoustu.
 • 00:16:32 Jako medik jsem se od nich učil.
 • 00:16:35 To bylo zajímavé,
  protože takové praktické věci,
 • 00:16:37 ty vás kolega nenaučí.
  To se naučíte od sester.
 • 00:17:05 Nesměly se sloužit
  dvanáctihodinové směny.
 • 00:17:08 Dneska je zcela normální,
  že téměř ve všech nemocnicích
 • 00:17:12 se slouží dvanáctihodinové směny,
  což je pro pacienty,
 • 00:17:15 ale i pro sestřičky
  mnohem výhodnější.
 • 00:17:18 Musely nosit jednotné uniformy,
  všechny vypadaly stejně.
 • 00:17:23 Já si pamatuji,
  že když jsem povolil,
 • 00:17:27 že nemusí sestry nosit
  celou směnu čepec,
 • 00:17:31 tak bylo ohromné pozdvižení
  radostné mezi sestrami,
 • 00:17:36 protože do té doby
  se to přísně kontrolovalo.
 • 00:17:39 To je nejlepší,
  když si to rozepneš, víš,
 • 00:17:42 a necháš si poslední knoflíček
  takhle tady zapnutý.
 • 00:17:45 Teď uděláš krok, chlapi šílí,
  když se ti to rozepne.
 • 00:17:50 Chlapům lezou oči z důlků.
 • 00:18:02 Ústřední vojenská nemocnice
  Praha - Střešovice.
 • 00:18:06 Zdravotnické zařízení,
  které si za 50 let svého trvání
 • 00:18:10 vydobylo přední místo
  v naší republice.
 • 00:18:13 Já když jsem začínal,
  tak nemocnice byla ne rozpadlá,
 • 00:18:17 ale samozřejmě že padala omítka,
  chodby byly nevymalované,
 • 00:18:23 i když se maluje v každé nemocnici
  alespoň jednou za rok.
 • 00:18:26 On to byl jenom obraz
  celé té země.
 • 00:18:28 To bylo půlnoční království,
  ale zase ono to není
 • 00:18:30 o těch budovách, ono to není
  ani o těch chodbách.
 • 00:18:33 To je o těch lidech vevnitř.
 • 00:18:35 Vy můžete mít přepychovou
  nemocnici dokonale vybavenou,
 • 00:18:38 ale když tam budou
  zaměstnaní blbci,
 • 00:18:40 tak se s tím nedá nic dělat,
  takže spíš ten duch byl
 • 00:18:43 takový depresivní
  po mnoha stránkách.
 • 00:18:46 Co chcete?
 • 00:18:49 -Co chcete?
  -Jednu tu deku sundat.
 • 00:18:52 Vždyť máte jednu.
 • 00:18:54 Ten hlavní takový svým způsobem
  přístup v té době
 • 00:18:58 před rokem 1989 byl ten,
  že ten pacient tu je
 • 00:19:02 jako takový ten druhý,
  což je špatně.
 • 00:19:06 To je možná ta největší změna,
  ke které došlo,
 • 00:19:10 že opravdu jsme začali brát
  pacienta jako tu hlavní osobu.
 • 00:19:15 A tam je ten rozhodující moment,
  že on je zákazník náš.
 • 00:19:21 Soudruhu děkane,
  v terénu chybějí lékaři.
 • 00:19:24 Jak tento problém pomáhá
  řešit lékařská fakulta?
 • 00:19:27 Společenskou funkcí
  lékařské fakulty samozřejmě je
 • 00:19:30 připravovat dobré lékaře
  a postarat se o to,
 • 00:19:33 aby nastoupili tam,
  kde je společnost potřebuje.
 • 00:19:36 Každý mladý člověk je idealista,
  nadšenec.
 • 00:19:40 Víc míří po takových
  těch věcech obecnějších
 • 00:19:44 nežli po konkrétnu svým vlastním.
  Myslím si,
 • 00:19:48 že teď mladí lékaři víc přemýšlí
  o mnohem víc věcech.
 • 00:19:52 Pro nás byla ta medicína
  to jediné.
 • 00:19:55 V dnešní době hodně populární
  je taková ta specializace.
 • 00:19:58 Každý ten obvod dává trošku dál.
 • 00:20:00 Když to dělá někdo poctivě,
  pořádně, toho obvodního lékaře,
 • 00:20:05 tak si myslím, že je to
  někdy víc než specialista.
 • 00:20:09 Oni teď mají už daleko víc
  starostí a možností.
 • 00:20:12 On může uvažovat,
  jestli nemá třeba jít do ciziny.
 • 00:20:15 Musí uvažovat,
  jak zaplatí hypotéku.
 • 00:20:18 Musí uvažovat,
  který obor si vybrat,
 • 00:20:21 jestli si vybrat radši
  nějaký ambulantní,
 • 00:20:24 to zase, jestli mají barák,
  kde by si mohl udělat ordinaci,
 • 00:20:28 a takovéhle věci,
  takže já si myslím,
 • 00:20:31 že jsou v mnoha aspektech
  takoví praktičtější,
 • 00:20:34 ale nepochybně tam to nadšení je,
  a kdyby nebylo,
 • 00:20:37 tak bychom produkovali
  špatné doktory.
 • 00:20:43 Nadechněte se.
 • 00:20:45 Držte.
 • 00:20:49 Ještě chvilku. Slyším.
  A pusťte.
 • 00:20:53 Asi jsem upřímně čekala
  spíš někoho,
 • 00:20:56 jako byl doktor Sova
  anebo vtipný Štěpánek.
 • 00:20:59 Nakolik byl odraz
  socialistického zdravotnictví
 • 00:21:03 v televizi a ve filmu reálný?
 • 00:21:05 Na to se podívejte
  v další reportáži.
 • 00:21:08 Dobré je to. Dobré.
 • 00:21:25 Kolem toho přirozeně existuje
  celá řada bajek.
 • 00:21:30 Všechny ty interiéry byly
  postavené na Kavčích horách.
 • 00:21:36 Vycházelo se tehdy
  asi z nejmodernější nemocnice,
 • 00:21:39 která byla ve státě,
  a to byla nemocnice mostecká.
 • 00:21:42 Akademický architekt
  Kamil Ossendorf byl autorem
 • 00:21:46 projektu jednoho z největších
  a nejmodernějších
 • 00:21:49 zdravotnických zařízení
  v Československu,
 • 00:21:52 nové nemocnice v Mostě.
 • 00:21:54 Odtamtud se převzaly některé
  půdorysy operačních sálů a pokojů.
 • 00:21:59 To byla taková výstavní nemocnice,
  nechci říci
 • 00:22:03 socialistického lékařství,
  ale opravdu nejnovější nemocnice,
 • 00:22:06 která byla postavena na základě
  nějakých evropských standardů.
 • 00:22:10 Taky nebyla pražská,
  jak vidíte.
 • 00:22:13 Byla v oblasti,
  která potřebovala nějakou podporu.
 • 00:22:16 Do Mostu jsme jezdili my a herci
  vlastně jenom se učit
 • 00:22:20 a dívat na prostředí, nikdy se
  tam nenatočil jediný metr.
 • 00:22:23 Tak bacha!
 • 00:22:26 Teď mu začneme trošku ubližovat.
 • 00:22:35 Vznikla Sanitka,
  taky z lékařského prostředí,
 • 00:22:38 ale trochu odjinud,
  ještě vlastně pár let poté,
 • 00:22:41 celá tedy poctivě nafilmovaná,
  taky s velkým úspěchem.
 • 00:22:47 Jak básníci přicházejí o iluze
  a Jak básníkům chutná život.
 • 00:22:50 Především v těchto dvou filmech
  se díky Štěpánkovi dostáváme
 • 00:22:54 do předlistopadového
  lékařského prostředí.
 • 00:23:08 Básníci jsou podobní
  jak tehdejší době,
 • 00:23:11 tak samozřejmě mně osobně.
  Nechtěl jsem nic cucat z prstu.
 • 00:23:16 Myslím si,
  že tu dobu vystihují líp než mě,
 • 00:23:22 protože člověk se vždycky dělá
  trochu lepším,
 • 00:23:25 než ve skutečnosti je.
 • 00:23:27 Tak třeba vajíčka,
  vajíčka, to je klasika.
 • 00:23:31 Zajímavé na nich bylo,
  na tom jsem trval i v tom filmu,
 • 00:23:35 že vždycky když jste dostal
  těch pět vajec,
 • 00:23:39 tak to vždycky bylo v pytlíku
  od polohrubé mouky.
 • 00:23:43 Já jsem nevěděl,
  proč to není hladká nebo hrubá.
 • 00:23:47 Vždycky to byla polohrubá.
 • 00:23:50 Pak mi někdo vysvětloval, že ta
  se nejčastěji používá v kuchyni.
 • 00:23:54 Když jsem se třeba setkával
  s kolegy, tak oni říkali:
 • 00:23:56 Ty jsi dělal u nás ve špitále?
  Já jsem říkal: Ne, já jsem u vás...
 • 00:24:01 Ty problémy byly tak obecné,
  že každý se domníval,
 • 00:24:04 že je to od nich.
 • 00:24:28 Já si myslím,
  že i teď by bylo atraktivní udělat
 • 00:24:33 obraz současného zdravotnictví
  takovou humornější formou,
 • 00:24:39 ale myslím, že by ten humor
  už byl takový trochu kyselejší.
 • 00:24:45 Už by to nebyla
  ta strašná sranda,
 • 00:24:48 kterou jsme si z toho mohli
  dělat.
 • 00:24:51 Dneska narazíte vždycky na peníze,
  ať to berete z kterékoliv strany,
 • 00:24:56 od léků, od výkonů, od čehokoliv,
  takže vždycky o prachy.
 • 00:25:01 Tam ta legrace potom vázne.
 • 00:25:05 Kdežto dřív polovinu mého života
  mi vsugerovali,
 • 00:25:10 že mám zdravotnictví zadarmo,
  i když to byla kravina samozřejmě.
 • 00:25:20 Děkuji, na shledanou.
 • 00:25:23 Co podle vás charakterizovalo
  návštěvu u lékaře
 • 00:25:26 a v nemocnicích před rokem 1989?
 • 00:25:29 Napište nám to
  na www.retromanie.cz.
 • 00:25:32 Za týden na viděnou.
  Nashle.
 • 00:26:03 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2012

Související