iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 6. 2009
17:40 na ČT1

1 2 3 4 5

45 hlasů
20081
zhlédnutí

Retro

Peníze

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Retro

 • 00:00:20 Jaká je kupní síla naší koruny?
  Požádali jsme proto
 • 00:00:24 o krátký rozhovor předsedu
  Státní banky československé
 • 00:00:28 soudruha inženýra
  Svatopluka Potáče.
 • 00:00:31 Soudruhu předsedo, jak byste
  alespoň ve stručnosti
 • 00:00:34 charakterizoval stav naší měny?
 • 00:00:37 Mohu říci, že naše měna má všechny
  znaky zdravé a pevné měny.
 • 00:00:42 Je to v přímé souvislosti
  s úspěšným plněním páté pětiletky
 • 00:00:47 a hospodářské politiky
  XIV. sjezdu.
 • 00:00:57 Pana, nebo orel?
 • 00:01:01 Panna. Tak to znamená,
  že dnešní Retro bude
 • 00:01:04 na téma předlistopadová měna.
  Jak za socialismu bankovky vznikaly
 • 00:01:08 a které z nich byly u lidí
  nejoblíbenější?
 • 00:01:11 Představíme vám reálné postavy,
 • 00:01:14 které se obtiskly
  do legendární desetikoruny.
 • 00:01:18 Desetileté nebo jedenáctileté dítě
  si to vůbec neuvědomuje.
 • 00:01:22 Až potom jsem si to uvědomila,
  ani lidé o tom nevěděli.
 • 00:01:25 Vyzpovídáme autora některých
  bankovek Oldřicha Kulhánka.
 • 00:01:29 To vždycky určovalo
  nějaké grémium.
 • 00:01:32 I tahle nová série,
  co máme dneska,
 • 00:01:34 tak to není, že by to bylo,
  že si to výtvarník určí.
 • 00:01:38 Ne, ne, ne.
  To je vždycky na to určitá komise.
 • 00:01:41 Jestli je vládní, parlamentní,
  to nevím, ale je to dané předem.
 • 00:01:44 A zjistíme, co všechno
  se s penězi dalo dělat.
 • 00:01:48 U dvacetikoruny,
  když se jeden kraj přeložil,
 • 00:01:51 tam byla Helena Vondráčková,
  tuším.
 • 00:02:00 Snad nejvíc lidé diskutovali
  o penězích
 • 00:02:03 v první polovině 50. let
  v souvislosti s měnovou reformou.
 • 00:02:07 A právě tady začneme příběh
  předlistopadové měny.
 • 00:02:10 Po smyslu a důsledcích měnové
  reformy pátral Tomáš Voženílek.
 • 00:02:17 Peníze jsou od doby svého vzniku
  motivem útoků, svárů,
 • 00:02:21 neštěstí a zločinů.
  S bankovkami se v životě
 • 00:02:25 setkáváme v nejrůznějších situacích
  a souvislostech.
 • 00:02:31 Přišli o hodně a nevěděli proč.
 • 00:02:34 Měnová reforma v roce 1953
  změnila většině lidí život
 • 00:02:37 a pohled na peníze.
  Stát chtěl vydáním nových peněz
 • 00:02:40 a stažením starých zvýšit
  kupní sílu
 • 00:02:43 československé koruny
  a upevnit její kurz.
 • 00:02:46 Celá měnová reforma
  vlastně byla proto,
 • 00:02:52 aby se stáhly od obyvatelstva
  peníze.
 • 00:02:54 To znamená, aby stát získal
  obrovské množství peněz.
 • 00:02:59 Bylo to v důsledku toho,
  že existoval pětiletý plán.
 • 00:03:04 Ty plány nefungovaly,
  neplnilo se
 • 00:03:07 a bylo téměř
  před ekonomickým krachem.
 • 00:03:11 Takže právě sovětští poradci
  vymysleli udělat měnovou reformu.
 • 00:03:16 Veškeré přípravy byly super tajné,
  protože kdyby se něco podobného
 • 00:03:24 dostalo na veřejnost,
  tak to už předtím,
 • 00:03:26 než je ta akce provedena,
  ztratí svůj smysl.
 • 00:03:29 Bác, měnová reforma přišla.
  A jaká!
 • 00:03:34 Tisíckrát horší
  než všechny předchozí,
 • 00:03:37 protože všechny předchozí měnové
  reformy měřily všem stejným metrem.
 • 00:03:39 Kdežto tady ne.
 • 00:03:42 Hotovost se měnila jedna ku pěti
  až jedna ku padesáti.
 • 00:03:46 Kdo měl hodně vkladů
  na vkladních knížkách,
 • 00:03:49 kdo měl hodně hotovosti,
  tak přišel prakticky o všechno,
 • 00:03:52 neboť se mu to přepočítávalo
  v poměru jedna ku padesáti.
 • 00:03:56 To byla samozřejmě většina.
 • 00:03:58 K největším demonstracím
  došlo v Plzni.
 • 00:04:01 Tady po skončení směny ve Škodovce
  pochodovaly davy městem.
 • 00:04:05 K nim se připojovali další.
  Uvádí se až 20 000 lidí.
 • 00:04:09 Ovládli na celý den město,
  obsadili radnici a městský rozhlas.
 • 00:04:14 Revolta byla z nařízení
  komunistického vedení
 • 00:04:17 zvláštními bezpečnostními sbory
  a Lidovými milicemi potlačena.
 • 00:04:21 Jak to tady před 56 lety
  vypadalo, pane Kasale?
 • 00:04:29 Vypadalo to tady ošklivě.
 • 00:04:32 Já byl považován za strůjce
  manifestace.
 • 00:04:37 Tady jste protestovali?
 • 00:04:40 Tady před tou branou jsme stáli,
  kde to začalo.
 • 00:04:50 Šli jsme dovnitř,
  tam jsme viděli hromadu lidí,
 • 00:04:55 kteří taky demonstrovali
  proti měnové reformě.
 • 00:05:00 Co vám na měnové reformě
  nejvíc vadilo?
 • 00:05:04 Na měnové reformě mně osobně
  vadilo to,
 • 00:05:09 že jsme měli nastřádané peníze,
  o které jsme přišli,
 • 00:05:14 přestože prezident jeden den říkal,
  že to jen štvavá panika,
 • 00:05:19 ale druhý den byl opak toho.
 • 00:05:23 Tato opatření nebyla
  v dané chvíli populární.
 • 00:05:26 Do určité míry se dotkla
  i úspor pracujících.
 • 00:05:30 Peněžní reforma však těžce postihla
  zbytky buržoazie a spekulantů.
 • 00:05:34 Myslím si, že měnová reforma
  z roku 1953 nebyla
 • 00:05:38 klíčovou ekonomickou událostí,
  protože na klíčové ekonomické
 • 00:05:42 události navazovala
  nebo reagovala.
 • 00:05:45 Těmi klíčovými ekonomickými
  událostmi po druhé světové válce
 • 00:05:48 bylo znárodnění a zestátnění
  drtivé většiny
 • 00:05:51 československé ekonomiky.
 • 00:05:53 Bankovky, které platily
  od měnové reformy,
 • 00:05:56 byly navrženy a byly i tištěny
  v Sovětském svazu.
 • 00:06:01 Do té doby obíhaly
  československé papírové peníze,
 • 00:06:05 samozřejmě teda i mince.
 • 00:06:07 Rublový design tam naprosto
  převládal z 99 procent.
 • 00:06:12 V polovině 50. let se potom začalo
  uvažovat o nahrazení
 • 00:06:18 této sovětské emise z roku 1953
  novými platidly od českých autorů,
 • 00:06:22 umělecky na výši a i technicky
  provedenými měditiskem
 • 00:06:26 -s lepší ochranou proti padělání.
  -Jako například?
 • 00:06:29 Jako například zajímavá
  padesátikoruna od Cyrila Boudy,
 • 00:06:33 která nakonec nebyla realizována,
  ale je u ní taková zajímavost,
 • 00:06:37 že hlavní motiv, postava
  sovětského vojáka a partyzána,
 • 00:06:41 byl předmětem velké kritiky.
  Autorovi bylo vytýkáno,
 • 00:06:44 že se jedná o postavy
  neslovanského typu,
 • 00:06:48 takže Cyril Bouda vytvářel
  několik variantních provedení,
 • 00:06:52 kdy vlastně vytvářel
  takovéto dílčí nákresy,
 • 00:06:56 které se pak k původnímu návrhu
  přikládaly,
 • 00:06:58 -a hledala se nejlepší varianta.
  -A která asi byla nejlepší?
 • 00:07:02 Nakonec byl návrh zcela přepracován
  a byl vytvořen návrh úplně nový,
 • 00:07:07 ideově stejný,
  ovšem s jinými portréty,
 • 00:07:10 údajně již tedy odpovídající
  slovanským typům.
 • 00:07:13 V této podobě byl také rytecky
  zpracován a realizován,
 • 00:07:17 i když k vydání té bankovky
  z jiných důvodů nikdy nedošlo.
 • 00:07:21 Rok 1953 je i mezníkem v oblasti
  vnitřního obchodu.
 • 00:07:25 Ještě na jeho začátku platil
  přídělový lístkový systém.
 • 00:07:29 Vázal až 80 procent
  spotřebního zboží.
 • 00:07:33 Vedle něho existoval v té době
  volný a navíc i černý,
 • 00:07:37 šmelinářský trh.
  Proto byl 31. května zrušen
 • 00:07:42 vázaný trh
  a byla provedena měnová reforma.
 • 00:07:46 Pokud chcete hledat pozitiva
  na tom ekonomickém modelu,
 • 00:07:50 tak musíte nutně
  na ekonomickém modelu socialismu
 • 00:07:53 dospět k tomu,
  že nic jiného udělat nešlo.
 • 00:07:56 To můžeme dát jako před závorku.
  Jinak z pohledu tržní ekonomiky
 • 00:08:00 to je prostě šílené rozhodnutí,
  které je úplně mimo systém.
 • 00:08:13 Pane Kulhánku, jak to tenkrát
  bylo na začátku 70. let
 • 00:08:17 s tou veřejnou anonymní soutěží
  na návrh tehdejší desetikoruny?
 • 00:08:21 Já si myslím, že to byla
  záležitost ještě roku 1968,
 • 00:08:27 kdy asi chytré hlavy pochopily,
  že by bankovky mohly být
 • 00:08:30 taky o něčem jiném než o ideologii,
  takže ta desetikoruna vlastně
 • 00:08:34 měla být první takový opravdu
  peníz,
 • 00:08:37 který reprezentuje stát.
  Téma bylo velice krásné.
 • 00:08:41 Tématem byl nějaký motiv
  z Mistra Pavla z Levoče,
 • 00:08:46 z toho oltáře, a na reverzu
  měl být pohled na Tatry.
 • 00:08:51 Když byla soutěž vypsaná,
  tak mě to docela uchvátilo,
 • 00:08:56 takže jsem se zúčastnil
  té soutěže.
 • 00:08:59 Byla to vlastně moje první soutěž
  na bankovku,
 • 00:09:02 -která skončila velice kuriózně.
  -Vy jste vyhrál.
 • 00:09:06 Já jsem vyhrál,
  jenomže v té době, co jsem vyhrál,
 • 00:09:10 už mě měla ve spárech StB
  a seděl jsem v Ruzyni
 • 00:09:13 ve vyšetřovací vazbě,
  poněvadž jsem byl zločinec,
 • 00:09:16 který svými grafikami spáchal
  spoustu zločinů.
 • 00:09:19 A vzpomínám si,
  že když při jednom výslechu
 • 00:09:23 vyšetřovatel zjistil,
  že jsem vyhrál soutěž,
 • 00:09:27 tak na mě řval úplně nepříčetně,
  jak jsem si dovolil vyhrát soutěž.
 • 00:09:32 Tak jsem říkal,
  že bohužel jsem to nevyhrál
 • 00:09:36 a že tu soutěž hodnotila komise,
  takže za to nemůžu.
 • 00:09:40 Čili komise řekla ano,
  to je prostě nejlepší návrh.
 • 00:09:44 Když jsem se dostal z kriminálu,
  tak jsem se setkal s panem Semem.
 • 00:09:49 To byl pracovník
  československé státní banky.
 • 00:09:54 Myslím, že v té době byl
  vedoucí kabinetu platidel.
 • 00:09:58 Ten mně popisoval celou tu akci,
  jaký byl průběh toho žirování.
 • 00:10:03 Komise jednoznačně dala verdikt,
  že tenhle návrh má první cenu.
 • 00:10:08 Udělali protokol, podepsali,
  a když rozbalili obálku
 • 00:10:12 a bylo tam moje jméno,
  tak tam byli dva členové komise,
 • 00:10:16 to byli nějací úředníci
  z ministerstva kultury.
 • 00:10:19 Fízlové, kteří to měli
  na starost kontrolovat,
 • 00:10:22 tam začali taky vykřikovat,
  jak je to možné.
 • 00:10:25 Pan Sem jim ukázal,
  že to podepsali taky,
 • 00:10:29 takže jsem dostal první cenu
  se zákazem realizace.
 • 00:10:38 Mojí nejoblíbenější bankovkou
  byla tato zelená stokoruna.
 • 00:10:42 Měla jsem ji ráda,
  protože když jsem ji náhodou
 • 00:10:46 od babičky dostala, tak jsem si
  za ni mohla koupit spoustu věcí.
 • 00:10:50 Ale na druhou stranu
  tady ti budovatelé vepředu
 • 00:10:53 a ta továrna
  se mi nikdy moc nelíbili.
 • 00:10:56 Jaké další obrazy ze života
  společnosti
 • 00:10:58 se na bankovkách objevovaly,
  tak to se dozvíme právě teď.
 • 00:11:05 PÍSEŇ
 • 00:11:07 Já, zelená panenka stovka,
  co já jen můžu chtít?
 • 00:11:11 Nemůžu si pomoci,
  od rána až do noci
 • 00:11:16 mě, zelenou panenku stovku,
  každý chtěl by mít.
 • 00:11:20 Kilo byla bezpochyby
  jedna z nejčastějších
 • 00:11:23 a nejoblíbenějších bankovek.
  Zelená stokoruna procházela
 • 00:11:26 rukama lidí v Československu
  více než tři desítky let.
 • 00:11:30 Tím, že se vypisovala
  na každou bankovku soutěž,
 • 00:11:34 tak se stalo i to,
  že jistý důstojník z povolání,
 • 00:11:39 pan Heřman, se přihlásil a poslal
  svůj návrh do soutěže na stokorunu.
 • 00:11:44 A kupodivu se umístil
  na pěkném asi třetím místě.
 • 00:11:50 Dělnická třída upřednostnila
  ten Heřmanův návrh stokoruny.
 • 00:11:57 Obě tato platidla drží rekord
  jako nejdéle obíhající mince
 • 00:12:01 a nejdéle obíhající bankovka
  vůbec v naší historii.
 • 00:12:06 Jednohaléř obíhal zhruba 31 let
  a bankovka zelená,
 • 00:12:11 tedy stokoruna,
  obíhala téměř 40 let.
 • 00:12:16 Dokonce se mi podařilo
  se s ním setkat.
 • 00:12:20 Popovídali jsme si, vyprávěl mi,
  jak vytvářel tu bankovku,
 • 00:12:24 že modelem tady k té družstevnici
  mu stála vlastní manželka,
 • 00:12:29 která místo snopu obilí
  držela v ruce polštář.
 • 00:12:34 Historie, proč obíhala stokoruna
  vzor 61 tak dlouho,
 • 00:12:38 je vlastně vázaná na historii,
  dneska už historii další stokoruny,
 • 00:12:43 která byla vydaná v roce 1989.
 • 00:12:46 V neděli 1. října vydá
  československá státní banka
 • 00:12:50 pátou a předposlední bankovku
  nové řady.
 • 00:12:53 Stokoruna má zelenou barvu,
  na líci je portrét
 • 00:12:56 Klementa Gottwalda,
  rub přináší znovu Hradčany,
 • 00:12:59 tentokrát ztvárněné
  přímo z Karlova mostu.
 • 00:13:02 Účelem vydání nových stokorunových
  bankovek je především pozvednutí
 • 00:13:06 její technické úrovně tak,
  aby bylo znemožněno
 • 00:13:10 nebo případně maximálně ztíženo
  její padělání.
 • 00:13:13 Ta šla do oběhu 1. října 1989.
 • 00:13:18 Jak víme,
  17. listopadu došlo k revoluci
 • 00:13:23 a bankovka se prakticky
  okamžitě přestala tisknout.
 • 00:13:28 Nikoho asi nepřekvapí zpráva,
  že nová stokoruna s portrétem
 • 00:13:32 Klementa Gottwalda se netěší
  velké přízni občanů,
 • 00:13:35 nikoliv snad pro svou kupní sílu,
  ale právě kvůli výtvarnému řešení.
 • 00:13:39 Nahradila se znovu
  tiskem stokoruny vzor 61.
 • 00:13:46 Jedeš!
 • 00:13:48 Pracoval jsi,
  aby sis stovku zasloužil?
 • 00:13:52 To ale nejde, človíčku.
  To musíš pracovat.
 • 00:13:55 A potom teprve budeš mít
  stovku v peněžence.
 • 00:13:59 Se kterou bankovkou nebo mincí
 • 00:14:02 jste se dostávala nejčastěji
  do kontaktu?
 • 00:14:05 Dvacka byla se Žižkou.
 • 00:14:08 Na padesátikoruně byla
  taky nějaká postava,
 • 00:14:12 ale teď opravdu nevím.
  Byla červená.
 • 00:14:15 Bankovka je pro nás prostřednictví
  ke všemu, co nás baví.
 • 00:14:19 Když jdeme na diskotéku, tak
  tam nemůžeme ničím jiným platit.
 • 00:14:24 Nejpopulárnější byla
  pětadvacetikoruna. Ten Žižka.
 • 00:14:27 To bylo pětadvacet korun.
 • 00:14:29 Ta doba byla charakteristická
  relativně nízkým počtem padělků,
 • 00:14:33 řádově stovky kusů ročně,
  oproti současné době,
 • 00:14:36 kdy se jedná o tisíce kusů ročně,
  někdy i desítky tisíc
 • 00:14:40 v některých letech.
  Nicméně byla zajímavá
 • 00:14:43 padělatelská technika
  vzhledem k poměrně malé dostupnosti
 • 00:14:47 klasických tiskových technik,
  chránění tiskáren jakožto míst,
 • 00:14:51 kde se potencionálně mohly
  rozmnožovat protistátní tiskoviny,
 • 00:14:55 tak se jednalo zprvu zejména
  o ruční kresby, tedy padělky,
 • 00:14:59 které byly namalovány ručně.
  Později se jednalo zejména
 • 00:15:03 o jednoduché kancelářské
  rozmnožovací techniky.
 • 00:15:05 Každému podle jeho schopností,
  každému podle jeho práce.
 • 00:15:09 Je naše mzda pravdivým vyjádřením
  tohoto základního hesla socialismu?
 • 00:15:13 Platidla ovšem nebyla
  jenom předmětem padělání,
 • 00:15:17 ale byla také předmětem
  různého zájmu použití
 • 00:15:20 jako takzvané napodobeniny.
 • 00:15:23 Samozřejmě peníze se stávají
  i předmětem poškozování.
 • 00:15:26 Nás zajímá to poškozování, které
  je nějakým způsobem motivováno
 • 00:15:30 a souvisí tedy s tou dobou.
 • 00:15:33 Stovky, tisíce, desetitisíce,
  statisíce, miliony.
 • 00:15:38 Denně u nás protéká rukama lidí
  takové množství peněz,
 • 00:15:43 že by se z nich hlava zatočila.
 • 00:15:49 Na penězích se hledaly
  různé jinotaje.
 • 00:15:52 Například podle názoru
  jednoho našeho spoluobčana
 • 00:15:55 tento ochranný prvek,
  takzvaná giloš,
 • 00:15:58 je ve skutečnosti pavouk,
  který pije džus,
 • 00:16:02 což má být ten malý žlutý podtisk.
  Máme tady i různé jinotaje
 • 00:16:06 na penězích spíše žertovné
  jako například na desetikoruně
 • 00:16:10 z roku 1986 krysa
  viditelná na portrétu
 • 00:16:15 Pavla Országha Hviezdoslava.
  Nebo zase stokoruna
 • 00:16:20 s Klementem Gottwaldem složená
  v takzvaného E. T. mimozemšťana.
 • 00:16:27 Také Jan Žižka se objevoval.
  To bylo zrovna v roce 1953,
 • 00:16:32 kdy alespoň tedy něco bylo
  z té české historie.
 • 00:16:37 Tato bankovka byla brzy nahrazena
  ovšem jinou pětadvacetikorunou,
 • 00:16:42 shodou okolností také se Žižkou.
 • 00:16:45 Tu už kreslil Karel Svolinský.
  Na další bankovce,
 • 00:16:49 která nahradila
  tuto pětadvacetikorunu,
 • 00:16:53 vidíme také Jana Žižku,
  což je zase docela pikantní,
 • 00:16:58 protože na pětadvacetikoruně
  vzor 58 a vzor 61,
 • 00:17:03 ty jsou prakticky stejné,
  je Žižka vyobrazen
 • 00:17:08 se zaslepeným okem,
  ale špatně.
 • 00:17:12 Kdežto na dvacetikoruně
  vzor 70 už je přepis plastiky,
 • 00:17:17 která byla nalezena
  jako archeologický kus,
 • 00:17:23 a tam by měla být správně.
 • 00:17:27 Bylo jedno pravidlo,
  které bylo například
 • 00:17:31 v poslední řadě
  socialistických bankovek.
 • 00:17:35 Střídalo se vždycky
  slovenské vydání bankovky,
 • 00:17:39 slovenský text s českým textem.
 • 00:17:43 Čili desetikoruna byla slovenská,
  dvacetikoruna byla česká,
 • 00:17:48 padesátikoruna opět slovenská
  a stokoruna česká.
 • 00:17:52 Jakou hodnotu mají pro vás
  bankovky?
 • 00:17:56 To já nevím, já v tom nedělám.
  Já myslím, že malou, ne? Naše.
 • 00:18:00 Asi jo. Musíme víc dělat,
  abychom měli větší.
 • 00:18:11 A jaká bankovka
  se vám nejvíc povedla?
 • 00:18:14 Já přece nebudu pomlouvat
  své bankovky.
 • 00:18:18 Mám takový vztah k dvacetikoruně
  a k dvoutisícikoruně.
 • 00:18:22 -A proč zrovna k těmhle dvěma?
  -Ta dvacka se mně líbí proto,
 • 00:18:26 že tam byl Přemysl Otakar I.
  a že jsem měl takovou hezkou debatu
 • 00:18:31 s panem profesorem Vlčkem,
  to byl náš slavný antropolog,
 • 00:18:35 který právě dělal antropologický
  rozbor našich Přemyslovců.
 • 00:18:39 S ním jsem měl
  takovou strašně milou debatu.
 • 00:18:45 A on říkal,
  že Přemysl Otakar I.
 • 00:18:48 měl vypáčený nos
  po nějaké šarvátce.
 • 00:18:52 Měl ten nos nakřivo
  a já jsem říkal,
 • 00:18:55 že ho nakřivo nenakreslím,
  protože by všichni říkali,
 • 00:18:58 že neumím nakreslit nos
  do obličeje,
 • 00:19:01 takže jsem ho trošku idealizoval.
 • 00:19:04 Když jsem si studoval materiál
  k Emě Destinnové,
 • 00:19:08 tak jsem se dostal
  k nějakému člověku,
 • 00:19:11 který o tom měl hodně nastudováno,
  a ten mně říkal historku,
 • 00:19:15 že Ema Destinnová měla
  v předsíni čínskou vázu
 • 00:19:19 a měla společnici.
  To byla taková ani ne služka.
 • 00:19:24 Taková spíš společnice
  do společnosti.
 • 00:19:27 Ona vždycky dávala honoráře
  do té vázy.
 • 00:19:30 Když zjistila, že na dně vázy
  jsou dva tisíce korun,
 • 00:19:34 tak říkala:
  Máry, jde se zpívat.
 • 00:19:37 Pro ni to byl limit chudoby.
  A je teď na dvoutisícovce.
 • 00:19:41 Možná se na to na nebi kouká
  a směje se.
 • 00:19:50 Často jsme ji brali do ruky.
  Ale víte, co děvčata
 • 00:19:53 na desetikoruně s lučními
  květinami vlastně dělají?
 • 00:19:56 Představte si,
  opylují jejich květy.
 • 00:19:59 A za dívkami z desetikoruny
  se vypravíme v další reportáži.
 • 00:20:09 Zapomněla jsem pionýrský šátek
  vázat, ale asi je to takhle.
 • 00:20:13 Takhle jsem byla.
  Takhle do špice.
 • 00:20:22 Děvčatům z desetikoruny Martě
  Cisárikové a Margitě Hlaváčikové
 • 00:20:26 bylo v době vzniku bankovky
  symbolických deset let.
 • 00:20:30 Stejně jako tehdy i dnes žijí
  v okolí Oravské přehrady.
 • 00:20:34 Právě tam si je našla
  akademická malířka Mária Medvecká.
 • 00:20:38 Ona byla v základní škole
  vybrat děvčata na desetikorunu.
 • 00:20:45 Ptala se, kdo by chtěl.
 • 00:20:47 Samozřejmě všechny jsme se
  přihlásily a ona si nás vybrala,
 • 00:20:51 vyfotila nás a poslala to
  do Prahy.
 • 00:20:55 Z Prahy potom přišlo,
  že schválili Martušku a mě.
 • 00:21:01 Tak začala realizace,
  přišla k nám.
 • 00:21:06 Bylo mi deset let,
  komunikovala s rodiči,
 • 00:21:10 zda budou dbát na to,
  abych tam chodila.
 • 00:21:14 Rodiče s tím souhlasili,
  ale už jsem měla dopředu
 • 00:21:18 s nimi dohodnuto,
  že budu ostříhaná.
 • 00:21:21 Šlo mi to na nervy,
  nosila jsem copy.
 • 00:21:24 Přemluvila rodiče,
  aby mi copy zůstaly do doby,
 • 00:21:28 než se to domaluje.
 • 00:21:32 My jme byly malované v ateliéru,
  nejdřív jedna, pak druhá,
 • 00:21:36 takže nevím, ona bez nás někde
  nějaký objekt takový tovární
 • 00:21:40 si vzala a malovala,
  to já nevím.
 • 00:21:43 Chodily jsme potom na přehradu,
 • 00:21:46 protože na opačné straně
  desetikoruny je zeď.
 • 00:21:50 -Tam nás vzala autem.
  -Na takový výlet jsme šly.
 • 00:21:55 Ta budova tam už tehdy stála,
  ta labuť.
 • 00:21:59 -Ta budova tam.
  -Víš co?
 • 00:22:04 Tu zeď a elektrárnu
  je dobře vidět.
 • 00:22:08 Tohle už není vidět.
 • 00:22:11 Tady to bude.
 • 00:22:16 Bonbony dávala,
  penízky dávala, tři korunky.
 • 00:22:19 -Bonbony.
  -Sladkosti.
 • 00:22:21 Hýčkala nás už potom,
  strašně, hýčkala nás.
 • 00:22:25 -Abychom tam vydržely.
  -Abychom tam vydržely.
 • 00:22:28 Gitka měla krátké vlasy,
  byla vystříhaná,
 • 00:22:31 tak jí dala šátek,
  jako že z té starší doby Oravy,
 • 00:22:34 a já už jsem jako byla
  z té novější.
 • 00:22:37 -A je to tam. Už funguje?
  Je tam někdo? -Nevím.
 • 00:22:40 To byl starý ateliér,
  ale ona si přistavěla potom nový.
 • 00:22:44 Tam to bylo prosklené.
 • 00:22:47 Vždycky tam byly velikánské džbány
  a v těch džbánech měla štětce.
 • 00:22:52 -Poskládané štětce.
  -Takové obrovské štětce tam měla.
 • 00:22:56 To my jsme si neuvědomily.
  Desetileté nebo jedenáctileté dítě
 • 00:23:00 si vůbec neuvědomuje,
  až potom jsem si to uvědomila.
 • 00:23:04 Ani lidé o tom nevěděli,
  nemedializovalo se to.
 • 00:23:08 Když přijela německá televize,
  ani nevím,
 • 00:23:11 zda to byli západní
  či východní Němci,
 • 00:23:14 to ještě tehdy bylo,
  tak přišli sem něco natáčet
 • 00:23:18 do galerie k ní a potom, já nevím,
  zda o tom oni věděli
 • 00:23:22 nebo zda jim to ona řekla,
  že je realizátorkou desetikoruny.
 • 00:23:26 Připomněla to,
  že malovala tato děvčata,
 • 00:23:29 že tu bydlíme blízko,
  takže si nás vyhledali a filmovali.
 • 00:23:35 Já se zblázním.
 • 00:23:41 Sběratelská hodnota bankovek
  z období socialismu
 • 00:23:45 je celkem nízká,
  protože jsou to většinou
 • 00:23:49 dost dostupné bankovky.
 • 00:23:51 Výtvarně to mělo
  ideologický podtext.
 • 00:23:56 Řemeslnicky to bylo určitě
  dobře vyryté.
 • 00:23:59 Nevím, který rytec to ryl,
  ale my jsme měli vynikající rytce.
 • 00:24:04 Peníze jako peníze. A jestli jsou
  hezké, nad tím člověk nepřemýšlí.
 • 00:24:07 Když desetikoruna vyšla,
  otec ji dal do rámu a řekl,
 • 00:24:12 že mi to dá jen tehdy,
  když zemře on i matka.
 • 00:24:17 Moje nejoblíbenější bankovka,
  stokoruna,
 • 00:24:22 nakonec po revoluci 1989 skončila
  v tomhle balíčku.
 • 00:24:27 Rozdrcených sto tisíc
  těchto krásných stokorun.
 • 00:24:38 Desetikoruna, dvacka, padesátka,
  stovka, pětistovka.
 • 00:24:44 Která bankovka
  se nejvíc líbila vám?
 • 00:24:48 Pište a hlasujte
  na www.retromanie.cz.
 • 00:24:52 Mějte se hezky
  a za týden na viděnou.
 • 00:25:12 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2009

Související