iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 11. 2017
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

9 hlasů
10220
zhlédnutí

Historie.cs

Směr: pampa

Ivo Barteček — Jan Klíma — Petr Polakovič — Markéta Křížová — Hana Hanušová

Moravané, sudetští Němci v Argentině, Brazílii a v dalších zemích Latinské Ameriky. Kde se tam vzali, a jak se jim tam dařilo a jak se jim daří dnes? A neproslavil se pouze Kubitschek…

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:16 -Na území jihoamerického
  Gran Chaca
 • 00:00:18 by se vešlo půl Evropy.
 • 00:00:21 A tak se na jeho obrovské rozloze
  ztrácejí jako malé tečky
 • 00:00:25 rozsáhlé bavlníkové plantáže,
  vyrvané žhavým pralesům,
 • 00:00:29 českýma a slovenskýma rukama.
 • 00:00:37 -Jako kluk jsem měl hrozně rád
  trilogii Lovci orchidejí
 • 00:00:41 od Františka Flose.
 • 00:00:43 Ta popisovala život Jana Satrapy,
 • 00:00:47 který tam ještě vystupuje
  jako malý chlapec,
 • 00:00:51 který se společností
  dalších zahradníků
 • 00:00:54 nebo opravdu lovců orchidejí
  jezdil po světě hledat orchideje.
 • 00:00:58 Dva díly z toho se odehrávaly
  ve Střední a Jižní Americe.
 • 00:01:02 Vím, že už tenkrát mě překvapilo,
 • 00:01:05 když tam narazili kdesi v pampě
  na českého haciendera,
 • 00:01:09 a současně tam narazili
  na dalšího českého krajana,
 • 00:01:12 pana Loupáčka.
 • 00:01:15 Já jsem si vždycky českou
  emigraci a český exil spojoval
 • 00:01:19 úplně s jinými místy
  než s Jižní a Střední Amerikou,
 • 00:01:23 s dolní částí Ameriky.
 • 00:01:25 Pak jsem se ovšem dozvěděl,
 • 00:01:27 že prezidentem Brazílie
  je jakýsi Kubitschek
 • 00:01:31 a že tam postavil dokonce
  velké město moderní.
 • 00:01:35 Ale to bylo veškeré moje povědomí
  o krajanech.
 • 00:01:39 Takže snad to doženu dneska.
 • 00:01:41 Profesor Ivo Barteček, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:44 -Docent Jan Klíma, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:47 -A inženýr Petr Polakovič,
  dobrý den.-Dobrý den.
 • 00:01:50 -Jaká je vlastně historie
  toho českého objevování
 • 00:01:53 Jižní a Střední Ameriky?
 • 00:01:55 -Brazílie, portugalská Amerika,
  o níž se zde dnes budeme bavit,
 • 00:01:59 to je přednostně 19. století.
 • 00:02:03 Ty předpoklady byly
  v tom 16. až 18. století.
 • 00:02:06 Ale to byla přednostně
  ta španělsky hovořící Amerika.
 • 00:02:10 Když přichází 19. století,
 • 00:02:12 když přichází
  ponapoleonská Evropa,
 • 00:02:14 otevírá se tento prostor mimo jiné
  už ne pro misijní práci,
 • 00:02:19 otevírá se pro přírodovědný zájem.
 • 00:02:22 Je to teď s podporou
  habsburské monarchie,
 • 00:02:25 jíž země Koruny české,
 • 00:02:28 Čechy, Morava
  a slezská knížectví,
 • 00:02:30 jsou součástí.
 • 00:02:32 V tom 19. století se otevírá
  úplně nová kapitola toho,
 • 00:02:35 chcete-li,
 • 00:02:37 moderního, přírodovědného
  a společenského zájmu
 • 00:02:40 o Latinskou Ameriku,
  z níž čerpáme do dnešních dnů.
 • 00:02:43 Brazílie je takovým
  modelovým příkladem.
 • 00:02:46 -Ano, je Brazílie a Argentina.
 • 00:02:50 Argentina je taky
  země vystěhovalců,
 • 00:02:53 ale ten časový horizont je jiný.
 • 00:02:55 Brazílie se otevírá tím momentem,
 • 00:02:57 kdy v roce 1817 tam přijíždí
  arcivévodkyně Leopoldina,
 • 00:03:00 která si bere následníka
  portugalského trůnu Pedra,
 • 00:03:04 který se zanedlouho
  stane císařem brazilským.
 • 00:03:07 A s tou Leopoldinou v roce 1817
  přijíždí celá vědecká výprava.
 • 00:03:11 Ale v tuto chvíli nejen to.
 • 00:03:13 Brazílie si uvědomuje,
 • 00:03:15 že tam je pouhých
  nějakých 3,5 milionu obyvatel,
 • 00:03:18 v obrovitém prostoru,
 • 00:03:20 a že potřebuje využít
  tento prostor,
 • 00:03:23 zejména ten prostor na jihu,
  tam, kde portugalská Amerika,
 • 00:03:26 Brazílie
  byla portugalskou kolonií,
 • 00:03:29 sousedí se španělskou Amerikou,
  což jsou laplatské státy,
 • 00:03:33 dnes Uruguay a Argentina.
 • 00:03:35 A právě do té jižní Brazílie,
 • 00:03:38 kde vlastně je ten volný
  a rizikový prostor,
 • 00:03:41 tam se lákají přistěhovalci.
 • 00:03:44 Oni přicházejí nejprve
  do toho středu Brazílie,
 • 00:03:48 tam nenajdou
  žádnou dobrou perspektivu,
 • 00:03:51 ale později začnou osidlovat
  zejména ten jih.
 • 00:03:54 Do Brazílie pomaličku
  přichází spousta přistěhovalců.
 • 00:03:58 Bude to vrcholit koncem
  19. a začátkem 20. století.
 • 00:04:01 Včetně Čechů.
 • 00:04:03 Ale Argentina je jiný problém,
  to je problém španělské Ameriky,
 • 00:04:07 která po válkách
  je naprosto zničená.
 • 00:04:09 Argentina je v roce 1852
  naprosto zdevastovaná,
 • 00:04:13 strašlivou občanskou válkou.
 • 00:04:16 A teprve později, v 60. letech,
  se z toho sebere
 • 00:04:19 a její osvícený prezident
  Domingo Faustino Sarmiento
 • 00:04:23 zařídí něco, co je vzor,
 • 00:04:25 totiž aby v každé vesnici
  byla škola.
 • 00:04:28 A za 20 let
  je ta Argentina úplně jiná.
 • 00:04:31 Do té Argentiny přicházejí
  ti vyhnanci
 • 00:04:34 nebo přistěhovalci, emigranti,
  maličko později.
 • 00:04:37 Nacházejí tam poněkud, řekl bych,
  takové civilizovanější podmínky,
 • 00:04:42 zejména v přístavu
  Buenos Aires.
 • 00:04:45 -Praha, 24. února 1927.
 • 00:04:48 Milý Karle,
 • 00:04:50 tak už jsme ve vystěhovalecké
  stanici ve Vysočanech.
 • 00:04:54 Tady tomu říkají karanténa.
 • 00:04:56 Čeká nás tu na odjezd
  do Argentiny 160.
 • 00:04:59 Je tady několik Slováků od Kysuce,
  i s celými rodinami,
 • 00:05:03 pak hodně horníků
  z Ostravy a od Kladna.
 • 00:05:05 Snad já jediný jsem textilák.
 • 00:05:08 Čekáme tu na víza,
 • 00:05:10 na lékařská vysvědčení
  a na odjezd lodi,
 • 00:05:13 která pojede z Hamburku
  do Buenos Aires.
 • 00:05:16 -Já bych navázal
  na tu Leopoldinu.
 • 00:05:18 My v našem muzeu v Ralsku
  oslavujeme každý rok
 • 00:05:24 výročí narození
  arcivévodkyně Leopoldiny.
 • 00:05:27 Opravdu, ta Leopoldina a to její
  vyplutí a odplutí před 220 lety,
 • 00:05:32 významné výročí, do Brazílie,
  jak už tady bylo řečeno,
 • 00:05:36 bylo opravdu základem.
 • 00:05:38 V té výpravě už jenom to,
 • 00:05:40 že tam bylo nominováno
  do té výpravy
 • 00:05:43 prakticky pět lidí původem z Čech,
 • 00:05:46 byli tam nominováni dva profesoři
  z pražské univerzity,
 • 00:05:49 Emanuel Pohl a profesor Mikan,
 • 00:05:52 potom původem z Moravy,
  z Linhartic u Moravské Třebové,
 • 00:05:57 knihovník Leopoldiny,
  Rochus Schüch,
 • 00:06:01 a potom tam byl nominován ještě
  zahradník zahrad v Schönbrunnu,
 • 00:06:07 byl to z Brna Wilhelm Schott.
 • 00:06:11 A co zkoumám tedy, jestli tam,
  odkud byl vlastně Dominik Sochor,
 • 00:06:16 který byl pomocník Natterera,
  to byl Rakušan,
 • 00:06:20 měli tam za úkol shromáždit
  ty přírodovědné,
 • 00:06:24 vlastně ty subjekty, objekty
  a do Vídně odeslat.
 • 00:06:29 Tam bylo otevřeno
  muzeum Brazilianum,
 • 00:06:33 takže to byla potom
  ohromná propagace
 • 00:06:35 i vlastně pro tu Brazílii.
 • 00:06:38 Na tohle mohli
  i ti první imigranti začít slyšet.
 • 00:06:43 V další fázi ta Leopoldina
  vlastně rozvinula projekty
 • 00:06:48 už té kolonizace a imigrace,
  vytvoření prvních kolonií.
 • 00:06:52 První kolonie založená v Bahii
  se jmenovala na počest Leopoldiny,
 • 00:06:57 byla to vlastně
  kolonie Leopoldina.
 • 00:07:03 -Motivace, proč odcházeli
  vystěhovalci z českých zemí
 • 00:07:06 do Jižní Ameriky,
 • 00:07:09 je stejná jako v případě
  odchodu Spojených států,
 • 00:07:12 to znamená nemožnost
  zajistit si důstojný život doma,
 • 00:07:15 nemožnost dosáhnout vlastní půdy,
  nějakého samostatného postavení.
 • 00:07:20 Právě na konci 19.
  a začátku 20. století
 • 00:07:24 ve Spojených státech
  jednak ty možnosti
 • 00:07:26 pro vystěhovalce už se zužují,
  nejlepší půda je zabraná,
 • 00:07:30 pracovní místa
  už se nenabízejí tolik.
 • 00:07:32 A na druhé straně,
  ty jihoamerické státy,
 • 00:07:35 a teď mluvím především
  o Brazílii a Argentině,
 • 00:07:37 nabízely velmi výhodné podmínky
  pro přistěhovalce,
 • 00:07:40 někdy třeba
  i včetně zaplacení přepravy,
 • 00:07:43 což pořád byla
  velice významná položka
 • 00:07:45 v rozpočtu těch vystěhovalců.
 • 00:07:47 Samozřejmě, nabízeli okamžitě
  občanská práva a tak dále.
 • 00:07:51 Zároveň vlastně ta Jižní Amerika
  nabízela hodně volné půdy,
 • 00:07:56 hodně pracovních příležitostí.
 • 00:07:58 Zejména Argentina
  se velmi modernizuje,
 • 00:08:01 staví se tam železnice.
 • 00:08:03 Buenos Aires se během
  několika málo desetiletí
 • 00:08:06 změnilo z provinčního městečka
  na světovou metropoli.
 • 00:08:10 Tohle všechno byly důvody,
 • 00:08:13 které přitahovaly
  stále více přistěhovalců.
 • 00:08:15 Těžko se dá říci,
  z jakých konkrétních regionů.
 • 00:08:18 Ona většinou ta migrace
  byla řetězová.
 • 00:08:21 To znamená, když se nějaké rodině
  nebo skupině lidí podařilo uchytit,
 • 00:08:25 poslali domů zprávu
  a potom mohli přicházet další
 • 00:08:28 a vlastně vznikaly
  i kolonie rodinné
 • 00:08:30 nebo kolonie lidí
  z jednoho regionu.
 • 00:08:32 To se týká především jižní Moravy.
 • 00:08:35 Odtamtud odchází
  hodně vystěhovalců
 • 00:08:37 právě do Argentiny.
 • 00:08:39 Ale jinak najdeme skupiny
  vystěhovalců z různých míst.
 • 00:08:50 -Odcházíme jako vystěhovalci,
  to znamená, odcházíme pro nás,
 • 00:08:55 ale především
  pro budoucí generaci,
 • 00:08:58 pro ty naše děti.
 • 00:09:00 Ta první generace je svým způsobem
  vždy v uvozovkách obětována.
 • 00:09:04 Ta se musí rozhodnout,
  přeplout, vybudovat.
 • 00:09:06 -Nadřít.
 • 00:09:08 -A chci, aby mé děti si žily lépe,
  aby byly oceněny a doceněny.
 • 00:09:13 Co nabízí Latinská Amerika,
  co nabízí Brazílie a Argentina,
 • 00:09:16 to je půda.
 • 00:09:18 To je půda,
  které jest dostatek v Brazílii,
 • 00:09:21 které jest dostatek v Argentině.
 • 00:09:23 A poté, až přijde přelom
  19. a 20. století,
 • 00:09:26 abychom řekli i nějaká
  ta kvantitativní vyjádření,
 • 00:09:29 to těžiště je v té španělské,
  v té argentinské části,
 • 00:09:33 kde dosáhneme někdy
  ke konci 30. let
 • 00:09:36 30 tisíc těch Čechů a Slováků.
 • 00:09:39 V tu chvíli Brazílie v témže čase,
  kdybychom použili české odhady,
 • 00:09:43 ty československé,
 • 00:09:45 tak jsme
  mezi těmi 7 tisíci plus až 8,
 • 00:09:49 ty brazilské hovoří
  o 10 tisících.
 • 00:09:51 Přidržme se těch vyšších počtů,
 • 00:09:54 protože do Latinské Ameriky
  se taky dostávali Češi a Slováci
 • 00:09:59 nejen z těch svých
  původních mateřských zemí,
 • 00:10:01 ale taky širší cestou.
 • 00:10:03 Byli to vystěhovalci vystěhovalců.
 • 00:10:05 Alespoň jeden dva příklady.
 • 00:10:08 Vystěhují se v polovině
  18. století do Ruska,
 • 00:10:11 vystěhují se
  v rámci kolonizace Uher
 • 00:10:13 do dnešního prostoru Rumunska,
  Kolozsvár, Cluj.
 • 00:10:17 A poté ve 20. století,
  v letech hospodářské krize,
 • 00:10:21 odcházejí do Latinské Ameriky,
  volí Argentinu, volí Brazílii.
 • 00:10:26 Ale ti už se nám
  do těch statistik nedostanou.
 • 00:10:29 -My jsme s panem Polakovičem
  kdysi editovali takový dopis.
 • 00:10:32 To je úžasný pramen.
 • 00:10:34 Jedenáct stránek píše rolník,
  český rolník, v roce 1894,
 • 00:10:39 těžkou rukou, z Rio Grande do Sul,
  to je nejjižnější stát Brazílie,
 • 00:10:44 kam přijela
  ta skupina vystěhovalců.
 • 00:10:47 A to už jsou Češi i Němci,
  samozřejmě, ze severních Čech.
 • 00:10:51 On tam píše, co všechno zažil,
  jaké to bylo těžké.
 • 00:10:55 Oni dostali úžasný kus půdy.
 • 00:10:57 To je ta motivace, protože
  český rolník tady neměl půdu.
 • 00:11:02 A v těch Sudetech...
 • 00:11:05 Proč se tam vystěhovali Němci?
  Protože tam ta půda byla mizerná.
 • 00:11:10 Tady píše Zimmerer,
  jak se stěhují ze Šumavy.
 • 00:11:14 Píše: Prožili jsme
  hladový rok 1866 na Šumavě.
 • 00:11:18 Oni tam mají půdy
  nekonečné množství.
 • 00:11:20 -A úrodné!
 • 00:11:23 -Úrodné půdy.
 • 00:11:25 Ale teď je ten Josef Egert,
  1891, on dostane velký kus půdy.
 • 00:11:29 Brazilská vláda
  o něj slušně pečuje.
 • 00:11:32 Dostane osivo, dostane nářadí.
 • 00:11:34 Ale probíhá tam bohužel
  nějaká federalistická revoluce.
 • 00:11:37 Takže...
 • 00:11:39 -Tam byly revoluce pořád.
 • 00:11:41 -Tam byly revoluce pořád.
 • 00:11:43 A on se dostane do takového pekla,
 • 00:11:45 že tam běhají prostě z Uruguaye
  nějací revolucionáři záhadní,
 • 00:11:49 přichází ti,
  on jim říká "federálové".
 • 00:11:51 Čili to státní vojsko.
 • 00:11:53 A teď se v tom tito lidé motají.
 • 00:11:56 Ale přitom oni staví
  tu vesnici Jaguaribe.
 • 00:11:59 Oni tam vytvoří tu kolonii.
 • 00:12:01 Oni se tam setkávají
  prostě s tou,
 • 00:12:04 řekl bych,
  trošku primitivní situací.
 • 00:12:07 Ale překonávají ji radostně,
  protože dostali půdu.
 • 00:12:10 Je to parta.
 • 00:12:12 Oni tam skutečně, jak bylo řečeno,
  zakládají pro ty další generace
 • 00:12:16 takový nějaký dobrý základ
  existence.
 • 00:12:24 -Buenos Aires, 23. dubna 1927.
  Milý Karle, jsme tady!
 • 00:12:29 Město není na moři,
  ale na řece La Plata.
 • 00:12:32 Každý tu smí být dva až tři týdny.
  Do té doby si musí najít práci.
 • 00:12:39 -Pak dostanete zdarma jízdenku
  kamkoliv v Argentině,
 • 00:12:42 třeba i 2000 kilometrů daleko.
 • 00:12:44 To je proto, aby přistěhovalci
  nezůstávali v Buenos Aires,
 • 00:12:47 ale našli si práci ve vnitrozemí.
 • 00:12:49 Každý den se tu hlásí
  volná místa.
 • 00:12:51 Třeba až v ledové Patagonii
  nebo v horkém severu.
 • 00:12:55 Já pojedu do Presidencia
  Roque Sáenz Peňa
 • 00:12:58 v El Gran Chacu.
 • 00:13:00 Tam se stěhuje taky jedna
  velká skupina z okolí Bílovic.
 • 00:13:04 V Presidencii mám známého
  Jardu Jandu z Plzně.
 • 00:13:06 On tam učí české děti nebo co.
 • 00:13:09 -Samozřejmě, chyběla
  kvalifikovaná pracovní síla.
 • 00:13:12 Právě středoevropští dělníci
  měli velmi dobrou pověst.
 • 00:13:15 Čili pracovali nejenom
  v zemědělství,
 • 00:13:18 ale pracovali třeba
  i při stavbě měst.
 • 00:13:20 Najdeme je jako dělníky
  na železnicích.
 • 00:13:23 Dokonce třeba když Argentina
  začíná exploatovat
 • 00:13:26 svá ropná pole
  na začátku 20. století,
 • 00:13:28 tak zase jsou tam dělníci
  z českých zemí,
 • 00:13:31 myslím, z Kladna a z Ostravy.
 • 00:13:33 Tam přicházeli muži,
 • 00:13:34 kteří už měli zkušenost
  s tímto typem práce.
 • 00:13:37 Takže to byl tento důvod.
 • 00:13:39 A další důvod byl, řekněme,
  ideologický.
 • 00:13:41 Ty latinskoamerické země
 • 00:13:44 během 19. století velmi
  toužily napodobit Evropu.
 • 00:13:47 Jejich představitelé měli takový,
  řekněme, pocit méněcennosti.
 • 00:13:50 Navíc cítili jako problém,
 • 00:13:53 že jejich populace
  je do značné míry míšenecká,
 • 00:13:55 že je tam velké procento obyvatel
  s příměsí
 • 00:13:58 indiánské nebo černošské krve.
 • 00:14:00 Takže byla snaha
  doslova tu populaci vybělit.
 • 00:14:03 Tím, že tedy bude nalákána...
  Nalákáni přistěhovalci z Evropy.
 • 00:14:06 Že budou potom navazovat vztahy
  s těmi místními ženy.
 • 00:14:10 A že i vlastně kultura
  těch latinskoamerických zemí
 • 00:14:14 se pozvedne, tím,
  že tedy přijedou přistěhovalci.
 • 00:14:17 V tomto směru měli
  velmi dobrou pověst Němci.
 • 00:14:20 Češi se do jisté míry
  jaksi vezli s tou pověstí Němců
 • 00:14:24 jakožto pečlivých, pracovitých,
  řádných občanů.
 • 00:14:29 -Dochází tam k nějakému nárazu
  s domorodci?
 • 00:14:33 Já si to tak představuji,
 • 00:14:36 jak na ně někde čekají
  s těmi foukačkami a tak...
 • 00:14:40 -To asi ne.
 • 00:14:42 Ale je tady takový
  civilizační náraz,
 • 00:14:45 protože z těch našich zemí,
  konkrétně do Brazílie,
 • 00:14:48 která, jak jsme říkali,
  je dřívějším cílem té emigrace,
 • 00:14:53 přicházejí
  němečtí naši spoluobčané tehdy
 • 00:14:57 a zakládají tam v roce 1873
  dvě kolonie ve státě Bahia.
 • 00:15:02 To je ten problém,
  že oni narazí na otroctví.
 • 00:15:06 V Brazílii
  bylo do roku 1888 otroctví.
 • 00:15:09 Otroctví je nekalá konkurence
  jakékoli svobodné práce.
 • 00:15:13 Čili tam to dopadlo bledě,
 • 00:15:16 protože tam přišlo asi 170 lidí
  z českého pohraničí.
 • 00:15:20 Později 41 jich brazilská vláda
  musela úplně vykázat,
 • 00:15:24 protože nebyli schopni tam přežít.
 • 00:15:27 Byly tam špatné podmínky.
  Neudrželi se v tomto prostředí.
 • 00:15:30 Ale zase na druhou stranu,
  přicházejí na jih Brazílie,
 • 00:15:34 kde je naprosto volno,
  tam ten náraz žádný není.
 • 00:15:37 I když za sebou
  mají nějaké domorodce.
 • 00:15:42 Pokud byste chtěl velice hezkou
  spolupráci Čech a domorodec,
 • 00:15:48 tak doporučuji krásný příběh
  našeho nejlepšího znalce
 • 00:15:53 vlastně Indiánů brazilských,
  a to je Vladimír Kozák.
 • 00:15:58 Kniha: Dopisy z Brazílie.
 • 00:16:00 Mluví o českém vystěhovalci,
 • 00:16:02 který přišel v roce 1924
  do Curitiby ve státě Pará
 • 00:16:07 v jižní Brazílii.
 • 00:16:09 Tam dělal technika.
 • 00:16:11 Ale zlákaly ho právě ty indiánské,
  tehdy ještě nativní kultury,
 • 00:16:15 které tam žily tím plným životem.
 • 00:16:18 On natočil skvostné filmy,
 • 00:16:20 které jsou dneska
  poklady světových muzeí.
 • 00:16:23 Vytvořil etnografické práce.
 • 00:16:25 Takže i ten český vliv na výzkum
  třeba Indiánů v Americe
 • 00:16:30 lze prokázat.
 • 00:16:32 V té Brazílii to nebylo daleko.
 • 00:16:35 Ovšem, Kozák zemřel
  koncem 70. let 20. století.
 • 00:16:38 To už konstatuje,
 • 00:16:41 že už vlastně se to jeho dílo
  stává vzácností,
 • 00:16:44 že to, co před 20 lety natáčel,
  už neexistuje.
 • 00:16:48 To je ten problém,
  který v té Latinské Americe je,
 • 00:16:51 že vlastně my se tady bavíme
  o 200 letech emigrace,
 • 00:16:55 ale když se podíváte
  na tu historii,
 • 00:16:57 každé desetiletí je poněkud jiné.
 • 00:16:59 Jinak se tam vynacházejí
  i ti naši emigranti.
 • 00:17:02 -Co se týká toho kontaktu
  s tou původní civilizací,
 • 00:17:06 o tom nám referovali
  i v těch 20., 30. letech,
 • 00:17:09 popřípadě dříve ještě,
  cestovatelé.
 • 00:17:12 -Na to si vzpomínám,
  někdo tady měl...
 • 00:17:14 -Když řeknu
  Alberto Vojtěch Frič...
 • 00:17:16 -Frič tady měl Indiána, ne?
  -Bezesporu.
 • 00:17:19 -Červíček.
  -Červíček, ano.
 • 00:17:21 -Všichni víme, o kom hovoříme.
  -O tom píše i Hašek, dokonce.
 • 00:17:25 -Nebo František Čech-Vyšata,
  Ladislav Padevět, Forejt Alan,
 • 00:17:28 to jsou muži, a další,
 • 00:17:30 kteří cestují v těch 20.,
  30. letech Latinskou Amerikou,
 • 00:17:34 Jižní Amerikou, Brazílií.
 • 00:17:36 Dávají zprávy o tamní společenské,
  politické, hospodářské situaci.
 • 00:17:40 Všímají si
  domorodého obyvatelstva.
 • 00:17:42 A oni současně také informují,
 • 00:17:44 jak že to v tom případném místě
  vašeho vystěhovaleckého cíle
 • 00:17:48 může vypadat.
 • 00:17:50 Mimořádná role těchto píšících
  cestovatelů, cestopisců.
 • 00:17:54 -Brazílie spíše láká
  vystěhovalce až poté,
 • 00:17:57 co je nastolena republika
  a co je zrušeno otroctví,
 • 00:18:01 protože tam právě byl poměrně
  velký problém s pracovními silami.
 • 00:18:06 Ti vystěhovalci přicházejí
  do toho republikánského prostředí,
 • 00:18:10 nicméně, samozřejmě,
  je to republika v Jižní Americe,
 • 00:18:13 takže dost často najdeme problémy
  vůbec s vymahatelností práva.
 • 00:18:17 To je zase problém vystěhovalců
  všeobecně.
 • 00:18:19 Nenamlouvejme si,
 • 00:18:21 že ve Spojených státech amerických
  v této době ti přistěhovalci,
 • 00:18:25 kteří nemluví místním jazykem,
  neznají místní právní systém,
 • 00:18:29 taky jako nejsou často
  ošizeni zaměstnavateli,
 • 00:18:32 nebo i třeba krajany.
 • 00:18:34 To se docela často stávalo,
 • 00:18:36 že protřelý krajan,
  který už se vyznal,
 • 00:18:39 tak ty své nově příchozí,
  i třeba příbuzné, ošidil.
 • 00:18:41 Takže ta vymahatelnost práva
  byla hodně těžká.
 • 00:18:44 Samozřejmě, ty obrovské rozlohy...
 • 00:18:47 Z těch českých zemí
  přece jenom nebyli zvyklí
 • 00:18:49 na takové vzdálenosti,
 • 00:18:51 na to, že je nutné jet
  někam týdny a týdny,
 • 00:18:54 že vůbec dopravit třeba produkci
  za celý rok na trh
 • 00:18:57 může být nepřekonatelný problém.
 • 00:18:59 Podnebí, samozřejmě, v Brazílii
  i v Argentině jsou oblasti,
 • 00:19:03 které se víceméně podobají
  středoevropskému podnebí.
 • 00:19:06 Takže tam se
  ti přistěhovalci stahovali.
 • 00:19:09 Proto třeba přistěhovalci čeští
  v Brazílii
 • 00:19:12 se koncentrovali na jihu.
 • 00:19:14 Stejně tak v Argentině se drželi
  spíš v tom pásmu tedy mírném.
 • 00:19:18 Ale i tak samozřejmě
  nemoci nezvyklé,
 • 00:19:21 vlastně i to jaksi přehození
  ročního cyklu,
 • 00:19:24 Vánoce uprostřed léta,
 • 00:19:26 to všechno ty české vystěhovalce
 • 00:19:29 a samozřejmě i z dalších
  středoevropských zemí
 • 00:19:32 výrazně stresovalo.
 • 00:19:34 Ale na druhé straně
  je neuvěřitelné,
 • 00:19:36 že většina z nich se
  s tím byla schopná poprat.
 • 00:19:39 Zejména ta první generace asi
  musela pracovat nesmírně tvrdě.
 • 00:19:43 V poměrech českých zemí,
  když měl někdo políčko na obživu,
 • 00:19:47 pak v té Jižní Americe
  to skutečně byly
 • 00:19:49 až kilometry čtvereční,
  které mohli nazývat svými.
 • 00:19:53 Ale za cenu tedy nesmírné,
  tvrdé práce
 • 00:19:56 a asi i velkého fyzického
  a možná i psychického utrpení.
 • 00:20:01 -Já jsem tady mluvil o nějakém
  Františku Vladimíru Lorencovi.
 • 00:20:05 To je velmi známá postava,
  to byl člověk,
 • 00:20:07 který se do Brazílie dostal
  v roce 1891.
 • 00:20:10 To byl polyglot.
  On uměl snad 70 jazyků.
 • 00:20:14 Propagoval esperanto.
 • 00:20:16 Ale jaká je jeho kariéra?
 • 00:20:19 On se dostane s Čechy
  do Santa Catariny,
 • 00:20:22 později se pohybuje v Sao Paulu,
 • 00:20:25 protože v Sao Paulu
  kolem roku 1900 až 1905,
 • 00:20:29 to je obrovské město, káva,
  prosperuje.
 • 00:20:32 Tam je krajanský život.
 • 00:20:34 Ale nakonec skončí
  v Riu Grande do Sul,
 • 00:20:38 v obci,
  která se jmenuje Dom Feliciano,
 • 00:20:41 což je, prosím vás, polská obec.
 • 00:20:43 Takže tady jsme u toho,
 • 00:20:46 víte, že ta česká emigrace je
  vázána na ty německé spoluobčany,
 • 00:20:50 na ty slovanské kolegy.
 • 00:20:52 To všechno se
  v těch cizích světech
 • 00:20:55 nedá tak dost dobře oddělovat.
 • 00:20:57 -K tomu jsem se
  právě chtěl dostat.
 • 00:20:59 Na začátku jsem mluvil
  o tom mistru Loupáčkovi,
 • 00:21:02 o němž říkají
  všichni ti lovci orchidejí,
 • 00:21:05 že je to jejich krajan.
 • 00:21:07 Ale on je to sudetský Němec
  ve skutečnosti.
 • 00:21:10 My máme bohužel takovou
  ignorantskou zálibu v tom,
 • 00:21:13 že sudetské Němce vynecháváme
  ze svého krajanství
 • 00:21:17 kvůli moderním dějinám.
 • 00:21:19 Ale oni prostě byli naši krajané.
 • 00:21:23 Co oni znamenali v této vlně
  vystěhovalecké do Jižní Ameriky?
 • 00:21:28 -Můj pocit je,
 • 00:21:30 že v tom 19. století se tak
  až neřešila nějaká národnost,
 • 00:21:35 prostě že to byl
  v první řadě zájem.
 • 00:21:37 Můžeme tady zmínit taky
  obchodníky, protože, vezměte si,
 • 00:21:42 že sever prostě třeba,
  severní Čechy
 • 00:21:45 se svým textilním průmyslem,
  sklem
 • 00:21:48 byly počátkem 19. století
 • 00:21:51 jednou z nejvyspělejších oblastí
  světového obchodu s tímto zbožím.
 • 00:21:56 A to už využili příležitost
  ti naši obchodníci,
 • 00:22:00 třeba takový Josef Scheiner,
  Franz Scheiner,
 • 00:22:04 bratři z Horní Libchavy,
 • 00:22:07 když dneska člověk si uvědomí,
  kde je jakoby Horní Libchava,
 • 00:22:12 u České Lípy, taková vesnička,
  se vypracoval,
 • 00:22:16 že tam hraje v Rio de Janeiru
  úplně prim, je na blízku,
 • 00:22:20 financuje, má spoustu peněz,
  a s obchodníkem,
 • 00:22:23 nějakým Angličanem Brittainem,
 • 00:22:26 má úspěšnou firmu
  Brittain and Scheiner.
 • 00:22:29 Financuje spoustu věcí,
 • 00:22:31 včetně vlastně financování
  těch imigrantů,
 • 00:22:34 protože na to byly taky
  potřeba peníze, ty projekty,
 • 00:22:38 ten císařský pár
  neměl na všechno peníze.
 • 00:22:41 Zvlášť když se potom Brazílie
  osamostatnila v tom roce 1822,
 • 00:22:46 jak tady bylo řečeno,
  tak zase potřebovali armádu.
 • 00:22:50 Takže ten pár vyslal
  jiného Němce prostě,
 • 00:22:54 majora Schäffera,
 • 00:22:56 do Evropy jako vyslance
  takového, ale tajného,
 • 00:23:00 protože Brazílie nebyla uznaná
  jako samostatná země,
 • 00:23:03 takže nemohla nějak
  operovat jako tak veřejně.
 • 00:23:07 A ten vlastně tady po celém
  tom území té konfederace
 • 00:23:11 německých států a Rakouska
  rekrutoval ty imigranty.
 • 00:23:15 A potom bych řekl,
  že byla taková pauza.
 • 00:23:18 -A to je jako třeba teď...
 • 00:23:20 Jak jsou ti náborčí imigrantů,
  tak to tehdy fungovalo stejně?
 • 00:23:25 -Ano, úplně byl náborčí,
  protože...
 • 00:23:28 Tam byl císař, psal...
 • 00:23:31 Císařovna psala tomu Schäfferovi:
  Choť požaduje prostě další.
 • 00:23:36 Přisuňte další vojáky.
  Přisuňte další!
 • 00:23:39 Byla tam obava,
 • 00:23:42 že Portugalsko si nenechá
  vzít tu kolonii, tu Brazílii.
 • 00:23:46 Takže tam se dostali
  už zřejmě první prostě,
 • 00:23:50 ať už Češi, Němci, Maďaři,
  Slováci.
 • 00:23:54 Bylo to takové jednotlivé.
 • 00:23:57 Pak v tom pokračoval
  vlastně ten syn té Leopoldiny.
 • 00:24:02 V roce 1870 byla
  velká vystěhovalecká vlna,
 • 00:24:06 kdy tam byla hlavní motivace půda,
  půda.
 • 00:24:10 Protože v těch lidech,
  myslím si, bylo:
 • 00:24:13 Já už se tady nezmůžu.
 • 00:24:15 Já tady nemám ty osady,
 • 00:24:18 v těch Jizerských horách třeba
  byly velmi přesídlené v podstatě,
 • 00:24:22 protože tam byl boom.
 • 00:24:24 Tehdy se tomu říkalo
  Kalifornie Rakouska-Uherska,
 • 00:24:27 třeba v roce 1850, 1860.
 • 00:24:29 Tam přišla spousta lidí
  na tu bižuterii, sklo a textil.
 • 00:24:33 A potom zase byla krize.
 • 00:24:35 Ti lidé neměli práci,
  neměli půdu.
 • 00:24:38 A teď tam přišel nějaký agent
  s krásným plakátem,
 • 00:24:41 nádherně vybarveným:
  Můžeš jít do Brazílie.
 • 00:24:44 Doslova se tam píše:
 • 00:24:47 Německá zpráva, samostatně,
  jako že nikdo tě nebude,
 • 00:24:51 v hlavě si uvědom, obtěžovat.
 • 00:24:54 Bude tam hospodářství v krásných,
  zdravých podmínkách klimatických.
 • 00:24:59 A 25 hektarů půdy.
 • 00:25:04 -Českoslovenští přistěhovalci
  přišli do té země nadějí,
 • 00:25:09 jak oni říkají.
 • 00:25:11 Přijel obvykle nejdřív
  jenom otec od rodiny
 • 00:25:14 nebo mladý svobodný člověk,
 • 00:25:17 který chtěl zahájit
  svoji existenci.
 • 00:25:23 Když po týdnu
  je víceméně vyhodili,
 • 00:25:26 starej se sám,
  z toho hotelu pro imigranty,
 • 00:25:31 tak jeli třeba
  dva nebo tři dny vlakem,
 • 00:25:34 který už existoval v Argentině,
  nebo lodí,
 • 00:25:38 protože ta lodní doprava
  tam byla hodně používaná,
 • 00:25:43 na místo,
  kde se dala získat půda.
 • 00:25:46 Tam mu řekli:
 • 00:25:48 No, tak takových 50 kilometrů
  odsud si můžeš zabrat, co chceš.
 • 00:25:53 Když si tam vykopeš studnu
  a vyklučíš to křoví
 • 00:25:58 a ty stromečky,
  tak to bude tvoje.
 • 00:26:01 Tak oni s tím začali.
 • 00:26:03 Trvalo jim to tedy strašně dlouho.
 • 00:26:06 Vím to i ze zkušenosti
  svého tchána,
 • 00:26:09 kterého jsem už nepotkala.
 • 00:26:11 Ale ty historky se v rodině
  jaksi vyprávějí a kolují.
 • 00:26:17 Můj tchán byl dentista
  ze Strážnice.
 • 00:26:23 A protože jich bylo doma hodně
  dětí, tak odjel do Argentiny.
 • 00:26:28 Myslel si, že s tím diplomem,
  který má, že se tam nějak uživí.
 • 00:26:34 Argentinská komora zubních lékařů
  mu neuznala diplom.
 • 00:26:39 Zlato, které měl na zuby,
  nebo prostředky,
 • 00:26:42 které chtěl používat,
  nemohl použít.
 • 00:26:45 Takže si také koupil
  takzvanou čakru.
 • 00:26:49 To je bavlnářský
  a dobytkářský statek
 • 00:26:52 právě tam na severu Argentiny.
 • 00:26:58 A také začal s klučením
  a s obhospodařováním.
 • 00:27:03 Jako statkáři se mu
  tam dařilo lépe než dentistovi,
 • 00:27:06 přestože v české komunitě
  zuby všem opravoval.
 • 00:27:12 -Před první světovou válkou
  v Argentině
 • 00:27:15 vlastně vrcholí ten nával.
 • 00:27:17 Sice se ti naši občané
  tam ztrácejí mezi lavinou
 • 00:27:20 Italů, Němců, Španělů,
  Portugalců...
 • 00:27:23 A pozor, Rakousko
  tam vysílá jakousi misi,
 • 00:27:27 zdali by se nedala ta nová
  jižní Argentina osídlit.
 • 00:27:31 Ferdinand Klindera v roce 1912
  píše takový spis o tom,
 • 00:27:36 co tam viděli.
 • 00:27:38 Ono se to jmenuje:
  Český rolník napříč Argentinou,
 • 00:27:42 příběhy rakouské výpravy
  do Patagonie.
 • 00:27:44 Vidíte,
  české a rakouské v jednom titulu.
 • 00:27:47 -V tom roce 1912 se to povedlo...
 • 00:27:49 -1912.
 • 00:27:51 Ovšem oni se dostali
  do provincie Chubut,
 • 00:27:53 což je úplný jih.
 • 00:27:55 Věděli, že tu půdu nikdo neobdělá.
 • 00:27:58 To je strašlivě jako jalová půda.
 • 00:28:00 Takže se zděsili a zanechali toho.
 • 00:28:03 Ale zároveň v roce 1912
 • 00:28:05 přichází do severní Argentiny
  jediná velká osídlovací vlna,
 • 00:28:10 a to je Petr Šašvata
  s texaskými krajany.
 • 00:28:14 Krajani se dostali do Texasu,
  v Texasu se jim sice dařilo,
 • 00:28:19 ale zvolili nakonec Argentinu,
  protože ta potřebovala bavlnu.
 • 00:28:24 Oni slíbili, že zavedou bavlnu
  v provincii Chaco na severu.
 • 00:28:29 V roce 1912 přichází
  Petr Šašvata.
 • 00:28:32 Do konce první války
  je v tom Chacu 23 českých rodin.
 • 00:28:37 Skutečně, valí bavlnu v provincii,
  která byla úplně jako k ničemu,
 • 00:28:43 která teď najednou dává to,
  co Argentina potřebovala.
 • 00:28:50 -Říct vedle sebe dvě slova,
  krajan a exot,
 • 00:28:53 to sice nejde dohromady,
 • 00:28:55 ale když si představíte
  třeba starou paní Marvánkovou,
 • 00:29:00 v době našeho průjezdu,
 • 00:29:02 majitelku jediné české hospody
  v Presidencii Roque Sáenz Peňa,
 • 00:29:09 tato vlídná, pohostinná paní
  byla známá pistolnice Gran Chaca.
 • 00:29:18 Ne z dišperace, ale proto,
  že to bylo nezbytné.
 • 00:29:22 I byli gauchové, dobrodruzi,
  kteří přepadali čakry,
 • 00:29:26 ty usedlosti našich bavlnářů,
 • 00:29:30 pobili je a prostě
  zmocňovali se jejich statků.
 • 00:29:37 Na paní Marvánkovou si nepřišli.
 • 00:29:40 Stalo se několikrát,
  že ji takhle přepadli,
 • 00:29:43 ještě v době,
  kdy pěstovali bavlnu a byli venku,
 • 00:29:46 mimo Presidencii Roque Sáenz Peňa.
 • 00:29:50 Paní Marvánková
  vycházela na zápraží,
 • 00:29:53 s rukama pod zástěrou,
 • 00:29:55 a když viděla,
  že jsou to tito mládenci,
 • 00:29:59 nechala je promluvit,
  a když promluvili, jak byli zvyklí,
 • 00:30:03 chtěli ji vyhnat, tak klidně
  vytáhla zpod zástěry pistoli,
 • 00:30:08 udělala prásk, prásk
  a dva leželi.
 • 00:30:11 S naprostou jistotou.
 • 00:30:13 Těch zářezů měla
  na své pistoli dost,
 • 00:30:17 než se přestěhovali
  do Sáenz Peňa, do té hospody.
 • 00:30:22 -Mnoho Čechů vlastně pracovalo
  v Jižní Americe,
 • 00:30:26 nechci říct, v sezoně,
 • 00:30:28 ale prostě na nějakou dobu
  tam pracovali buď o své vůli,
 • 00:30:31 prostě vyjeli a hledali si
  zaměstnání sami,
 • 00:30:34 nebo už tam odcestovali jako
  zaměstnanci německých firem,
 • 00:30:39 zejména tedy německých,
 • 00:30:42 které výrazně investovaly
  v Jižní Americe
 • 00:30:44 v meziválečném období.
 • 00:30:46 A to je případ vlastně dělníka
  z jižní Moravy, z Hodonínska,
 • 00:30:50 Matěje Poláčka,
 • 00:30:52 který pracoval v Argentině
  kolem roku 1929
 • 00:30:56 a potom vlastně tam musel zůstat
  i přes druhou světovou válku,
 • 00:31:02 takže se vrátil až v roce 1946.
 • 00:31:05 A on potom dožil svůj dlouhý
  a jaksi bohatý život
 • 00:31:08 v rodné vesnici.
 • 00:31:11 V 70. letech, těsně před smrtí,
  napsal vzpomínky.
 • 00:31:15 Ta firma, pro kterou pracoval,
  stavěla mosty, hráze,
 • 00:31:19 prostě přístavy, přístavní mola.
 • 00:31:21 Tím, že jaksi
  pro tu svou firmu pracoval
 • 00:31:24 v různých částech Argentiny,
 • 00:31:27 tak měl možnost
  se seznámit s pampou,
 • 00:31:29 měl možnost se seznámit
  s horami.
 • 00:31:32 Ty obrovské rozlohy,
  ta majestátnost přírody,
 • 00:31:35 ta ho nepřestala fascinovat.
 • 00:31:37 Co ho velmi jaksi zaujalo,
 • 00:31:40 byly i rozdíly ve zvyklostech
  mezi Evropou a Jižní Amerikou.
 • 00:31:46 Třeba tam psal o jedné provincii,
  kde se pěstovalo víno, vinná réva.
 • 00:31:51 Psal o tom, to psal na jedné
  pohlednici, své dceři domů,
 • 00:31:56 že je to neuvěřitelné,
  pro něj těžko akceptovatelné,
 • 00:31:59 že tam jsou širé rozlohy vinic.
 • 00:32:02 A těch hroznů je tolik,
  že je dávají prasatům.
 • 00:32:04 Ani je nespotřebují.
 • 00:32:06 Ale kdyby si někdo utrhl
  jeden hrozen, tak ho poženou
 • 00:32:10 a budou ho stíhat jako zloděje.
 • 00:32:12 A přitom v jiné části Argentiny,
  kde byly ty dobytkářské oblasti,
 • 00:32:16 tam naopak bylo běžnou zvyklostí,
 • 00:32:18 že když měl člověk hlad,
  tak porazil dobytče,
 • 00:32:20 vzal si tolik masa,
  kolik potřeboval,
 • 00:32:23 a jediné co, že musel
  nechat kůži někde pověšenou,
 • 00:32:26 aby si ji ten majitel mohl vzít.
 • 00:32:28 Takže vlastně jako takový nepoměr,
 • 00:32:30 jak se zachází
  s určitými komoditami,
 • 00:32:33 a jiných je tam vlastně nadbytek.
 • 00:32:37 -Já bych se pokusil třeba
  na příběhu toho nejslavnějšího...
 • 00:32:40 -Kubitschek.
 • 00:32:42 -Emigranta nějak jako zkusit,
 • 00:32:45 jak takový člověk
  vlastně se tam mohl...
 • 00:32:47 Protože to není neznámé.
 • 00:32:49 On měl asi takové,
  představujeme si, možnosti.
 • 00:32:52 Buď tam mohl být dokonce
  naverbován jako voják,
 • 00:32:56 protože tam pravděpodobně odešel
  mezi tou dekádou 1820 až 1830,
 • 00:33:01 přesně zase není možné
  určit ten rok,
 • 00:33:04 nebo mohl si přečíst knížku
  od takového důstojníka,
 • 00:33:09 co odešel z té armády už,
  Schlichhorsta,
 • 00:33:13 a ten napsal doporučení:
 • 00:33:16 Nejděte tam do té armády,
 • 00:33:19 pokud máte prostě znalosti
  a peníze,
 • 00:33:22 koupit si sami ten lodní lístek
  a máte nějaké řemeslo,
 • 00:33:25 což on byl truhlář,
  velmi zručný truhlář,
 • 00:33:29 protože jsem viděl
  jeho kusy nábytku tam.
 • 00:33:32 -Kubitschek?
 • 00:33:34 -Kubitschek,
  ten Jan Nepomuk Kubitschek,
 • 00:33:36 to je pradědeček
  tohoto prezidenta.
 • 00:33:38 -Ano.
 • 00:33:40 -Takže on mohl mít to,
  že si to třeba rozmyslel,
 • 00:33:44 tady jsem na Třeboňsku truhlář,
  je tady plno truhlářů.
 • 00:33:47 Co já tady budu dělat?
 • 00:33:49 Tak prostě půjdu do Brazílie,
  jak tady jsem se nějak dočetl.
 • 00:33:53 Za půdou tam
  v tom jeho případě nešel,
 • 00:33:56 protože šel tedy do města Serro,
  které je v tom Minas Gerais.
 • 00:34:02 To bylo tehdy velmi bohaté,
  tam bylo zlato a diamanty.
 • 00:34:06 To mohl být takový ten...
 • 00:34:09 Ty varianty, jak se tam
  ten Kubitschek mohl dostat.
 • 00:34:12 Ale zatím
  to není dokázané přesně.
 • 00:34:15 -Já do toho jenom vstoupím,
  tím, že sám Juscelino Kubitschek,
 • 00:34:19 brazilský prezident,
  který v roce 1960 postavil
 • 00:34:23 a inauguroval
  nové hlavní město Brasília,
 • 00:34:26 napsal takovou knihu pamětí.
 • 00:34:29 To se jmenuje
  A Experiencia da Humildade.
 • 00:34:31 Tam tvrdí,
 • 00:34:34 že první jméno Kubitschek
  je psáno ve městě Diamantina,
 • 00:34:38 což je uprostřed Minas Gerais,
  toho zlatého státu, k roku 1835.
 • 00:34:44 On z toho vychází.
 • 00:34:47 Ale těch větví Kubitscheků je víc.
 • 00:34:50 Proto vznikl ten problém,
 • 00:34:52 jestli je to
  tato Kubitschekova větev
 • 00:34:54 nebo později
  ta Kubitschekova větev
 • 00:34:57 z Kolného v jižních Čechách
  a tak dále.
 • 00:35:01 Já si myslím,
  že to je nepodstatné.
 • 00:35:03 Podstatné je to,
  že oni se tam uchytili
 • 00:35:06 a že vlastně vznikla taková
  jakási intelektuální dynastie
 • 00:35:09 těch Kubitscheků,
 • 00:35:12 která vyplodila tohoto pana
  doktora Juscelina Kubitscheka,
 • 00:35:15 který byl poslancem
 • 00:35:17 a později od roku 1955
  do roku 1960 velmi úspěšným,
 • 00:35:21 jedním z nejúspěšnějších
  brazilských prezidentů.
 • 00:35:24 -To ve finále znamená,
 • 00:35:26 že kdykoliv přijedeme do Brasília,
  deklarujeme se jako Češi,
 • 00:35:30 okamžitě to je nějakým způsobem
  sloučeno s Kubitschekem
 • 00:35:34 a znamená to,
 • 00:35:36 že spíše jsme pozitivně přijímáni
  než nějakým jiným způsobem.
 • 00:35:40 -Významnými českými imigranty
  byla rodina Ctiborů z Tábora.
 • 00:35:49 Ti operovali podobně
  jako Jan Baťa v Brazílii.
 • 00:35:57 Postavili si 60 kilometrů
  od centra Buenos Aires,
 • 00:36:02 u města La Plata, cihelnu.
 • 00:36:05 Nejdříve koupili starou,
  kterou zmodernizovali.
 • 00:36:08 Mluvím o roce 1905.
 • 00:36:13 A hlavně ve 20. letech ta továrna
  nabyla obrovského rozkvětu,
 • 00:36:18 protože kromě cihelny
  udělali plány pro odpadní vody
 • 00:36:23 ve městě La Plata.
 • 00:36:26 Město La Plata bývalo svého času,
  hned po té první světové válce,
 • 00:36:32 nejmodernějším, nejhygieničtějším
  a nejvýstavnějším městem
 • 00:36:38 v celé Latinské Americe.
 • 00:36:43 A skoro celé je postaveno
  z cihel těch továrníků Ctiborů.
 • 00:36:48 -Přišel rok 48 a předtím
  třeba Argentina byla místem,
 • 00:36:53 kam odešlo hodně nacistů.
 • 00:36:57 Po roce 48,
  vadilo to nějak těm Čechům,
 • 00:37:00 kteří třeba odešli zase
  z politických důvodů odsud?
 • 00:37:06 -Takže po roce 45,
  když budeme na scéně...
 • 00:37:09 -No, po roce 45 nejdřív.
 • 00:37:11 -Tak pak musíme ještě sdělit
  k tomu,
 • 00:37:14 že mezi těmi léty 38 až 40,
  někdy 41, někdy 42,
 • 00:37:18 než se dostanou
  do Latinské Ameriky
 • 00:37:20 ti naši spoluobčané židovského
  původu, kteří měli štěstí.
 • 00:37:25 To je ta vlna,
  která tam přichází exilově,
 • 00:37:28 která přichází teď, řekněme,
  do Chile.
 • 00:37:31 To je nějaký výzkum,
  u něhož jsem měl příležitost být.
 • 00:37:36 To je nějakých 600 obyvatel,
  o nichž jsme neměli představu,
 • 00:37:39 neznali je.
 • 00:37:41 K té vaší otázce, co s těmi,
 • 00:37:44 kteří utíkají
  pro ty špatné skutky z Evropy,
 • 00:37:46 nešli jen do Argentiny,
  šli taky do Uruguaye,
 • 00:37:49 šli do Paraguaye,
  šli do Bolívie.
 • 00:37:51 Možná jsou taky v Brazílii.
 • 00:37:54 I když Brazílie
  v průběhu druhé světové války
 • 00:37:56 byla na straně spojenců.
 • 00:37:58 Ona byla tím mostem.
  Takže minimum a minimálně.
 • 00:38:01 Latinská Amerika se stává
  tou exilovou zemí teď pro obé,
 • 00:38:05 já obyčejně říkávám všeho
  toho dobrého a špatného,
 • 00:38:10 čeho se Evropa vzdala
  nebo musela vzdát,
 • 00:38:12 najdeme v Latinské Americe.
 • 00:38:14 Když jsme v takovém Buenos Aires,
  když jsme v Café Tortoni,
 • 00:38:18 najdeme tam ty...
 • 00:38:20 Teď už ne.
 • 00:38:22 Ale před 20 lety ty nepřátele
  na život a na smrt...
 • 00:38:25 -Jak pijí kávu?
 • 00:38:27 -Jak pijí kávu
  a vzpomínají na tu Evropu,
 • 00:38:30 ze které teď z mnoha důvodů,
  především rasové nesnášenlivosti,
 • 00:38:34 někteří utekli, zachránili se.
 • 00:38:37 A ti, kteří je pronásledovali,
  jsou tam taky.
 • 00:38:39 K té Argentině musím říct,
 • 00:38:41 že tam odchází třeba exponenti
  slovenského štábu po roce 45.
 • 00:38:46 Co se týká exilu po roce 45,
 • 00:38:48 poté 48,
  který jde ze střední Evropy,
 • 00:38:51 po roce 48, 68, z prostoru
  střední Evropy, Československa,
 • 00:38:56 tak ten exil spíše směřuje zase
  do Brazílie teď v tuto chvíli,
 • 00:39:00 než do Argentiny.
 • 00:39:06 -Dobrý příklad je v Chile,
 • 00:39:09 kde rovněž pražský Žid,
  pan Platovský,
 • 00:39:12 založil politickou dynastii.
 • 00:39:18 Byl tady v Praze, z Libeňského
  ostrova, kde měl loděnice.
 • 00:39:23 Odjel, to byli poličtí emigranti,
  odjel až v roce 48 do Chile.
 • 00:39:32 A poté, co prožil mládí
  v Heydrichově vile,
 • 00:39:36 kde dělal židovského otroka,
  poté, co prožil koncentrák,
 • 00:39:41 kde jeho kolegou
  byl prezident Zápotocký,
 • 00:39:44 a ten prezident Zápotocký
  mu potom pomáhal,
 • 00:39:48 protože přežil
  jako jediný z rodiny,
 • 00:39:52 mu pomáhal získat
  nazpátek továrny celého rodu,
 • 00:39:56 které mu posléze byly znárodněny.
 • 00:40:00 A ten mladý pan Platovský
  byl jmenován národním správcem
 • 00:40:05 v továrnách jeho rodiny.
 • 00:40:07 To se mu vůbec nelíbilo,
  tak odjel do Chile.
 • 00:40:14 V Chile se opět postavil na nohy
  s českou manželkou Janou Turkovou,
 • 00:40:20 vybudoval tam továrny,
  opět se mu velice dobře dařilo.
 • 00:40:28 A přišla vláda
  prezidenta Allendeho,
 • 00:40:31 takže mu opět továrny znárodnili.
 • 00:40:34 On odjel do Spojených států.
 • 00:40:36 Poté, co přišel Pinochet,
  který mu továrny vrátil,
 • 00:40:41 tak se do Chile vrátil
  a zaplatil dluhy,
 • 00:40:43 které tam nadělal národní správce.
 • 00:40:46 To byla Pinochetova podmínka,
  že pokud bude vracet podniky,
 • 00:40:51 tak ti bývalí majitelé
  musí splácet dluhy,
 • 00:40:55 které vznikly
  během socialistické vlády.
 • 00:40:58 Pan Platovský to také
  všechno zařídil, zaplatil.
 • 00:41:06 Z jeho dvou synů, má i dceru,
 • 00:41:09 tak z jeho dvou synů
  Daniel Platovský
 • 00:41:12 je významným pravicovým
  chilským politikem.
 • 00:41:17 -Tady je jeden velký pojem,
  a to je Jan Antonín Baťa.
 • 00:41:20 -K tomu jsem chtěl dojít.
 • 00:41:22 -Protože tady máte člověka...
 • 00:41:25 -Ten odešel ze Zlína
  a obsadil Jižní Ameriku.
 • 00:41:27 -Ale proč?
 • 00:41:29 Protože to byl člověk,
 • 00:41:31 který měl skutečně
  tu světovou dimenzi.
 • 00:41:35 Obujme celý svět!
 • 00:41:37 A on už v roce 1938
  založil v Brazílii
 • 00:41:41 jednu takovou společnost,
  která tam vyráběla nějaké tenisky,
 • 00:41:45 hlavně obchodovala.
 • 00:41:47 A pak přišel rok 39
  a přišla válka.
 • 00:41:50 On se v roce 40 tedy
  rozhodne pro Brazílii,
 • 00:41:54 kde žádná válka není,
  kde jsou tedy ti Středoevropané,
 • 00:41:59 o kterých mluvíme,
  ti Češi, Němci,
 • 00:42:02 ta monarchie,
  ve které oni kdysi začínali,
 • 00:42:05 která jim vytvářela
  prostě tu kupní sílu,
 • 00:42:08 tak to tam všechno nachází.
 • 00:42:11 V roce 1941 se za ním
  stěhuje vlastně celá rodina.
 • 00:42:14 Máte tady ten ohromný kolonizační,
  řekl bych, výkon,
 • 00:42:18 protože on tam postaví tři města,
 • 00:42:20 Bataguassu, Bataypora,
  ještě Batatuba.
 • 00:42:24 Dodnes tam žije samozřejmě
  ta paní Dolores Bata Arambasic,
 • 00:42:29 která tady občas chce ještě
  nějaké restituční vyrovnání.
 • 00:42:34 Ale ta rodina vytvořila
  v té těžké době
 • 00:42:38 skutečně tu novou základnu
  v tom americkém prostoru.
 • 00:42:45 -Já jsem přišla do Argentiny
  až po roce 2000.
 • 00:42:49 Začala jsem učit překvapivě
  právě v té destinaci
 • 00:42:53 původních
  ekonomických přistěhovalců,
 • 00:42:57 v Presidencia Roque Sáenz Peňa.
 • 00:43:03 Když jsem odjížděla,
 • 00:43:06 tak přestože se celý život
  zabývám latinskoamerickým světem,
 • 00:43:11 měla jsem s nimi styky,
 • 00:43:14 tak jsem neočekávala to,
  co mě tam potkalo.
 • 00:43:17 Přijela jsem na letiště
  do Resistencie,
 • 00:43:21 to je nejbližší letiště
  od Presidencia Roque Sáenz Peňa,
 • 00:43:27 asi tak
  180 až 200 kilometrů vzdálené.
 • 00:43:33 Tam na mě čekali tři čeští...
 • 00:43:38 Tři potomci českých přistěhovalců.
 • 00:43:41 Pan Damborský mluvil česky
  úplně nádherně.
 • 00:43:45 Pan Damborský už je po smrti.
  Je z Velkých Bílovic.
 • 00:43:52 Narodil se sice už v Argentině,
  ale všechno,
 • 00:43:56 původní, první vzdělání,
  získal v české škole
 • 00:44:01 právě v Presidencia
  Roque Sáenz Peňa,
 • 00:44:04 protože tam byla česká škola.
 • 00:44:07 Přijela jsem tam tedy,
  čekali mě tam pan Damborský,
 • 00:44:11 paní doktorka Vašek,
  která je československého původu,
 • 00:44:15 s otcem Čechem, matkou Slovenkou.
 • 00:44:18 Ta už česky neuměla,
  protože byla třetí generace.
 • 00:44:24 Ale rozuměla!
 • 00:44:28 A pak český Němec,
  pan Flaschka, mě tam čekal,
 • 00:44:32 který byl z Rabštejna,
  jeho rodiče tedy.
 • 00:44:36 Ten neuměl ani česky, ani německy,
  ale španělsky dobře.
 • 00:44:40 Byl taky česká generace.
 • 00:44:43 Třetí generace tedy česká,
  z těch vystěhovalců.
 • 00:44:48 A přestože jsou německé spolky
  a jiné spolky
 • 00:44:52 v tom městě Resistencia,
 • 00:44:54 tak on se přiklonil
  ke spolku českému.
 • 00:44:58 Ten mu byl nejbližší,
 • 00:45:00 protože jeho rodičům
  byl nejbližší.
 • 00:45:05 Jeho otec Flaschka,
  psáno německy "sch",
 • 00:45:09 se vždycky cítil být Čechem,
  ale česky nemluvil.
 • 00:45:12 Ani matka.
 • 00:45:17 Pan Flaschka se cítil být
  Argentincem už.
 • 00:45:23 -Jak tam teď vlastně žijí
  ti čeští a slovenští,
 • 00:45:26 sudetoněmečtí exulanti
  a imigranti?
 • 00:45:33 -My vlastně hodně v tom muzeu
  jim teď pomáháme jako prakticky.
 • 00:45:37 Oni chtějí nalézt,
  to je teď poslední roky,
 • 00:45:40 je zájem o tu svoji minulost.
 • 00:45:42 Internet umožňuje nahlížení
  do matrik zdigitalizovaných,
 • 00:45:47 takže někteří Brazilci
  jsou schopni,
 • 00:45:50 že opravdu si najdou
  i ten rodný list jako sami,
 • 00:45:54 mají zájem poznat ta městečka,
  ty vesnice.
 • 00:46:00 Opravdu mají i zájem, někteří,
  získat české občanství,
 • 00:46:03 protože to je pro ně
  taky atraktivní.
 • 00:46:06 Myslí to i upřímně.
 • 00:46:09 Mají zájem i o jazyk.
 • 00:46:11 Vlastně tam taky jsou...
 • 00:46:14 -Uchovali oni si jazyk?
 • 00:46:16 -Oni si uchovali,
  tu němčinu hodně si uchovali,
 • 00:46:20 tu böhmisch,
  jako z toho 19. století,
 • 00:46:23 někdy tu zamrzlou.
 • 00:46:25 Někteří i třeba, bylo vidět,
  že byli ze smíšených manželství,
 • 00:46:29 že tam občas i nějaké úplně
  maličkosti jako v češtině...
 • 00:46:34 Že třeba babička byla jako...
 • 00:46:36 On to slyšel jako malý.
 • 00:46:39 Ale spíš tu němčinu.
 • 00:46:41 Potom tam zapadli
  do těch německých kolonií.
 • 00:46:43 Tam třeba byli ti Češi
  jako v takové úplné menšině,
 • 00:46:47 takže vlastně už neměli
  s kým mluvit.
 • 00:46:49 Ale zájem o tu naši zemi
  a o tu historii,
 • 00:46:52 jak to všechno bylo,
  je obrovský z jejich strany.
 • 00:46:56 -S tou češtinou zase
  pochodíme v Argentině třeba,
 • 00:46:59 v té zmíněné
  Presidencia Roque Sáenz Peňa,
 • 00:47:03 to je to argentinské Chaco,
  tam, kde máme Paraguay,
 • 00:47:07 kde nám to mizí
  směrem via Brasília,
 • 00:47:10 tam máme češtinu
  v nějaké čtvrté, páté generaci.
 • 00:47:14 V té třetí, čtvrté,
  to je nádherná čeština.
 • 00:47:16 V té páté,
  to už jsou teď ti nejmenší.
 • 00:47:19 Uvidíme, musí do toho vstoupit
  český stát a vstupuje.
 • 00:47:23 Tam bych uvedl jeden příklad
  nádherné češtiny.
 • 00:47:26 Projel jsem Jižní Ameriku
  několikrát,
 • 00:47:28 od Venezuely dolů a nahoru.
 • 00:47:31 Nejkrásnější češtinu jsem zažil
  v argentinském Chacu
 • 00:47:34 s paní Juráskovou,
  zjevně kdysi Juráškovou,
 • 00:47:38 která ve svých 90+ letech
 • 00:47:40 koncem 90. let mi vyprávěla
  svůj životní příběh.
 • 00:47:45 Ona sama nikdy neviděla
  české země, neviděla Prahu,
 • 00:47:48 neviděla českou kotlinu,
 • 00:47:51 protože byla narozena už v Rusku,
  rozumí se v ruské monarchii,
 • 00:47:57 z vystěhovalců do Ruska,
  na Volyň.
 • 00:48:01 Ti se poté dostávají
  přes ono Rumunsko
 • 00:48:04 v čase meziválečném do Argentiny.
 • 00:48:07 -Dobrodružný rod.
 • 00:48:09 -Češtinu ji naučila její babička.
 • 00:48:11 Když jsem ji požádal:
  Můžete mi něco napsat?
 • 00:48:14 Pravila: Já neumím psát!
  Nenaučila se.
 • 00:48:17 Ale její čeština
  byla češtinou Boženy Němcové,
 • 00:48:20 Karla Havlíčka Borovského.
 • 00:48:22 Nejpůvabnější,
  jakou jsem za život zažil,
 • 00:48:25 včetně odvyprávěných příběhů,
  které ta její babička jí sdělila.
 • 00:48:30 A ona jako mladá v tom čase
  v Rusku si to zapamatovala.
 • 00:48:35 Ta čeština je tam i u té páté,
  ale, říkám, to už je ta generace,
 • 00:48:39 která to nutně nepotřebuje,
 • 00:48:41 byť celým americkým kontinentem
  prochází ten trend,
 • 00:48:44 od Spojených států a dolů,
  to je to hledání kořenů,
 • 00:48:47 protože ty kořeny chci znát.
 • 00:48:49 A totéž je doma, samozřejmě,
  u těch Brazilců, Argentinců,
 • 00:48:53 Chilanů, Uruguayců,
  případně Paraguayců.
 • 00:48:56 -Když mluvíme o těch předcích,
  co vaši předci tedy, mimochodem,
 • 00:49:00 když jsme u tohoto problému?
 • 00:49:03 -Takhle já vlastně jsem se
  k celé té Brazílii dostal.
 • 00:49:07 Mně to nějak tak změnilo život,
 • 00:49:10 že jsem slyšel od své babičky,
  když jsem byl malý,
 • 00:49:14 že nějací naši strýcové,
  jak se říká, šli do Brazílie.
 • 00:49:18 Pak jsem se dostal do Brazílie
  v roce 96, jako obchodně.
 • 00:49:23 Teď jsem tam šel
  po té Avenida Paulista,
 • 00:49:26 v tom Sao Paulu, a koukal jsem,
  jestli mi nejsou podobní,
 • 00:49:30 jestli tam nejsou
  nějací ti předkové.
 • 00:49:32 A pak jsem tedy rok a půl hledal,
  nejdřív přes českou ambasádu,
 • 00:49:38 potom tedy přes rakouskou,
  německou a našel jsem je.
 • 00:49:43 Jsou to tedy vlastně od strany
  mé maminky ti čeští Němci,
 • 00:49:49 tehdy byli ještě čeští Němci,
 • 00:49:52 pak už se přes ta děvčata
  jako počeštili.
 • 00:49:55 Šli jako ostatní v roce 1877,
  našli odvahu
 • 00:50:00 a z Vratislavic nad Nisou,
 • 00:50:04 kde pracovali u Ginzkeyho
  v tom podniku na koberce,
 • 00:50:09 velkopodnikatele,
  tak asi měli tu vizi,
 • 00:50:13 že tam budou pracovat
  a nic se nezmůžou,
 • 00:50:17 jako námezdní dělníci.
 • 00:50:20 Tak prostě s ostatními
  100 lidmi ještě,
 • 00:50:24 krajany tedy,
  s dalšími z Vratislavic,
 • 00:50:27 odpluli 5. června z Hamburku
  na lodi Bahia do Ria
 • 00:50:32 a potom tedy šli na tu kolonii
  do Rio Grande do Sul.
 • 00:50:40 V té době mě oslovovali další
  jejich přátelé, příbuzní další,
 • 00:50:45 kteří věděli,
  že mají také něco podobného,
 • 00:50:49 že možná někdy
  byli z těch Čech nebo tak.
 • 00:50:52 Takhle jsem se k tomu víc dostával.
 • 00:50:54 -Pánové, já vám moc děkuji.
 • 00:50:57 Dozvěděl jsem se tedy více,
  než jsem věděl.
 • 00:51:00 Za to vám díky.
  A vám, divákům, děkuji.
 • 00:51:02 Doufám, že jste se taky
  dozvěděli něco nového
 • 00:51:05 o české stopě v Jižní Americe.
 • 00:51:08 Na shledanou příště
  u Historie.cs.
 • 00:51:10 Pánové, na shledanou.
 • 00:51:12 -Na shledanou. -Na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:51:17 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2017

Související